Partnership Meeting: mnoho podob přirozeného partnerství

23. 06. 2009 13:00

Obrázky: 7

Autor: Pavel Čechovský Foto: Petra Sedláčková Rubrika: Natural Horsemanship Počet přečtení: 10501 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

20.6.2009 se na loni vyhořelém Ranči Loučka nedaleko Brna odehrál seminář nazvaný „Partnership Meeting". Akce počítala jen s diváckou účastí, byla určena pro zájemce o seznámení s „partnershipem", tedy komunikací s koňmi metodikou Zuzky Prokopové.

Areál byl včas zrekonstruován a díky deštivému počasí se akce odehrála ve zdejší hale. I diváci, kteří již měli určité zkušenosti s tzv. přirozenou komunikací, si přišli na své. Meeting byl totiž určen i těm, kteří se ve výcviku koně dostali do určité slepé uličky, všem, kterým na klasické přirozené komunikaci něco chybí, popř. přebývá, všem, které někdy napadlo, že klasická přirozená komunikace nemusí být vždy přirozená, spravedlivá a mírná, všem, kteří přemýšlejí o jiné alternativě komunikace člověka a koně.

Partnership je revoluční nejen náhledem na dogmata ve výcviku koní, ale i formou výuky. Tento systém je v podstatě souborem otázek na diváky spojených s nabídkou několika možností řešení. Několikrát bylo účastníkům zdůrazněno, že dogmata v komunikaci s koňmi neexistují. Pakliže se člověk má něčím řídit, je to vlastní rozum a cit. Kurz byl veden systematicky od začátků ze země až po gymnastiku pod sedlem.

práce ve volnostiPo úvodu do problematiky a představení pomůcek, kde se diváci poprvé mohli setkat s variabilitou možností, byla předvedena práce ze země. Při ní se dozvěděli, jak kůň člověka vidí, kde se vyskytují nejčastější chyby v přístupu ke koním a jak je napravit. Práce ze země na ohlávce a vodítku byla vysvětlena na ukázkách s pomocí Zuzčina matadora, shagya araba Sigiho. Na koni nebyly vidět ani sebemenší náznaky stresu. Po vysvětlení principů získání pozornosti a pochval nadešlo působení nátlaku na koně pomocí různých systémů. Bylo vysvětleno, že nejlepší systém, jak docílit u koně (a nejen u koně) ochotné reakce, je tak, že si na správné provedení povelu přijde sám. Jak toho docílit už je součástí know how, kde každý musí uvažovat co, jak a proč v určité chvíli použije.

Nástin motivací bylo vidět už při následující ukázce výcviku ve volnosti, kdy Zuzka a Sigi ukázali, kde je zřejmě zakopaný pes ve výrazu koně vůči člověku na show. Účastníci doslova užasli nad trojím způsobem přivolání. Zdánlivě stejný cvik. Tato ukázka však doložila, že cvikem rozhodně nebyl. Šlo o vyslání koně podél stěny haly cvalem. Celkem rázný rozběh koně a následné přiběhnutí zpět k majitelce. Lektorka předvedla nejprve přivolání zklidněním, poté pochvalou a poté povelem změnou pozice těla. Stejný pohyb koně, ale jiný výraz mohou způsobit nový revoluční náhled na výcvik koní pomocí sledování jeho výrazu. Při zklidnění kůň ve cvalu jakoby „vypnul" a okamžitě zamířil k majitelce se skloněnou hlavou a uvolněným krkem - krokem. Při slovní pochvale (na dálku zvolané slovo „dobře") okamžitě změnil směr a přiklusal si pro pochvalu, přičemž blažený výraz a uvolnění bylo zcela zřejmé. Přivolání na povel bylo mnohem dynamičtější. Kůň přicválal okamžitě po změně pozice těla Zuzky vůči koni. Ovšem ve výrazu Sigiho bylo znát mnohem více napětí a očekávání věcí příštích, než pohodového klidu. Pozorný divák mohl zpozorovat, že dokonce nabídnul další cviky. Tato ukázka byla bohatě komentována a tak se v dopolední části nedostalo na hříbě, které bylo uvedeno v časovém plánu.

Roční hříbě křížence švýcarského teplokrevníka - hřebeček Other Space (řečený Otík) - byl na scénu přiveden po přestávce. Během úvodní řeči o práci s hříbaty zvědavě chodil po hale a tvářil se velmi nejistě v cizím prostředí s diváky a aparaturou. Byla na něm předvedena ukázka výcviku pomocí různých forem tlaku v couvání. Hřebeček díky tomu, že je s ním pracováno minimálně, předvedl autentickou ukázku reakce necvičeného koně. Diváci tak mohli i díky výběru koní pokročit ve svých úvahách, neboť cílem semináře evidentně nebyla show koní již vycvičených.

obsedáníNásledovalo obsedání mladých koní, opět s výraznou novinkou. Byl přiveden tříletý čerstvě obsednutý QH hřebec Preston. Pomocí několika „kouzel" koník ochotně přijal jezdce i sedlo. K překvapení všech však každé zvlášť! Zuzka opět nejdříve okomentovala mezery ve výcviku koní při obsedání a následně ukázala na koni po částečném výcviku nasednutí bez sedla, kdy si kůň pro jezdce dokonce sám přišel. Až po sesednutí z koně teprve následovalo sedlání, kdy kůň opět naprosto samozřejmě přišel k sedlu a nejen nejevil sebemenší náznak strachu, ale dokonce vyjadřoval o sedlání zájem.

Po ukázce obsednutí Prestona přišel do haly opět Sigi, tentokráte už nasedlaný, s ohlávkou a otěžemi. Byly zodpovězeny nastřádané dotazy přihlížejících, kterým se myšlenky jistě vracely k jejich vlastním koním zanechaným doma. Sigi stál celou dobu bez otěží (byly mu odepnuty po jeho přivedení) vedle Zuzky. Po zodpovězení nekončícího gejzíru otázek konečně na koně nasedla. Během výkladu a odpovídání na další dotazy zvládla s koněm předvést gymnastiku krku, sestavení v kroku a klusu. Sestavení v zastavení i couvání. To celé na provazové ohlávce bez známek jakéhokoli nepřiměřeného chování vůči koni. Kůň na lehké pomůcky otěžemi reagoval naprosto bez protestů, přesně, ochotně.

nakládání do přepravníkuPo této ukázce bohužel vypršel čas kurzu, ovšem v záloze bylo ještě nakládání koně do vleku a nevýhody kruhové ohrady. Po vysvětlení rizik výcviku koně v kruhovce, se diváci čekající na naložení dočkali. Po přesunu před stáj mohli sledovat naložení mladého koně (opět roční Other Space) bez přípravy na nakládání. Kůň neměl negativní zkušenost s vlekem, ovšem neprošel ani výcvikem. Podle informací byl převážen jednou ještě pod matkou. Zuzka upozornila diváky, že nakládání ukončí, jakmile Otík zareaguje dobře bez ohledu na to, v jaké části vleku zrovna bude. Hříbě šlo na prověšeném vodítku k vleku, na rampu, dovnitř vleku a po pokusu o couvnutí bylo zlehka upozorněno vodítkem. Na tlak za ušima zareagovalo opětným vykročením kupředu. Po maličké pauze ve vleku bylo vycouváno a odvedeno na pastvinu. Při nakládání bylo použito pouze vodítko a ohlávka. Roční hřebeček se pouze jedinkrát na rampě pokusil změnit směr. Na lehké zatažení na původní trasu reagoval naprosto skvěle a za neustálého zvědavého rozhlížení a zkoumání vleku důvěřivě nastoupil. Bez křiku, plácání čímkoli kamkoli, před zraky početného publika.

I přes rozbahněný terén venku a časový skluz seminář proběhl bez problémů. Organizační tým fungoval skvěle a přednáška doufejme přinesla spoustě lidí nový rozměr o komunikaci s koňmi. Z tohoto semináře bylo natočeno DVD, které bude zanedlouho k dispozici přes web www.ZuzkaProkopova.cz. Zde se také můžete dozvědět o dalších seminářích, tentokráte už i s koňmi.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 2.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: