Ohnutý kůň... nebo ne?

9. 06. 2014 10:00

Obrázky: 10

Autor: Katka Lipinská Foto: Katka Lipinská, Martin Lipinský, Míša Dvořáková, Jakub Ficek Rubrika: Teorie ježdění Počet přečtení: 19733 Počet komentářů: 10 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

O škodlivosti „lámání“ krku vertikálně, tedy za kolmici, píšeme vcelku pravidelně, ale když jezdec zaměňuje „lámání“ krku do stran s ohnutím, také svému koni nedělá dobrou službu. O ohýbání byly popsány stohy papíru, a přesto jen málokdy člověk vidí pružného a správně se ohýbajícího koně. Proto si dnes na několika fotografiích ukážeme, jak takový ohnutý kůň vypadá, kdy naopak ohnutý není a jak to můžeme ovlivnit svou pozicí v sedle.

fdVezmeme-li syrového koně a projevíme úmysl zatočit (ať už sedem a vahou nebo tahem jednou otěží do strany), velmi pravděpodobně nám tam kůň zatočí bez ohnutí. Stranové ohýbání totiž není věc, kterou by kůň sám běžně dělal - i když je toho schopen. K ničemu ho totiž nepotřebuje. Syrový kůň nebo kůň ve volnosti v oblouku udělá přesný opak toho, co si představujeme pod správným ohnutím: s rovným tělem „po pleci" padne do oblouku a hlavu nasměruje směrem ven, aby se vyvážil. V rychlejších chodech se přitom naklopí jako motorka. (viz obr. vpravo)

Takto projetý obrat jednak není příjemný pro jezdce a navíc nemá velkou gymnastickou hodnotu, proto ve většině jezdeckých odvětví, která se zabývají zlepšováním gymnastických schopností koní, učíme koně projíždět obraty v ohnutí. Ke správnému ohnutí je nutné jednak podélné ohnutí páteře (které ale není velké - podrobněji viz např. http://www.equichannel.cz/biomechanika-jezdeni-a-drezury-atlas-jezdce-cast-7-ohybaji-se-kone) a zejména podkročení vnitřní zadní nohy více pod tělo. Tato noha tak nese více hmotnosti, posiluje se a zároveň se zlepšuje pružnost kloubů. Proto je ve výcviku ohnutí tak důležité. Pokud se kůň nechce, neumí nebo nemůže ohnout nebo více podsunout vnitřní zadní nohu, má sklony padat plecí dovnitř kruhu a zádí ven.

Jak poznáme, že je kůň správně ohnutý? V každé příručce se dočteme, že správně ohnutý kůň na kruhu by se měl pohybovat tak, že jeho páteř je součástí linie kruhu - žádná část jeho těla nepadá do kruhu, ani nevypadává ven. (Roh a oblouk je částí kruhu, proto pro ně platí totéž.) Stejně na tom má být i jezdec - sedí rovně (tj. nikam se nenaklání ani nezalamuje) a tělem kopíruje linii ohnutí. Jeho ramena jsou rovnoběžná s plecemi koně. Vnitřní ruka nikdy nepůsobí přes krk koně, je vždy více nebo méně „otevřená". Pro podrobnosti o ohýbacím sedu odkazuji na jezdecké učebnice, najdete ho dobře popsaný v každé, pojďme se raději podívat na fotografie.

wd

Správné ohnutí koně na velkém kruhu. Kůň na velkém kruhu nevyjíždí roh, ale dotýká se dlouhé stěny. Na velkém kruhu je kůň ohnutý jen málo, hlava není víc uvnitř než zbytek těla. Jezdkyně má korektní sed, rameny se velice mírně „dívá" dovnitř. Měla by mít uvolněnější pravou nohu - od kyčle přes koleno po kotník.

we

Zde koni chybí ohnutí (jedná se o patnáctimetrový kruh navzdory písmenu A v pozadí - jízdárna je širší než 20 m). Z obrázku je na první pohled patrné, že jezdec směřuje tělem trochu jinam než kůň a koni zcela chybí ohnutí. Přesněji řečeno, jezdec padá svou vahou dovnitř kruhu a ve snaze o zmenšení tam koně tlačí vnějším stehnem. Kůň se brání podsunutí vnitřní zadní nohy pod tělo a uhýbá s ní. Co bude pravděpodobně následovat? To popisuje Thomas Ritter ve svém článku o korektním ohýbání (http://www.equichannel.cz/uvahy-o-klasickem-jezdeni-iii-korektni-ohybani-a-projizdeni-obratu): „Další běžnou příčinou, proč kůň ztratí rovnováhu a padne do obratu svojí lopatkou, je nadměrné přesunutí váhy jezdce dovnitř. To je vždy automaticky kombinováno s nadměrným tlakem vnějšího stehna. Kůň pak padne na vnitřní lopatku, ztuhne a lehne do vnitřní otěže, dokonce se pokusí ohnout kontra."

Pokud tedy řešíme koně, který je „jako fošna", nemůžeme to přehnat a snažit se ho „zlomit" nebo někam natlačit, naopak musíme dbát, abychom sami seděli korektně a po koni vyžadovali jen tolik, kolik je v danou chvíli schopen. Řím také nebyl postaven za den.

we

Zde je další běžný způsob, kterým se jezdci pokoušejí řešit nedostatky v ohebnosti koní - působení rukou. Jak bylo popsáno výše, tělo správně ohnutého koně by mělo být (celé) součástí kružnice, na které se pohybuje. V tomto případě je hlava koně příliš uvnitř - kůň je přehnaně ohnutý v krku a tělo koně víceméně rovné. Důvodem je vnitřní ruka jezdkyně, která táhne otěž přes krk směrem ven, zatímco její tělo je nasměrováno rovně. Zároveň jezdkyně příliš povoluje vnější otěž. Proto kůň vypadává vnější plecí ven a není rovnoměrně ohnutý.

Nejčastější příčinou tahání vnitřní ruky přes krk (a upřímně se domnívám, že je to fáze, kterou si ve svém jezdeckém vývoji projde drtivá většina jezdců) je snaha koni sice přistavit hlavu dovnitř (v domnění, že takto se kůň ohne), ale zároveň mu zabránit, aby za ní šel. Proto celé jezdcovo tělo koni říká „nechoď tam". Kůň jde tedy víceméně rovně, ale s krkem zalomeným dovnitř. Jediný způsob, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat, je vrátit se zpět na start - tedy začít projíždět kruhy bez snahy o přistavení hlavy dovnitř s dobrým kontaktem na vnější otěži. Pouze tehdy, když jezdec přestane mít strach, že mu kůň padne dovnitř (což se nestane, je-li veden na vnější otěži), přestane svým tělem tlačit koně ven a může se usadit na vnitřní sedací kost a dívat se do směru pohybu (což je velice důležité!). Ve chvíli, kdy se usadí na vnitřní sedací kost a spustí vnitřní nohu dolů, může zapůsobit holení a koně ohnout kolem ní. Naprosto zásadní je dbát na „otevření" vnitřní ruky - zcela zapomenout na to, že by vnitřní ruka mohla koně vytlačit ven z kruhu. Toto je velmi obtížný moment ve výcviku a spousta jezdců jej nedokáže překonat. Je totiž poměrně jisté, že ve chvíli, kdy jezdec přestane takto tahat vnitřní ruku a „otevře" ji, začne mít pocit, že není schopen udržet koně, aby mu nepadl dovnitř kruhu. Přesto musí vydržet a hledat způsoby jiné - tedy použití vnitřní holeně a zarámování vnější otěží, jak bylo popsáno výše.

we

Tato fotografie je podobná fotografii předchozí. Ani zde kůň není správně ohnutý (srovnejte s fotografií správného ohnutí výše), ale je výrazně (přehnaně) přistavený dovnitř. Opět se ohýbá pouze krk. Jezdkyně zde krk neláme (nepůsobí vnitřní otěží přes krk) jako na předchozí fotografii, její vnitřní ruka je „otevřená" směrem dovnitř. Přesto kůň není ohnutý v těle, je pouze výrazně přistavený. Kůň se nadměrnému ohnutí krku brání křivením a vystrkováním nosu ven (nos nesměřuje kolmo k zemi). Na fotografii je patrné, jak toto přehnané přistavení a působení vnitřní otěží znemožňuje vyklenutí hřbetu - bedra jsou prohnutá a záď je vysoko.

gf

Poslední fotografie koně na velkém kruhu, který je přistaven dovnitř více, než by měl (zde jen trochu), a proto jeho páteř nekopíruje linii kruhu. Zde jezdkyně napnutou vnější otěží udržela plec, takže na rozdíl od předcházejících dvou fotografií kůň nepadá ven po pleci. Chvilkové výraznější přistavení (je-li správně provedeno) pomáhá uvolnění krku koně a může být testem reakce na jednostranně působící otěž.

re

Mírný nedostatek ohnutí. Je patrné, že zadní nohy nejdou přesně ve stopách předních, záď koně je o kousek vystrčená ven. Nicméně na této fotografii jsou velmi dobře zachyceny časté chyby jezdců. Tato jezdkyně zde není v korektním ohýbacím sedu - nesedí na vnitřní sedací kosti, vnitřní nohu nemá hluboko spuštěnou dolů, ale mírně vytahuje patu - častou příčinou této chyby bývá snaha více pobídnout vnitřní nohou na straně, kde se kůň hůř ohýbá. V důsledku toho se jezdkyně láme v pase a její váha spočívá víc na vnější sedací kosti. Takto často vypadají křiví koně při ohýbání na své tužší straně. Jezdec na nich zpravidla cítí, že ho kůň posazuje na vnější sedací kost a musí tento nedostatek aktivně vyrovnávat.

Malé kruhy, rohy

vf

Jezdkyně odbočuje z dlouhé stěny na malý kruh. Tělem i očima se „dívá", kam jede (lepší by ovšem bylo, kdyby se nedívala na zem :-), kůň je správně zarámovaný vnější otěží, takže se rovnoměrně ohýbá a nikde neláme. Míra ohnutí odpovídá malému kruhu. Pozice zadních nohou, které nejsou zcela ve stopách předních, napovídá, že při „odlepování se" od stěny zřejmě jezdkyně chvíli zaváhala s vnější otěží a plec zůstala na stěně o chvíli déle, než by měla.

fg

Téměř správné ohnutí koně na malém kruhu. Je patrné shromáždění koně v důsledku nutnosti šlápnutí vnitřní zadní nohy pod tělo, kůň jde zadníma nohama dobře ve stopě předních. Je dobře zarámován vnější otěží, jezdec sedí ve směru ohnutí (jeho ramena jsou ve stejné pozici jako plece koně) a ohýbá koně kolem své holeně. Fotografie zachytila moment, kdy jezdkyně zesílila ohýbací pomůcku holení i patou, vytočená špička samozřejmě není korektní. Chybné je také postavení vnitřní ruky jezdkyně, která by neměla být zalomena v zápěstí.

fdr

Správné projetí rohu (okamžik narovnávání). Roh je čtvrtinou malého kruhu, a proto by v něm měl být kůň ohnutý stejně jako na malém kruhu. I zde je patrné, jak při správném ohnutí kůň šlape vnitřní zadní nohou pod tělo a shromažďuje se. Po správně projetém rohu je kůň dobře připraven buďto pokračovat na malý kruh nebo do cviku dovnitř plec, případně pro korektní prodloužení „od zádi".

Správné ohýbání není pro ježdění na koni nezbytné. Ve spoustě disciplín naopak není prioritou - westernoví koně nebo koně pro pólo musejí zvládat velice rychlé obraty a neprojíždějí je v ohnutí. Pomineme-li fakt, že na koni, který se v rozích ohýbá, se nám bude sedět lépe než na takovém, který do nich padá a klopí je, pak správné ohýbání vede v první řadě ke zlepšení uvolnění a prostupnosti koně a zároveň, jak je patrné i na fotografiích, aktivuje vnitřní zadní nohu a připravuje koně ke složitějším lekcím - narovnání a shromáždění.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. blazenka

  A co na to Philippe Karl?

  10:18 - 09. 06. 2014

  K tématu laterálního ohýbání krku vřele doporučuji knihu Philippe Karla - Omyly moderní drezury. Velmi názorně a s odkazy na mistry klasické drezury popisuje prospěšnost stranového ohýbání krku koně. Píše, že moderní způsob ježdění se zaklíná ohnutím koně na kruhu, ale (!) bez ohýbání krku. Přitom i z jiných zdrojů je známo, že ohnutí trupu koně na kruhu je fyzicky velmi omezené.

  Na začátku článku rychle opuštěné téma dávání rukou přes krk - odkazuji opět na Philippe Karla. Podle něj toto není zločin, je to legitimní způsob, jak koni sdělit, že například existuje projetí kruhu s koněm sestaveným ven.

  Ještě si dovolím poznámku - koně přece krk používají ve všech směrech, pokud je budete pozorovat na pastvině, kde jsou mouchy, tak uvidíte, že krk dokážou bez problémů zarolovat mezi přední nohy a zuby se poškrábat na boku za loktem. Koně toto dokážou a stejně jako procvičujeme jejich schopnost skoku, můžeme procvičovat ohýbání krku.

 • 2. Katka K.

  Philippe Karl

  13:40 - 09. 06. 2014

  Reaguje na 1.

  Ve článku není nikde uvedeno, že stranové ohýbání krku je špatně - to totiž určitě není, kůň musí být měkký v krku, týle a žuchvě, v tom se myslím shodují všichni. Potíž nastává tehdy, když si jezdec plete ohnutí krku a ohnutí těla a ohýbá pouze krk v domnění, že ohýbá celého koně. Důsledkem je kůň hypermobilní v krku a ztuhlý ve zbytku těla. A tento článek se zabývá ohnutím těla koně, nikoli pouze krku. Myslím si, že to, co dělá Karl je naprosto v pořádku, protože ví velice dobře co, kdy a proč dělá. Dokáže si pohlídat jak zbytek těla, tak vnější otěž. Ne všichni jeho žáci ale dokáží tyto věci rozlišit a pak často ani nevědí, nač si dát pozor.
  Co se týče ruky přes krk - viděla jsem lidi, kteří toto používají a je to pro koně jasný a srozumitelný signál. Ve článku je ale popsán případ, který je velmi často k vidění, kdy se jezdec snaží tahem ruky přes krk docílit ohnutí koně a ten zkrátka v pořádku není.

 • 3. Viktória Kóňová

  P. Karl nedoporučuje ruku cez krk...

  14:04 - 09. 06. 2014

  Reaguje na 1.

  Možno som čítala inú knihu, ale nikde som tam nenašla doporučenie či fotku s dávaním ruky krížom cez krk. Aj pri výraznejšom pristavovaní dnu/von zostáva vnútorná ruka otvorená a ukazuje smer ohnutia, neťahá nikdy späť a krížom na opačnú stranu! Veď to by bolo úplne kontraproduktívne. Inak presne to som chcela napísať, keď som prečítala úvod článku, čo je zmienené v 2. komentári - že treba odlišovať \"rovnosť na kruhu\" a zámerné výraznejšie ohýbanie krku do strany - zatiaľčo však telo zostáva na stope, či už je to kruh alebo rovná čiara + kôň sa nesmie lámať v zátylku.

  Nejaké \"akože precvičovanie krku\" tým, že človek stiahne krížom cez krk ruku k bruchu, kôň ho \"oklame\" tým, že ohne čumák a zároveň vypadne zadkom z kruhu, tak to nie je veru žiadna gymnastika. ;-) Nemýľme si pojmy s dojmami...

 • 4. jaja

  P. Karl

  14:32 - 09. 06. 2014

  Reaguje na 1.

  Také si neuvědomuji, že by P. Karl doporučoval nebo výslovně souhlasil s přetahováním ruky přes krk koně. Používá působení otěže na způsob "neck reiningu" známého ve westernovém jednoruč vedení koní, ale to je něco zcela jiného, než ve článku zmiňované - a dle mě koně velmi matoucí a škodlivé - přetahování ruky (vnitřní) přes krk.

  Další věc je ono výrazné ohýbání krku koně včetně zarolování. Ano, koně mají krk velmi pohyblivý (však k tomu ho mají tak dlouhý a díky tomu lze nanich dobře jezdit a dobře je řídit), dokonce se v určitých situacích ai sami rolují do všech stran (ono podrbání se). Nicméně! Čím více krk ohýbají, tím pomalejí se pohybují :-) Když se kůň drbe ala rollkur na prsou, stojí. Když kluše nebo cváolá rozhodně krkem nekroutí do stran o 90°nebo více. Tohel už je otázka biomechaniky koně a dá se říct, že čím vyšším tempem a rychleji kkůň jde, tím je jeho tělo stabilizovanější (včetně krku) a tím méně tedy může krk rolovat. Aby uměl krk výrazněji ohýbat při vyšších chodech, musí na to být naučen. Je to pro něj už otázka naučené gymnastiky. Takže samozřejmě procvičovat ohýbání krku ano, dokonce klidně jezdit oblouky s koněm více ohnutým v krku než je linie oblouku, nicméně to je něco trochu jiného, než o čem tento článek píše :-)

 • 5. PiaffeEquestrian

  P.Karl

  14:36 - 09. 06. 2014

  Philippe opravdu nedoporucuje flexi krku krizenim oteze pres krk. Naopak podporuje v narovnani krivych koni pomoci opacne flexe krku. Krizenim pres krk vznika take bariera v primem kontaktu s udidlem.

  K clanku. Je strasne videt, ze hodne jezdcu zapomina na vnejsi vedouci pomucky a na to, ze kun se neohyba vepredu ale vzadu. Kdyz si kone v oblouku podporim vnitrni holeni do pasivni vnejsi holene ("bariera" pres kterou by nemel kun vypadnout zadi ven) a vedu vnejsi otezi, tak plec a zad nevypadne a pak uz je to jen na sedu a aktivujici vnitrni otezi, jak moc se konik ohne nebo ne. Jsou jedinci, hlavne mladi kone, kteri jsou tak krivi, ze korektni ohnuti neni mozne a musi se zacinat v kontra sestaveni, aby se pomohly stray vyrovnat.

  Moc hezky clanek, musim rict, ze s mnoha vecmi souhlasim a jsou viditelne v praxi.

 • 6. Lukáš Létal

  reakce na P. Karl

  10:23 - 10. 06. 2014

  Opravdu mě dost vytáčí kolik lidí si bere do huby pana P. Karla. Kurzy legerette se tady konaly pod vedením paní Sabine Mosan-to je licentovaná trenérka téhle školy a výborná jezdkyně,ale nějak si nevybavuju,že by tam bylo až tak narváno a už vůbec některá ze zde přítomných dam ,které tady řeší ohýbání koní,tam na koni jezdila.Takže pokud ohýbám koně,musím vědět proč to dělám a co tím chci docíli-a je jedno,jestli je to krk nebo trup-navíc ten kůň musí být správně na pomůckách: Je obrovská chyba,že většina lidí začne koně hned jezdit v předepsaném drezurním sestavení a cpát ho stuhlého do "korektně" provedených cviků,tak jak to požadují směrnice pro rozhodčí. Tímhle ten kůň jen ztuhne a čím víc ho budu jezdit,tím bude horší. Ohýbání v podstatě slouží k uvolnění koně,k vyklenutí horní linie a následně ke gymnastice koně.Ale obávám se,že z obrázku se to naučit nedá......
  Jinak hezký článek,ale v podstatě opsaná učebnice německého jezdectví.

 • 7. Katka K.

  Lukáš

  12:42 - 10. 06. 2014

  Reaguje na 6.

  Lukáši, prosím o dokázání tohoto lživého nařčení - ze žádné učebnice jsem neopisovala vyjma jasně označených citací a moc by mě zajímalo, kterou konkrétně máte na mysli.

 • 8. Lukáš Létal

  re Katka

  14:34 - 10. 06. 2014

  Já jsem to nemyslel nijak ve zlém a ani žádnou konkrétní učebnici jezdectví na mysli nemám-ve všech je to napsáno stejně.Jen bohužel v těch učebnicích se popisuje výsledný stav výcviku,ale postup k němu málokde.To že je kůň rovný je výsledek gymnastiky koně,což je ohýbání- a práce na dvou stopách. V tomhle je genialní ten Karl,protože opravdu celá ta škola vychází z uvolnění koně-což je naprostý základ,který se bohužel v jezdectví naprosto přechází.Němci totiž jezdí jen na koních,kteří mají výborný prostorný pohyb,dlouhý volný krk a měkkou hubu.Francouzi jsou sukovití s tvrdou hubou.Tudíž když budu jezdit německého koně-můžu jezdit stylem "vnitřní holeň,vnější bota"-i když mně to přijde blbost-jezdí vždy celé tělo. Francouze musím nejdřív uvolnit-takže uvolnit v hubě(přimět odžvýknout) a rozhýbat krk(natáhnout).
  |Já nesnáším takové ty napsané poučky,které sedí jen na ideální stavbu koně. Každý kůň je jiný a každý se musí jezdit trochu jinak,aby se došlo k výsledku,který se popisuje v knihách.....

 • 9. colleder

  re 6 7 8

  14:50 - 10. 06. 2014

  Číta sa to veľmi dobre ako sa tu naťahujete. Dnes už vsetci vedia všetko a každý si o sebe myslí že jazdí geniálne. A pozdravujem Luky. Nedaj sa :))))

 • 10. blazenka

  Ruka přes krk

  15:50 - 10. 06. 2014

  Reaguje na 3.

  Asi jsem se špatně vyjádřila, co je míněno "rukou křížem přes krk". Pokud má kůň reagovat na přiloženou otěž na krku, nikoli na tah za udidlo, musí ruka být minimálně nad hřeben krku, což je v rozporu se "starými dobrými" poučkami, že každá ruka má být na své straně krku, ruce na pěst od sebe nad kohoutkem, atd. atd...

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 11.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: