O budoucnosti skokového chovu s Corem Loeffenem

15. 07. 2020 06:00

Obrázky: 18

Autor: Eva Holubcová Foto: Jacob Melisen, DigiShots a Roslyn Neave Rubrika: Chov koní Zdroj: Horse Magazine Překladatel: Eva Holubcová, Martina Cerhová Počet přečtení: 504 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V rozhovoru plném postřehů z letošní KWPN show se dozvíme spoustu zajímavých trendů v současném moderním chovu teplokrevníka.

  • Katalog hřebců je k vidění ZDE.
  • Výsledky a program ZDE.

KWPN komise pro výběr plemenných hřebců byla letos vedena Corem Loeffenem, dlouholetým hodnotitelem na holandských körunzích. Cor Loeffen nám nastínil, co komise považuje u hřebců za žádoucí:

Dneska máme stejná kritéria jako v minulosti. Obdélníkový rámec je velmi důležitý, v naší plemenné knize potřebujeme dobrou skokovou schopnost a pro ni je důležité, aby kůň byl obdélníkový. Nejmenší možná výška je 164 cm, a když je kůň malý, tím je důležitější, aby byl obdélníkového rámce. Většinou, když je kůň menší než 164 cm, je vyloučen. Sledujeme korektnost končetin, která je podstatná, ale pokud skáče dobře a má dobrý původ, akceptujeme ho i přes méně korektní končetiny.

Při skákání jsme rádi, když kůň skáče přirozeně, nejsou „nachystaní“ z domova. Takové sice pustíme dál, ale nejsou prémiovaní.

Ale jeden z těch, kteří dostali prémii, rozhodně z domova připraven byl? The Heathrow.

Ano, č. 146, Manden I Sonderbygaard, byl trošku nachystaný z domova, ale akceptovali jsme to. Taky tam byl jeden hřebec s kat. číslem 47, Mattias (Comme il Faut × Contoki), který byl nachystán přespříliš, ale může pokračovat, nicméně ne jako prémiovaný hřebec, tohle už akceptovat nemůžeme.

V současné době už máme potomstvo po mladých KWPN hřebcích jako Heathrow, Inaico či Impressive a jsme rádi, že potomci dobře skáčou ve volnosti. Holandští chovatelé většinou preferují starší prověřené plemeníky, ne nováčky. Ale nyní máme mladší plemeníky, z dobrých rodin, tak je důležité, aby také dostali dobré matky.

Je těžké zlákat chovatele k nováčkům, chtějí ty prověřené. Proč?

Chtějí chovat pro aukce, a když se podíváte na cenu hříběte po mladém hřebci a cenu po starším, tak rozdíl je třeba 4 000 EUR. Prostě dostanete vyšší cenu o až 4 000 EUR po starším známém hřebci než po mladém. Proto chovatelé preferují starší hřebce.

Jak se to projevuje ve statistikách?

Vypadá to, že chovatelé skokových koní svoji pozornost spravedlivě dělí mezi prověřené plemeníky, současné hvězdy a nové hřebce, nastupující generací narozenou mezi léty 2001 až 2010. Je zajímavé, že nově nastupující plemeníci jsou mnohem více zastoupeni než prověření hřebci, což se zdá být relativně novým fenoménem ve skokovém světě, oproti drezurnímu chovu, kde je to mnohem obvyklejší.

Z vybraných 39 hřebců je 10 (25,6 %) po prověřených plemenících narozených před rokem 2000, 16 (41 %) po hřebcích narozených mezi léty 2001 až 2010 a 13 (33,3 %) po nastupujících plemenících narozených v roce 2011 či později.

Povzbuzujete chovatele, aby využívali mladé hřebce?

Snažíme se. Mezi prémiovanými hřebci byl jeden po Inaico (Indoctro × Baloubet du Rouet), další po Impressive (Douglas × Contender), jiný po Heathrow (Der Senaat × Dollar de la Pierre), všichni po mladých plemenících. Takže se snažíme. Také ale tam byli po starších hřebcích, po Cornet Obolensky a Aganix du Seigneur, který je sice starší, ale ne slavný, i když chodil 160.

Ale 160 cm šel jednou, s pěti trestnými body v Mannheimu.

Vidím, že jste si udělali domácí úkol.

Akceptovali jste všechny hřebce po Aganix du Seigneur Z, to jste s nimi byli tak spokojení?

Ano. Máme jednoho (v katalogu č. 1 jménem Amant Keizersberg Z), který je z rodiny Ratiny Z. Je navíc z krosu Aganix × Diamant de Semilly. Nemáme mnoho hřebců po Diamant de Semilly v KWPN chovu, protože většina synů Diamant de Semilly neměla požadovaný výraz, který chceme. V Belgii je důležité jenom to, jestli kůň skáče dobře, ale my chceme i výraz. Druhý (katalogové č. 2 jménem Mindset Es) je z rodiny, která dala Plot Blue, a jiný jménem Amoretto Red Wine je z matky po Clearway z normální rodiny.

Komise vybrala i menšího hřebce než 164 cm, že?

Ano, koně č. 53 jménem Maestro Gusto V/D Laarse Heide Z z krosu Comme il faut × Bustique, vysokého jen 163 cm. Obdélníkového rámce, skákajícího elasticky, ne okázale. Je důležité, když kůň vnímá situaci. Dával si pozor, jak skáče, a přemýšlel u toho, má pro skákání hlavu. Je dobré, když kůň a jezdec skáčou společně a kůň přemýšlí společně s jezdcem. U tohoto koně je bábou klisna Kwidanta po Quidam de Revel, která byla šampiónkou v Holandsku na 160cm skocích.

Rádi bychom ho měli prémiovaného, ale s touhle výškou jsme ho mohli pouze akceptovat.

Myslím si, že v budoucnu bude rodina důležitá, protože sperma můžete poslat po celém světě, ale s dobrou klisnou, pokud máte klisničku, můžete prodat matku a nechat si dceru. A každou generaci mít dobré koně.

Taky je zde jeden problém, pokud používáte embryotransfer. Dostanete od jedné klisny mnoho potomků, potom máte tendenci využívat inbreeding a to je obtížné. Můžete to vidět v Belgii, kde to využívají 25 let, a mají dobré výsledky, ale také je tam mnoho chovatelů s klisnami z té samé rodiny a to je prostě problém.

Máme otevřenou selekci, takže můžeme vzít koně z holštýnské, belgické či hannoverské PK nebo z francouzského chovu, zatímco holštýnská PK je mnohem uzavřenější. Jsme jako KWPN výsledkem mixu. V holštýnské PK rádi využijí spíše hřebce po francouzském plemeníku z holštýnské klisny, ale my raději využijeme přímo francouzského hřebce, protože nám to nabízí lepší možnosti outcrossu.

Koně jsou čím dál elegantnější, ale neztrácí tím sílu a energii?

To je důvod, proč máme v požadavcích exteriér a výraz. Exteriér je důležitý, pokud je zde i výraz, je to dobré. Ale po mnoho let byl výraz mnohem více než exteriér. Nyní preferujeme exteriér a výraz je bonus.

Např. 165 cm vysoký hřebec z krosu Inaico × Emilion je dobře stavěný, ale s průměrným výrazem. Je však silným koněm s dobrým lukem při skoku a jeho otec Inaico je bratr mezinárodní skokanky Hello My Lady. Inaica můžete vidět dneska, má výraz, ale není to kůň s dlouhými liniemi, takže jeho synové bývají z exteriérového hlediska lepší než on. Takže je to nesnadné, ale snažíme se o to dostat potomky lepší, než jsou jejich otcové.

To je jedna fáze, pak zde máme výkonnostní test. Ostatní PK nemají výkonnostní test, ale pro nás je to mnohem důležitější, jak můžete jinak vidět, jak chodí koně pod sedlem, jak jsou jezditelní, jak pracují pod jezdcem?

A co krev?

Převážná většina zde předvedených hřebců měla procento krve mezi 35 % a 45 %, 51 hřebců z 86. Dvanáct hřebců mělo více než 45 %, nejvíce z nich pak vybraný Maximum (Tangelo van de Zuuthoeve × Calvados) s 54,1 %. Nejméně krve měl nevybraný hřebec Amigo van Spalbeek Z (Aktion Pur Z × Flamenco de Semilly) s 28,1 %.

Licentační testy jsou důležité, ale pak pomyslíme na všechny ty slavné koně, kteří nebyli licentováni a později se stali velkými plemeníky na základě sportovní výkonnosti, jako např. Cardento nebo Mr. Blue, Quidam de Revel či Voltaire…

Počkejte, já ten případ s Cardentem znám. Byl jsem v licentační komisi roku 1969. Cardento byl velký bez výrazu a při skoku ve volnosti se nejevil dostatečně bystrý, takže nebyl akceptován. Nešel na výkonnostní test.

Je to tak, že kůň nemusí být dobrý ve volnosti, ale potom sportuje, a když je dobrý, může se vrátit zpět na licentaci. To není problém. Tento rok jsme např. akceptovali dva hřebce, ve věku pěti a sedmi let. Objevili se znovu, je to možné. Máme spoustu takových případů. Cardento, když byl tříletý, byl obrovský, pomalu se pohybující kůň, ale když byl trénován a dospěl, stal se z něj výborný sportovec na nejvyšší úrovni a dostal šanci ve Švédsku a tu plně využil. Když se vrátil do Holandska, byli jsme rádi.

A např. Bustique byl pěkný hřebec, který se využíval rok nebo dva, skákal na úrovni 135–140, ale nevyužívali jsme ho. Hendrix ho prodal do USA a nyní jsou jeho potomci osmiletí nebo devítiletí a skáčou velmi dobře. Hřebec se vrátil do Holandska a nyní ho mohou chovatelé využívat. Je to dobrá zpráva.

Jaká byla nejvyšší známka, kterou jste dali?

9. Hodnocení, které dáváme, není důležité. Ve Francii dostáváte hodnocení za jednotlivé části a celková souhrnná známka pak určuje, zda je hřebec licentován. Jenže to my neděláme. Dáváme známky a tyto známky jsou využívány pro index, ale nejsou určené pro veřejnost. Když máme koně, který byl ohodnocen na základě skoků ve volnosti na 7.5, 7.2, má dobrý exteriér a původ, tak my ho pustíme dál do výkonnostního testu a tam se na něj podíváme znovu. Na výkonnostkách již známky zveřejňujeme a zde ve skoku potřebují 7.5 nebo vyšší.

Tento rok jste výkonnostní test znovu zkrátili?

Ano, trvá nyní 35 dní. Začínali jsme kdysi dávno se 100 dny, pak se 70, 50 a nyní s 35. Je to mnohem lepší a zkusím vysvětlit proč. Když začneme jezdit koně, můžeme krok za krokem dojít k tomu, že po 35 dnech máme koně, který je schopný přeskočit překážky v klusu. Když trénujete déle než 35 dní, chcete vidět více, a požadujete od koně více, tak to pro něj není dobré. Navíc, když test trvá déle než 35 dní, vliv jezdce roste. V současné době v 35 dnech skáčeme z klusu, ne ze cvalu a vyváženost je pro koně mnohem jednodušší a není tak moc ovlivněná jezdcem. Možná v budoucnu budeme dělat výkonnostní testy až ve věku tří a půl let.

Chovatelé jsou spokojení, protože to není tak drahé, 35denní test je levnější jak 50denní. A když jdete do Belgie, tak test trvá jen tři dny a skáčou tam pět nebo šest překážek. Druhý den mají cizího jezdce, bez skákání a třetí den dělají to samé.

Ale Belgičané mají hodně úspěšných koní.

Ano, to ano.

Ale např. Cornet Obolensky byl sám skutečně skvělým koněm, který dával dobré koně, ale nevypadá jako otec plemeníků. Jeho syn Comme il faut má skutečně speciální matku (pozn. překl. Ratina Z), ale s výjimkou jeho je těžké si vzpomenout na jiného úspěšného syna Corneta Obolensky mezi těmi tisíci hříbat, co se mu narodila…

Může být takovým koněm Ibolensky po Cornet?

Ano, včera jsme viděli dva velmi dobré hřebce po Ibolensky. Cornet Obolensky je belgický hřebec z holandské rodiny a byl velmi úspěšný ve vestfálské PK, ale jeho rodina není výjimečná. Potomstvo je dobré, ale…

Nemá plemeníky?

Ne. Ale ten stejný problém je s Darco. A v Holandsku máme Nimmerdora, velmi dobrého plemeníka a kdo je jeho nejlepší syn? Heartbreaker. Jsme s ním velmi spokojení a nyní chceme najít syna Heartbreakera, dobrého jako on, a pro to potřebujeme dobrou rodinu. Je to rodina, která umožní dát potomky lepší než otec.

A už jste našli toho správného Heartbreakerova syna?

Ne, ještě ne.

KWPN show pohledem chovatele Wbe Ide van der Lagewega

Poslední skupina mladých hřebců byla vlastněna slavným VDL chovem a obecné mínění bylo, že to byla nejlepší skupina hřebců, která byla k vidění v posledních dvou dnech. Wbe Ide van der Lageweg je syn zakladatele VDL Wiepkeho a zrovna seděl za mnou, tak jsme si popovídali o koních.

Byl speciálně nadšený hřebcem Mr Cornet VG z kombinace Cornet Obolensky × Indoctro × Lux.

Byl Mr Cornet VG nejmodernějším typem koně?

Ano, myslím, že je to zde nejmoderněji vypadající hřebec ze všech, co jsme viděli za poslední dva dny. Skvělý původ, rodina, lehký, opatrný, hodně krve a vždy skákající čistě. Jeho chovatelé řadu let připouští s našimi plemeníky, a my jsme koupili řadu hříbat od nich.

A povíte mi něco o vašem jiném hřebci Inaico?

Inaico (Indoctro × Baloubet du Rouet × Hercos) je posledním licentovaným synem po Indoctro a ze všech jeho synů je nejblíž k tomu být jako jeho otec Indoctro. Skupina, která byla předvedena na této show, je jeho první skupinou tříletých hřebců. Vypadají skutečně dobře, cválají lehce, dobře skáčou a jsou to moderní koně. Jak uvidíte sám, Inaico je velmi lehký hřebec s hodně krví v původu, takže se velmi hodí k tomu, abychom po něm získali mnohem atletičtější koně.

S jakými klisnami Inaico funguje?

S velkými, silnými kobylami dává lehčí hříbata, takže určitě potřebujete velkou mohutnou klisnu.

A můžete mi říci i něco málo o Impressive?

Impressive je jeho pravý opak. Je to velký hřebec, který dává koně do kopce, a s velkým skokovým lukem. Potomstvo dobře cválá a jsou rychlí. Jeho otec byl také velmi rychlý a ostrý při skákání a Impressive to dál předává. Skáčou dobře, opatrně a mají dobrou mysl, chtějí být prostě na druhé straně překážky.

A klisny pro Impressive?

Je veliký, takže potřebuje lehčí klisnu. Jeho polobratra Eastona po Indoctro jsme prodali do Austrálie, kde skáče 150, zatímco on sám je po Douglas, který v sobě kombinuje Darco a Capital a z matky z kombinace Contender × Corofino.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: