Nové složení výboru České hiporehabilitační společnosti

12. 02. 2009 12:00

Autor: Věra Lantelme Rubrika: Hiporehabilitace Počet přečtení: 3351 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V sobotu 24. ledna 2009 proběhla volební členská schůze České hiporehabilitační společnosti (ČHS) v PL Bohnicích v Praze, které se zúčastnilo 80 členů. Průběh schůze byl očekáván s napětím a velkými otazníky nad budoucností společnosti, která v posledních letech bojuje o přežití a uznání laickou i odbornou veřejností.

 

 

Mezi kandidáty na výkonný výbor společnosti byla představena společná a ucelená kandidátka 5ti žen, které se rozhodly věnovat své dlouholeté zkušenosti a znalosti na obrodu ČHS a její funkčnosti. Kandidátka byla většinou hlasů schválena a novou předsedkyní společnosti a vedoucí sekce terapeutické využití koní je Bc. Vanda Casková, sekci parajezdectví zastupuje Arnoštka Ježková, sekci terapeutickou Mgr. Šárka Smíšková, sekci vzdělávání a akreditace Mgr. Tereza Dvořáková a sekci komunikace s veřejností Ing. Věra Lantelme, DiS.

Nový výbor se představil s připraveným programem na období 2009-2010. Chce se zaměřit zejména na poskytování kvalitních a aktuálních informací členům společnosti, propagaci hiporehabilitace, vytvoření vzdělávacího systému a zajištění garance prováděných služeb. Výbor se od svého zvolení sešel dvakrát a připravuje mnoho návrhů a řešení současné situace společnosti. Výbor si zakládá na rychlé vzájemné komunikaci, proto schůze jsou organizovány přes SKYPE, který se již osvědčil. Výbor si také předsevzal kvalitní komunikaci s členskou základnou, proto měsíčně bude vydáván E-Zpravodaj s novinkami (první číslo k 15. 2. 09) a čtvrtletně časopis HIPOrehabilitace, vše elektronickou formou.

Dalším způsobem prezentace jsou webové stránky. Prozatím jsou základní informace na www.chs.web2001.cz. V přípravě jsou nové oficiální webové stránky ČHS, jejichž profesionální design a nejaktuálnější informace budou kvalitně reprezentovat ČHS a její členy.

Společnost se také bude prezentovat na různých konferencích, výstavách a v médiích. Šárka Smíšková a Věra Lantelme jsou autorkami nového seriálu o hiporehabilitaci „Léčba koňmi“ na Equichannelu.

V sobotu 25. dubna 2009 v Praze v PL Bohnicích se koná členská schůze společnosti, na které výbor představí návrhy a řešení k odsouhlasení členskou základnou. Schůze je otevřená všem zájemcům, avšak voleb se mohou zúčastnit pouze členové. Společnost vítá nové zájemce o členství, ke kterému je možno se přihlásit na schůzi. Po schůzi jsou účastníci pozváni na odborný seminář „Biologie chování koní“ s lektorkou Ing. Jitkou Bartošovou, Ph.D. Vstup pro členy zdarma, pro nečleny za poplatek 300,- Kč. Na seminář je zažádáno o souhlasná stanoviska UNIFY ČR a ČAE. Přesné místo a časový rozvrh akce bude dodán. Aktivní a hojná účast je důležitá pro další pozitivní rozvoj a obrodu společnosti.


Společnost vítá návrhy na spolupráci a také všechny zájemce o hiporehabilitaci – výbor je možné kontaktovat e-mailem na hiporehabilitace.cr@seznam.cz.

Výkonný výbor ČHS

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: