Nekonvenční léčba XI - léčba koní magnety - magnetoterapie

3. 01. 2007 00:00

Autor: Tomáš Sychra Foto: archiv autora Seriál: Nekonvenční léčba Počet přečtení: 15455 Počet komentářů: 1 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

K léčbě lidí a zvířat je možné využít různé druhy energie. V jednom z předchozích dílů jsme si vysvětlili, jak to je se světlem, neboli s využitím energie světelného kvanta, tedy přesně definovaného množství elektromagnetického záření. Elektromagnetické pole má složku elektrickou a magnetickou. Dnes si povíme právě o jeho magnetické složce. 

obr. 1S léčbou magnety jsem prvně přišel do styku cca v roce 1983. Bylo to na předváděcí přednášce jedné švýcarské firmy, která tady prvně představila přístroj na pulsní magnetoterapii. Jako důkaz, že magnetické pole je terapeuticky účinné, použili výsledky léčby koní s kloubními potížemi a s problémy s nataženými šlachami. Já v té době pracoval v Ústavu sportovní medicíny a tak mě aplikace magnetického pole na pohybový aparát enormně zajímaly pro použití ve vrcholovém sportu. Krátce po této akci se na našem trhu objevily první přístroje a tak i u nás v ústavu se magnetoterapie stala rutinním rehabilitačním ošetřením. 

Shora zmíněné přístroje pracují s pulsním magnetickým polem, které je vytvářeno v aplikátorech různých tvarů.  Do aplikátorů tečou elektrické proudové impulsy vytvářené ve speciálním zdroji, který upraví jejich tvar tak, aby výsledné magnetické impulsy splňovaly požadavky nejlepší účinnosti na živý organizmus. Proudové impulsy musí být tvarovány, aby při průchodu cívkami různých aplikátorů vznikly požadované tvary magnetických impulsů. Velmi též záleží na opakovacím kmitočtu těchto impulsů.

 obr. 2

obr. 2

Aplikátory jsou bud vzduchové cívky a nebo cívky s magneticky vodivým jádrem. Každý typ aplikátoru má jiné určení a jinak působí na živou tkáň. Na snímku 1 je magnetoterapeutický přístroj od firmy Biomagnetics, který používá jako aplikátory vzduchové cívky tvaru solenoidů ve dvou velikostech. Menší se používá na končetiny a do většího se vejde celé tělo člověka nebo jeho hlava. Pracovní prostor je uvnitř válce cívky, protože požadavkem je, aby magnetické pole bylo homogenní (stejnorodé) a to je právě uvnitř cívky. Na obrázku 2 je praktická aplikace z jiného prospektu, kde je ovšem zásadní chyba, že pacientka neleží a nohy nemá natažené v ose aplikátoru. Možné by bylo i to, aby cívka ležela svým kruhovým průměrem na zemi a pacientka v ní stála. To je právě poloha, která se používá u koní, kdy kůň v aplikátoru stojí a nebo ho má navlečený na končetině. Kruhové vzduchové cívky se ale dají použít jen tam, kde se léčená tkáň dá vložit do aplikátoru. Tam, kde je třeba cívky přiložit, jako třeba na zádech podle páteře, se používají jiné tvary aplikátorů (obr. 3).  V případě zařízení pracujících s pulsním magnetickým polem ale nesmíme zapomínat, že vždy je přítomné i pole elektrické, které je přirozeně vytvářeno protékajícím proudem. Musíme si tedy nutně položit otázku: která složka elektromagnetického pole vyzářeného aplikátory má větší léčebný účinek? Je to složka magnetická a nebo na ni kolmá složka elektrická?

 obr. 3

obr. 3

Toto dilema nemusíme řešit při použití permanentních magnetů. Tam víme, že z magnetu vychází pouze magnetické pole a jen při jeho případném pohybu je ve vodivých strukturách organizmu indukováno pole elektrické, které je velmi slabé. Nutno ale přiznat, že o   minimální biologické účinnosti takových polí mnoho nevíme a tak může existovat možnost, že i minimální indukovaná elektrická pole jsou účinná a to třeba pouze na buněčné úrovni. Z praxe víme, že na biologické struktury zcela jistě působí magnetická pole s indukcí od 0,1 mT (miliTesla). Obecně se má za to, že interval hodnot magnetické indukce od 0,1 do 4 mT je bezpečný. Existují však přístroje, které pracují v rozsahu 40 – 250 mT. O nich však víme, že již mají negativní vliv na zdraví. Důležitější než indukce je ovšem gradient pole, který je závislý na použitém magnetu či zářiči. Z výzkumů se zdá, že je to právě gradient (spád) magnetického pole, který má největší vliv na živé tkáně. Tohoto poznatku se dá použít k cílenému ozařování určité struktury a naopak k omezení profesionálního ozáření obsluhujícího personálu.

 obr. 4

obr. 4

Vraťme se ale ještě k permanentním magnetům, jejichž aplikace je z pohledu léčby koní velmi jednoduchá a dá se využít v praxi každé stáje. Nejjednodušší permanentní magnety známe jako nízké válečky, kterými se například přichytávají kuchyňské chňapky. I ty můžeme léčebně využít. Jde jen o zjištění jejich polarity. Profesionální terapeutické magnety jsou sice většinou jinak tvarovány, ale i tyto feritové magnety lze použít.Víme, že každý magnet má jeden severní a jeden jižní pól. Obecně platí, že severní pól tlumí a jižní pól dráždí. Jak ale zjistíme, který je který? Je také třeba, aby se polarita jak permanentního magnetu, tak elektromagnetu, určovala podle stejných kriterií. Vyjdeme tedy z fyzikálního pravidla pravé ruky, které říká, že jestliže cívku uchopíme do pravé ruky tak, že prsty směřují ve směru toku elektrického proudu, pak zdvižený palec směřuje k tomu konci cívky, kde se nalézá její severní magnetický pól. Takovýto elektromagnet, jestliže je zavěšen v prostředku na nit, se otočí svým severním pólem k zemskému severu. Z toho vyplývá, že na zemském severu je jižní pól magnetický. Podobně určujeme i polaritu permanentních magnetů. Máme-li po ruce kompas, jižní pól magnetu je na té straně, která přitáhne černý, tedy severní konec střelky.(Střelka ukazuje svým severním koncem k severnímu zemskému pólu.) (Obr.4.) Máme-li magnety dva, můžeme mezi ně vložit nit nebo proužek kůže (jako na obrázku) apod. a tím vlastně vytvoříme střelku kompasu. Po jejím volném zavěšení ta strana, která se ustálí a ukazuje k severu, je severním pólem magnetů a ta co k jihu je samozřejmě jižním pólem (obr.5).

obr. 5

obr. 5

Omlouvám se, že se takto obšírně věnuji tak jednoduché věci, ale pro použití magnetů je zásadní a často se v ní chybuje. Materiály a tvary magnetů jsou různé a mají i různé možnosti použití. Já jsem pro tento článek nalepil na magnet samolepku, aby na něj šlo psát fixem.

Zmínili jsme se o pulsních elektromagnetech, které se ponejvíce používají k zlepšení prokrvení bez nutnosti zvýšení tepla na povrchu těla, k zlepšení zásobení kyslíkem, zmenšení svalové bolesti, potlačení zánětlivých reakcí, urychlení regenerace poškozených nervů, na kožní hnisavé defekty, na zlepšení ukládání vápníku u osteoporózy, snížení bolesti u degenerativních kloubních onemocněních. Též mají myoenergetický efekt.

 obr. 6

obr. 6

Permanentní magnety můžeme aplikovat na akupunkturní body (magnetopunktura), na bolestivá místa a zhmožděniny, na kožní poškození a ekzémy, na exostózy, ve formě magnetických deček a „magnetických žehliček či válečků“ na bolestivé svaly podél páteře, na hrudníku a na končetinách a lokálně na namožené šlachy (obr.6) či problémy s kopyty a na podlomy. Možností je opravdu hodně. V současnosti mám ve své humánní praxi několik pacientů s patními ostruhami, kteří velmi dobře reagují na magnetoterapii permanentním magnetem. Aplikace je jednoduchá a etiologie onemocnění je podobná jako u exostóz  u koní a proto i léčebný efekt je podobný. Jednoduchá je i aplikace takzvané „magnetické žehličky“ u namožené šlachy a u bolestí zad (obr.7 a 8).

 obr. 7

obr. 7


obr. 8

obr. 8

V řadě stájí v Německu, Itálii a ve Spojených státech amerických můžeme vidět magnetoterapii jako rutinní regenerační a rehabilitační metodu. Jen u nás se stále nedaří prosadit myšlenku, že koně je třeba po výkonu zregenerovat. Tím nemyslím je uvázat na hodinu na kolotoč a pak je zase dát do boxu. Koně nejsou stroje a proto si zasluhují  naši péči. Přitom právě některé druhy magnetoterapie jsou tak jednoduché a nenáročné, že by je mohl sám a s minimálními náklady aplikovat každý majitel či ošetřovatel.

Magnetoterapie je metoda jednoduchá a bezpečná, má jen minimální omezení a žádné vedlejší účinky. Myslíte, že by stálo za to se ji naučit prakticky provádět? Napište svůj názor do diskuse. Už jsme se zde seznámili s řadou regeneračních metod. Pracujete již sami některou metodou déle a nebo plánujete ji použít, či si myslíte, že to je zbytečné a že stačí koně jen jezdit a potom ho nechat třeba jen vykrokovat a dát do klidu v boxu?

Jak to děláte vy?

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

  • 1. V.C.

    Magnety

    16:13 - 03. 01. 2007

    No, já si myslím, že pro použití magnetů je potřeba přece jen trochu podrobnější proškolení, protože i u magnetů existují kontraindikace a je potřeba také vědět, jakým pólem daný problém ošetřovat a jak dlouho, protože při nesprávném použití se může i uškodit. Člověk to naštěstí řekne, takže to napravíme hned, zvíře se musí bedlivě pozorovat. Pole působnosti mají magnety opravdu široký, při chronických i akutních záležitostech, úrazech, trávicích problémech (zácpa), skolioze, ústřelech, zánětech, chřipce.. <br />Nejvýraznější účinek jsem pozorovala při léčbě vymknutého kotníku. Krom jiných alternativních metod jsem okamžitě použila prstencový magnet, tuším na 4 hodiny jsem ho přilepila. Kotník nejen že nenatekl, ale "pokusný objekt", který se první den na nohu nepostavil, druhý den mohl šlápnout na špičku a třetí den už téměř normálně chodil. Při neopatrném pohybu kotník ještě pár dní cítil, ale byla jsem výsledkem mile překvapena. Naposledy jsem ho použila na "něco na mě leze, asi chřipka", na "chřipkový bod", tak to "něco" nedolezlo a druhý den už to bylo skoro ok, třetí úplně. <br />Takže já jsem pro všemi deseti, ať se lidi vzdělávají a naučí se používat magnety a nejen je. Mohlo by to v konečném důsledku třeba trošku změnit i myšlení lidí, jejich přístup ke zdraví, k přírodě, k životu. <br /><br />V. Cermanová (http://www.cermanovi.cz/harmonie/logo.htm )

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: