Nekonvenční léčba VIII - EAD u koní

15. 11. 2006 11:42

Autor: Tomáš Sychra Foto: Tomáš Sychra Seriál: Nekonvenční léčba Počet přečtení: 11557 Počet komentářů: 3 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Dnešní díl seriálu pokračuje na téma co je metoda EAD a kde se vzala, metoda EAD jako nová diagnostická metoda pro koně, příbuzná EAV u lidí, co metody spojuje a jaký je jejich princip, příklady měření a možnosti diagnostiky, omezení použití.

Nejen v medicíně, ale i v případě nekonvenčních léčebných metod je třeba vycházet z diagnózy zdravotních potíží, na základě které se následně vede léčba. Diagnóza nemá nic společného s odhady a doporučeními, která si můžeme přečíst na řadě rádoby léčebných přípravků a potravních doplňků, diagnózou myslím soubor praktik, kterými se dobereme k poznání, kde v organizmu tkví porucha a kde je nezbytné zakročit.

Jelikož v případě nekonvenčních metod jde o celostní pohled na organizmus, musí i diagnostické postupy poskytovat terapeutovi spektrum poznatků, avšak jiné, než je tomu v medicíně. V současnosti jedinou takovou metodou je postup, sledující energetický stav jednotlivých akupunkturních orgánových drah. (Podrobnosti a co se tím myslí najdete v předchozích dílech tohoto seriálu v kapitolách o akupunktuře – odkazy dole pod článkem.) V tradiční čínské medicíně je dodnes u lidí prováděna takzvaná pulzová diagnostika. Tato metoda sleduje kvalitu pulzu na předloketní tepně ve třech vedle sebe ležících místech. Pulzová diagnostika však vyžaduje dlouholeté zkušenosti a proto byla hledána nějaká jiná jí adekvátní náhrada. Možná, že se zeptáte, proč se zrovna odvolávám na pulzovou diagnostiku? Je to proto, že tradiční čínská medicína je jediný kompaktní léčebný systém, který je přesně popsaný, dodnes živý a ověřený tisíciletími.

Jak jsem už řekl, pulzová diagnostika je obtížná a navíc je subjektivní a tak ji nahradilo elektrické měření přesně definovaných bodů akupunkturních drah. Otcem měření je profesor hamburské polytechnické university Dr. Fritz Werner, který pro svého kamaráda Reinholda Volla M.D. sestavil první přístroj na měření vlastností akupunkturních drah. Popis metody sepsal v Electro-acupuncture Primer, kterou vydalo nakladatelství MLV mbH Uelzen. Dr. Voll (čti fol) metodu uvedl do klinické praxe a používal jí pro diagnostiku akupunkturních orgánových drah na své osobě a ve své humánní praxi.

Ono to ale bylo vlastně trochu jinak, než se o tom dnes hovoří. Dr.Voll měl neoperovatelný nádor slinivky a dávali mu tak tři až pět měsíců života. Dr.Werner sestavil přístroj, který měřil energetickou náplň akupunkturních drah a obsahoval i stimulační obvod, pomocí kterého si Dr.Voll „dobíjel“ a normalizoval jednotlivé akupunkturní dráhy podle výsledku měření. Přístroj nazvali Diatherpunkter. To bylo ve Vollových 54 letech. Zemřel nedávno v 86 letech a při pitvě nádor nebyl nalezen. Voll používal přístroj i k testování homeopatik a sestavoval pomocí něj složité homeopatické kompozice podle pravidel homotoxikologie, respektive takzvané polyfarmacie, která v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století byla v Německu velkou módou. Na úvod bych rád upozornil, že tato metoda, v lidské podobě nazývaná EAV, nemá nic společného s metodou, která se za EAV vydává a praktikují ji někteří lékaři a laici, kteří měří jeden bod (akupunkturní „nebod“) v dlani. Je to zcela něco jiného a vzhledem k neexistenci akupunkturního bodu v místě touto metodou používaném mám velké výhrady k výsledkům měření. Také zmíněný přístroj měří zcela jinou fyzikální veličinu. Vydávání této metody za EAV je nekorektní a klamavé a proto upozorňuji, že se nejedná o EAV a výsledný diagnostický výstup není srovnatelný.

Metoda EAV mě jako klinického inženýra zaujala a na mém bývalém pracovišti (Ústav sportovní medicíny) jsem s Dr. Kajdošem, jedním z nestorů československé akupunktury, pomocí ní testoval vrcholové sportovce. Výsledky byly pozoruhodné. Když jsem se před pár lety dostal k léčení koní, tak jsem velmi rychle tuto diagnostickou metodu modifikoval pro potřeby praxe na zvířatech. Zajímalo mě to o to více, že zvláště koně jsou obdobou vrcholových sportovců a přitom se jim nevěnuje ani desetina péče jako jejich lidským kolegům. Nejprve bylo třeba v praxi ověřit, zda vůbec existují podobné akupunkturní body i u zvířat. Měření je obtížnější než u lidí, protože při měření se uplatňuje celá řada rušivých faktorů jako je srst, životní prostředí, neklid a citlivost pacienta a tak dále. Lidské měrné body jsou na prstech na končetinách a tak například u koní bylo třeba kontrolní měrné body vůbec najít. Také bylo třeba ověřit, zda změny elektrických hodnot v měrných bodech odpovídají změnám funkčních parametrů jednotlivých orgánů. Bylo třeba stanovit normálové hodnoty a vztažná napětí. Také na rozdíl od EAV jsou k diagnostice koní používány jen klasické akupunkturní dráhy a proto jsme metodu nazvali elektroakupunkturní diagnostika, zkráceně EAD. Tato metoda využívá stejného fyziologického principu jako EAV a měří v přesně lokalizovaných akupunkturních bodech.

EAV a EAD jsou metody, které jsou založeny na fyzikálním měření a proto jsou objektivní. Pulzová diagnostika, diagnostika typologická, diagnostika podle jazyka, diagnostika z oka, kineziologie a podobně jsou metody subjektivní a jsou tedy závislé na hodnocení a pocitech terapeuta. U EAD se výsledky měření jednotlivých drah zapisují do tabulky a při následných návštěvách u pacienta se k nim můžeme vrátit. Jsou zpětnou kontrolou, která nás konfrontuje s výsledkem naší práce. Majitel koně se při srovnání protokolů jednotlivých měření může přesvědčit, jak se stav jeho koně mění a jak jsme byli terapeuticky úspěšní.

Popišme si, jak takové měření probíhá. Teoreticky není nezbytné, aby majitel koně cokoli o jeho zdravotním stavu sděloval. Stačí pouze proměřit stav jednotlivých akupunkturních drah. V praxi to ale takto většinou neprobíhá. Pro zjemnění a zpřesnění diagnostiky je samozřejmě důležitý popis průběhu onemocnění a znalost předchozí léčby. Pro léčbu samotnou je zase dobré vidět podmínky, ve kterých kůň žije a co žere a znát jeho denní rytmus a zatížení. Důležité je též vědět jak byl kůň vychováván, jaké bylo předchozí ustájení a zacházení s koněm, kdy byl odstaven, zda vyrůstal ve stádu, zda byl ustájen a nebo vyrůstal na pastvině a tak podobně. To všechno doplňuje výsledek měření a podílí se na konečné diagnóze.

obrázek 1 - koncové body akupunkturních drah na hrudních končetinách

Na obrázku 1 vidíme umístění koncových bodů akupunkturních drah na hrudních končetinách. Samotné měření se provádí v kontrolních měrných bodech na korunce kopyta. Obrázek 2 ukazuje měření kontrolního měrného bodu dráhy pro krevní oběh, na obrázku 1 označeného PC9. Na obrázku 3 je měření bodu dráhy močového měchýře. Do něj se mimo jiné promítají i problémy se zády koně a s páteří.

obrázek 2 - měření kontrolního měrného bodu dráhy pro krevní oběh

Z měření vznikne protokol popisující stav jednotlivých drah a s nimi souvisejících orgánových systémů. Pro příklad si uveďme protokol jednoho koně s COPD před léčbou a cca čtyři měsíce po léčbě, kdy se jeho stav výrazně zlepšil. Děkuji tímto majitelce paní Soně Špačkové z Hněvotína u Olomouce, že souhlasila se zveřejněním. Jde o koně jménem Lístek, kterému je 18 let. Plemeno ČT. Výkonnostně sportoval – parkur. Moje první seznámení s koníkem bylo 14. 4., kdy si mě majitelka pozvala, protože kůň již rok kašlal a byla u něj stanovena diagnosa COPD. Majitelka koně zakoupila už s dýchacími potížemi. Pocházel z uzavřené prašné stáje, kde jeho zdravotní stav nebyl nikým řešen. Při mé návštěvě byl ustájen ve vzdušné stáji na pilinách, léčen antibiotiky a bylinnou směsí. Poslechově fonendoskopem byly slyšet chrupky a pískání. Při očkování na jaře letošního roku zkolaboval a vypadalo to, že bude muset být utracen. Nakonec krizi nějak překonal. Měřicí protokol EAD je na obrázku 4.

obrázek 3 - měření bodu dráhy močového měchýře

Na základě tohoto vyšetření jsem provedl analýzu zdravotního stavu koně a příčin jeho potíží a byly předepsány bylinné extrakty na úpravu činnosti plic, ledvin, slinivky a tlustého střeva a na odplísnění organizmu. Kontrola proběhla 19. září. Stav koně se výrazně zlepšil, chrupky na plicích přetrvávají, ale jsou menší, pískoty ojediněle na hrotu plic. Kůň dýchá zrychleně, ale volně. Letošní očkování proběhlo bez zjevných problémů, což potěšilo i ošetřující veterinářku. Majitelka na koni začala lehce jezdit.

obrázek 4 - měřicí protokol EAD

Na obrázku 5 je měřicí protokol z posledního EAD a na něm vidíme, že prakticky všechny dráhy se normalizovaly a mimo toleranci zůstala jen dráha plic. Tomu odpovídá i subjektivní poslechový nález na plicích. Bude jistě zajímavé sledovat, jestli se podaří výrazně zlepšit i funkční parametry plic, i když tady musíme konstatovat, že pokud v plicích došlo k organickým změnám, jejich regenerace bude velmi obtížná, ne-li nemožná.

obrázek 5 - měřicí protokol z posledního EAD

Z uvedeného příkladu vidíme, že diagnostika pomocí EAD nám skýtá možnost nového systémového pohledu na různá onemocnění. U řady nemocí, které se doposud považují za neléčitelné, se pomocí EAD často dá najít cesta k jejich léčbě. EAD je použitelná u každého koně, ale má dvě omezení. Tím prvním je traumatické poškození míst, ve kterých leží kontrolní měrné body a tím druhým nevychovaný kůň, který kope nebo nepostojí, takže měření není možné provést. To druhé omezení se možná zdá někomu banální, ale často se setkávám s tím, že někteří koně jsou cvičeni jen pod sedlem a když potřebujete aby stáli, tak stále někam utíkají. Už s sebou vozím dokonce provazovou ohlávku a dlouhé vodítko a koně si dokážu uklidnit, ale jakmile ho předám majiteli či majitelce, tak tanec začne nanovo. Myslím, že i práce ze země patří k terapii nervózních koní, jejichž potíže mívají příčinu více v psychice, než v orgánových poruchách.

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. V.C.

  Pulsní diagnostika

  23:31 - 17. 11. 2006

  Mě jste potěšil, že jste zmínil pulsovou diagnostiku. Dovolím si níže ocitovat ze skript našeho učitele D. Tomka příhodu nejslavnějšího pulsního diagnostika všech dob - Pien Čchiao - jenž žil v období asi 403 - 221 př. n. l. a jemuž se připisuje i citát: "určit nemoc pouhým pohledem, to dovedou bozi, určit nemoc pomocí otázek, to dovedou obratní lékaři, určit nemoc podle tepu, to dovedou umělci..." Máte pravdu, že je pro kvalitní pulsní zdiagnostikování potřeba víceleté studium a zkušenosti. Výsledky měření se do tabulky zapisují tedy také a také se k nim vracíme. Zas pulsovka má jednu výhodu od EAV nebo EAD - člověk ji má pořád s sebou, že :-))))<br /><br />A zmiňovaný příběh, pro zamyšlení. Je v něm hluboká pravda. Diagnostik (ať už pulsní nebo EAV) definuje nerovnováhu na drahách dřív, než je nemoc projevena a klient často hledí nedůvěřivě, protože "jemu nic přece není":<br /><br />Kdysi v zemi Čchi navštívil Pien Čchiao dvůr vládce Chuana. Byl velice přátelsky přijat na dvoře vládce. Při audienci prohlásil s pravou čínskou zdvořilostí: "Vaše Jasnost je nemocna, ale nemoc zatím vnikla pouze do kůže, nebudete-li se léčit, může to být nebezpečné". Stejně i kníže Chuan zdvořile odpověděl: "Má nehodná osoba je zdráva." Když lékař odešel, obrátil se pobavený vládce k přítomným s poznámkou: "Vídaje, doktory, hledí vymačkat peníze i ze zdravého." Za týden se náš lékař opět objevil a pravil: "Vaše Milost je nemocna a nemoc vnikla již do cév. Nezačnete-li se léčit, Váš stav se zhorší" a opět odešel. Toto již knížete rozhněvalo, ale nepodnikl nadále nic. Když po dalších pěti dnech se lékař vrátil, prohlásil: "Vaše Milost má nemoc, která je nyní mezi žaludkem a střevem. Nebudete-li se léčit,bude zle!" Kníže se však opět nezmohl ani na slovo, tak Pien Čchiao odešel i tentokrát s nepořízenou. Když se však objevil po pěti dnech znovu, po pohledu na vládce již neřekl nic, otočil se a odešel. To vládce překvapilo, a tak poslal za lékařem posla, aby se zeptal, proč tak náhle opustil dvůr. Lékař odpověděl: "Když vězí nemoc na povrchu těla, je ji možno léčit odvary a teplými náčinky. Jakmile vnikne do cév, lze ji léčit nabodáváním a přikládáním horkých kamenů. Když se nemoc usadí ve střevech a žaludku, je možné ji léčit vínem a výtažky léčivých bylin, když však pronikne až do míchy, nemohu již dělat nic, i kdyby mě to mělo stát hlavu. A tak se právě stalo. Proto jsem také odešel a nepožádal o slyšení." O pět dní později kníže těžce ochořel a krátce na to zemřel. <br /><br />

 • 2. Artuš

  Pulsní diagnostika

  10:51 - 20. 11. 2006

  Reaguje na 1.

  Máte úplnou pravdu. Pulsová diagnostika je pořád s námi, jen u koní to nejde a zatím ani v čínských materiálech se tato metoda u koní nikde nevyskytla. Nebo jsem to alespoň nenalezl a tedy to neznamená, že to neexistuje. A s tou dokumentací je to trochu jinak. Pulsová diagnostika je subjektivní a proto i v případě jejího zápisu není jiným člověkem reprodukovatelná. EAV či EAD je fyzikální metoda měření a více méně je na člověku nezávislá. Pokud se však provádí správně. Proto je i jiným člověkem reprodukovatelná a výsledky jsou tedy objektivní a kontrolovatelné. To je důležité. To snad jen na doplnění. Jinak díky za reakci a krásný příběh.

 • 3. V.C.

  Pulsní diagnostika

  17:09 - 20. 11. 2006

  Reaguje na 2.

  Aha, už chápu, jak jste to myslel s dokumentací, ano, to je pravda. <br />Pulsní diagnostiku u koní už zkouším, pulsy jsem nakonec našla, ale je potřeba opravdu velké citlivosti a pozornosti. Jestli se někde potkáme a budete někoho vyšetřovat, ráda bych si porovnala vzájemná zjištění, EAD je vlastně jediné objektivní ověření, jestli jdu v tomto případě správnou cestou.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: