Nejlepší plemeníci v ČR v minulém roce a vliv plnokrevníka

22. 05. 2020 06:00

Obrázky: 4

Autor: Eva Holubcová Foto: Šárka Votavová Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 848 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Tento článek navazuje na překlad článku zveřejněného v prestižním Horse Magazine, jehož název zní „Potřebujeme plnokrevníka v teplokrevném chovu i v roce 2019?“ a na navazující článek nazvaný „Nejlepší plemeníci planety 2019 a vliv plnokrevníka“. Cílem článku je zaměřit se na nejlepší skokové plemenné hřebce v ČR v minulém roce a podívat se na ně prostřednictvím „červených kolonek“.

Tento text by nebyl sepsán bez dat poskytnutých paní ing. Novotnou v práci nazvané Žebříček nejlepších plemeníků za rok 2019 (řazeno dle skokového indexu), čímž patří speciální poděkování jí i paní Ing. Haně Štěrbové, Ph. D. Článek je narozdíl od předcházejícího textu i překladu zaměřen pouze na skokové koně, protože z prostředí drezúry ani všestrannosti není dostatek validních dat.

Pandrhola

Nejlepší hřebci 2019 v ČR

Zaměříme se na 25 nejlépe hodnocených plemeníků v žebříčku: „Dle Gaussovy křivky mají nejlepší plemeníci hodnoty 140 a více (+ 3 SD), spadají do intervalu 2,1 % nejlepších jedinců v populaci teplokrevných koní.“ Všech 25 hřebců, kterými se budeme zaobírat v následujícím přehledu, má hodnotu nad 140 (včetně). Jejich pořadí pak přesně kopíruje výsledek hodnocení.

Celkově se tedy jedná o dvacet pět různých hřebců a naše otázka zní: Jak jsou na tom s plnokrevnou krví nejlepší skokoví plemeníci v ČR za rok 2019?

Abychom na ni mohli odpovědět, využila jsem databáze horsetelex.nl pro zpracování podkladů, jejichž přehledy uvidíte v následujících tabulkách. Prosím, berte v úvahu, že se jedná pouze o výtah z pětigeneračních původů a jako zakladatele linie jsem uvedla všeobecně uznávané hřebce, kteří měli klíčový vliv na rozvoj dané linie. Následující výstup níže pak slouží jako přehled pro zajímavost.

 

Plemeník

Rok nar.

Původ

Linie

První plnokrevníci v pětigeneračním původu

% A 1/1 krve

Pandrhola (sportovní jméno Tiger de Old Lodge)

2010

Padinus x Cassini II

Nimmerdor

 Rantzau, Tangelo

44,14 %

 

Padinus

1997

Heartbreaker x Grannus

Nimmerdor

 Koridon, Uppercut, Tangelo, Courville,

41,80 %

Concerto II

1992

Contender x Ahorn Z

Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 Rantzau, Ladykiller, Waldenser

 

33,98 %

Lupicor

1995

 Lux Z x Pilot

 Ladykiller xx

 Ladykiller, Rantzau

 39,06 %

Cicero Z (Cicero van Paemel Z)

2000

 Carthago x Ranzel Z

 Cottage Son xx

 žádný

 34,18 %

 

Lancelot

2002

 Lancer II x Cantus

 Ladykiller xx

 Ladykiller, Tumbled

 40,23 %

Autonom (později sportovní jméno Animagus)

1994

 Aurelio I x Raimondo

 Almé Z

 Ladykiller, Marlon

 39,65 %

Contact Me

2002

Carthago x Acord II

 Cottage Son xx

 Ladykiller

 

 39,06 %

Manillon Rouge

2000

 Papillon Rouge x Zortin

 Almé Z

 Furioso, Millerole

 45,12 %

Cachas

2004

Caretino x Corrado I 

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 Rantzau 2x, Ladykiller

 

 

 49,80 %

Mermus R

1994

 Burggraaf x Ramiro Z

 Ladykiller xx

 Ladykiller, Rantzau, Cottage Son, Abgar

 48,83 %

Cartoon

2001

 Carthago x Continue

 Cottage Son xx

 žádný

 38,09 %

Aristo Z

2001

 Artos Z x Carthago

Almé Z

Ultimate

 35,55 %

Cassini's Son-T

1997

 Cassini I x Lorenz

 Cottage Son xx

 Ladykiller, Tumbled

43,75 %

Quasimodo Z

1999

 Quidam de Revel x Carthago

Almé Z

 Furioso, Fra Diavolo, Harphortas

 52,73 %

Harley VDL

2001

 Heartbreaker x Carthago

 Nimmerdor

 Koridon, Uppercut

 41,21 %

Toulon

1996

Heartbreaker x Jokinal de Bornival

 

Nimmerdor

 Koridon, Uppercut 2x

 40,63 %

Con Air

1997

Contender x Carolus I 

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 Rantzau, Ladykiller 2x

 43,55 %

Cascar

2002

 Cassini I x Caretino

Cottage Son xx

Follywise

 44,53 %

Lord Pezi

1995

 Lacros x Zymbal I

Ladykiller xx

Ladykiller

 31,45 %

Stakkatol

2004

 Stakkato x Capitol I

 Senator

 Okay

 33,01 %

Casco

1997

 Cascavelle x Landlord

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 Ladykiller 2x, Rushing Water

 41,60 %

Conux

2008

 Contendro II x Cassini I

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 žádný

 39,84 %

Cardenio

1997

 Coriano x Aloube Z

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

Rantzau, Ladykiller 2x

 

 

 48,63 %

Contendro II

2001

 Contender x Reichsgraf

 Cor de la Bryére, po Rantzau xx

 Rantzau, Ladykiller, Tin Rod

 42,19 %

Cassini's Son-T

Mezi 25 nejlepšími plemeníky ČR dle skokového indexu za rok 2019 je rozložení hřebčích linií následující:

  • linie Cor de la Bryére: Cachas, Con Air, Casco, Conux, Cardenio, Contendro II a Concerto II
  • linie Cottage Son xx: Cicero Z (Cicero van Paemel Z), Contact Me, Cartoon, Cassini's Son-T a Cascar
  • linie Ladykiller xx: Lupicor, Lancelot, Mermus R a Lord Pezi
  • linie Nimmerdor: Harley VDL, Pandrhola, Padinus a Toulon
  • linie Alméz Z: Autonom, Manillon Rouge, Aristo Z a Quasimodo Z
  • linie Senator: Stakkatol

I tady zcela dominuje syn plnokrevného Rantzau, Cor de la Bryére. Ten se narodil roku 1968 ve Francii a díky tomu, že byl po plnokrevném hřebci a z matky po hřebci Lurioso, který byl synem plnokrevníka Furioso, měl 66,60 % krve. „Corde“ se dožil 32 let a ještě během jeho života již byl praprapředkem někde v původu většiny skokových koní.

Plnokrevný Cottage Son je jedním z tvůrců moderního teplokrevníka. Pocházel z linie Son-In-Law (Dark Ronald) a do Německa byl přivezen z Anglie již jako ověřený plemeník s potomstvem na překážkách a v military (mj. měl např. zástupce na OH v Římě). Bohužel v Německu působil pouze 4 roky, než předčasně uhynul.

Cachas

Plnokrevný Ladykiller je další fenomenální hřebec, který se podílel významnou měrou na vzniku současného sportovního koně. Na dráze vyběhl třikrát s nevýraznými výsledky a byl hezkým příkladem, že plnokrevník nemusí být sportovně zdatný pro význam v teplokrevném chovu. Ladykiller byl z kombinace dvou větví linie Phalaris a otcem báby byl Apron, po Son-In-Law. V páté generaci byl 4x prochován na Chaucera, jednoho ze skvělých synů St. Simona a 2x na „tečkovaný zázrak“ The Tetrarch, rychlíka a otce rychlých koní. Působení Ladykillera v chovu je de facto i historií moderního holštýna, stačí uvést jen jeho dva nejvýznamnější syny Lorda (75% plnokrevník) a Landgrafa, krom nich měl ještě dalších 32 licencovaných synů.

Krevní zajímavostí žebříčku je Stakkatol, který nejen že pochází z hannoverské původní linie Senator, ale také má plnokrevnou praprabábu Okay, která je dcerou Pik As a pochází z americké rodiny č. 18 (rodiny, které nevznikly originálně v Anglii, jednalo se o klisny, které byly přivezeny s osadníky do Nového světa).

A kdo má v sobě nejvíce krve?

Nejvíce plnokrevné krve v sobě má Quasimodo Z a to 52,73 %, dále pak Cachas s 49,8 % a na třetí příčce pak Mermus R s 48,83 %.

Cascar

Závěrem

Jak bylo možné v přehledu vidět u několika hřebců (konkrétně u Cicero Z, Cartoon a Conux), plnokrevník se nemusí vyskytovat v prvních pěti generacích a i tak má zvíře sdostatek plnokrevné krve ze vzdálenějších generací. Přesto je plnokrevníka v chovu určitě stále třeba, zvláště na klisny klasických českých původů s minimem krve, kde už možná nemusí k oživení stačit plemeník, který v sobě má prvního plnokrevníka třeba až v 6. generaci.  

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: