Nabité skokové finále KMK 2019

17. 10. 2019 06:00

Obrázky: 7

Autor: Martina Cerhová Foto: Cerhová Martina, Kůstková Martina Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 1324 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Víkend 14.-15. 9. 2019 patřil v krásném areálu Zemského hřebčince Písek s.p.o. letošnímu finále skokových Kritérií mladých koní. Celkem 106 koní čelilo pod bedlivým dohledem komisařů, kterými byli Jan Chýle, Luboš Kozák a Roman Drahota, nástrahám parkuru i nové jízdárny, neboť se museli vypořádat také s přechody slunce-stín.

Nová krytá tribuna (viník onoho stínu) ovšem poskytla divákům, kteří pro soutěžící vytvořili skvělou diváckou kulisu, příjemné zázemí a tým pořadatelů ze ZH Písek si rozhodně zaslouží uznání. Ale nyní už pojďme ke sportovnímu dění.

4leté klisny

Vítězkou finále pro 4leté klisny se v silné konkurenci dalších 20 klisen stala holštýnská klisna Ashley de Talm sedlaná Janem Bubnem, který je zároveň jejím majitelem. Hned třikrát během víkendového finále udělili komisaři Ashley známku 8,8. Během letošní sezóny bylo jejím nejlepším umístěním čtvrté místo v kvalifikačním kole KMK v Hradišťku a páté místo z kvalifikačního kola v Ptýrově. Ashley de Talm je dcerou Selle Français hřebce Adagio de Talma (Lamm de Fetan – Contender). Ten má za sebou starty v parkurech do 145 cm. Její matkou je holštýnská klisna Alinett po angloarabském hřebci Hermès d'Authieux (Ithuriel – Emir IV). Polobratrem matky je körovaný holštýnský hřebec Ivento (po plnokrevném Ibisco xx).

Druhé místo obsadila klisna plemene Zangersheide Dranouter de Betze Z sedlaná Jiřím Tmějem. Dranouter, jejíž majitelkou je MVDr. Plundrová Zuzana, startovala v letošním roce devětkrát a k jejím nejlepším výsledkům patří také vítězství v soutěži ZM v Kolíně a třetí místo z kvalifikačního kola KMK v Hořovicích. Jedná se o dceru teprve devítiletého Zangersheide hřebce Dominatora Z (Diamant de Semilly – Cassini I), který se již s Christianem Ahlmannem v sedle stihl prosadit v mezinárodním parkurovém sportu. Matkou je KWPN šimla Vivid po KWPN hřebci Cavalier (po Maykel). Dranouteřiným polobratem je hřebec Inco van den Bisschop (po Kashmir van Schuttershof) s vlastní výkonností 160 cm v mezinárodním parkurovém sportu.

Třetí nejúspěšnější čtyřletou klisnou byla Zaragoza 1, kterou sedlal Marek Hentšel. Jejím chovatelem je Ing. Müller Zdeněk, CSc., a majitelkou Ivana Maršálková. Zaragoza v letošním roce startovala třináctkrát a druhým nejlepším výsledkem letošní sezóny pro ni bylo druhé místo v kvalifikačním kole KMK v Olomouci (ZL). Jejím otcem je Selle Français hřebec Jaguar Mail (Hand In Glove xx – Laudanum xx), úspěšný GP skokový kůň a účastník OH. Matkou je holštýnská klisna Zschmiga po holštýnském hřebci Canturo (po Cantus). Zaragoza pochází z jedné z nejúspěšnějších holštýnských rodin 104a. Z té je například mimořádný plemeník Contendro I.

Čtyřletých klisen se ve finále KMK představil plný počet, tedy dvacet. Nejvíce byla zastoupena PK ČT, kterou reprezentovalo 14 klisen. Tři klisny zastupovaly PK CS, 2 PK Zangersheide a jedna holštýnskou PK. Po dvou dcerách měli ve finále plemeníci 5169 Lantino (Landos – Caretino, holšt.), 1979 Quentino (Quick Fire – Cassini I, holšt.) a 2004 Russel II (Corofino I – Lincoln, holšt.). Ostatní otcové měli po jedné dceři každý.

4letí hřebci a valaši

Soutěž pro hřebce a valachy je vždy chovatelsky velmi zajímavá, neboť se v ní představují také plemenní hřebci. Nejinak tomu bylo i letos a pro chovatele je velmi potěšující zpráva, že si někteří z nich v rovněž silně obsazené soutěži, v níž startovalo 17 dvojic, vedli více než dobře.

Vítězství si zaslouženě odnesl holštýnský plemenný hřebec Cornessini sedlaný Odřejem Nágrem. Tento velmi sympatický hřebec z chovu Klause Grothmanna a v majetku Ondřeje Nágra obdržel od komisařů během finálového víkendu několikrát známku 9 a vyšší: 2x známku 9,5, 2x 9,3, 3x 9,2… Cornessini je synem belgického hřebce Cornet Obolensky (Clinton – Heartbreaker), který sám startoval v nejvyšším mezinárodním parkurovém sportu (včetně OH) a co je důležitější, i jeho potomstvo patří k mezinárodní špičce. Matka, holštýnská klisna Virginia VIII, je dcerou holštýnské legendy, hřebce Cassini I (po Capitol I) a jejím mateřským otcem je další významný holštýnský plemeník, Calido I. Cornessini má tři körované bratry a velmi zajímavou rodinu, proto si jej rozhodně brzy představíme blíže. V letošním roce absolvoval 13 startů a zvítězil v kvalifikačních kolech KMK v Hradišťku a Hořovicích.

Druhé místo obsadil impozantní Zangersheide hřebec Timoti-S. Toho ve finále, stejně jako po celou sezónu, předváděl Jan Štětina. Timoti-S pochází z nizozemského chovu a je v majetku Josefa Schneidera. Na svém kontě má letos 13 startů a k nejlepším výsledkům patří vítězství v kvalifikačním kole KMK v Ptýrově, druhé místo z kvalifikace v Hradišťku a třetí místo ze soutěže Z v Martinicích. Timoti-S je synem belgického hřebce Tallmann TN (Toulon – Colman), který působí ve Stáji Hapax a dosáhl vlastní výkonnosti T** (150 cm) v parkurovém skákání. Matkou Timotiho je KWPN ryzka Nita po holštýnském hřebci Burggraaf. Matčiným bratrem je körovaný GP skokan Santiago W (Calvaro Z).

Třetí místo obsadil další plemenný hřebec, holštýnský Casual 1, jehož celou sezónu sedlá Darina Hochmanová. Hřebec je v majetku Jiřího Hochmana a pochází z chovu Joerga Hardera. Komisaři jej 4x odměnili známkou 9,0. Casual má ve svém premiérovém roce ve sportu na kontě celkem 16 startů. Kromě třetího místa z finále patří k jeho nejlepším výsledkům druhé místo z kvalifikace v Ptýrově, třetí místo z kvalifikace v Hradišťku a Hořovic. Casual je synem významného holštýnského plemeníka Casalla (Caretino – Lavall I), jenž sám slavil úspěchy v mezinárodním parkurovém sportu a rovněž se prosadil coby otec prvotřídních skokových koní do nejvyšších soutěží. Matkou je pak holštýnská hnědka Unesca I po holštýnském hřebci Newton (po Nimmerdor). Na českých kolbištích se představuje také Casualův o rok starší bratr, holštýnský valach Calito-KL (po Casalito) a na mezinárodních závodech do 150 cm startuje také jejich sestra Cassiana 20 (po Cassini II).

Ve finále pro čtyřleté hřebce a valachy se představili také další mladí plemenní hřebci: 4. místo obsadil 2559 Cannon Reuvekamp's Z (Cornet Obolensky – Guidam) s Jakubem Štěrbou (ZH Písek), 6. místo obsadil 2593 Christian Liberty (Christian – Cannavaro) s Václavem Horkým, 11. místo obsadil 2430 Przedswit Richter (Przedswit Jung - Przedswit Klam) a soutěž nedokončil Warhol ZH (Warness ZH – Apoleon Timpex).

V této kategorii bylo zastoupení různých plemenných knih větší. Ovšem i tak zastupovalo nejvíce koní (4) českého teplokrevníka, následovala holštýnská PK (3) a po dvou zástupcích měly KWPN, CS a oldenburská PK. Jediným plemeníkem, který měl v této kategorii více, než jednoho potomka, byl již zmiňovaný Cornet Obolensky a z otců matek jen holštýnská legenda Cassini I.

5leté klisny

Pětiletých klisen se ve finále sešlo celkem 19. Nejvyšší hodnocení od komisařů, a tím i vítězství, si za svůj výkon o finálovém víkendu odnesla KWPN klisna Jimmy Jane, kterou sedlal Jan Štětina. Jimmy Jane je českého chovu, neboť jejím chovatelem i majitelem je Josef Schneider. V letošním roce absolvovala 26 startů a k jejím nejlepším výsledkům patří například třetí místo z kvalifikace KMK v ZH Písek a rovněž třetí místo ze soutěže L* Z Velké Chuchle. Otcem Jimmy Jane byl nedávno uhynulý KWPN plemeník Jimtown (Darco – Amor) prověřený v mezinárodním parkurovém sportu a působící do své smrti v ČR. Matkou pak belgická klisna Elise S po holštýnském Burggraaf (po Landgraf I). Elise S mohou fanoušci českého parkurového sportu znát, neboť se např. v letošním roce představovala v parkurech do L** s Laurou Najmanovou.

Druhý nejlepší výkon podala ve finále klisna slovenského teplokrevníka chovaného v ČR (neboli CS) Gipsy Love, kterou ve finále sedlal Václav Horký. V letošním roce absolvovala celkem 10 startů a zvítězila například v L* v Hradišťku, v soutěži do 115 cm i soutěži do 120 cm ve Zduchovicích. Gipsy Love pochází z chovu Jaroslava Müllera a je v majetku Ing. Zuzany Horké. Otcem této klisny je nedávno uhynulý KWPN plemeník Guidam Sohn (Guidam – Zeus), který úspěšně startoval i na mezinárodních závodech. Matkou je KWPN hnědka Cholula L.A.T. (po L’Esprit). Bába Tamona (po Voltaire) je sestrou klisny Jolanda (po Lord Calando) – matky známého plemenného hřebce Numero Uno.

Třetí místo vybojovala dvojice Jaroslav Jindra a klisna českého teplokrevníka Crazy 3. Její chovatelkou je Monika Kubíčková a majitelem Luboš Kozák. Crazy 3 absolvovala v letošním roce 9 startů a jejím nejlepším výsledkem bylo druhé místo v kvalifikaci KMK právě v ZH Písek. Jejím otcem je holštýnský hřebec Cannavaro (Cannavaros – Con Air), v zahraničí známý pod jménem Canvaro. Ten má za sebou starty v parkurech do 140 cm a u nás zaujal chovatele vítězstvím na II. předvýběru hřebců do plemenitby PK ČT a následným vítězstvím v 70denním testu. Matkou Crazy 3 je klisna českého teplokrevníka 11/326 Conny (po holštýnském Con Cosmos).

V soutěži pro pětileté klisny byly nejvíce zastoupeny domácí plemenné knihy, ČT a CS – obě reprezentovalo po šesti klisnách. Shodně dvě klisny patřily pod hannoverskou, holštýnskou a KWPN PK. Nejvíce dcer měl KWPN plemeník Guidam Sohn (3) a holštýnský Cannavaro (2).

5letí hřebci a valaši

Nástrahám finálového parkuru na úrovni L* (115 cm) statečně čelilo 21 pětiletých hřebců a valachů. Vítězem se stal plemenný hřebec českého teplokrevníka 2481 Cannor se Zdeňkem Žílou – v loňském finále se v soutěži pro 4leté umístil na druhém místě. Chovatelem a majitelem tohoto hřebce je Zemský hřebčinec s.p.o., Tlumačov. O finálovém víkendu obdržel Cannor od komisařů hned 4x známku 9,5; 2x 9,3; 2x 9,2. V letošním roce absolvoval 23 startů a slavil například vítězství ve Wiener Neustadt. Cannorovým otcem je výše zmiňovaný holštýnský šiml Cannavaro (alias Canvaro), který stejně jako jeho syn působil v ZH Tlumačov. Matkou je klisna českého teplokrevníka 54/525 Ornella po holštýnském hřebci 814 Catango Z. Ornellina dcera Ornesca (po 1949 Cascalo) byla v roce 2018 vicešampionkou přehlídky 3letých klisen ČT v Pardubicích.

Druhé místo obsadil holštýnský hřebec My Divine sedlaný Kateřinou Veselovskou. Jeho chovatelem je Kai Gerken a majitelem Bohemia Energy Club a.s. My Divine byl körován na holštýnském körungu v roce 2016 a o rok později úspěšně absolvoval 14denní test ve Schlieckau. V letošním roce absolvoval 15 startů a několikrát se umístil do druhého místa. Otcem hřebce My Divine je v mezinárodním parkurovém sportu i chovu známý šiml plemene Selle Français, Mylord Carthago (Carthago – Jalisco B). Matkou je holštýnská hnědka Ulanda, jejímž otcem je holštýn Chambertin. Ulanda je matkou také Crasse, jenž byl rovněž körován. Polobratrem matky je holštýnský plemeník Calando (po Calido I) a pravým bratrem holštýnský valach Cabalerro slavící úspěchy v mezinárodních parkurech do 160 cm.

Třetí příčku vybojovala dvojice Jiří Tměj a valach CS Gatsby. Ten pochází z chovu Ivy Černé a je v majetku Jiřího Tměje. V letošním roce startoval Gatsby třináctkrát a k jeho nejlepším výsledkům patří dvě třetí místa ze Zduchovic. Jeho otcem je již zmiňovaný, nedávno uhynulý KWPN plemeník Guidam Sohn, který v České republice zanechal celou armádu potomků. Matkou je KWN klisna Wajomein po KWPN hřebci Karandasj (po Fedor). Wajomein je polosestrou Colarde E (po Chacco-Blue), GP skokového hřebce.

I v této kategorii byly nejvíce zastoupeny domácí plemenné knihy, ČT a CS. Českého teplokrevníka reprezentovalo 11 koní, PK CS 7 koní. Ostatní plemenné knihy měly po jednom zástupci každá. Z otců jednoznačně vévodil KWPN hřebec Guidam Sohn, kterého jsme již několikrát zmiňovali, a 2 koně reprezentovali ryzáka Arista Z. Pokud bychom se zajímali o otce matek, více než jednoho potomka měl pouze hannoverský Le Patron působící ve Stáji Mustang.

6leté klisny

Šestileté klisny, kterých se ve finále sešlo 20, překonávaly parkur stupně S* (125 cm). Vítězkou se stala klisna plemene český teplokrevník Reiky. Tu ve finále předvedl Jiří Hruška. Reiky, která v letošním roce absolvovala 23 startů, pochází z chovu a je v majetku Eleny Kopecké. V loňském finále KMK se umístila na druhém místě. Jejím otcem je v České republice velmi oblíbený plemeník 2997 Aristo Z (Artos Z – Carthago Z). Ten byl rovněž úspěšným parkurovým koněm. Matkou je klisna českého teplokrevníka 72/391 Regie po hanoverském ryzákovi 2906 Federweisser (po Feiner Graf). Bába Remzi startovala v parkurech do S**.

Druhé místo obsadila rovněž klisna českého teplokrevníka, Trianka, sedlaná Kateřinou Mestenhauserovou. Ta v letošním roce absolvovala 29 startů a obsadila například třetí místo v S* ve Zduchovicích. Chovatelem a majitelem Trianky je Jezdecký klub Mělník. Jejím otcem je holštýnský plemeník Cascavello (Carolus I – Constant), po mnoho let působící v ZH Písek. Matkou Trianky je klisna českého teplokrevníka 73/94 Triana po trakénském 2627 Topas - 23 (Démon).

Třetí místo obsadila dvojice Filip Žlábek a holštýnská klisna Finale U. Jejím chovatelem a majitelem je Alois Url a klisna v letošním roce absolvovala čtyři starty, k nimž patřilo i první místo z kvalifikace KMK v Písku. Jejím otcem je Selle Français hřebec Dollar Dela Pierre (po Quidam de Revel) prověřený ve vysokém parkurovém sportu. Matkou je holštýnská šimla Luciana U, dcera legendárního holštýnského hřebce Carthaga. Ta je matkou dalších sportovních koní s výkonností do 140 cm.

I mezi startujícími šestiletými klisnami vévodily zástupkyně českého teplokrevníka. Na startu se jich sešlo rovných 12, tři klisny reprezentovaly PK CS a dvě holštýnskou PK. Více než jednoho potomka na startu zde měli již zmiňovaný Aristo Z, holštýnský Crux a hannoverský Quaid FRH. Z otců matek měl více než jednu dceru ve finále pouze Aristo Z.

6letí hřebci a valaši

Ve finále pro šestileté hřebce a valachy se představilo pouze devět dvojic, byla to tak nejméně obsazená soutěž finále KMK. Vítězem se stal plemenný hřebec Ikares Karsit sedlaný Terezou Mückovou - dvojice tak obhájila loňské prvenství ve finále pro pětileté. Ikares je zástupce plemenné knihy KWPN, pochází z chovu G. J. Kappert a jeho majitelem je KARSIT s.r.o. Jeho otcem je BWP plemeník I’m Special de Muze (Emerald – Nabab de Reve), tedy další hřebec prověřený v mezinárodním parkurovém sportu. Matkou je KWPN šimla Chin Chin’s Lady N (po Chin Chin). Bábou pak holštýnská šimla Promise N (po Caretino), matka körovaného Chintino (po Chin Chin) a v parkurech do 140 cm úspěšné klisny Bo Chin N (po Chin Chin).

Druhé místo obsadila dvojice Veronika Krajníková a německý sportovní kůň Cikkado. Tento valach z chovu J. Krajníka (Stáj ACCOM Praha) absolvoval v letošním roce 30 startů a k nejlepším výsledkům patřilo páté místo z kvalifikace KMK právě v ZH Písek a páté místo ze závodů ve Velké Chuchli. Cikkado je synem oldenburského plemeníka Balou du Rouet (Baloubet du Rouet – Continue) a klisny českého teplokrevníka 18/250 Cikáda, jejímž otcem je plnokrevný 229 Azol xx.  

Třetí místo obsadil valach českého teplokrevníka Unicato, sedlaný Janou Ferenc Perníčkovou. Jeho otcem je holštýnský hřebec Crux (Carthago Z – Cassini I) z chovu Ing. Z. Müllera, který momentálně startuje v zahraničí v parkurech do 150 cm. Matkou je klisna anglického plnokrevníka Erol po 6131 Security Risk (USA).

V soutěži pro šestileté hřebce a valachy se představili dva zástupci ČT, CS a KWPN, ostatní plemenné knihy měly po jednom zástupci každá. Žádný z otců ani otců matek zde neměl více než jednoho potomka.

Shrnutí

V letošním finále skokových KMK se představilo 106 koní, což je skvělé číslo. Kromě jedné byly všechny kategorie téměř plně obsazeny. Co se plemenných knih týče, nejvíce koní reprezentovalo domácího českého teplokrevníka (49 koní), dále pak slovenského teplokrevníka – CS (23 koní), holštýnskou PK (9 koní), KWPN (8 koní).

Své potomky zde mělo 75 plemeníků. Nejvíce potomků měl nedávno uhynulý KWPN plemeník Guidam Sohn (10 koní), o čtyři potomky méně měl Aristo Z (6 koní), čtyři potomky měl Cannavaro a po třech potomcích pak holštýnský Crux.

Z otců matek byli nejvíce zastoupeni Aristo Z, Cassini I, Catango Z a Le Patron – všichni měli po 3 zástupcích.

 

Nezbývá, než se těšit na příští ročník :)

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: