Moravské jezdecké stezky: Malý a velký okruh na Vizovicku

15. 08. 2014 08:00

Obrázky: 7

Autor: Jana Fatenova Spoluautoři: Iva Hlobilová Foto: Archiv HYJÉ - koně, o.s. a jednotlivých správců tras Rubrika: Jezdecká turistika Počet přečtení: 3823 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Po prozkoumání Beskyd a okolí Buchlovic vás dnes zavedeme na Vizovicko, kde jsou k dispozici rovnou dva okruhy - velký a malý. A nezapomeňte, že můžete soutěžit!

Vizovické vrchy nabízejí bohaté možnosti trávení letní i zimní dovolené milovníkům přírodních krás, historie a památek, kultury i aktivního odpočinku.
Přírodní park Vizovické vrchy se rozkládá v jižním okraji Vizovic v okrese Zlín. Je oblastí se souvislým zalesněním (většinu porostu tvoří smrkové monokultury), část krajiny je osídlena a hospodářsky využívána. Lokálně jsou zde zachované nepříliš rozsáhlé lesy s listnatými stromy, jako jsou břízy, habry a osiky.

V této lokalitě se můžete projet po dvou jezdeckých stezkách o celkové délce 58 km. Nejdříve vás pozveme na malý jezdecký okruh Vizovickem.

MALÝ JEZDECKÝ OKRUH VIZOVICKO

Popis trasy

Hipostezka Velký vizovický okruhMenší okruh navazuje na trasu vedenou z VYSOKÉHO POLE za obcí VLACHOVA LHOTA, kde se nachází přechod přes silnici a dále pak vede v délce 1 km po nezpevněné obecní cestě kolem ohrad k lesu. V katastru obce Křekov, v místě zvaném SKALICA, pokračuje v délce 1 km po obecní lesní nezpevněné stezce, z kopce mírným klesáním, k betonovému mostu přes potok. Dalších 500 m vede po částečně zpevněné polní cestě mezi ohradami a dále po nezpevněné cestě cca 400 m k průhonu na příležitostné pastviny (průhon nutno otevřít a zavřít), pokračuje po louce 300 m směrem na viditelnou farmu (STÁJ LIPINA). Naproti bráně do farmy je přechod přes asfaltovou silnici (dobrá přehlednost v obou směrech), opět je nutno otevřít a zavřít průhon z pastviny. Pastvinu je nutno přejet kolmo, vzhůru co nejblíže ke hrazení pastviny. V levém horním rohu se nachází průhon na nezpevněnou obecní lesní cestu. Délka pastviny činí cca 500 m.

Trasa poté pokračuje po lesní cestě a následuje prudké stoupání 200 m. Po vystoupání do lesa vede trasa vlevo, po široké lesní nezpevněné svážnici (pozor, souběh s turistickou trasou) po 1 500 m vjezd na asfaltovou cestu k Hotelu Jesenovská. V sezóně pozor na projíždějící auta rekreantů (1 km). Po cestě k hotelu za areálem hotelu se trasa stáčí vlevo, vede dolů z kopce (zde se opět nachází souběh s turistickými trasami) po nezpevněné lesní cestě směr Koliba. Po 100 m prudké klesání dlouhé 700 m. Klesání ústí v pískovcovou cestu, vede vlevo cca 1 200 m ke Kolibě (zde k dispozici restaurace, občerstvení).

Vpravo lze u výjezdu na cestu odbočit k „Andělíčku" a vrátit se zpět na původní trasu. Od Koliby vede trasa po asfaltové svážnici LČR k Židovskému hřbitovu. Délka úseku je cca 2 500 - 3 000 m, pozor na opětovný souběh s cyklotrasou. Dále od hřbitova směr Brumovský Hrad, na rozcestí vlevo dolů po nezpevněné cestě k výjezdu na louku. Přes louku kolmo vpravo, nad sadem je zřetelná cesta k hradu. Délka úseku židovský hřbitov - Brumovský hrad je 1 500 m. Od hradu příkré klesání (100 m) k Brumovským rybníkům na asfaltovou svážnici LČR, která vede vpravo nahoru směrem k „HLOŽECKÉ KAPLI" - délka úseku cca 6 km, poslední 1 km po částečně zpevněné lesní cestě.

Od Hložecké kaple po nezpevněné lesní cestě 1 km dolů z kopce zpět na křižovatku nad stájí a dále pak „proti srsti" až ke stáji Lipina.

Správce trasy Ing. Šomanová Lenka, Křekov 20, 766 01 Křekov, tel: +420.603 879 047, lenka.somanova@seznam.cz, www.lipina.cz
Informace o akcích Den koní, Hubertova jízda - kontakt a informace Lenka Šomanová
Úvaziště, napaječky ne
Zajímavá místa v okolí Hotel Jelenovská, Koliba (restaurace), Židovský hřbitov, Hrad Broumov, Hložecká kaple.
Barva a délka trasy 20 km, zelená
*

Okruh navazuje na Velký jezdecký okruh VIZOVICKO, je zde tedy možnost prodloužení tohoto okruhu o Velký okruh. Trasa vede malebnou oblastí Vizovických vrchů, loukami, pastvinami a částečně lesem v nadmořské výšce 350 až 600 m. Pozor na souběh s cyklotrasami i turistickou trasou!

Okruh zaznačen v turistické mapě 80 Vizovické vrchy Kartografie Praha, a.s.

K dispozici celoročně minimálně 25 koní plemene český teplokrevník a anglický plnokrevník a také poníci.

malý vizovický okruhOtevírací doba: dle telefonické dohody.

 • Kapacita ubytování: 40
 • Hotel v místě: Ano
 • Turistické ubytování v místě: Ano
 • Chaty: Ano
 • Stanování: Ano
 • Kapacita stravování: 15
 • Vlastní vaření: Ano
 • Počet míst k ustájení vlastního koně: 10
 • Letní tábor na koni: Ano
 • Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ano
 • Krmení v ceně: Ano
 • Jezdecký okruh: Ano
 • Venkovní jízdárna: Ano
 • Ustájení v boxech: Ano
 • Volná stání uvnitř: Ano
 • Ohrada: Ano
 • Pastvina: Ano
 • Transport koní: Ano
 • Sedlovna: Ano
 • Komunikační jazyky: Anglický, český, německý, ruský, slovenský
Důležitá upozornění pro uživatele trasy:

Vzhledem k tomu, že je okruh částečně veden přes CHKO Bílé Karpaty, je třeba respektovat omezení provozu po nezpevněných částech stezky a to především za deštivého počasí a po vydatných srážkách - aktuální informace na telefonu +420 603 879 047, Ing. Lenka Šomanová. Taktéž je nutno pečlivě zavírat průhony pastvin a být obezřetný při souběhu trasy s cyklotrasami a turistickými trasami.

Uživatelům hipostezky přejeme: „Ať Vám koně jdou!"


VELKÝ JEZDECKÝ OKRUH VIZOVICKO

Trasa začíná ve Vysokém Poli v místě, kde je vybudován informační dvůr s informacemi o trase a s přístupem na internet. Trasa pokračuje směrem k vrcholu Klášťov kolem hospodářského dvora. Trasa nejprve mírně stoupá, potom klesá, vede převážně mezi poli. Po cestě se nachází několik křížů a kaplí, nedaleko cesty je studánka. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu.

Velký jezdecký okruh VizovickoVe Vysokém Poli možnost občerstvení v Hostinci na Lesovni, Vysoké Pole 80 (úvaziště pro koně, napáječka) a možnost ubytování v chatě U Ovesných (možnost ustájení 4 koní ve stodole, více koní v ohradě). Po překročení potoka trasa stoupá lesem. Trasa vede lesem, střídavě stoupá nebo jde po rovině. Poblíž trasy se nacházejí dvě studánky. V tomto úseku trasa kopíruje značenou cyklostezku.

Trasa vede lesem. Nejprve 800 m stoupání, možnost odbočení doleva směrem k vrcholu Klášťov. Dále 700 m klesání. Na začátku úseku je vybudováno odpočívadlo. Prvních 700 m vede trasa lesem, poté mezi loukami a poli, v poslední části úseku prochází přes obec Drnovice. Největší část tohoto úseku vede po asfaltové komunikaci, která slouží jako obslužná při úpravě lesa a okolních pozemků a je velmi málo frekventovaná. Při přechodu přes obec vede část trasy po hlavní silnici, jedná se o dva úseky dlouhé přibližně 400 m a 100 m. Část úseku, která vede po hlavní komunikaci a přes obec, kopíruje značenou turistickou a cykloturistickou trasu.

Poblíž trasy se nachází NKP Ploština, kde se nachází úvaziště a napáječka. V obci Drnovice se také nachází úvaziště a napáječka navíc je zde možnost občerstvení a přístupu na internet v pohostinství U Bodláků. Prvních 800 m vede trasa mezi poli, potom lesem. Nejprve stoupá, potom mírně klesá směrem k Tichovskému potoku. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu. Po překročení Tichovského potoka cesta opět stoupá po lesní nezpevněné cestě. Trasa vede přes mírný vrchol mezi poli. Trasa prochází obcí Vlachova Lhota. Zhruba v polovině úseku se nachází odbočka doprava směrem k úvazišti, napáječce a pohostinství.

Prvních 1 000 m vede trasa mezi poli, poté lesem. V jedné své části (cca 200 m) vede podél hlavní komunikace, kterou pak i překračuje. Trasa vede prvních 500 m mezi loukami či pastvinami, poté mezi poli. Prvních 150 m vede cesta podél hlavní komunikace, pak ji překračuje a jde areálem zemědělského družstva směrem k lesu. V areálu je úvaziště, napáječka a možnost ubytování.

Hipostezka Velký vizovický okruhPo vstupu do lesa je nutné překročit Křekovský potok přes kamenitý brod. Potok je široký 1 m, brod 2 m. Trasa stoupá lesem. Jedná se o spojující úsek, který je společný pro Malý a Velký okruh. Na odbočce v obci Vlach. Lhota směrem k úvazišti se jedná o zpevněnou místní komunikaci, která protíná krajskou silnici v délce 190 m. Dále se jedná o zpevněný úsek polní cesty, k úvazišti délka 350 m. Od úvaziště pokračuje trasa po zpevněné míst. komunikaci 520 m. Další část trasy vede po louce 700 m, která klesá směrem k potoku Vlára. Po překročení tohoto potoka vede trasa po katastru obce Vysoké Pole. Jedná se o nezpevněnou cestu po loukách, polích a lesem, která opět překračuje potok Sviborka od Újezda po 330 m (katastr Újezd), stáčí se doprava a po polní nezpevněné cestě se napojuje na trasu mezi Újezdem a Vlachovicemi - délka 300 m. Zde se úsek opět napojuje na značenou turistickou trasu.

Dalších 800 m vede trasa mezi loukami a pastvinami. 2 700 m vede trasa lesem, v tomto úseku překračuje hlavní komunikaci. V místě, kde kříží hlavní komunikaci, se odpojuje od značené turistické značky. Nedaleko tohoto místa se nachází koňská stanice, úvaziště a napáječka. Dále vede trasa 3 300 m mezi loukami a pastvinami. 800 m vede trasa lesem a posledních 400 m mezi poli. Prvních 1 400 m vede trasa po zpevněné komunikaci mezi poli. Poté překračuje obec Újezd, 1 100 m vede po hlavní komunikaci. Z ní pak odbočuje doleva, kde ještě 400 m pokračuje po zpevněné asfaltové komunikaci směrem k lesu.

U areálu koupaliště a u chaty u lyžařského vleku se nachází úvaziště a napáječka. Trasa vede po hranici lesa. Tento úsek je dobudováván, bude se jednat o obslužnou komunikaci s povrchem zpevněným penetrací. Trasa vede mezi poli a v poslední části prochází obcí Vysoké Pole, končí u informačního dvora.

Správce trasy Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole, 606 766 008, obecvp@volny.cz
Informace o akcích Pietní akt na Ploštině, Celostátní výstup na Klášťov - kontakt a informace www.vysokepole.cz, www.kct.cz
Úvaziště, napaječky K dispozici po domluvě seno, voda i jádro, situovány v obcích Vysoké Pole, Vlachova Lhota, Drnovce, Tichov, Loučka, Pozděchov a Prlov
Zajímavá místa v okolí Národní kulturní památník Ploština, vodní tvrz - kaštěl, pohřebiště lidu popelnicových polí, Hradiště - tvrz
Barva a délka trasy 38 km, zelená
*

Podrobná kilometráž trasy k dispozici na www.hyje.cz.

Okruh navazuje na Malý jezdecký okruh Vizovicko na farmě Lipina.

Okruh zaznačen v turistické mapě 80 Vizovické vrchy Kartografie Praha, a.s.

 


Zašlete na Hyjekone@seznam.cz fotografii z vašeho putování přírodou či po stezkách, tedy vy či vaši kamarádi s koňmi v přírodě. Můžete vyhrát turistickou mapu od Kartografie Praha, a.s.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: