Mladí chovatelé

11. 04. 2017 06:00

Obrázky: 5

Autor: Martina Cerhová Foto: Martina Cerhová, Anna Reinbergerová, Jana Burešová, Julie Šverčičová Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 5100 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

„Mládí vpřed!“ Toto heslo platí nejen v jezdeckém sportu, ale také v chovatelství. Člověk už si zvykl na to, že si v ČR stýskáme, jak u nás není to, co je za hranicemi (s ohledem na zázemí, kvalitu, finance atd.). Není, vzhledem k jistému politickému režimu jsme byli nějaký čas v izolaci od zbytku „koňského“ světa, a tak u nás změny nastaly až mnohem později. Je třeba ale zároveň zdůraznit, že naše situace není nikterak špatná a z hlediska jezdeckého ani chovatelského se Česká republika rozhodně nemá za co stydět. Naopak můžeme být na české jezdce i koně a jejich chovatele pyšní. Stále je ovšem co dohánět, a to především co se servisu chovatelům týče.

Celý ten koňský svět je vlastně jedna velká propojená rodina (někdo má raději výraz „stroj" či „mašina"), kde jeden bez druhého fungovat nemůže. Začíná to chovatelem, který zodpovědně vybírá rodičovský pár a odchovává hříbě s nadějí, že jednou bude skvělým partnerem pro sportovního či rekreačního jezdce. Vše pokračuje jezdci a trenéry, díky nimž se časem z nezkušeného tříletka stane ostřílený a spolehlivý sportovní kůň. A nesmíme zapomenout také na další důležité členy celého týmu - ošetřovatele, podporující členy rodiny (často sponzorující ať chovatele nebo jezdce) a další nezbytné osoby.

 Základním kamenem všeho jsou ale chovatelé, bez nich by koně nebyli. A zde narážíme v České republice na velký problém. Chcete-li se vy či vaše dítě naučit jezdit na koni, stačí si najít vhodného trenéra (ano, na kvalitním trenérovi opravdu HODNĚ záleží) a zaplatit lekce a trénovat, trénovat a pilovat a pilovat. Chcete-li začít chovat koně a hledáte někoho zkušeného, kdo by vám v začátcích poradil, máte před sebou úkol těžký, ne-li nemožný.

Vzdělání chovatelů není důležité?

V ČR organizace mladých chovatelů koní není. Nepočítáme-li otázky k ZZVJ, nezbývá než doufat, že jezdecké kluby a stáje, které mladí jezdci a děti navštěvují, jim v tomto ohledu také dokáží poradit. Jenomže to nestačí. Ale kde hledat informace? Kde hledat zkušenosti? Ideálně ve skupince podobně koňmi nadšených lidí, které povede člověk schopný a především ochotný. A zde narážíme na kluby mladých chovatelů, které jsou již dávno založeny po celé Evropě a zastřešují je jednotlivé chovatelské svazy, které si tak chtějí vychovat budoucí chovatele toho či onoho plemene.

V ČR bohužel takové vzdělávání dětí a mládeže naprosto chybí. Svaz chovatelů českého teplokrevníka sice občas pořádá semináře zaměřené na palčivé chovatelské otázky, ale ani on nemá ve svém programu mladé chovatele, což je více než škoda.

Zkušení chovatelé, kteří jsou ochotní vyprávět své příběhy a příběhy svých koní, stejně jako předávat své zkušenosti, by měli být vyvažováni zlatem. Nikde nezískáte cennější informace než právě od těchto lidí, kteří koně chovají x let, prošli si nezdary i úspěchy, znali mnoho plemenných hřebců i významných chovných klisen či sportovních koní osobně, stejně jako mají kontakty na další chovatele. Takové informace bohužel nejsou nikde zaznamenány, tito chovatelé bohužel nejsou těmi, kdo vychovává další nastupující generaci chovatelů, pokud se nejedná o členy jejich rodiny či nejbližších přátel - však to také není jejich úlohou. Osobně mne vždy u srdce zahřejí vzpomínky na dny, kdy člověk mohl nadšeně hltat povídání starších chovatelů - právě proto, že oni byli ochotni vyprávět. A jak ti to uměli! Někteří lidé bohužel razí názor: „Já se k tomu také dopracoval během x let, tyhle zkušenosti nemám zadarmo, tak proč bych měl jen tak někomu pomáhat? Ať si poradí sami."

 Podstatné je, že ne každý má zázemí v podobě rodiny věnující se chovu koní x generací, kdy mu otec, děd či praděd od dětství pomáhají přirozeně vštěpovat si do hlavy vědomosti ohledně chovu koní. A pro tyto (ale i ty s oním zázemím, protože i ti jsou pro chov koní důležití) by bylo ideální mít zázemí v podobě klubu pro mladé chovatele koní, kde by se mohli setkávat a vzdělávat se, účastnit se akcí a veřejně se prezentovat - což je pro mladé lidi, přiznejme si, také celkem dost zajímavá a především motivační záležitost. Je mnoho mladých nadšenců do chovu, kteří by si jistě zasloužili podporu ze strany svazů chovatelů koní, kterou by jim pak dokázali vrátit v dospělosti již coby chovatelé. A právě pro ně by bylo vhodné vzdělávání, a to jak v podobě běžných témat (krmení, management ustájení, chov, zdraví koní atd.), ale také posouzení exteriéru, pohybu a skoku ve volnosti, které se hodí nejen chovatelům, ale také jezdcům.

Mladí chovatelé ve světě

Protože organizace mladých chovatelů a jejich vzdělávání v ČR není, podívejme se tedy, jak to funguje v zahraničí. Většina významných světových chovatelských svazů má pod sebou také právě mladé chovatele a jejich vzdělávání. Vždyť by byli sami proti sobě, kdyby si nové chovatele nevzdělávali. Nikdo jiný to za ně neudělá. Pro mladé chovatele jsou tak pořádány soutěže a nejdůležitější z nich je mistrovství světa mladých chovatelů, které se letos bude konat v Kanadě.

Hannoverský svaz

 První myšlenka na organizaci soutěží pro mladé chovatele vznikla v Německu, kde nápad vzešel právě od hannoverského svazu. První soutěže pro mladé chovatele se pořádaly již v roce 1988. K mladým chovatelům se počítají nadšenci pro koně a jejich chov ve věku od 8 do 25 let a jejich „výchova" a učení je zaměřeno v teorii i praxi na klasická témata, tedy krmení, chov, dějiny, hodnocení exteriéru a pohybu, zdraví atd. V každé chovatelské oblasti je kontaktní osoba, která má právě mladé chovatele na starosti a mladí chovatelé mají také svého svazového mluvčího, který je členem představenstva svazu. Jsou pořádány semináře a další vzdělávací akce, ale cílem není jen poskytnout vzdělávání, nýbrž si zároveň vychovat chovatele především hannoverských koní, kteří budou jim a tradici jejich chovu věrni. Soutěže se v oblastních organizacích pořádají nejčastěji na jaře a v létě a vítězové se automaticky kvalifikují na finále (rozdělené pro 4 věkové kategorie), tedy hannoverský den mladých chovatelů pořádaný každoročně v srpnu.

Holštýnský svaz

V 10 klubech mladých chovatelů je sdruženo více než 1 000 mladých nadšenců, kterým chce holštýnský svaz poskytnout ty nejlepší možné předpoklady, aby se později mohli stát úspěšnými chovateli holštýnských koní. Každý z klubů organizuje vlastní akce, jako jsou návštěvy různých chovů a hřebčínů, soutěže atd. a členové se také pravidelně scházejí. Stejně jako u jiných svazů, ani zde nemusí členové mít vlastního koně. A i tady mají mladí chovatelé vlastní aktivity a k dispozici mají a sdílí mezi sebou zajímavé a důležité informace okolo koní, jako jsou například nemoci hříbat atd. A podobně tomu je i u ostatních chovatelských svazů.

Spolková soutěž

Od roku 1997 pořádá každý rok vždy jeden z německých chovatelských svazů spolkovou (celoněmeckou) soutěž mladých chovatelů. Ta je rozdělena pro 2 věkové kategorie: 14 - 18 let a 19 - 25 let, přičemž každý chovatelský svaz má v každé z kategorií 3 zástupce (+ 2 náhradníky). Perličkou, která ale jistě přispívá k dobrému pocitu takto zvolených zástupců, je i prezentování se ve svazových outfitech a s vlajkou, událost tak má skutečně slavnostní ráz. Soutěžními disciplínami jsou předvedení koně, teorie, hodnocení koně a skok ve volnosti.

Mistrovství světa mladých chovatelů, jak probíhá a jaké jsou požadavky?

Základní ideou mistrovství světa mladých chovatelů je spojit mladé chovatele různých národností a jazyků. Vždyť právě navázání kontaktů jim může pomoci i v budoucnu. První mezinárodní soutěž pro mladé chovatele se konala v Německu při příležitosti ME ve Verdenu v roce 2001 a od té doby je mistrovství organizováno každé dva roky.

 Vzhledem k tomu, že je mistrovství pořádáno pod záštitou WBFSH, musí být také mateřská organizace (chovatelský svaz) členem WBFSH a oficiálním jazykem je angličtina. Účastníci jsou rozděleni do 2 věkových skupin, a to 16 - 19 let a 20 - 25 let, přičemž každý tým může mít 3 - 4 členy. Soutěží se ve 4 disciplínách: teorie, hodnocení exteriéru, hodnocení skoku ve volnosti a předvedení koně.

Teorie se skládá z otázek zahrnujících témata, jako jsou krmení, chov, stájový management, veterinární povědomí, anatomie, organizace WBFSH a mezinárodního sportu. Pro ilustraci jsou v závěru článku vloženy odkazy na otázky z roku 2015, a to pro seniorskou i juniorskou kategorii, přidány jsou také ostatní ukázkové formuláře.

Hodnocení exteriéru probíhá tak, že je nejprve jeden kůň na ukázku ohodnocen komisí a známky jsou všem soutěžícím oznámeny. Následně je předvedeno pět dalších koní, které ohodnotí komise i soutěžící. Také při skákání ve volnosti nejprve komise veřejně ohodnotí dva koně a následně je soutěžícím předvedeno pět dalších koní. Při předvedení na ruce představí soutěžící sebe a svého koně (u koně dodá informaci o věku, plemenné příslušnosti, otci, matce a mateřském otci) a předvede jej na trojúhelníku (15 - 20 m x 25 - 30 m).

Nic, co by čeští mladí nadšenci pro koně také nezvládli, co říkáte? Jen by potřebovali odborné vedení! Myslím, že mnoho mladých jezdců a lidí pohybujících se u koní by takové vzdělání a pomoc jistě ocenilo. Vždyť tyto informace se mohou hodit i těm, kteří se nechystají koně jen chovat, ale také každému majiteli koně, jezdci či ošetřovateli. Zdá se však, že české chovatelské svazy mají téma mladých chovatelů za nedůležité. Což je škoda, nemyslíte?

Užitečné odkazy:

Teorie - otázky pro seniorskou i juniorskou kategorii (bez odpovědí)
Teorie - otázky pro seniorskou i juniorskou kategorii (včetně odpovědí!)
Formulář pro hodnocení exteriéru
Formulář pro hodnocení skoku ve volnosti:
Jak předvádět koně na ruce
Formulář pro komisi pro hodnocení předvedení koní na ruce

Odkazy na webové stránky organizací mladých chovatelů (pro inspiraci):

Němečtí mladí chovatelé
Holštýnští mladí chovatelé
Hannoverští mladí chovatelé
KWPN mladí chovatelé
A další...

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: