Máte rádi bílou?

6. 09. 2016 12:00

Obrázky: 19

Autor: Ing. Pavla Chalupová, Ph.D. Foto: Pavla Chalupová a Ing. Martina Chmelíková Seriál: Genetika zbarvení koní Počet přečtení: 7928 Počet komentářů: 4 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Aby to nebylo tak jednoduché, obdobně jako u plaváků – není bílá jako bílá. Bílá barva srsti může být zapříčiněna několika geny. Pro zopakování z úvodního dílu seriálu, bílá není základní barvou koně! Kůň je vždy základem ryzák nebo vraník, bez ohledu na konečné zbarvení!

Jak na tom byl Jurášek?

Kdo by neznal Popelčina Juráška? Jakou měl barvu a jak se toto zbarvení dědí? Asi nejčastěji se u nás setkáme právě s tímto „typem" bílé barvy - vybělujícím běloušem (gray nebo také grey).

Gray

Obdobně, jako lidem s postupujícím věkem šedivějí - vybělují vlasy, dochází k podobnému jevu u vybělujících běloušů. Ale mnohem rychleji.

Barva se dědí dominantně. Gray tedy musí nést alespoň jednu dominantní alelu G (genotyp Gg nebo GG) a musí mít alespoň jednoho rodiče gray. Pokud vybělující hříbě nemá ani jednoho rodiče gray, je na místě ověřit parentitu.

Jak již název napovídá, vybělující bělouš se bílý nerodí, ale vyběluje až s věkem. Hříbata gray mohou mít jakoukoli barvu (podle genotypu ostatních genů pro zbarvení). Obvykle mají ale tmavší odstín (především u základních barev: vraník, hnědák, ryzák), než jejich non-gray protějšky. Např. vrané hříbě po narození bude mít šedavou barvu. Hříbě „vybělujícího vraníka" bude černé.

Tetrarchovy skvrnyU hříběte se brzy začnou mezi zbarvenou srstí objevovat bílé chlupy, především v okolí očí („brýle") a na hlavě, které se budou úměrně věku rozšiřovat na celém těle. V další fázi vybělování působí srst jednolitě ocelově šedým (steel gray) nebo načervenalým (rose gray) dojmem. Jedná se však vždy o směs bílých a pigmentovaných chlupů! Později se přidává grošování (dappled gray). Starší koně mají srst zcela bílou nebo bílou s tečkováním. Koně s tečkováním se označují „flea bitten" gray - "poštípaný od blech" (u nás dříve označováni jako mušák a pstružák). Přítomnost tečkování je patrně kontrolována dalším genem.

Kůže i oči obvykle zůstávají tmavé. Rychlost vybělování je značně proměnlivá (např. arabští koně vybělují velmi rychle). Téměř vždy však má hříbě již po přelínání dostatek bílých chlupů, abychom mohli zbarvení správně identifikovat.

Výjimečně se mohou během vybělování objevit velké bílé okrouhlé skvrny, tzv. Tetrarchovy (obrázek vpravo).

Vybělující bělouši se vyskytují u mnoha plemen, výrazné zastoupení mají např. u starokladrubských, lipických a andaluských koní.

Depigmentace na hubě - vitiligoV některých partiích může být kůže lokálně depigmentovaná. Tento stav se nazývá vitiligo nebo obecněji leukoderma a může se objevit i u koní jiných barev (obrázek vlevo).

U gray koní se často vyskytují pigmentové nádory - melanomy. S postupným vybělováním srsti dochází k množení melanocytů v kůži, což zřejmě s výskytem melanomů souvisí. Melanomy se nacházejí nejčastěji na kořeni ocasu či hlavě, avšak mohou postihnout jakýkoli orgán. Melanomy mohou být benigní, některé mohou postupně přejít v maligní, jiné jsou maligní od počátku. Velmi se liší údaje o výskytu melanomů (od 16 % po téměř 90 %) a zastoupení malignity (od 0 % přes 14 až po 66 %!). Nejčastěji se uvádí, že u více než 70 - 80 % koní starších 15 let se melanomy objeví. S věkem se výskyt onemocnění zvyšuje a je silně závislý i na plemeni.
Maligní melanomy mohou vést až k úhynu koně.

Zdá se, že homozygoti GG vybělují rychleji, ve finální fázi vybělování mívají jednolitý bílý odstín a více se u nich vyskytují melanomy i vitiligo.

Vědci zkoumají i vliv genotypů v genech Agouti (měnící vraníka na hnědáka) a Extension (přepíná mezi vraníkem a ryzákem) na výskyt melanomů u vybělujících běloušů. U lipicánů byla zjištěna zvýšená tendence k rozvoji melanomů u recesivních homozygotů aa v genu Agouti (vliv genu Extension nebyl, vzhledem k velmi nízkému zastoupení recesivní alely e u lipicánů studován). U plemene quarter horse však nebyl nalezen mezi genotypy Agouti a Extension a rozvojem melanomů žádný vztah.


Přejete-li si odchovat gray hříbě, musí být alespoň jeden z rodičů gray. Pokud připustíte vaši zbarvenou (non-gray) klisnu homozygotním hřebcem gray (GG), bude hříbě vždy bílé (resp. vybělující). Opačně, pokud si v žádném případě nepřejete gray hříbě, nesmí být ani jeden z rodičů gray. Pokud by hříbě zdědilo dominantní alelu G, vybělující srst by postupně překryla jakoukoli barvu nebo například strakatost. Tomuto efektu, kdy jeden gen maskuje účinek jiného genu (nebo genů), říkáme epistáze.

Následující tabulkou se opět vrátíme k Mendelovu čtverci a schématu křížení. Připustíme-li homozygotní non-gray klisnu (gg; její barva je závislá na genotypech v ostatních genech pro zbarvení) heterozygotním gray hřebcem (Gg), máme 50% šanci na hříbě gray. Bude-li alespoň jeden z rodičů homozygotní GG, pak budou všechna hříbata gray.

Mendelův čtverec

Počátek vybělování na hlavě

Počátek vybělování na hlavěVybělování na čele

Vybělování na čeleVybělování na nose

Vybělování na nose

 

Steel gray

Steel gray - kůň působí dojmem jednolité šedé. Výrazněji vyběluje na hlavě.

 

Počátek tvorby grošů

Počátek tvorby grošů

 

Grošování (dappled gray)

Grošování (dappled gray)

 

Grošování (dappled gray)

Grošování (dappled gray)

 

Zřetelně viditelné groše

Zřetelně viditelné groše

 

Postupné ubývání pigmentu, groše přestávají být patrné

Postupné ubývání pigmentu, groše přestávají být patrné

 

Téměř zcela vybělený kůň. Pozůstatky pigmentu hlavně v hřívě a ocasu

Téměř zcela vybělený kůň. Pozůstatky pigmentu hlavně v hřívě a ocasu.Kompletní vybělení

Kompletní vybělení

 

Flea bitten gray

Flea bitten gray - výrazná tvorba drobných teček v poslední fázi vybělování (foto: Ing. Martina Chmelíková).Následující fotografie jsou důkazem epistatického efektu genu G. Aneb jak může postupně dojít k „likvidaci vzoru". Jednotlivé vzory strakatosti budou podrobně rozebrány v dalších dílech seriálu.

Gray leopard

Na fotografii výš jsou patrné pozůstatky vzoru leopard. Malé tmavé skvrny postupně vybělují a objevují se v nich drobné tečky.

U tohoto valacha jsou už vidět poslední zbytky skvrn strakatosti tobiano (přítomnost alely Tobiano byla potvrzena genetickým testem).
V místech, kde původně byly velké „tobiano" skvrny, jsou nyní opět jen drobné tečky (mj. ve slabinách a na hlavě).

Gray tobiano

Gray tobiano

 

Gray tobiano

Gray tobiano - vybělování vzoru strakatosti ve slabinách

 

Gray tobiano

Gray tobiano - vybělování vzoru strakatosti na hlavě


Zdroje:
 • BOWLING, A. Horse Genetics. Cambridge: CABI Publishing, 1996. 224 p. ISBN 0851991017.
 • BOWLING, A. Genetics of Colour Variation. IN BOWLING, A., RUVINSKY, A. The Genetics of the Horse. Cambridge: CABI Publishing, 2000, p. 53-70. ISBN 0 85199 429 6.
 • CURIK, I., DRUML, T., SELTENHAMMER, M., SUNDSTROM, E., PIELBERG, G. R., ANDERSSON, L., SOLKNER, J. Complex inheritance of melanoma and pigmentation of coat and skin in grey horses. PLOS Genetics, 2013, Vol. 9, No. 2.
 • GOWER, J. Horse Colour Explained: A Breeder´s Perspective, The Crowood Press, Ramsbury - Marlborough, 2000. 144 p. ISBN 1 86126 384 8.
 • METCALFE, L. V. A., O´BRIEN, P. J., PAPAKONSTANTINOU, S., CAHALAN, S. D., MCALLISTER, H., DUGGAN, V.E. Malignant melanoma in a grey horse: case presentation and review of equine melanoma treatment options. Irish Veterinary Journal, 2013, Vol. 66, No. 22.
 • PIELBERG, G.R., GOLOVKO A., SUNDSTROM E., CURIK, I., LENNARTSSON, J., SELTENHAMMER, M. H., DRUML, T., BINNS, M., FITZIMMONS, C., LINDGREN G., SANBERG, K., BAUMUNG, R., VETTERLEIN, M., STROMBERG, S., GRABHERR, C. W., LINDBLAD-TOH, K., PONTÉN, F., HELDIN, C., H., SOLKNER, J., ANDERSSON, L. A cis-acting regulatory mutation causes premature hair graying and susceptibility to melanoma in the horse. Nature Genetics, 2008, Vol. 40, No. 8, p. 1004-1009.
 • SCOTT, G. The Horse Genetics Web Site. [online]. Dostupné z: <http://www.horse-genetics.com/>.
 • SPONENBERG, D. P. Equine Color Genetics. 2nd ed. Iowa State University Press, Blackwell Publishing, 2003. 215 p. ISBN 0-8138-0759-X.
 • TEIXEIRA, R.B., RENDAHL, A.K., ANDERSON S.M., MICKELSON J.R., SIGLER D., BUCHANAN B.R., COLEMAN R.J, MCCUE, M.E. Coat color genotypes and risk and severity of melanoma in gray quarter horses. Vet. Intern. Med., 2013, Vol. 27, No. 5. p. 1201-1208.

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Filip Tesař

  Skvělý, díky!

  12:41 - 06. 09. 2016

  Skvělý, díky!

 • 2. pája

  to Filip Tesař

  08:20 - 07. 09. 2016

  Reaguje na 1.

  Děkuji:)

 • 3. misicka

  Konečně víme název barvy

  06:37 - 08. 09. 2016

  Kamarádka si koupila odstávče, a každé přelínání vyběluje. Ještě jsem se s takovou barvou nesetkala, a tak mě zajímalo jak se jeho zbarvení jmenuje :-)
  Fotky tady - má 2,5 let http://witi.rajce.idnes.cz/Diego_7.9.2016

 • 4. lavera

  ;)

  14:09 - 08. 09. 2016

  Reaguje na 3.

  Měla jsem doma úplně to stejné, jak přes kopírák. Včetně bílých skvrn a fleků různě po těle. ("...to jsou Mohamedovy skvrny...podle pověsti když se flek bude shodovat s otiskem tvého palce, jste si souzeni..." ... "...a co když otisknu pěst?" .... "...tak to znamená že jste si souzeni, ale kůň bude na ranu...." :D )
  Tuhle plesnivou barvu měla od dvou do sedmi let. Pracovní název dostala "koudel", protože přesně to nám to připomínalo :) Koudel se jí říká dodnes, přestože teď už je skoro úplně bílá ;)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: