Letošní svody koní plemene barokní pinto

3. 12. 2019 06:00, Aktualizováno 6. 12. 2019 16:33

Obrázky: 12

Autor: Kristýna Vrzalová Foto: Kristýna Vrzalová Rubrika: Chov koní Počet přečtení: 1474 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V letošním roce proběhl v České republice již 8. ročník svodu koní barokní pinto. Svody byly na našem území tentokrát dva, a to dne 12. října 2019 v areálu Královický dvůr a 13. října 2019 v areálu Dvůr Nové Zámky na Moravě. Oba svody byly moc vydařené a máme radost z velkého počtu přihlášených koní, bylo jich úctyhodných 51! Holandskými komisaři byli pan Rinze van Teijen (předseda svazu) a pan Gerrit Stelwagen (předseda rady plemenné knihy).

Sobota 12. října 2019 Královický dvůr

Tohoto svodu se zúčastnilo 28 koní. Svod započal výkonnostními zkouškami IBOP pod sedlem, kde bylo přihlášeno 5 koní – hřebec Brandus XX25 a klisny T-Iris, Edele, Dandelion Tu. a Katheline.

Šampiónem výkonnostních zkoušek IBOP se stal plemenný hřebec Brandus XX25 se svou jezdkyní Annou Kosinkovou, kteří společně dosáhli 68,5 bodů. Rezervním šampiónem se stala klisna Dandelion Tu. s jezdkyní Ing. Lenkou Varmusovou, která dokončila IBOP s 61,5 body.

Po výkonnostních zkouškách proběhlo na tvrdém povrchu první kolo a posuzování klisen, valachů a hřebců k zápisu do plemenné knihy. Okolo dvanácté hodiny byl svod zahájen předsedkyní Svazu chovatelů koní barokní pinto z. s. paní MVDr. Gabrielou Jašurkovou Mikutovou. Všichni návštěvníci se tak postupně přesunuli na tribunu místní jízdárenské haly a mohl začít hlavní program dne.

Jako první bylo možno vidět kategorii hříbat, kde holandští komisaři ohodnotili 6 hříbat. Šampiónem hříbat se stala klisnička Jessie (Bontfire XX06 x Baron fan Odiganstate FB01) v majetku Ing. Hany Poláčkové, která získala 45 bodů.

Rezervním šampiónem se stal hřebeček Jeremy van Bohemia (Erick BP36 x Fridse 423), jehož majitelkou je Ing. Michaela Pokorná. Posledním oceněným hříbětem byla druhá rezervní šampiónka, klisnička Janniken Goodshapes (Erick BP36 x Bandolero XLIV), majitelem klisničky je Vladimír Jašurek. Obě hříbata měla shodný počet bodů, a to 44.

Další byla kategorie ročních a dvouletých hřebců, kterou vyhrál hřebec Hadrian Goodshapes (Allard BP21 x Jesse 423) v majetku MVDr. Gabriely Jašurkové Mikutové, který získal 47,5 bodů. Následoval jej Imperial Black van Bohemia (Bellman BP12 x Fridse 423), majitelky Jany Trnkové, který se stal rezervním šampiónem s 41,5 body.

Následně se předvedl zástup mladých klisen, kde se s 50 body stala šampiónkou kategorie Heidi van Bohemia (Allard BP21 x Fridse 423) majitelky Ing. Michaely Pokorné. Titul rezervního šampióna získala s 42 body klisna Evolet (Jurre O. x Maurus 441) v majetku Kristiny Kubíkové.

Nejvíce očekávanou kategorií byla skupina klisen. Přihlášeny byly 4 klisny. Nejlépe hodnocenou klisnou byla klisna Toos Út Terherne (Jisse 433 x Jacob 302), kterou vlastní slečna Aneta Kodlová a která se s 41 body stala šampiónkou klisen. Se stejným počtem bodů byla hodnocena i klisna Genevieve van Bohemia (Bellman BP12 x Jerke 434), jejíž majitelkou je Ing. Michaela Pokorná, a která se stala rezervní šampiónkou kategorie. Obě klisny byly zapsány do plemenné knihy s 2. prémií a titulem Ster.

Kategorii klisen s již obhájeným titulem Ster prezentovaly také 4 klisny. Zde komisaři zvolili šampiónkou kategorie klisnu Dandelion Tu. (Jerke 434 x Tsjomme 329), která jako jediná získala počet bodů potřebný pro titul Elite a na základě úspěšně zajetých zkoušek definitivně titul získala. Klisna obdržela 45,5 bodů a svému majiteli Martinu Sainerovi tak udělala velkou radost. Druhou v pořadí byla klisna T-Iris (Eelco R. x Olof 315), v majetku Magdaleny Červenkové, která získala 43,5 bodů a vylepšila si své dosavadní hodnocení na titul Ster s 1. prémií a stala se rezervní šampiónkou Ster klisen.

Poslední kategorií, která uzavírala první svodový den, byla kategorie valachů a hřebců. Zde byli předvedeni 2 hřebci a 1 valach. Nejvyšší hodnocení získal hřebec Geraldino (Bernstein XX11 x Jasper 366), který získal titul šampióna své kategorie a za svých krásných 46,5 bodů získal licenci k připouštění. Majitelkou hřebce je Andrea Stránská.

Na závěr celého svodu byli majitelé koní velice mile překvapeni, když zjistili, že letos budou ocenění i nejlepší koně v typu FB a XX. Jak už je známo, celkovým šampiónem svodu se může stát pouze kůň v typu BP, tedy kůň s více jak 37,5 % fríské krve a pouze černobílého zbarvení. Vítězem nejlepšího koně v typu FB se stala klisna Dandelion Tu. v majetku Martina Sainera. Nejlepším koněm v typu XX se stala klisnička Jessie majitelky Ing. Hany Poláčkové.

Celý den byl uzavřen vyhlášením šampióna a rezervního šampióna celého svodu. Šampiónkou svodu se stala mladá dvouletá klisna Heidy van Bohemia v majetku Ing. Michaely Pokorné. Rezervním šampiónem svodu byl oceněn dvouletý hřebec Hadrian Goodshapes, majitelem je MVDr. Gabriela Jašurková Mikutová.

Neděle 13. října 2019 Dvůr Nové Zámky

Začátek odstartoval v 10:30 hodin výkonnostními zkouškami IBOP pod sedlem. Na IBOP se přihlásili tři kandidáti, a to klisna Emikö Christine van Pawlowitz, hřebec Deros Ster 58 a klisna Yfke fan ‘e sãn Ieren.

Šampiónkou výkonnostních zkoušek se stala klisna Emikö Christine van Pawlowitz s jezdcem Vítem Hrbáčkem, společně získali krásných 68 bodů. Rezervní šampiónkou výkonnostních zkoušek se stala klisna Yfke fan 'e sãn Ieren, která se svou jezdkyní Simonou Klimentovou zakončila úlohu se 64 body. Hrdou majitelkou těchto dvou krásných klisen je Mgr. Kristýna Vrzalová. Obě klisny na základě úspěšně zvládnutých zkoušek získaly definitivně titul Elite. Titul Elite se uděluje klisnám za exteriér a sportovní vlohy.

Chvíli po vyhlášení výsledků zkoušek se holandští komisaři vydali na přejímku koní a na první kolo posuzování koní. Zde se jednalo o posouzení koně v zootechnickém postoji, v kroku a v klusu na ruce. Okolo dvanácté hodiny opětovně proběhlo zahájení svodu předsedkyní Svazu chovatelů koní barokní pinto z. s. paní MVDr. Gabrielou Jašurkovou Mikutovou.

Jako předešlý den začal i tento předvedením hříbat. K vidění jich bylo 8. Nejlépe hodnoceným hříbětem se stal hřebeček Jersy van Silesia (Oso Hermes x Tietse 428), který se s počtem 47 bodů stal šampiónem hříbat. Majiteli úspěšného hřebečka jsou manželé Petr a Kristýna Nogovi. V pořadí druhý se 42 body umístil hřebeček Jupiter Fanni po Deros Ster 58 majitele Františka Staníka. Druhým rezervním šampiónem se stala jediná klisnička, a to Judie Rychlebská (Jurre O. x Jasper 366) se 41 body a v majetku Borise Čermáka.

Kategorii mladých klisen prezentovaly 3 klisny. Nejkvalitnější klisnou se stala klisna H-Roxa Joe (Roxandro x Olrik 383), která se stala šampiónkou se získanými 45 body. Rezervní šampiónkou se s 44 body stala její pravá, o rok mladší sestra Isabell Joe Rox ze stejného spojení. Obě klisny vlastní Kateřina Urbánková.

Nejvíce očekávanou byla kategorie klisen k zápisu do plemenné knihy. Jednalo se o nejpočetnější kategorii. Zde nejvíce kvalit ukázala klisna Gina Irene (Gerrit FB04 x Jillis 301), která se 41 body byla do plemenné knihy zapsána s 2. prémií a titulem Ster. Klisna je v majetku Mgr. Kristýny Vrzalové.

Rezervní šampiónkou kategorie klisen se stala Keen Wiennetta van de Best (Menneke FB02 x Eelco R.), která také získala 2. prémii a titul Ster a své ocenění získala za získaných 40 bodů. Majitelkou klisny je Kateřina Šípková.

Předposlední posuzovanou kategorií byla kategorie Ster klisen. Jednalo se o kategorii klisen, které již byly zapsány v plemenné knize, ale v letošním roce se pokoušely o zlepšení svého dosavadního hodnocení. Předvedeny byly 4 klisny, kdy dvě z nich získaly nejvyšší možný titul Elite. Šampiónkou Ster klisen se stala klisna Yfke fan ‘e sãn Ieren (Beart 411 x Anton 343), rezervní šampiónkou byla zvolena klisna Emikö Christine van Pawlowitz (Ceasar ter Linden XX05 x Beart 411). Obě dvě tyto klisny jsou držitelky titulu Elite. Zajímavou skutečností je, že se jedná o matku s dcerou, kdy fríská klisna Yfke fan 'e sân ieren je matkou barokní pinto klisny Emikö Christine van Pawlowitz. Majitelkou obou klisen je Mgr. Kristýna Vrzalová.

Poslední kategorií, kterou v letošním roce bylo možno vidět, byla kategorie hřebců. Zde holandští komisaři hodnotili jednoho hřebce, byl jím hřebec Segal Bonte po hřebci Bonte Monte. Hřebec byl komisaři oceněn 44 body a získal licenci do chovu. Hřebec tedy smí připouštět v rámci plemenné knihy barokní pinto.

I v tento den byli majitelé koní mile překvapeni, že bude vyhlášen i nejlepší kůň v typu FB a nejlepší kůň v typu XX. Nejlepším koněm v typu FB se stala klisna Yfke fan ‘e sãn Ieren v majetku Mgr. Kristýny Vrzalové. Nejlepším koněm v typu XX se stal hřebec Segal Bonte, jehož majitelem je SK Ranch Viktorie.

Na závěr dne byl vyhlášen šampión svodu, kterým se stal hřebeček Jersy van Silesia s nejvyšším získaným počtem bodů. Hrdými majiteli jsou manželé Petr a Kristýna Nogovi. Rezervním šampiónem svodu se stala dvouletá klisna H-Roxa Joe, která z celého svodu získala druhý nejvyšší počet bodů. Majitelka Kateřina Urbánková měla nesmírnou radost z titulu své klisny.

A tímto hodnocením byly uzavřeny letošní ročníky svodů. Věříme, že v dalších letech se budeme setkávat s dalšími novými příznivci tohoto krásného a honosného plemene. Rok se s rokem sejde a brzy budeme plánovat další očekávaný ročník. Těšíme se a doufáme, že se na svodech budou sdružovat majitelé koní barokní pinto a vzniknou tak i nová přátelství.

Všem vítězům moc gratulujeme k získaným oceněním a těšíme se na rok 2020.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: