Legendární Phar Lap – kůň, či mýtus?

1. 01. 2018 11:00, Aktualizováno 3. 01. 2018 10:25

Obrázky: 5

Autor: Inéz Chehaibiová Foto: internet, A. Rourke, archiv autorky Rubrika: Různé Počet přečtení: 6387 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Ve světě byste jen těžko hledali člověka, který by nikdy neslyšel jméno Phar Lap. Příběh tohoto obrovitého ryzáka uchvátil téměř každého, kdo měl šanci spatřit jej zvěčněný na stříbrném plátně. Právě i díky biografickému snímku režiséra Simona Wincera nazvaném Phar Lap – srdce národa (1983) oslovil Phar Lap téměř všechny lidi na světě.

Tak se stalo, že tento ve své době nezvyklý sportovní fenomén přerostl ve fenomén kulturní. Významní sportovci se stávají národními hrdiny běžně, ale málokdy se však hrdinou a opěvovanou modlou stane zvíře – konkrétněji řečeno kůň.

V moderních australských dějinách hrál sport vždy klíčovou roli. Vedle veslování a ragby to byly především a právě dostihy, které přitahovaly pozornost veřejnosti. Pro Australany, sužované ve 30. letech hospodářskou krizí, ztělesňoval Phar Lap alespoň malý příjem v podobě výhry ze sázek. Byl jistotou v době nejistých zítřků, protože málokdy proběhl cílem na jiné pozici než jako první. Stejně tak se pro lidi stal symbolem nezlomné vůle a zdrojem národní hrdosti.

Životní příběh legendárního koně v sobě ukrývá obrovský náboj. Zrcadlí totiž jednu ze zlomových etap lidských dějin. Je to právě ona hořká přítomnost tragické složky v něm, která nepřestává poutat pozornost veřejnosti. Díky ní bude toto období nejen navždy uchováno, ale také znovu a znovu interpretováno.

Není v lidské moci zapomenout příběh, na jehož počátku byl pouhý sen. Díky odhodlání a nezměrné odvaze jít a bojovat za tento sen, který všichni ostatní předem odsoudili, se tento příběh mohl stát skutečností. Skutečností protkanou nitkami intrik a nenávisti, ale též nesobecké a ryzí lásky. Dáte-li člověku naději, je to jako byste mu poskytli křídla. Vezmete-li mu ji, život ztratí smysl.

Ryzák Phar Lap, později australský národní hrdina 30. let dvacátého století, se na dráze objevil těsně před nástupem Velké hospodářské krize. Také Australané záhy na vlastní kůži pocítili hrůzné následky celosvětového ekonomického kolapsu: farmáři ztratili odbyt pro své dvě nejdůležitější exportní komodity – vlnu a pšenici. Australský export byl ochromen. Třicátá léta se do historie Austrálie vepsala jako chmurné období. Ceny vlny a pšenice klesly na nejnižší možnou hranici. To spustilo mechanismus masového propouštění. Austrálii postihla vlna nezaměstnanosti, kterou ze všeho nejvíce pocítili lidé z té nejnižší vrstvy. Právě tito lidé trpěli nejvíce. Potýkali se s chudobou a zoufale hledali cosi, k čemu by se upnuli. K čemu by v těchto těžkých dobách mohli vzhlížet. Zkroušený národ pomalu začínal upadat do letargie. Zoufale potřeboval hrdinu, který by v srdci národa opět zažehnul jiskřičku naděje. A právě tehdy se objevil on, žádný člověk, nýbrž kůň. Zpočátku jen pouhá zatracovaná investice, která svým vzhledem vzbuzovala spíše rozpaky ‒ podceňovaný outsider, který přišel „odnikud“.

Phar Lapův životní příběh má váhu, kterou nevytvořila fantazie spisovatele, ale život sám. Někomu možná připomene pohádku Hanse Christiana Andersena O ošklivém kačátku, jiný v něm možná spatří odraz hrdiny z eposu. Inspirující příběh přesáhl ze sféry ryze sportovní až do kulturního dědictví s takovou razancí, že si jej Australané dodnes předávají z generace na generaci a to i navzdory faktu, že rozhodně nekončí happy endem.

Impozantní valach neupoutával pouze svou mohutností, ale i sytě ryzou barvou srsti a postavou Goliáše. Jeho jméno – v překladu z čínštiny „blesk z nebes“ – znělo velmi poeticky. Na rozdíl od ostatních velikánů turfu působil Phar Lap na dráze pouze několik let, ale i tak se mu však podařilo vejít do lidských srdcí a stát se hrdinou, který zapsal Austrálii na dostihovou mapu světa.

Příběh Phar Lapa je v mnoha ohledech zvláštní. Ať jej začneme vyprávět od jeho počátku nebo od tragického konce, vždy narazíme na jména tří mužů. Právě oni se totiž stali jeho „základní esencí“, neboť rozhodnutí, která učinili, vedla ke zrodu sportovní legendy australského turfu 30. let dvacátého století, která si následně podmanila celý národ. Po tragickém skonu koně v USA v roce 1932 však tento příběh překročil hranice Austrálie i dostihového sportu obecně a dostal se do celosvětového povědomí, kde zůstal ukotven navždy (pozn. autorky: Mnozí Australané totiž spatřovali ve Phar Lapovi mučedníka, v čemž lze spatřovat jistou asociaci s údělem Ježíše Nazaretského, který svou smrtí vykoupil hříchy lidstva a otevřel tak lidem cestu k Bohu). Ve skutečnosti lze však říci, že tento příběh není pouhou součástí kulturního dědictví australského národa, ale že patří nám všem. Inspiruje, šokuje a spojuje nás zároveň.

Koně pro dostihovou dráhu objevil jeho trenér a pozdější spolumajitel Harry Richard Telford. Ten jej zakoupil za finanční prostředky amerického podnikatele Dave J. Davise. Role Phar Lapova ošetřovatele se s láskou ujal Aaaron Treeve „Tommy“ Woodcock, který byl koni během jeho krátkého života věrným společníkem. Jejich přátelství se stalo neoddělitelnou součástí Phar Lapovy legendy. Vešlo do sportovních dějin jako příklad toho, co společně dokážou člověk a kůň. Kdoví, zdali by legenda o „zázračném“ dostihovém koni vůbec kdy vznikla, nebýt obětavé a laskavé péče, kterou Woodcock svého čtyřnohého svěřence zahrnoval.

Vezmeme-li v úvahu nepříliš oslnivé začátky ryzákovy dostihové kariéry, musíme uznat, že jeho příchod na veřejnou scénu měl dokonalé načasování. V době, kdy Austrálii lámala ekonomická krize, lámal Phar Lap v Austrálii rekordy.

V letech 1930 a 1931, v době vrcholné krize, se stal životabudičem Australanů. Drogou, na kterou si vypěstovali doslova chorobnou závislost, což bezpochyby vedlo k jeho dobové nesmrtelnosti. Neméně důležitý pro rozvoj jeho legendy byl také další historický mezník – a sice: Phar Lap žil, závodil i uhynul v době, ve které se formovala podoba moderní mediální komunikace. Právě 30. léta dvacátého století se stala klíčovými pro rozvoj tzv. masových médií. Informace ve velkém šířilo rádiové vysílání, novinové deníky či jiná periodika.

Dynamická fotografie, filmové týdeníky a filmové záznamy výrazně ovlivnily vizuální stránku médií. Novinové články usnadňovaly čtenářům orientaci na stránkách deníků a magazínů přehlednými nadpisy a podtitulky. U většiny textů pak nechyběly ani poutavé ilustrační fotografie. Lidé tak mohli detailně sledovat své sportovní idoly nejen v novinách a rádiu, ale také na plátnech kin. Ústředním tématem se stala vizualizace, která kráčela ruku v ruce se zásadními technickými pokroky v rozvoji moderní dynamické sportovní fotografie. Fotografové tak bezezbytku využívali možnost zachytit Phar Lapův jedinečný dostihový styl.

Právě výše zmíněné techniky ovlivnily přímo či nepřímo vývoj a popularizaci Phar Lapovy sportovní legendy nejen v samotné Austrálii, ale také v zahraničí. Pro noviny a dobové časopisy tak byl Phar Lap každodenní senzací na titulní stranu. Jeho popularita byla ve 30. letech dvacátého století dokonce natolik silná, že v mnoha ohledech zastínila leckteré lidské hvězdy této dekády. Tisk i rádio tak pravidelně pěly chvalozpěvy, které ještě napomáhaly v šíření davového šílenství jménem „Phar Lap“. Austrálie žila, spala i vstávala s Phar Lapem.

Dokonce i dnes, 85 let po tragickém skonu Phar Lapa v USA v roce 1932, prohlašuje kurátor Melbournského muzea, pan Michael Reason, že „Není Austrálie bez Phar Lapa.“

Pojďme se tedy i my vrátit zpět a detailněji poodhrnout roušku tajemství legendárního příběhu, který zná téměř celý svět.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občas se zkrátka objeví kůň, který se dotkne srdce, pronikne hluboko do Vaší podstaty a uchvátí Vaši duši jako žádný jiný… takovým koněm je pro BcA. Inéz Chehaibiovou australský dostihový kůň Phar Lap, který ji provází celým jejím životem.  Od patnácti let sbírá archivní a historické materiály pro vydání ucelené publikace, která by mapovala život tohoto fenoménu australského dostihového sportu ze 30. let 20. století.

Phar Lapovi založila vlastní web.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: