Kůň je člověku léčitelem, učitelem i přítelem

7. 03. 2019 07:00

Obrázky: 6

Autor: Tým FOR HORSE Foto: archiv FOR HORSE Rubrika: Počet přečtení: 565 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Česká hiporehabilitační společnost byla založena v roce 1991. O té doby je jejím cílem pomáhat osobám se zdravotním postižením či znevýhodněním při zvyšování kvality života, výchově, vzdělávání a začleňování do společnosti, poskytovat kvalitní vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé se specifickými poruchami, podporovat zvyšující se kvalitu služeb středisek ČHS a podporovat vzdělávání odborníků v hiporehabilitaci. Představí se na veletrhu FOR HORSE.

Členství v ČHS je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, kteří se věnují práci s koňmi ve zdravotní či sociální sféře, pedagogice či parajezdectví. Členskou základnu tvoří především provozovatelé a klienti hiporehabilitace, jejich rodinní příslušníci a další příznivci. V roce 2018 měla Česká hipoerhabilitační společnost 65 individuálních členů a 54 právnických osob.

Obory hiporehabilitace se z profesních důvodů dělí na jednotlivé složky.

Hipoterapie se zaměřuje na terapii pohybových poruch v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace. Představuje metodu fyzioterapie využívající pohyb hřbetu speciálně připraveného koně jako balanční plochu, na kterou se klient adaptuje.

Aktivity s využitím koní představují metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce.

Psychoterapie pomocí koní patří mezi integrativní směry psychoterapie, k terapii využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient.

Parajezdectví představuje sportovní jezdecké aktivity upravené pro hendikepované sportovce v rámci rekreačního nebo soutěžního sportu. Paradrezúra a paravoltiž jsou jezdecké disciplíny pod záštitou Česká jezdecká federace.

Paravoltiž, akrobacie na koni, je v základech shodná s voltiží, je však přizpůsobená jedinci se zdravotním nebo mentálním postižením. Paravoltižér vykonává na nesedlaném koni gymnastické cviky, a to buď samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Paravoltižní cvičenci jsou z důvodu fair play v rámci klasifikace rozděleni do jednotlivých kategorií. Soutěží se v kategoriích mentální postižení, fyzické postižení, lehké postižení fyzické a psychické, zdravotní omezení, dále soutěží dvojice a skupiny. 

V současnosti je registrováno pod ČJF celkem 50 cvičenců, v rámci přátelských soutěží se jich účastní mnohem více, stoupá i počet oficiálně registrovaných oddílů paravoltiže. Mezi nejaktivnější oddíly patří Epona Brno, JK Fany Hostěnice, TJ Orion Praha, Počin Praha, JK Trojan Praha, Voltiž Duha, Spolek Ambra, TJJ Lucky Drásov, JK Briliant Petrovice.

V paravoltižních ukázkách uvidíte na kruhu chodit chladnokrevné koně. Zařazení chladnokrevných koní do voltiže není tak obvyklé. Tito koně tolik nezaujmou na první pohled, ale jsou laskaví především k dětem, jsou trpěliví a ochotní. Jejich krok je výrazný ale pohodlný, dostatečně široký hřbet dává pocit bezpečí a jistoty. Chybí jim „víc krku“ pro cvičení na krku koně, ale krk je dostatečně silný a děti udrží. Výhodou je i jejich spíše flegmatická nátura, jejich klid poskytuje nejistým dětem jistotu a pohodu.

 

FOR HORSE je zaměřen na koně, jejich potřeby a vše pro majitele, chovatele a milovníky koní.


Akce je příležitostí pro představení novinek na trhu v oblasti krmiv, veterinárních, minerálních a kosmetických přípravků, pomůcek, transportních zařízení, kompletního jezdeckého vybavení a potřeb. Klade si za cíl nabídnout novinky z oboru na trhu, trendy v oblasti výživy a chovu a potřeb pro koně.


Nedílnou součástí veletrhu bude také doprovodný program, který nabídne návštěvníkům hlubší pohled do tematiky a zúčastněným partnerům možnost dalšího zviditelnění se.

  • Datum konání: 5. 4. 2019  a 6. 4. 2019 
  • Začátek představení:  19.30 hod
  • Vstup pro návštěvníky: od 18.30 hod vstupem D
  • Místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: