Koňské útulky v ČR: SOS Život pro koně

18. 01. 2012 05:00

Obrázky: 3

Autor: Blanka Schröpferová Spoluautoři: Katka Lipinská Foto: webové stránky útulku Rubrika: Pomozte koním Počet přečtení: 32141 Počet komentářů: 106 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Koňské útulky, alespoň ty veřejně známé, byste v České republice spočítali na prstech. Rozhodli jsme se vám je proto postupně všechny představit – nejprve „krátkým“ dotazníkem, z něhož se prakticky vždy vyklubalo několikastránkové pojednání, kromě povídání ale plánujeme v nadcházející sezóně i osobní návštěvy daných zařízení.

Na úvod malé zamyšlení, protože bychom neradi, aby náš „seriál" inspiroval majitele k odkládání nepotřebných koní. Potřebujeme více útulků? Obávám se, že s útulky je to podobné jako se silnicemi ve velkých městech - vždycky jich bude méně, než by bylo potřeba. Kdykoli se vybuduje další, na chviličku se stav zlepší a v krátké době se zaplní a opět bude málo. Většině našich čtenářů nemusím popisovat, jak časově a finančně náročná je péče o koně ve srovnání s jinými zájmovými zvířaty. Zejména jedná-li se o koně zdravotně problematického, který nebude prosperovat na pastvině s přístřeškem. Kdo má tuto péči zajistit? Měl by to být majitel, který je za své zvíře zodpovědný. Ne útulek. Útulky by měly být k tomu, aby zajistily péči o zvířata, která své majitele nemají, nebo majitelé nejsou schopni se postarat. Případně aby bylo kam umístit koně, který je majiteli odebrán. Ovšem i v tomto případě by majiteli zvířete tato „nezodpovědnost" neměla projít. Reálně to bohužel ale funguje spíše tak, že útulky se ujímají zvířat, která již majitel nechce, vykupují koně zanedbané a týrané nebo poskytují náhradní péči koním, kteří se po zotavení často vracejí do rukou majitele, který je do žalostného stavu přivedl. O tom, jakým způsobem si zajišťují finanční prostředky, jak zvládají péči o své svěřence a o spoustě dalších věcí již budou vyprávět zástupci útulků v našem dotazníku.

Blanka Schröpferová: S.O.S. Život pro koně

Jak dlouho se zabýváte péčí o týrané/zanedbané/nechtěné/problémové koně?
S.O.S. Život pro koně - útulek pro staré a týrané koně vznikl 4. 8. 2004 a téměř okamžitě dorazili i první koně, takže péčí o týraná a zanedbaná zvířata se zabýváme sedm a půl roku.

Je vaše organizace oficiální útulek pro koně nebo má jiný název/zaměření/statut?
Ano, jsme útulek pro koně, jsme občanské sdružení.

Spolupracujete s KVS/obcemi/policií v případě řešení či zabavení koní kvůli týrání? Vědí o vás tyto instituce?
Ano spolupracujeme, vědí o nás, ale i tak je někdy umisťování odebraných zvířat složité, protože zákonem není ustanovena povinnost odebraná zvířata do těchto zařízení umístit. Takže už jsme se několikrát setkali (i v blízkém okolí) s tím, že odebraní koně byli umístěni k soukromému chovateli, kterému pak obecní či městský úřad platí za péči nesrovnatelně vyšší částky než v útulku.

Jak se prezentujete na veřejnosti, jak o sobě dáváte vědět veřejnosti a oficiálním institucím?
Propagace je nutná. Mimo jiné z hlediska rozšíření povědomí o možnostech řešení týrání zvířat: jak postupovat, kam se obrátit apod. Na mateřských, základních a středních školách děláme besedy o ochraně zvířat před týráním, do útulku pořádáme exkurze. Účastníme se velkého počtu různých akcí, na kterých s sebou máme vždy některé z našich koní a stánek s propagačními materiály. Chodíme na pravidelné návštěvy např. do Českého rozhlasu Plzeň, snažíme se prezentovat v různých časopisech, médiích, internetu, v TV.

minaKolik koní aktuálně máte?
13.

Je počet přiměřený vzhledem ke kapacitě (nebo máte nadstav či volno)?
Plný stav.

Jaké procento (či přesné číslo) je nějakým způsobem problematických, či vyžadujících speciální péči?
80 % koní vyžaduje zvýšenou péči.

Jaké koně přijímáte? Jaká jsou kritéria a podmínky přijetí?
Hlavním kritériem je volné místo, což je téměř neustálý problém. Jinak žádné specifické podmínky nemáme. Samozřejmě přednost mají vždy případy týrání třeba před důchodci.

Vykupujete zanedbané/nechtěné koně?
To je velký problém. Samozřejmě záleží na volném místě a na stavu financí a na daném případu. Pokud je kůň nechtěný, ale jinak bezproblémový, radíme majitelům klasický prodej nebo pomůžeme s hledáním zájemce. V případech týrání je to složitější, snažíme se zapojit příslušné státní orgány, ale stejně to většinou dopadne tak, že koně musíme vykoupit. Poslední dobou se začaly množit případy vydírání - zavolají zájemci o umístění koně s tím, že mají koně takového či makového a z nějakého důvodu už ho nechtějí (většinou stáří či nemoc koně) a ať ho za takovou a takovou částku odkoupíme a odvezeme. Nejlépe včera, protože na pozítří už má objednaný náklaďák na jatka. Protože útulek má primárně sloužit pro týraná zvířata a neustále se potýkáme s chybějícím místem a financemi, snažíme se tyto majitele přemluvit, aby počkali, že v nějakém rozumném termínu pro jejich koníka seženeme zájemce. Bohužel ale musím říct, že apelování se nám moc nedaří a většinou už jsou tito lidé stejně rozhodnuti a v útulku to jen zkouší, co kdyby to vyšlo a dostali víc peněz než na jatkách.

Umisťujete koně? Pokud ano, za jakých podmínek?
Samozřejmě umisťujeme - stáje nejsou nafukovací a finanční prostředky také ne. Takže pokud je kůň už fit a je vhodný k odchodu, hledáme zájemce. Jako dvě hlavní podmínky máme to, že to musí být lidé se zkušenostmi s chovem koní a kůň musí mít alespoň jednoho dalšího koníka k sobě jako parťáka - nedáváme do samoty. Pak už to záleží na tom, jak si nový majitel s vybraným koněm „sedne". Už jsme např. odmítli zájemce, který si chtěl vzít jedině jednoho určitého koně, ale ten na něho reagoval naprosto stresově a agresivně a bylo jasné, že se k sobě prostě nehodí. Pán ale jiného nechtěl, takže musel jít hledat jinam. Také se občas stává, že i přes všechny výběry, sžívání atd., kdy se vše zdá v pořádku a koník se přestěhuje, že to v novém bydlišti prostě nějak nejde a tak se někteří koně vracejí. Některé se podaří umístit třeba až napodruhé nebo napotřetí. Snažíme se vyjít zájemcům vstříc, ale důležitější je pro nás to, aby se ten člověk také zamlouval tomu danému koni, nejen obráceně.

Jaká je kapacita vašeho zařízení?
13 míst a karanténa. Tu se snažíme nechávat volnou právě z důvodu náhlého nutného odběru.

Jakým způsobem jsou koně ustájeni?
Všichni naši koně chodí na noc do stáje, venku nezůstávají. Z důvodu nutnosti pravidelné kontroly zdravotního stavu, kontroly příjmu potravy, podávání léků, mastiček, zábalů apod. A také z důvodu množství krádeží koní v našem regionu. Někteří koně mají boxy, někteří jsou na vazném ustájení. Každý den po ranním krmení a kontrole pádí do výběhu a večer zpět. Výjimkou je silná nepřízeň počasí nebo probíhající léčba.

Kolik máte k dispozici boxů/přístřešků/prostoru ve volné stáji?
8 boxů, 5 vazných míst + oddělená karanténa.

Jaká je rozloha využívaných výběhů/pastvin?
Bohužel menší než bychom potřebovali, na metry to přesně nevím.

Čím krmíte?
Seno vlastní, které mají k dispozici bez omezení. Ráno a večer dostávají mix složený z vojtěškových úsušků, cukrovarských řízků, granulí, jablečných úsušků, soji, slunečnice, řepkové pokrutiny, sladového květu, ječmene, otrub a kukuřice. Každý z koní dostává příslušné vitamíny, které potřebuje + tvrdé pečivo nebo jablka a mrkev (podle možností).

Jakým způsobem je organizováno krmení, napájení?
Ráno krmení mezi 7-8 h, napojení, odchod do výběhu, večer zpět do stájí, první večeře ve 20 h - granule a ve 22 hodin seno na dobrou noc :-). Napájení podle potřeby a podle počasí, v zimě 3x denně, v létě podle potřeby a počasí.

Jaký mají koně denní režim?
K předchozímu někdy přibývají vyjížďky či vycházky nebo akce, kterých se účastníme.

Kolik lidí se stará o vaše koně a areál? Jedná se o stálé/dlouhodobé pracovníky nebo to jsou brigádníci/dočasní pomocníci?
Vše musíme zvládat i s další prací ve třech lidech. Nejvíce času zabere shánění financí. Dříve chodili pomáhat dobrovolníci, většinou děti a mládež (od 12 let), ale v současné době je zájem mladých téměř nulový (práce bolí, víte :-)), pokud zájem je, tak jen o ježdění.

vatKdo sestavuje krmné dávky koní a na základě čeho?
Šéfová útulku, tudíž já :-). Na základě porady s veterinářem a zkušeností. U koní, co jsou v útulku dlouhodobě, se to většinou nemění, u nového koně po posouzení zdravotního stavu. Tam jsou většinou krmné dávky rozložené po menších částech na víc dávek denně. Zvíře, které trpí podvýživou a strádalo, se nemůže nakrmit plnou krmnou dávkou jako normálního, zvyklého koně. Takže pomaloučku, polehoučku, opatrně.

Z jakých zdrojů zařízení financujete?
V první řadě sponzoři - neustále je sháníme a hledáme. Dále píšeme žádosti o granty (se střídavým výsledkem) - to je vždy příjem velmi nejistý. Na dalším místě je naše vlastní činnost - na statku jsme udělali Muzeum venkovských řemesel, jsou možné návštěvy útulku a seznámení se zvířaty (vstupné dobrovolné), po dohodě možnost krátkých lehkých vyjížděk či spíš procházek na koních (samozřejmě jen na těch uzdravených), výrobou a prodejem spousty věciček - např. pískované sklo s motivy koní, malovaná dětská trička, vánoční i nevánoční zboží vlastní výroby prodáváme na adventních trzích, výrobky drátované, paličkované, háčkované, šité, pletené z pedigu, podmalba na skle a další věci. Také máme na statku k dispozici 2 pokoje a kuchyňku pro zájemce o pobyt na statku mezi zvířátky. Není to žádný Hilton, ale k nám se jezdí za zvířátky a ne pro luxus.

Jedná se o stabilní nebo nárazové příjmy?
Většinou nárazové, ale samozřejmě máme stabilní sponzory či příjmy z tradičních akcí, kterých se účastníme a ty jsou s odřenýma ušima schopny pokrýt nejdůležitější náklady, tzn. krmení a veterinu.

Jsou tyto prostředky dostačující?
Stačí s odřenýma ušima na krmení a veterinu, už ne na opravy a rekonstrukce stájí a další nutné opravy a úpravy na statku, který je přes 100 let starý. Někdy máme i finanční problém při výkupu koní, takže se pak většinou obracíme buď na sponzory nebo prostřednictvím médií na veřejnost. Ale obecně platí, že finančních prostředků je trvalý nedostatek a tak někdy (tedy spíš častěji než někdy) prostě pracujeme jen za jídlo, protože na plat už finance nestačí.

Máte nějaké finanční rezervy?
Měli bychom mít a snažíme se, ale někdy také nemáme. Lepší je obobí kolem Vánoc a koncem roku, ale začátkem roku pak nic, takže je nutné hospodařit tak, aby bylo na to potřebné a důležité. Ostatní počká nebo musí počkat.

Co vás k této náročné a prodělečné činnosti motivuje? :-)
Tak to se taky ptám :-). Je to asi radost z práce se zvířaty, hlavně z toho, když vidíte jakého pašáka jste z té chudinky ztýrané hajtřičky pak udělala a jak se jim pak zase znovu líbí být na světě a mají radost ze života. Oni vám to vrátí. Ne v lidském slova smyslu, vracejí to po svém. Obrovsky náš těší, když kůň, který měl už být dávno v salámu kvůli tomu, že je agresivní a nezvladatelný, za vámi pak chodí po dvoře jako pejsek, dá vám hlavu na rameno, dožaduje se mazlení a hlazení, když před životem v útulku vykopal všechny lidi ze stáje. Nebo koník, který přijel bojácný s panickou hrůzou z člověka kvůli špatnému zacházení, teď za vámi chodí a chce si hrát. Co může potěšit víc, než změna z vyhaslé apatické koňské trosky bez chuti do života, na koně ponoukajícího ke hraní a lumpárnám, ze kterého sálá chuť žít a užívat si a nejlíp s vámi. Pravda, u každého z nich se to projevuje jinak. Všichni sborově mě ráno po příchodu do stáje pozdraví zařehtáním. Třeba Maxík dává přízeň najevo tím, že ode mne odhání ostatní koně a chce mě mít jen pro sebe. Vat by zase byl nejraději s námi pořád a tak klidně oželí běhání ve výběhu a vymění to za „pomoc" při úklidu stájí. Ovšem z jeho pomoci jsme na mrtvici, protože Vat pomáhá stylem - zakousnu se do hrabiček a pádím s nima do pryč; když dáváme hnůj do kolečka, tak Vat to musí překontrolovat, takže půlku zase vyhodí; jak někde někdo něco položí, Vaťas už už se třese, aby se toho zmocnil a běžel se chlubit, cože to zase ukořistil. Nedávno se mu podařilo shodit mi ve stáji z okna odložený hrneček s kafem, dostal vyhubováno a tak krásně se styděl :-). Za chvíli pak přišel, dloubne do vás hlavou a říká „hele, tak už se nezlob, já nerad, odpusť."

Kazym pomáhá tím způsobem, že se chudinka obětuje a ochutná třeba z naší večeře (v létě když je možnost být venku), jestli to náhodou není otrávené. Je mu úplně fuk, jestli ochutnává palačinky (s Vatem jich jednou spráskli plný talíř a nám nechali jenom drobečky) nebo řízek či špagety. Rony má tendenci nás neustále chodit navštěvovat až do domu a ovečka Amálka se pořád snaží nacpat se do kuchyně, kde v zimě jako maličká vyrůstala. A protože je Amálka starostlivá a leží jí na srdci i naše zdraví, tak už se několikrát obětovala a zdlábla všechny manželovy cigarety z krabičky odložené na schodech. Ježci Pepíčci nám to ulehčují tím, že se ve spíži nasoukají do několika igelitových pytlíků a tašek v pytli na separovaný odpad a soutěží v tom, kdo bude zakuklený ve větším počtu sáčků. Což v praxi znamená, že než jdeme vyhodit odpadky do popelnic na tříděný odpad, musím pytel vysypat, prohlédnout, vykvartýrovat Pepíčky, nafrněné, že jim zase kazím bejvák, a pak teprve jít odpad vyhodit. Jak milé je přivítání u vrat, když se někde zdržíme déle, než je plánováno, a sotva otevřeme, tak se na nás vrhne naše husí letka s pronikavým nadáváním - a že to umí!
Tak pro tohle to děláme.

PS: A kdo u nás bydlí a jak se k nám dostal?
Ester
- 23 let, americký klusák, po úrazu na dostihové dráze (kdy měla proraženou lebku a přetrhané oční nervy) oslepla. Povahově naprostá beruška, ale z důvodu tohoto hendikepu je nutný zvýšený dozor.
Vat - téměř 9letý A1/1, odkoupen v 18 měsících, po týrání má trvalé následky. Přijel s těžkou podvýživou, vývojově o rok opožděný, zlomená a špatně srostlá zlomenina levé zadní nohy v hlezně, zkřivená pánev a kyčle, měl chronické neléčené záněty na všech kloubech, po léčbě zůstala špatná pravá přední spěnka - překlubování. Měl vyhřezlý konečník (20 cm), byla nutná okamžitá operace. Nejezditelný, povahově velké hříbě, ale milý, kamarádský a moc hodný rošťáček, co miluje lidi a děti. Nutná zvýšená péče kvůli špatným nohám, velký přísun vitamínů.
Kazym - 23 let, ruský buďonovský kůň, bývalý drezurní kůň, 6 let trpí flegmonou na pravé zadní noze. Onemocnění je neléčitelné, vyžaduje zvýšenou péči. Koník je jinak naprosto fit a povahově zlatíčko.
Jurášek - 13 let, norik, jediný ze 13 útulkových koní byl úředně odebrán pro týrání, jinak jsme ostatní koně týrané a zubožené museli vykupovat. Úřední odběry podle zákona prostě téměř nefungují. Přijel agresivní, ale dnes je Jura v pořádku, jen trochu lekavý a hodně problematický při péči o kopyta. Což vzhledem k jeho současné váze překračující tunu je někdy trochu problém. Krom péče o kopyta je po převýchově typický flegmatický brontosaurus:-)
Mikeš - 19 let, ČT, bývalý TT parkurák, trpící po dlouhodobé vysoké zátěži artrozou. Výjimečně měl rozumného majitele, který mu chtěl po dlouhých sportovních letech dopřát klidný a pohodový důchod. Nutný zvýšený přísun vitaminových preparátů, povahově naprosto bezproblémový „ťuňťa".
maxMax - 13 let, ČT, bývalý parkurák, útulek Maxe odkupoval od handlíře s obrovským rakovinným nádorem na pravé tváři. Léčba a veterinář se sháněli velice špatně, protože nádor byl větší než lidská hlava a už neoperabilní. Všichni oslovení veterináři a kliniky Maxe poslali na jatka, protože něco takového prý na koni nikdy nikdo nejen že neléčil, ale ani neviděl. Nakonec se podařilo najít MVDr. Jana Chvátala z Prahy, který se do léčení ve spolupráci s liverpoolskou veterinární klinikou pustil. V Liverpoolu pro Maxe vymysleli a vyráběli speciální vakcínu a MVDr. Chvátal měl na starosti praktickou část léčby. Léčení trvalo přes rok, stálo hodně peněz, ale Maxovi po obludném nádoru zbyla na tváři jen malá jizva a je naprosto fit. Nutná je zvýšená pravidelná kontrola zdravotního stavu, zvýšený přísun vitamínů. Povahově je trochu rošťák a poťouchlík, který neodolá příležitosti někoho ozobávat, a strašlivý žárlivka na projevenou větší přízeň jiným koním ze strany šéfové útulku.
Ben - téměř 9letý slezský norik, byl odkoupen po týrání. Jediný z 5 koní který přežil „péči" svého majitele. Útulek ho vykoupil jako 18měsíčního silně agresivního a nesocializovaného hřebce. Trpěl silnou podvýživou, téměř neuměl chodit, protože celý život žil přivázaný na řetězu u žlabu. Po zlepšení zdravotního stavu byl vykastrován a prošel převýchovou. Je z něho bezproblémový koník, který s námi jezdí na spoustu akcí, můžou se na něm vozit děti a pomáhá při hipoterapii pro děti s kombinovaným postižením. Ben po vyléčení z útulku 2x odešel, ale musel se opět vrátit, protože v jakémkoliv jiném prostředí a s jinými lidmi dojde k obnovení silné agrese a Ben bezdůvodně napadá lidi a zle útočí. Nutné je důsledné vedení a výchova, ale jinak je pohodář, který má prostě v útulku domov a jinde odmítá žít.
Ricci - 17letá A1/1, po dostizích a po špatném zacházení. Útulek ji vykupoval ve špatném zdravotním stavu, silně nedůvěřivou k lidem, ba až s panickou hrůzou z lidí. Pomalu se psychický i fyzický stav zlepšuje. Nutný je zvýšený přísun vitaminů, preparátů na artrozu a hodně klidný a vyrovnaný přístup. Kobylka je lekavá a pak nastupuje poplašná a zbrklá reakce.
Mína - 21letá norička, po špatném zacházení a dlouholeté těžké práci v lese. Útulek ji kupoval těsně před odjezdem na jatka jako nepotřebnou a neprodejnou kvůli silné agresi. Trpěla silnou podvýživou, měla zdevastovaný krk od špatného chomoutu, kopyta ve špatném stavu, pokračující měsíční slepota na pravém oku. Dnes je Mína celkem pohodářka, jen ostatních koní se trochu bojí, a proto kamarádí téměř výhradně jen s Vatem a Jurou. Opatrnější přístup je nutný zvláště z pravé strany, kde na oko přestala vidět. Vyžaduje zvýšený přísun vitamínů pro koně v seniorském věku, ale jinak jí zdravíčko slouží.
Cortina - 18 let, A1/1 po dostihové a chovné kariéře. Útulek ji odkupoval v 9. měsíci březosti ve špatném zdravotním stavu. Přední nohy poničené po dlouholeté dostihové kariéře a vysoké zátěži, v době výkupu měla na hlavně vážný úraz, rentgen potvrdil zlomeninu lebeční kosti pravděpodobně následkem úderu tupým předmětem. Psychicky je klisna trochu labilní, ale hodná, individualistka. Hodně často ji trápí záhadné a neobjasnitelné choroby, ať jde o náhlé kulhání bez příčiny téměř na všechny nohy, které po 14 dnech zase přejde; jednoho dne začala na některých místech silně línat, příčina neobjasněna, po 3 týdnech srst opět narostla. V této chvíli ji trápí další záhadné onemocnění, kdy klisna silně zhubla, přidává se občasný silný třes jedné či druhé přední nohy popřípadě plecí. Potravu přijímá bez problémů ve zvýšeném množství, alergie žádná, odčervena. Je pod neustálým zvýšeným zdravotním dohledem, provádějí se laboratorní vyšetření krve i moči, ale stále vše negativní. Pomalu se začínáme přiklánět k verzi psychických potíží způsobených dlouholetou aktivní sportovní kariérou, vysokou zátěží a nevhodným chováním dřívějších majitelů.
Polly - polokrevná, téměř 6letá, dcera Cortiny, narozena v útulku. Je zdravá jako řípa, paličatá a tvrdohlavá jak mezek. Nutný důsledný přístup a důsledná výchova. Jinak bezproblémová, hodná.
Linda - 16 let, ČT, bývalá vozatajská klisna, v zápřahu utrpěla těžký úraz, kdy po klopýtnutí spadla pod vůz a splašené spřežení ji velký kus vláčelo pod vozem. Utrpěla vážný úraz levé přední nohy a lopatky. Po úspěšné operaci vše zahojeno. Kromě velkých jizev bez následků. Kobylka hodná a klidná, pomáhá při hipoterapii pro postižené děti a jezdí s námi na akce.
Rony - 11 let, shetlandský pony. Roníka si jako ročního hřebečka koupila rodina s dětmi, ale protože neměli zkušenosti, tak jim Roník velice brzy přerostl přes hlavu a nastolil v rodině vlastní krutovládu. Po 5 letech rodině došla trpělivost a poté, co se zkoušeli s Roníkem domluvit a výsledkem byla dědečkova několikadenní hospitalizace v nemocnici, dostal Rony ultimátum. Buď ho koupí útulek, nebo odjezd na jatka. Takže útulek koupil 6letého drzého, vzteklého, paličatého a rozmazleného poníka. Dnes je Rony valášek a po převýchově je naprosto ok. Dětské jezdce ale potřebuje už se zkušenostmi, protože je hodně vitální. Povahově hodný, ale vychytralý vyčuránek, který otevře jakékoliv dveře, kliku, zámek, petlici, prostě cokoliv co není zamčené.
Kromě koní nacházejí v útulku nový domov i další zvířata - např. ovečka Amálka zachráněná jako novorozené jehňátko při požáru a vypiplaná na lahvi, kozlík Oskar zachráněný před podříznutím a upečením. Ježek Pepíček a ježková Pepíčková, zachránění jako malinká ježátka a za záchranu se nám každoročně odměňují vrhem 3 až 5 Pepčat, kterými zásobujeme CHKO Sedmihoří. Kačer Adolf, který nás adoptoval - jednoho dne nakráčel do vrat statku a od té doby s námi bydlí. Je to pravděpodobně jediný kačer v ČR, který je ortodoxní neplavec a vodu bere jako úhlavního nepřítele. V rybníce se topí! Pak ještě útulek oplývá voříškem Albertem z plzeňského útulku a jezevčicí Sárou, kterou jsme našli jako měsíční štěňátko v krabici pod kontejnerem v Horšovském Týně. Tito se o hlídání statku dělí s naší Rychlou rotou, což je trojice hus českých bílých, proti kterým je RAF a tlupa pitbulů jen slabý odvar :-). Ty jediné jsou koupené.

Více informací o útulku a koňských příběhů si můžete přečíst na webu útulku: http://www.soszivotprokone.wz.cz/

Připojené obrázky

Připojené články

04.01. 2012 05:00 Mnoho podob týrání a zanedbávání koní
11.01. 2012 05:00 Péče o koně: jak to vidí KVS

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. jiřule

  Utulky

  11:08 - 18. 01. 2012

  Hezky napsane
  Ja mam bohužel s utulky špatne zkušenosti.Asi tak před rokrm mi mladší valaši začaly šikanovat mého seniora,plnas 23 let.Přestaly ho pouštet k žradlu,kousance a kopance na každodením pořadku.Mam koniky v režimu 24/7 s volným přistupem do stodoly.Kone jsem již jednou prodala a vyměnila aby měl seniopr klid.Bohužel i snovymi konmi se situace opakovala.Začala jsem ho tedy oddelovat.Konik boural ploty aby nebyl sam a to na kolegy videl.Tim si pusobil další zraneni.Dala jsem si inzerat na Bazoši a zaplavu nesmyslných reakci jsem tedy nečekala.Nahaněni nactiletých děti mě donutilo k vymazani inzeratu.Dale psaly maminky na mateřské ktere vubec nevěděly co to je mít doma konského seniora.Inzerat jsem měla víc než pul roku a bez uspěchu.Psaly pouze děti a handlaci.Oslovila jsem všechny utulky ktere jsem na internetu našla,někde mi vubec nezvedaly mobil a ani neodepsaly.jinde by možna koně vzaly,ale jejich neskutečne finančni požadavky byly nad me možnosti.Nejlepe abych jim platila ustajeni.Rada bych se finančne podilela,ale ne 4 až 6 tisici měsíčne.Mam kone doma a 1 kun mě mesičně vyjde do 1000kč i se strouhanim. Beru vyjíždky aby si na ostatni věci přivydělaly.Kun byl pojizdny a tak když se mi ozval pan že ho za 1000Kč měsične vezme byla jsem štastna.Jenže pak si dědek na vyjíždce usmyslel že to vezme tryskem domu a strhal si šlachy.Mam štesti že mam zlatou a hodnou veterinařku v miste bydlište.Rentgeny mi delala pouze za naklady.I tak lečba vyšla velmi draho.Dva jiny veterinaři doporučily uspat.Bohužel jak přestal byt pohyblivy,tak tyrani ze strany mladych bylo horší a horší.Ukously mu i kus ocasu když se k nim proboural nebo oni k nemu.Pan ktery ho chtel tak z nej najednou vypadlo že nepojizdny kun pro nej nemá cenu protože si ustajeni již neodpracuje.Domluva zněla o pastevnim ustajeni.Bohužel to konik vzdal,přestal žrat a tak 20.9 2011 zemřel.Z mnoha ruzných duvodu jsem ho odvezla na jatka .Pokud by ho nekde,kdekoliv v utulku vzaly tak by tu byl.Ale jeden stary kun nebyl pro nikoho duležity.Přitom jeho otec byl ješte Lincoln.Byl to moc hodny konik.

 • 2. JaroK

  Užitočnosť útulkov

  11:16 - 18. 01. 2012

  Nechápem, prečo útulky chovajú kone, ktoré patria na jatky. Súhlasím s názorom, že útulky sú užitočné v prípadoch dočasnej starostlivosti o týrané, alebo nechcené kone. Ale také, ktoré majú ešte šancu na hodnotný život. Po ich odpredaní záujemcom a rozhodne nie také, ktoré by mali byť do konca svojho života v procese liečenia a s tým spojených útrap ako aj finančných nákladov. Na takúto činnosť by mali dostať prostriedky čiastočne od týrateľa (na základe súdneho nariadenia) a čiastočne od štátu a čiastočne z vlastného hospodárenia.

 • 3. leprechaunek

  Hezké

  11:35 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  Tomu se vskutku říká láska až za hrob...

 • 4. Ivetashena

  Útulky x majitelé

  11:42 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  Nezlobte se, ale útulky by neměly suplovat Vaši zodpovědnost za vlastního koně.
  Pokud starému koni nedokážete zajistit kvalitní důchod na pastvině, je lépe postavit se situaci čelem a raději volit bezbolestný odchod (zvíře uspat), než chtít po útulcích, aby za směšné částky majitelem milostivě poskytnuté přebíraly Vaši zodpovědnost.

 • 5. alenam

  Odpovědnost za koně má majitel

  11:49 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  Tohle nevidím jako problém útulku, ale majitele. Jestli se máme dívat na útulky jako záchytný bod pro koně v nouzi, takového koně bych tam také nepřijala.

 • 6. palomka

  Účel útulku...

  12:46 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 4.

  Souhlasím s tím, že útulek nemá přebírat zodpovědnost za majitele. Nechápu, co je to za módu odhodit staré nemocné koně někomu na hrb a starejte se, nejlépe na svoje náklady. Částka 4 - 6 tis. mi přijde docela adekvátní k tomu,kolik času a peněz stojí péče o starého a nemocného koně. I když někdy je to i daleko vyšší částka.

  Vzhledem k tomu, že koně asi nikdo nenajde toulavé (jako psy a kočky), útulky mají podle mě smysl pouze tehdy, je li majiteli kůň zabaven z důvodu týrání a není pro něj okamžitě nalezen nový majitel. Nebo jako v tomto případě, když odkoupí koně ve špatném stavu a snaží se ho vrátit alespoň částečně do normálního života. I když je zde otázka proč a jestli to má smysl. Odkládání starých nemocných koní do útulků podporuji pouze v případě že si majitel plně hradí veškeré náklady s tím spojené. Např. proto, že z důvodů časových se o něho nemůže starat tak jak by kůň potřeboval. V tom případě to ale není útulek, ale něco jako stáj s pečovatelskou službou...

 • 7. Sabina

  je mi smutno

  13:20 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  Tak z tohohle příspěvku je mi dost smutno. Kůň mi celý život slouží a je mojí povinností se mu postarat o kvalitní sklonek života a ne ho odložit někam do útulku. Navíc útulky jsou od toho, aby se straraly o odebraná a týraná zvířata, a ne o koně, který je někomu na obtíž.. A když už jsou ochotní ho vzít, tak si za to, ó hrůzo, dovolují říct peníze - kdo by to byl řekl, když chcete, aby se vám o VAŠEHO koně postarali. Netvrďte mi, že by situace, kterou popisujete neměla řešení, kdyby ovšem byla vůle ho hledat. To už by mi přišlo lepší toho stařečka nechat uspat, než tohle.

 • 8. gamblerka

  řešení

  13:47 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  Chápu, že je to někdy složité a netroufám si odsuzovat. Nicméně, taky musíme koně mít na tři party a náš jednatřicátník nemůže do houfu a přitom s koňmi být chce. Takže chodí s dvěma, kteří ho nechávají. Loni jsem udělala chybu a pustila jsem ho s valachem, ketrý ho napadl, tím jejich dosud bezproblémové soužití skončilo. Nedovedu si představit, že bych ho nechala napospas kousancům a kopancům nebo aby mi ho proháněli, když nechce. Je to složité, ale jde to (musí). Jak jsem si všimla, pokud mají koně neomezený prostor (ad. útěk), k žádnému přímému kontaktu nedochází, i když se k sobě dostali ti, co se fakt nemusí. Jakmile koně omezíme v prostoru, nemá outsider šanci a je šikanován. Takže je potřeba to nějak logisticky vyřešit, ale nejsem ve vaší kůži a proto to je jen názor, nementoruji:))

 • 9. sojci

  Prezentace útulku

  13:56 - 18. 01. 2012

  Nemohu si pomoci..zase se mi otevírá kudla v kapse, když čtu článek. Vím, že tento útulek patří k těm slušným, a doufám, že to, co jsem zažila,se už znovu neopakovalo.. ale přesto mi to nedá.....Před 6 lety jsem náhodou navštívila nějakou výstavu koní v Plasích u Plzně - bylo přes 30 ve stínu, pálilo slunce. Tehdy vystupovalo s koňmi několik lidí - Vydra, holčina s arabem , ženil se tam Bláha...) ...po celou dobu tam lítali mezi lidmi, dětmi a psy na vodítku 2 děcka (max 15 let)- holka a kluk na chlaďákovi a teplasovi. Bez přileb,v šortkách, v botaskách, příšerně jezdící, pomalu nebezpeční okolí. Účinkující se po svém čísle vždy uklidily pod stromy do stínu k řece - oni ne , směle cválali, klusali ... hodně hodně lidí si ťukalo na čelo, nahlas se ozývalo ať je někdo odsud konečně vyhodí apod... Při našem odchodu jsme se stavili u nenápadného stánku..a ejhle, on to tenhle útulek - koně konečně dostali "pauzu". Kluk na chlaďákovi zůstal sedět, ten dostal kýbl s vodou... za malou chvíli kluk prohodil něco jako, že zas za chvíli zas pojedou a zapálil si na koni cigaretu....
  Vřelo to ve mě, totálně znechuceně jsme odešli a nikdo jsme z celého odpoledně nic neměli.. a bohužel doteď mám tento útulek spojen s tím kouřícím fakanem na splaveném koni...bylo mi z toho smutno.
  Tak jen doufám, že teď již je prezentací útulku myšleno něco jiného...mít možnost sponzoringu..po tomto bych nedala halíř. J

 • 10. JiS

  Je pro námi milovaného koně důstojný život v "eldéence" koní (léčebna dlouhodobě nemocných)?

  14:19 - 18. 01. 2012

  Zkušenost: důstojné uspání veterinářem včetně cesty, služba - cca 2000,- Kč, důstojný "pohřeb" oficiálně a bez úředních potíží kafilerní službou na telefon cca (podle kilogramů) - 5000,- Kč, ztracený čas při vybavování koňského pohřbu majitelem cca 1000,-Kč. Jednorázově.
  Kolik korun stojí nedůstojné přežívání valné většiny takzvaně zachráněných koní před řezníkem měsíčně? Včetně léčby? 5 tisíc? 6 tisíc? 1 tisíc? Krát 12 měsíců, protože se koně již nedaří smysluplně (i pro jeho smysl života, pro jeho ego) zařadit do milého prostředí s láskyplnou péčí? Hiporehabilitace není řešení, to je další chybná kapitola pro jednou provždy zdevastované koně, hlavně psychicky.
  Tento stát musí mít neuvěřitelných peněz, když dokáže podporovat množení zdravých koní a ještě investuje různými cestami do slepé uličky místo do osvěty, jak být zodpovědný k čemukoliv, co k sobě připoutám...

 • 11. horsana

  ach Bože môj...

  15:14 - 18. 01. 2012

  Štondy v útulku pre kone ? To si robia prevádzkovatelia asi srandu, nie ?
  A čo tie fotky, to čo má byť ? Ako ,rečičky tety čo zachraňuje koníčky a nevie, koľko metrov ( metrov ?? ) výbehov to vlastne majú sú pekné ,ale kde sú fotky tých 13 koní ? Aktuálne, nie také, čo už 1000 krát boli pouverejňované kade tade a sú staré X rokov ?

  Načo je "reportáž" bez aktuálnych fotiek, aby sa pani z útulku mohla vyrozprávať a EQCH si odfajkol zase jednu akože sériu článkov ?

 • 12. HelenaG

  špatně čteš

  15:27 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 11.

  Horsano, prosím, přečti si ještě jednou úvod, ano?

  "Rozhodli jsme se vám je proto postupně všechny představit – nejprve „krátkým“ dotazníkem (..) kromě povídání ale plánujeme v nadcházející sezóně i osobní návštěvy daných zařízení."

  EQCH si nepotřebuje nic odškrtávat, nemá vůči nikomu žádnou takovou povinnost. Dlouhodobě ale útulky a situace kolem týrání koní sledujeme a mj. i proto, že se mění zákony na ochranu zvířat, rozhodli jsme se aktuálně situaci trochu přezmapovat. Velmi ráda tě uvítám v týmu, chceš-li se později do osobních návštěv zapojit. Bez ironie, každá dobrovolnická ruka bude potřeba.

 • 13. jiřule

  Utulky 2

  16:12 - 18. 01. 2012

  Pro všechny kteří si mysli že jsem se snažila přehodit zodpovědnost.Každy utulek ma na svých strankach že je pro stare,týrane a nepotřebne kone.Proč tam tedy je pro stare když vám ho nikde nevezmou.Každy kun jednou ze starne a tak skoro každy bude muset podobnou situaci řešit.Pokud ovšem kone jakmile mu je 13 a výš neproda a nekoupi mladeho.Ja jsem se snažila najit mu novy domov kde by nebyl napadaný.A nebo kde maji skušenosti s duchodci.Už jste nekdo skoušel prodat-darovat-umístit stareho kone??

 • 14. Latifka

  Zachráněné životy- jednotlivé případy mi vykouzlily úsměv na tváři

  16:22 - 18. 01. 2012

  Tento útulek se mi moc líbí. Je až neuvěřitelné, že se podařili zachránit koně s tak vážnými zraněními (se kterými se většina z nás za svůj život jistě jen tak nesetká). Před tím opravdu smekám, to je krásně. Líbí se mi, jak paní Blanka o svých svěřencích mluví, je vidět, že jim dává vše, co je v jejich silách a že to dělá dobře.

 • 15. Latifka

  Štonty- no a co, když jen na noc!

  16:23 - 18. 01. 2012

  Nevidím nic tak šíleného na tom, že kůň, který je celý den venku, je o něj krásně postaráno, má spoustu krmení, péči a lásku, stráví noc na štontu. Toto kritizovat mi připadá opravdu trapné, hloupé a nesmyslné!

 • 16. Latifka

  Finance, důchodci...

  16:32 - 18. 01. 2012

  Místo sociálních dávek pro naše romské spoluobčany by mohl stát podporovat vybrané a vhodné útulky pro týraná zvířata. Jinak si myslím, že je správně, když přednost mají týraní koně před důchodci. Můj kůň, až bude jednou starý dědeček, skoná u mě. Dávat pryč svého koně, protože už dosloužil, je starý a nemohu si přeci dovolit živit koně, z kterého nic nemám (ač ho stráááášně miluji) je hnus a takovým kecálkům bych dala přes držku- pardon za to slovo. Fakt nevděčný, odporný a sobecký :-/

 • 17. horsana

  HelenaG

  16:56 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 12.

  Okej.

 • 18. Břetislav

  jo, jo.... Jiřule, klid...

  19:07 - 18. 01. 2012

  první, kdo ví o čem mluví je Gamblerka v 8.To je otázka prostoru. Kdyby každý, kdo má koně, měl mít nejméně 1 hektar pastvin na jednoho koně, tak je těch koní v republice 5% současného stavu...( A při dvou koních ani to nemusí stačit na dostatečnou prostorovou izolaci)
  Ad 11. Horsana ... no, já to také nevím a nevím to dokonce ani na hektary.A klidně s tím žiji. A mí koně s tím žijí v naprosté pohodě.

 • 19. janinka

  pro Latifku

  21:36 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 16.

  Uznávám, že je to OT a na tomto místě zřejmě trapné, ale nic jako "sociální dávky pro romské spoluobčany" neexistuje. Existují dávky v hmotné nouzi. Já bych z nich žít nedokázala.
  A nevím, proč by měl stát dotovat záchranu jakýchkoli zvířat, když zatím není schopný ani kvalitně zajistit péči potřebným lidem. By mě zajímalo, kolik lidí nedá svoje prarodiče, případně rodiče do domova důchodců a bude se o ně starat. Nechci se nikoho dotknout, jen mi to přijde celé postavené na hlavu.

 • 20. alenam

  Není to OT

  22:20 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 19.

  Není to OT. Mít koně, je luxus, který si můžeme dovolit, protože se máme dobře.. Postarat se za nás o něj není ničí povinnost.

 • 21. blanka filipova

  a co by to mělo za účel?

  23:01 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 9.

  šest let nazpět je poměrně dlouhá doba,takže každého vzpomínky jsou poněkud zkreslené.Ani nevím,jesti jsme tam v tom roce vůbec byli.Do Plas jsme nejezsili pravidelně,protože se nám tato akce občas kryla s jinými.Pokud by to bylo tak,jak píšete,tak se mi poněkud vytrácí smysl tohoto počínání.Proč bychom měli po louce s koňmi lítat jako blázni,když na akce jezdíme koně lidem ukazovat,popřípadě se děti svezou a je k samozřejmě k dispozici stánek.Honit někde koně jen tak po louce sem a tam mě přijde celkem k prdu,tedy pardon,k ničemu..To za prvé,za druhé-určitě by bylo milé,kdyby se o práci v útulcích a celkově kolem koní(ne jen těch sportovních)zajímali více kluci.Bohužel zatím vedou jezdnoznačně děvčata a u nás tomu není jinak.Takže kluky-pomocníky byste v útulku hledala nejen s lupou,ale i s halogenem v poledne.Za třetí-smradlavý kouření obecně nesnáším,i vlastního manžela s cigeretou ženu před statek klidně koštětem,takže v případě,že by si někdo z našich pomocníků a dobrovolníků-teda spíš pomocnic a dobrovolnic, za mé přítomnosti dovolil zapálit na našem koni,tak mu osobně urazím palici.Takže asi někde něco nesouhlasí.Plasy už se bohužel nekonají,tedy nerada bych se pletla,ale poslední ročník byl 2010.Loni už se nekonaly pro malý počet návštěvníků.Což je veliká škoda,protože tam bylo k vidění spousta zajímavého a hezkého.Ale zájem lidí už je někde jinde:-(

 • 22. blanka filipova

  útulek

  23:15 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 1.

  to je bohužel smutné,ale podobných či obdobných případů jako je Váš,je spousta.A místa v útulcích jsou velmi omezená a finance jakbysmet.Pro každého takového majitele koně je samozřejmě ten jeho pohled a problém ten nejdůležitější a největší,ale představte si,že takových je vás třeba najednou deset během měsíce z celé republiky.Myslíte,že ta místa v útulcích jsou nafukovací nebo že máme ty Vaše koně(nic proti nim ani proti Vám) ubytovat v naší koupelně ve vaně nebo na půdě.Pokud nastane podobný problém jako jste měla Vy,tak prodej či inzerát nebo útulek ještě nejsou všechna řešení.Obzvlášť pokud jste ochotna na koníka přispívat ,tak co třeba sehnat někoho jiného,kdo má prostor jednoho či dva koně,kteří parťáka snesou apod.Chápu,že inzerát je problém a že se ozývají buď pubertální dítka či nezkušení laici nebo handlíři.Nejste ani první,ani poslední kdo s tímhle nešvarem bojuje.Taky občas bojujeme s "vtipnými" dotazy typu-odjakživa strašně koně miluju,na vašich stránkách se mi líbí xyxyxy a chci si ho vzít.Přivezte mi ho tuto sobotu na adresu ............ ale tak holt to chodí a je na majiteli koně,jak se rozhodne-dá-nedá,prodá-neprodá.My tyto zájemce odmítáme.

 • 23. blanka filipova

  útulek

  23:18 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 4.

  v zásadě to tak je a souhlasím,i když jste to řekla docela tvrdě :-)

 • 24. blanka filipova

  útulek

  23:23 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 7.

  Nechcete jít pracovat k nám :-) ? Zaručujeme hodně práce,málo peněz, zato počet nožiček v útulku už překročil stonožku a tak by se pomocná ruka stejného smýšlení celkem hodila :-)

 • 25. blanka filipova

  útulek

  23:42 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 10.

  asi si přesně nerozumíme.Většinu,tzn.téměř 90% koní týraných či nemocných se daří uzdravit,vyléčit a vrátit do normálního života.Slouží k rekreačnímu ježdění,někteří vybraní k hipošce.Na tu nelze použít každého koně,jen toho naprosto zdravého.U těch,co zdraví nejsou a nemůžou lidi vozit,je myšlena hipoška formou třeba pobytu s dětmi.A to,že je kobyla např.slepá a je jí 23let,takže už toho moc nenajezdí,ale je úžasná na komunikativní práci s postiženými.Tak proč ji budu utrácet,Ne všichni se chtějí vozit,spoustě z těchto dětí i dospělých se stačí jen s koněm mazlit,hladit,čistit,jít na procházku atd.A dokonce podle našich zkušeností(nevím jak jinde,mohu soudit jen podle našich koní),jsou tito koně k postiženým celkově vnímavější a citlivější.Tak proč to nedopřát oběma stranám.Musíme všechno přepočítávat jen na prachy?A co se týká psychicky zdevastovaného koně-i to se dá napravit,jen se musí chtít a mít trpělivost víte.Nevím kolik má náš stát peněz,já bych teda řekla že pro obyčejný lidi nemá žádný, a nevím jak podporuje množení zdravých koní,ale můžu Vás ujistit,že na péči o ty týrané a nemocné stát nepřispěje ani korunou.Takže si všechno musíme sehnat nebo vydělat sami.To není stížnost,jen konstatování.Do osvěty stát též nevrazí ani kačku nebo jen legrační částky,takže třeba my za naše sehnané a vydělané peníze tu osvětu děláme sami.Jezdíme na besedy po školách-zadáčo a za svůj "volný" čas a snažíme se působit na děti v oblasti ochrany zvířat proti týrání a v duchu citátu Sant-Exupéryho-jsi navždy zodpovědný za to,co jsi k sobě připoutal.S tím bezvýhradně souhlasím.Bylo by báječný,kdyby se podle toho lidi řídili,ale bohužel toho se nedožijou ani naši hodně budoucí potomci.

 • 26. blanka filipova

  teta

  23:59 - 18. 01. 2012

  Reaguje na 11.

  tak miláčik, týhle útulkový "tetě" je 34let,má vystudovaný dvě vysoký školy a místo aby seděla někde v teplý kanceláři svá advokátní praxe a množila svoje tučný konto,lítá po dvoře a kydá hovna od koní, a shání pro ně prachy.Takže doporučuju bacha na pusinku!!! Pokud Vám!!!!,dodržuju pravidla slušného chování,na těch metrech tolik záleží,tak já Vám to zítra půjdu klidně odkrokovat.Nevím jak na Slovensku,ale u nás se i hektary a další příslušné míry skládají z metrů,když jste se nad tím tak podivovala.Jestli si má Equichannel něco odfajfkovat nebo ne,to nemůžu soudit,ale alespoň za náš útulek jsme moc rádi,že se o tuto problematiku někdo z médií zajímá, a ostatní jistě budou taky. "Paní"z útulku nemá potřebu se nikde rozprávět.Z Equichannelu jsem byla slušně požádána o spolupráci a o vyplnění dotazníku a tak jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí učinila.Ó prosím Vás za odpuštění,že když něco dělám,tak to dělám pořádně a když se po mně chce něco napsat,tak se to snažím napsat čtivě a ne jen jako suchar.Co se týká štontů-nikde není uveden jejich zákaz.Uznávám,že to není tak komfortní jako box,ale ještě jsem si nevšimla,že byste se uráčila nás navštívit a třeba se seznámit s tím,proč někteří z koní jsou na těch štontech a proč nemůžou být v boxu.Ale třeba to napravíte.Telefon a kontakt na nás najdete na našich webovkách.Domluvu návštěvy doporučuji ne proto abychom se na Vás mohli připravit,ale proto,že dost často musíme jezdit mimo třeba právě shánět peníze nebo na besedy a milion dalších věcí.Pokud si myslíte,že pěstujeme gaučing a flákáme se,můžete nastoupit do práce klidně zítra úderem sedmé hodiny ranní.Teď je 23.55 a jak vidíte,mě pracovní doba ještě neskončila a ještě minimálně hodinu neskončí.Jak jste na tom Vy??????

 • 27. blanka filipova

  děkujeme :-)

  00:02 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 14.

  jsme potěšeni :-) a rádi,že to někdo chápe

 • 28. Ranch Happy Hour Ranch Happy Hour

  ÚTULEK

  07:54 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 27.

  Někteří lidi jsou dobytek, ale my s tím nic neuděláme jen to, že se o své koně ve stáří či při nějakém těžko slučitelným urázem se životem postaráme.Útulek by měl sloužit k jiným účelům než někdy bývá, přijde mi nadmíru sobecké a nepřijatelné omlouvat svoji neschopnost a svalovat vinu na některé útulky, které podle někoho se nedokáží postarat o vašeho koně který je prostě starý a nebylo kam jinam ho strčit tak šup s ním do útulku.
  Strčit koně do útulku a zadarmo a pak si stěžovat......to dokáže kde jaký sobec, který sam sebe omlouvá za své činy a hlavně neschopnost.

 • 29. jiřule

  Utulky

  09:32 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 28.

  Chytry kecy jsou fakt nejlepší.Tento konský duchodce o kterem jsem psala byl bez vážných zdravotnich potíží.Byl plne pojízdný.Nebral žádné leky.A nemel vážný zdravotni problém.Jediné co bylo že ho ostatni šikanovaly.Zmena koni nepomohla.Odděleni také ne takže co jsem měla dělat dal.Nikdo stareho kone nechtel.ani pujčit,ani darovat.Ani jako společníka.Šikana byla jeho celoživotni problem,ovšem když byl mladší tak jim utekl.Ted na 2 hektarech neutekl.Výběhy mam rozdělené ma 4 části ktere jsou okolo sebe takže z každeho vyběhu je videt do dalšího,přesto se navzajem přez elektriku k sobě probouravaly.Mentorovat umi každý,ale nepomuže nikdo.A nevidim duvod proč nekde v pastevni sezone platit za kone 6 tisic.Nebo platit vstupni prohlidku za kterou si utulky řekly i okolo 10 tisic když věškere vyšetření jsem měla a aktualni.Další bezva věc je když chcete kone uspat a kafilerka nemá čas.Když ma čas kafilerka tak nema čas veterinař takže kvuli terminu trpí kun sice pod leky zbytečne další dny.Ono je hezke v mladi a bez zavazku si řict kun u me dožije.A když už jsme u utulku,nepřijde mi normalni na hendicepované kobyle plodit hřibata.Nevim jak to chodi v utulkach a jsem rada že o nekterych hrozných připadech nevim takže jako vcelku normalni majitel jsem hledala také pomoc u nich.Je zaslužne týraneho kone dat do pořadku a najit mu novy domov,ale opravdu je nutné ruzne zmrzačené kone držet při živote?

 • 30. Latifka

  pro janinku

  10:20 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 19.

  Nechcete se dotykat ale dotkla jste se. Pokud vyslouzile sportovni kone nekdo da do domova duchodcu,tak je to jeho vec,ale mne to prijde nefer..Podivejte,kazdy ma na to jiny pohled,ale ja jsem u koni od deseti let a NIKDY od nas zadny stary kun nesel nekam pryc,kuli tomu ze je stary.My jsme soukroma mala staj,sve kone milujeme,piplame si je,mame k nim trochu asi jiny vztah.Ja sveho kone rozhodne nikdy nikam ve staru nedam,mne se to jednani nelibi,ale ma-li nekdo nutkani to udelat,tak mu to neberu,jen rikam svuj nazor.Pro me je muj kun jako me dite,mam ho odmala a dozije u me,nikdy v zivote bych ho nedala v jeho poslednich chvilich nekomu cizimu do utulku.Myslete si o tom,co chcete..btw s tema davkama pro romy,vite snad jak jsem to myslela... Tem se dostane vzdycky vseho.

 • 31. Latifka

  pro janinku

  10:21 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 19.

  Nechcete se dotykat ale dotkla jste se. Pokud vyslouzile sportovni kone nekdo da do domova duchodcu,tak je to jeho vec,ale mne to prijde nefer..Podivejte,kazdy ma na to jiny pohled,ale ja jsem u koni od deseti let a NIKDY od nas zadny stary kun nesel nekam pryc,kuli tomu ze je stary.My jsme soukroma mala staj,sve kone milujeme,piplame si je,mame k nim trochu asi jiny vztah.Ja sveho kone rozhodne nikdy nikam ve staru nedam,mne se to jednani nelibi,ale ma-li nekdo nutkani to udelat,tak mu to neberu,jen rikam svuj nazor.Pro me je muj kun jako me dite,mam ho odmala a dozije u me,nikdy v zivote bych ho nedala v jeho poslednich chvilich nekomu cizimu do utulku.Myslete si o tom,co chcete..btw s tema davkama pro romy,vite snad jak jsem to myslela... Tem se dostane vzdycky vseho.

 • 32. johny

  ...

  10:49 - 19. 01. 2012

  Shodou okolností jsem tam byl v lednu 2008 a byl jsem v rozpacích...nevím jak ostatní, ale některým koním bych osobně radši dopřál důstojný odchod ze světa než udržovaní při životě...Jak už někdo psal, někdy je to "láska až za hrob", ale v tom horším slova smyslu...Není nic špatného na tom nechat koně dožít,ale musí být také v odpovídajícím stavu a kondici a hlavně chovatel/majitel by měl mít mozkové buňky na to,aby rozlišil zda starému a nemocnému koni věnovat důstojný odchod nebo ho udržovat při životě a být jakým si Dr. Frankensteinem....Jenže jsou lidé, kteří to rozlišit nedokáží a kdo se opováží o jiný názor tak je blb,který tomu nerozumí a bla bla...Docela by mně zajímalo jaká laboratoř v UK vytvořila danou vakcínu na míru

 • 33. Latifka

  Lepší trápení ukrátit

  11:11 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  Souhlasim s Johnym. Pokud je zvire ve stavu, kdy se uz vylozene trapi a lepsi uz by to nebylo nikdy,pak je lepsi nechat ho odejit. Laska az za hrob je v tomhle smeru trochu opici a sobecka-ja ho mam rad,chci aby zil,ale za cenu toho,ze zvire trpi.Ma babicka mela pudla a bylo mu 16 let kdyz se konecne odhodlali ho uspat,minimalne rok do nej rvali prasky a leky,co ho drzely nazivu,byl dusny,hruza. Takto daleko by to nikdy nemelo dojit a rozumny a milujici majitel,ac je to neskutecne tezke,musi rozhodnout ve prospech zvirete,jak jemu bude lip a ma li to cenu,ne jak bude cloveku

 • 34. blanka filipova

  útulek

  11:15 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  to je věc názoru.Co člověk,to klidně jiný názor.a není na světě člověk ten,jenž by se zavděčil lidem všem-praví známé přísloví.V případě,že je kůň v takovém zdravotním stavu,že by další život byl trápení nebo trvalá bolest,přistupujeme samozřejmě k uspání.Tolik mozkových buněk k dispozici máme,si klidně troufám říct.Jen nevím,proč by důvodem k uspání mělo být třeba kulhání.Nebo je to spíš o tom,že kůň není normálně jezditelný,takže pro daného člověka jaksi pozbývá smyslu?Ale to už jsou ty odlišné názory.Nevím kde jste sebral to,že pokud má někdo odlišný názor od našeho,považujeme ho za blba.Někde jste to viděl napsané nebo řečené?Pokud ano,asi vidíte jiné věci než já.Ale na Vaši návštěvu si celkem pamatujeme,ale to už by byla jiná kapitola,spojená s týráním koní v jistém útulku.To nepatří do téhle diskuse,ale případně někam jinam.Mozkové buňky na uspání či neuspání koně mě sice stačí,ale zato mě poněkud nestačí na Vámi použité zkratky.Tudíž se omlouvám za svoji mozkovou nedostatečnost a prosím o vysvětlení zkratky UK.
  Děkuji

 • 35. sojci

  Co by to mělo za účel..také jsem nepochopila

  11:30 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 21.

  Vím, že se Vám to nelíbí, neberte to jako napadání, jen mi ten text článku zatahnul za uši při mé vzpomínce. Jistě, že doufám, že to není normální .... ale asi tak... za léta jsem byla ma mnoha výstavách a že tato jediná mi utkvěla v paměti se vším všudy???? Že to byl Váš útulek vím jistě - ten chlaďák s klukem byl Ben, druhý kůň byl vyšší hnědý teplokrevník, dále jste tehdy prezentovali úspěšné léčení toho parkuráka s rakovinou... Jestli něco nesouhlasí nevím, vím, že nějaký asi dozor na zemi tam děcka měla....všichni jsme si říkali, kdyby radši povozily děti návštěvníků.... Jsem ráda, pokud to bylo jen jednou..jinak přeji hodně štěstí.J

 • 36. pka

  UK

  11:39 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 34.

  UK - United Kingdom, Anglie.

 • 37. rumba07

  ...

  11:40 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  Mluvíš mi z duše. Vidím to naprosto stejně.
  Někdy by neškodilo mít více soudnosti a oprostit se o "zachraňování života" úplně všech koní (třeba těch, kteří si s sebou vlečou nevyléčitelné těžké zdravotní komplikace).

 • 38. pka

  ...

  11:43 - 19. 01. 2012

  \\\"Pokud by ho nekde,kdekoliv v utulku vzaly tak by tu byl.Ale jeden stary kun nebyl pro nikoho duležity.\\\"

  A co pro vás? Pro vás nebyl důležitý natolik aby jste mu dokázala zařídit důstojné stáří, nebo důstojný odchod?

  Z tohodle je mi na blití, chci se zbavit starého koně, a obvinuju útulky z toho že vlastně můžou za to že už nežije... to snad nemyslíte vážně?
  Chápu že to byla nelehká situace, ale i v takové situaci je potřeba se k tomu postavit čelem a neházet vinu za vlastní neschopnost na ostatní.

 • 39. pka

  ...

  11:44 - 19. 01. 2012

  Zpráva nade mnou je rakcí na 1.

 • 40. Břetislav

  je zajímavé, kolik lidí sice umí číst, ale nerozumí čtenému textu...

  12:34 - 19. 01. 2012

  to petulinaK 38. - to Vaše "postavení se čelem" si představujete jak? Tak že dá zabít ty dva mladé, co ho napadali, aby ten starý mohl v klidu sám dožít, ano ?
  Jiřule zkusila co mohla. To je Vám málo?
  Navíc doporučuji Vaší pozornosti hned první větu na homepage uváděného útulku ( ono to bude u všech velmi podobné: cituji z http://www.soszivotprokone.wz.cz/ : "Cílem útulku není JEN poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také...." takže kam by se podle Vás měla obracet o pomoc, když to inzerují ? Na OD Prior?

 • 41. Strip

  ...

  13:01 - 19. 01. 2012

  Co nechápu je, proč množíte v útulku koně? Viz spojení americký klusák x norik? To je k čemu dobré?

 • 42. Sabina

  ale rozumí

  13:30 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 40.

  Je to asi věc osobního názoru, ale nemyslím si, že by majitelka zkusila, co se dalo. Nebyla ani ochotna dostatečně investovat do ustájení koně v jiné stáji / stádě. 1000,- za starého koně ( i mladého) je sakra málo. Jsou pastevka, kde vám vyjdou vstříc a stádo sestaví tak, aby se nenapadalo. Další možností by bylo pokusit se sehnat dalšího důchodce na ustájení, aby měl děda společnost a nerval se přes ohrady - při 2 ha to není nereálné. Možná, že by mu postačil třeba poník... Dost lidí také hledá ke svému koni společníka... a to jen namátkou.
  Poslední možností bylo, pokud by vše opravdu selhalo, nechat koně milosrdně uspat, než aby žil takový život. To je myslím postavení se problému čelem, a ne házet veškerou vinu na druhé a ještě si stěžovat, kdyby nebylo těch zlých útulků, mohl tady kůň být.

 • 43. blanka filipova

  díky

  14:21 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 36.

  díky za info,pokud by někdo chtěl až takové podrobnosti,obratťe se na MVDr.Chvátala,nejsem veterinář.Jen si pamatuji,že to byly vakcíny na bázi BCG vakcín,ale nejsem doktor.

 • 44. leprechaunek

  Přesně tak...

  14:26 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  Mluvíš mi z duše. To "láska až za hrob" jsem tu prohodila já, pochopitelně v tom ironickém významu. Bohužel, tohle se netýká jen koní, ještě daleko spíš malých zvířat, takových těch "domácích miláčků"... co v tomto ohledu se někdy vidí, to je opravdu strašné.

  Ad jiřule - musím souhlasit s většinou, nebudu tu všechno už opakovat. Je to o odpovědnosti za vlastní zvíře, sledování finanční stránky (nemám peníze - nemám koně, natož několik koní) a taky o soudnosti, co je nejlepší pro zvíře s ohledem na jeho zdravotní stav.

  Btw, opravdu mě zaráží věty typu "všichni oslovení veterináři doporučovali jatka, ale podařilo se najít jednoho..."
  Tohle myslím mluví za vše.

 • 45. pka

  ...

  14:26 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 40.

  Reaguje na 40.

  Než jsem reagovala, řečetla jsem si příspěvek několikrát... a můj názor je (jak uř přesně vyjádřila Sabina), že majitelka koně nezkusila co se dalo...
  Pokoušela se koně prostě udat co nejlevněji, ale ono se dá sehnat pastevko za slušné peníze kde bude kůn moci prožít klidný důchod... nezlobte se na mně, ale dát 23letého koně do neznámých rukou na ježdění... co majitelka čekala?
  Neříkám že 23letý kůn patří do starého železa a nemůže být jezdecky využíván, ale nesvěřila bych ho cizímu člověku o kterém bych neměla jistotu JAK na něm bude jezdit, a to je asi dost podstatné...
  Kůn na pastevku, pokud je zdravý a nemá žádné problémy, jak ho majitelka popisovala, nebude stát na pastevku mnoho, a pokud je to i tak pro majitelku zátěž, tak se s tím asi bude muset srovnat její svědomí, ale přijde mi hodně zcestné obvinovat kohokoliv jiného že kdyby si koně vzal tak tu ještě mohl být... ta zodpovědnost je jen a jen na ní.

 • 46. jiřule

  Utulky

  15:26 - 19. 01. 2012

  Děkuji Břetislavovy.Víc jsem již psat nebudu,neumim to napsat tak jak myslim takže je to zbytečne sem cokoliv psat.Každy ma pravo na svuj nazor a ja svuj napsala.Mě osobne utulky zklamaly

 • 47. johny

  :-)

  15:32 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 34.

  ...s odezvou jsem počítal....:-), nicméně slovo blb apod. berte s nadhledem a hned se ho nechytejte neb se na to jedno motto hodí: potref..... atd.Navíc jsem to psal v dost obecné rovině...Nikde jsem nic nepsal o kulhání a následném utracení....Snad ujasněno:-)
  P.S. : UK - United Kingdom of the Great Britain and North Ireland = Spojené Království Velké Británie a Severního Irska , zkráceně tj. Velká Británie a ve zkratkách se používá asi nejčastěji UK a poté GB.

 • 48. johny

  ty ty ty :-)

  15:38 - 19. 01. 2012

  to není Anglie - Anglie je samostatná historická země sloučená právě do UK (Spojené Království) - kam patří Wales, Irsko,Skotsko a Anglie :-)

 • 49. blanka filipova

  ano,

  18:00 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 40.

  to máte pravdu,to tam máme uvedeno.A můžete mě prosím sdělit,kam máme dalšího nabízeného koně asi tak umístit když jsme plní?Myslíte si,že zapneme kompresor a stáje prostě přifoukneme? Nebo nabízeného koňského seniora(všeobecně,nejen uvedený případ 1) ubytujeme v koupelně ve vaně nebo snad na půdě mezi trámy?Jestli Vy to vidíte takhle a máte na mysli takovouto pomoc majitelům koní,tak mám teda opravdu jiný názor.POkud nás někdo kontaktuje s touto prosbou či problémem a my nemáme místo,snažíme se pomoci jak můžeme.Tzn.,že se pozeptáme po kamarádech a známých nebo výzvu umístíme na webovky.Víc dělat nemůžeme a pochybuju,že OD Prior by zvládl víc.

 • 50. blanka filipova

  Balů

  18:06 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 41.

  v útulku koně cíleně nemnožíme,i když někde jinde třeba ano.Balů byla prostě náhoda,stalo se.Ben se přes všechna opatření k Ester dostal a bylo to.Bez našeho vědomí,svolení a přičinění.Fakt se nás zeptat nebyl,jestli si smí vrznout.A když už se stalo,tak co máme dělat.Jak hříbě vyleze z díry,tak mu jí máme šlehnout sekerou mezi oči jenom proto,že spojení jeho rodičů nebylo chtěné,plánované a dle chovatelských směrnic?To tedy vím o daleko větších problémech než je narození jednoho hříběte v útulku.Další dvě útulková hříbata byla vždy z už březích přivezených klisen.

 • 51. petrafili

  práce v útulku je pro Vás povoláním - naprosto obdivuji a držím palce

  18:57 - 19. 01. 2012

  Z rozhovoru na mě dýchlo nadšení z té neuveřitelně težké, ale velice potřebné a smysluplné práce. Útulku moc držím palce, a kdybych mohla, hnedle bych sponzorovala. Obdivuji, co jste dokázali, a mohu podtrhnout, že práce, která dává smysl, člověka naplňuje, což je pak další důvod, proč to všechno dělá.

 • 52. blanka filipova

  děkujeme :-),děkujeme :-)

  19:14 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 51.

  ano,ale občas má stejně chuť s tím praštit,obzvlášť při podobných plodných diskusích :-)

 • 53. Břetislav

  vědění je síla....

  19:15 - 19. 01. 2012

  ad 4. Ivetashena, 42. Sabina,45. petulinaK a ostatní... "Jsou pastevka, kde vám vyjdou vstříc a stádo (za 1000 Kč/měs),sestaví tak, aby se nenapadalo...., ono se dá sehnat pastevko za slušné peníze kde bude kůn moci prožít klidný důchod... " no, zřejmě je jich spousta, tak co kdybyste si to, děvčata, nenechávala pro sebe a dala sem nějaké adresy, odkazy na web, telefonní čísla..., aby v tom útulku věděli, kam zájemce odkazovat. A aby se tam ti, co řeší podobný problém jako Jiřule, mohli obracet rovnou, a neotravovali se zdravým koněm útulky.

 • 54. blanka filipova

  ok

  19:18 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 53.

  souhlasím.My tedy podobné dotazy určitě nebereme jako otravování a rádi bychom pomohli a tak rozhodíme sítě kam a po kom můžeme,ale víc hlav víc ví.Takže klidně šup s informacemi sem

 • 55. alisch

  Opravdu?

  19:25 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 50.

  Tenhle komentář myslíte zcela vážně? Až doteď jsem si říkala, že narozdíl od většiny vedoucích útulků se umíte chovat a vyjadřovat. Jenže ten poslední vulgární komentář mě donutil nad vámi zlomit hůl. Vulgární nebyl slovy, ale tím co obsahoval za zprávu. Myslím, že množení je docela velký problém. Ovšem stačilo abyste odpověděla, že se stala nehoda. Komentář o sekyře mezi oči hříběte beru jako maximálně nevhodný a nechutný. Takhle se majitelky útulků nálepce drsných horalek opravdu nezbaví.

 • 56. Sabina

  :-)

  19:32 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 53.

  No, pane Břetislave,už chápu, proč ostatní kritizujete že nerozumí psanému textu.... ;-)Takto účelově promazat a zkopírovat příspěvky do sebe, to už chce opravdu talent a orientaci v textu :-)

  Můžete mi prosím přesně označit, kde jsem já, nebo kterákoliv z dam, které reagovaly napsala, že pastevko je za 1000,- kč? A pastevní ustájení, kde přijmou starého koně opravdu není zase tak vzácné. Například majitelku tohoto znám osobně a věřím že nemá se starým koněm problém, i kdyby to znamenalo upravit složení stád. http://www.royal-liberty.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=75
  Pravda, osobně jsem se jí neptala, ale vím, že je velice pečlivá a zodpovědná a situaci, kdy by stádo terorizovalo jedince by nedopustila. Pokud by Vás to uklidnilo, mohu se jí zeptat. Hezký večer.

 • 57. Břetislav

  @Sabina - Vám se omlouvám u vás jsem se s tou cenou překoukl. :-((

  19:49 - 19. 01. 2012

  já sem nakukuji mezi prací ve stáji.To o tom čteném textu platí ovšem i nadále... toho poníka byste přidala kam? K tomu starému, nebo k těm dvěma mladým, aby místo toho starého kousali poníka? ;-)

 • 58. blanka filipova

  husa pro johna,ale i některé ostatní a omlouvám se za tu délku textu

  20:02 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 47.

  jistě,přísloví se hodí.Takže pokud něco myslíte obecně,je asi docela dobré to taky k tomu napsat.Nevidím důvod,proč by se útulkáři(obecně) měli nechat urážet či osočovat jenom proto,že dělají svojí práci nejlíp jak můžou a jak dovedou.Pokud máte jiný názor,nikdo Vám ho nebere,máte na něj právo,ale nevidím důvod,proč hned někoho označovat jako blba apod. jenom proto,že má prokristapána jiný názor.Nevím,proč bych se měla od někoho,koho jsem v životě neviděla a kdo v žiovotě neviděl mně a náš útulek,nechat nazývat nějakou tetou co si někde cancá játra.Kritika je prima věc,ale musí pocházet z pravých míst(obecně).Takže pokud bude kritizovat někdo,kdo útulek vede a ví o čem všem to je nebo tam alespoň pracoval a přijde s něčím co jde dělat jinak a lépe,proč ne.Beru to.Ale ne kritiku od někoho,kdo sice třeba koně má,ale jinak o provozování a fungování útulku neví zhola nic(slušně vyjádřeno).Těmito a podobnými diskusemi se za chvíli dostaneme do stavu,že až zase u nějakého útulku "zaklepe" někdo jako např.Jezdectví,Equichannel apod., s něčím co by podle nich mohlo pomoci,tak se dočkají toho,že před nimi útulkáři zabouchnou dveře a pošlou je do háje a tak dobrý úmysl přijde vniveč.Protože nikdo jistě nemá chuť řešit podobné diskuse o tom,jak všechno dělá špatně a blbě a jaký je blb či tetka.Pokud nějaký dotyčný je přesvědčený o tom,že on to bude dělat líp,tak mu přece zhola nic nebrání v tom,udělat si svůj absolutně nejlepšejší a nejúžasnější útulek pod sluncem.Pokud se někdo takový najde,tak jen pro zajímavost uvedu takový hrubý přehled.Můj pracovní den čítá 15 až 18 hodin,7 dnů v týdnu.Kromě péče o koně a další zvířata-krmení,ošetřování,kydání,odvoz hnoje,sekání a sušení sena,balíkování slámy a podobných radovánek kolem stáje, musím neméně času věnovat shánění penízků pro všechna hladová útulková bříška.Takže hledáme a lovíme a oslovujeme sponzory,píšu granty a žádosti,vyplňuju tabulky a rozpočty a obhajoby těchto grantů případně vyhodnocování a vyúčtování provedených(počet vyplněných stránek a lejster raději nechtějte vědět,jinak Vás klepne),musím dělat účetnictví,musím shánět akce na které můžeme jezdit nebo které bychom mohli udělat v útulku.Jezdím dělat besedy po mateřských,základních a středních školách,musím dělat propagaci a marketing pro útulek,taky nějaká ta "práce" s koňmi je zajisté nutná.A protože si 99% výrobků co prodáváme na akcích na stánku(a výtěžek z toho zas vrazíme do zvířat či provozu útulku) vyrábíme sami,tak k tomuhle všemu přidávám výrobu všeho možného-pískuju hrnečky,skleničky a další sklo,maluju dětská trička a další textilní výrobky,paličkuju,háčkuju,drátkuju,pletu z pedigu a proutí,šiju různé textilní drobnosti a ozdoby,dělám výrobky z keramické hmoty,na velikonoce dělám kraslice na prodej,maluju hrnečky a skleničky,obrázky metodou podmalby na skle a určitě jsem ještě na něco zapomněla.V létě tohle všechno musíme stíhat i s víkendovým ježděním na akce a sušením.Taky nějaká ta práce v domácnosti je třeba,protože služku ani majordoma na vaření,uklízení,praní,žehlení a spol jaksi nemáme.Asi to bude tím,že ty "snadno vydělané miliony" špatně investujeme-do zvířat.Taky nějaká děvečka na mytí oken by se sešla,na statku jich jen na baráku mám 16 dvojitých+4malá na stáji+6 velkých třídílných na vejminku.Ještě k tomu všemu musíme dělat opravy na 100letém statku,takže už zvládám slušně dělat maltu,beton,zdít,štukovat,malovat,něco od truhlařiny,kovařiny apod,jenom pokládání dlažby mě nějak moc nejde.To je panečku tělocvik.Jo a ještě kromě téhle vší lehárny máme na statku Muzeum venkovských řemesel,občas děláme kurzy některých výše uvedených dovedností a také nějaké akce v muzeu.A abych nezapomněla na to milionové ohodnocení.Za tuhle pěknou lehárnu si přijdu na plat kolem 7000,-Kč.No neberte to že jo.A to jen v případě,že na můj horentní plat zbydou peníze.Pokud nezbydou,tak nastupuje scénář č.2 a to je ke všemu uvedenému ještě výpomoc v kamarádově advokátní kanceláři případně překlady z ruštiny či španělštiny pro firmu dalšího kamaráda. Kdo by tokovej veget nebral že ano.Takže mám pocit,že se nemusím zrovna nechat označovat za nějakou tetu případně husu.I když,třeba naše husy jsou naprosto úžasný a nedostižný.Uvedený výčet nebyla stížnost,jen konstatování a nebylo to uvedeno proto,abych se ukazovala jako úžasná(což bezpochyby jsem :-)),ale jen proto,aby případní zájemci o útulkaření věděli do čeho jdou a kritici se zkusili nad svojí kritikou zamyslet.
  Ale dost bylo legrace,loučím se v diskusi a jdu vytvářet hodnoty a něco pořádnýho.Koně čekají na večeři.

 • 59. Latifka

  Smysl života

  20:20 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 58.

  Já Vás obdivuji. Obdivuji Vaši píli, práci, snahu, lásku ke zvířatům (koním) se kterou to všechno děláte, protože nevěřím, že byste se jinak na to dávno nevykašlala. Každý umí kritizovat a odsuzovat. Nebuďte z některých příspěvků smutná, ti lidé Vás neznají, neznají Vaše koně, nic, proto je tak snadné chytat se písmenek a pár nejasností nebo špatně napsaných vět, které jen nebyly správně pochopeny.

  Všichni si stěžují a nadávají, jaké jsou u nás zákony na ochranu zvířat proti týrání apod., a když se najde někdo, kdo je ochoten (a schopen) pro tuto činnost obětovat prakticky všechen soukromý život a i život profesní (protože se dvěma jazyky i celkově Vaším vyjadřováním nemám pocit, že by Vaše místo bylo u kolečka s hnojem), opět se to někomu nelíbí. A tak to bude vždycky. Vždycky bude něco, co se někomu nezdá, dělal by to jinak apod.

  Já Vás obdivuji, jsem šťastná za takové, jaká jste Vy. Například v Jezdectví, kdysi dávno, byly tématem měsíce útulky pro koně. To, že útulek "provozovala" (spíše neprovozovala) žena, která neměla sama ani kde bydlet a na dvoře měla 10 koní (odhadem), je docela síla a neříkám tomu útulek- jak může někdo takový koni poskytnout dobrou péči, když nemá ani na seno a základní potřeby, natož na veterináře???!!!! Ano, to je strašné. Vy jste ale dokázali vyléčit koně, o jejichž léčbu by se nikdo nepokusil. Profesionálně, jednoho dokonce za pomoci UK... Nemáte se za co stydět.

  Přeji Vám hodně štěstí, mnoho krásných chvil s Vašimi svěřenci, ať se Vám peníze sypou a ať vše klape, jak má :-)

 • 60. Latifka

  Smysl života

  20:21 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 58.

  Já Vás obdivuji. Obdivuji Vaši píli, práci, snahu, lásku ke zvířatům (koním) se kterou to všechno děláte, protože nevěřím, že byste se jinak na to dávno nevykašlala. Každý umí kritizovat a odsuzovat. Nebuďte z některých příspěvků smutná, ti lidé Vás neznají, neznají Vaše koně, nic, proto je tak snadné chytat se písmenek a pár nejasností nebo špatně napsaných vět, které jen nebyly správně pochopeny.

  Všichni si stěžují a nadávají, jaké jsou u nás zákony na ochranu zvířat proti týrání apod., a když se najde někdo, kdo je ochoten (a schopen) pro tuto činnost obětovat prakticky všechen soukromý život a i život profesní (protože se dvěma jazyky i celkově Vaším vyjadřováním nemám pocit, že by Vaše místo bylo u kolečka s hnojem), opět se to někomu nelíbí. A tak to bude vždycky. Vždycky bude něco, co se někomu nezdá, dělal by to jinak apod.

  Já Vás obdivuji, jsem šťastná za takové, jaká jste Vy. Například v Jezdectví, kdysi dávno, byly tématem měsíce útulky pro koně. To, že útulek "provozovala" (spíše neprovozovala) žena, která neměla sama ani kde bydlet a na dvoře měla 10 koní (odhadem), je docela síla a neříkám tomu útulek- jak může někdo takový koni poskytnout dobrou péči, když nemá ani na seno a základní potřeby, natož na veterináře???!!!! Ano, to je strašné. Vy jste ale dokázali vyléčit koně, o jejichž léčbu by se nikdo nepokusil. Profesionálně, jednoho dokonce za pomoci UK... Nemáte se za co stydět.

  Přeji Vám hodně štěstí, mnoho krásných chvil s Vašimi svěřenci, ať se Vám peníze sypou a ať vše klape, jak má :-)

 • 61. blanka filipova

  opravdu?

  20:27 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 55.

  no že se stala nehoda je z popsaného snad dostatečně zřejmé i když to člověk napíše jinak ne?A komentář o sekeře byl tvrdý účelově nebo si snad fakt myslíte že to budeme u nás provozovat? Nevím o tom,že by majitelky či vedoucí útulků byly označovány za tvrdé horalky,ale jestli si to někdo myslí,tak proč ne.Klidně beru označení jako tvrdá horalka,městská skleníková panenka teda fakt nejsem :-)

 • 62. blanka filipova

  děkuju :-)

  20:31 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 59.

  jo život holt není peříčko :-),ale kdybychom to nechtěli dělat,tak to dělat nebudeme.A kdybyste měla někdy cestu kolem,kafe máme ve spíži vždy dostatek :-)

 • 63. johny

  ...

  21:00 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 58.

  ...no teda...vy to berete až moc vážně a hlavně osobně....:-), psal jsem to s nadhledem a ne útok přímo proti Vám osobně:-)...Děkuji za časový snímek dne:-) a budiž Vám přáno...

 • 64. klára bláhová

  Ale..

  21:07 - 19. 01. 2012

  No jak tak koukám, někteří lidé z této diskuze by potřebovali pořádnou za uši... A nebo líp vyjet na týden do útulku aby změnili názor. Bohužel spousta lidí se vždy naváží tam, kde nemá. Ono je totiž nejlehčí se osočovat na ta místa, kde se pomáhá, že. Možná by chtělo trochu se zamyslet... Ale to je věc druhá.
  Jinak naše útulková mamino je to nádherně napsané až se mi z toho postesklo!!!

 • 65. blanka filipova

  johny

  21:10 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 63.

  ale kdepak,jen mě prostě některý věci štvou.Kdybychom si brali osobně jen třetinu ze všech těch věcí co se o nás říkají nebo píšou,tak už musíme viset na trámu :-)

 • 66. klára bláhová

  ...

  21:12 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  Chtěla bych aby jste viděl Vatíka v plné síle. On sice vypadá, že se rozpadne ale je to rošťák a uličník a když se rozběhne nandáto i koni nekulhajícímu :-) A pokud jde o Maxe, vždyť byl vyléčen tak o co jde. Měl by jste ho vidět uličníka jak mu jiskří kukadla. Možná jste byl v jiném útulku... ;)

 • 67. klára bláhová

  ...

  21:12 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 32.

  Chtěla bych aby jste viděl Vatíka v plné síle. On sice vypadá, že se rozpadne ale je to rošťák a uličník a když se rozběhne nandáto i koni nekulhajícímu :-) A pokud jde o Maxe, vždyť byl vyléčen tak o co jde. Měl by jste ho vidět uličníka jak mu jiskří kukadla. Možná jste byl v jiném útulku... ;)

 • 68. blanka filipova

  pro Kláru

  21:15 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 64.

  jo,jo a víš proč se tě stýská ty můro kanimůro?Protože se ukážeš jednou za uherský rok víš :-).Ty trhy v Klatovech byly úděsný,nikdy více :-( Pokud už Maruška našla mobil nebo spíš pokud mezitím neztratila zase tři další,tak byste se konečně mohly domluvit a dorazit.Ale 18.2. nejsme,trsáme s koníkama na masopustu :-)

 • 69. klára bláhová

  návrat domů :D

  21:34 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 68.

  no mi ted fungujem přes fb. ok... tak já si to zapíšu za uši a hned první víkend v únoru by šlo?? hurá takže masopust vyšel?? paráda, paráda!!!

 • 70. Břetislav

  Kritika musí pocházet z pravých míst a hlavně být KONSTRUKTIVNÍ! :-)) :-))

  22:07 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 58.

  To vás obdivuji, co všechno denně zvládáte, to já bych rozhodně nezvládl! Já jsem jen prostý pasáček koní, ale kdybych byl právník a chtěl mít útulek pro koně, tak bych tou právničinou vydělával peníze( u M3 až 9500/hod) a za ně si k těm koním zjednal někoho, kdo to umí a má zkušenosti..., ale kdo jsem já, abych Vám radil...Nec scire fas est omnia. Já třeba vůbec nevím, co znamená: Si tacuises...natož abych Vaše vyjádření kritizoval.Můj názor je, že se snad ani nemusíte bát, že by u Vás po této diskusi ještě někdo zaklepal...leda... snad... stavební úřad, kvůli poměru plochy oken k ploše stáje... :-))
  ___PS.___
  Pochopil jsem správně, že pro budoucí "útulkáře" je nejdůležitější umět oslovovat sponzory, psát granty a žádosti, vyplňovat tabulky a rozpočty a obhajovat tyto granty, případně umět malovat na sklo???

 • 71. rumba07

  Jen upřesnění

  22:34 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 40.

  Nezkusila, co mohla. Nezkusila postavit pevnou ohradu, v které by důchodce mohla držet s jiným koněm (třeba i tím poníkem). Neznám koně, který když se mu udělala pevná ohrada a znásobila elektrickým ohradníkem (ale s dobrým zdrojem, na vyšeptalým přístrojem od kamaráda), by se nenaučil respektovat hrazení...

 • 72. Břetislav

  po bitvě je každý generálem, aneb:Šexpír:

  23:07 - 19. 01. 2012

  Reaguje na 71.

  "Slova úst moudrého jsou příjemná, ale rtové blázna sehlcují. Počátek slov úst jeho jest nemoudrost, a ostatek mluvení jeho pouhé bláznovství. Nebo blázen mnoho mluví, ježto neví člověk ten, co budoucího jest. " :-))

  Já ano, znám. A pak je otázka co dál.Končívá to takhle: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s320x320/179485_1515316096841_1652633702_1151058_7927929_n.jpg
  No a o následném stressu všech těch koní víte prd...
  Kromě toho mám intenzivní dojem, že Jiřule není mladá Bakalová a že musí zvažovat náklady vynaložené k dosažení očekávaných výnosů.
  (To je ekonomická kategorie podmiňující věškeré lidské jednání).

 • 73. blanka filipova

  pasáček????

  00:20 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 70.

  taky možnost,ale když mě kancelář moc nebaví.Vědět všechno fakt nemůžeme,i když by to bylo lákavé. A už mlčím :-).Stavební úřad s našimi okny nemá vůbec žádný problém :-).PS-to jste pochopil celkem dost správně,nemusím se doufám zmiňovat o tom základu kvůli kterému tohle všechno děláme.Aby to třeba zas někdo špatně nepochopil.Pokud neumíte malovat na sklo,jistě najdete jinou bohulibou činnost ve které vynikáte :-)

 • 74. alisch

  Opravdu...

  00:29 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 61.

  Právě že jsem si to nemyslela. Na vaši osobu jsem nahlížela s respektem. Až do příspěvku o sekyře i toho, na který teď reaguji. Tohle už je opravdu čistá arogance. Škoda, myslela jsem, že aspoň vy máte rozum. Ona i tvrdá práce a slušné chování (potražmo diskuze) jde skloubit. Právě takovým chování se tříští pověst útulků. Bohužel.

 • 75. blanka filipova

  :-)

  00:34 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 74.

  no jo,holt nikdo nejsme dokonalý :-)

 • 76. blanka filipova

  a hnedka trocha praxe-máme tady výkup koně

  00:39 - 20. 01. 2012

  kopíruji sem e-mail co nám přišel celkem před chvílí.Takže kdo se do toho chcete pustit,rozletu se meze nekladou.O tom,že koníka nemáme kam dát psát nebudu,jen bych se opakovala.

  "dobrý den chtěl bych se zeptat zda stále vykupujete starší koně já mám 17 letého valaška. a je mě ho líto dát na jatka.ted sem se dostal do složité finanční situace tak bych se chtel zeptat zda by steho nechtely???"
  Pokud budete mít někdo zájem,kontakt na pána je : alespetr@seznam.cz • 77. rumba07

  odpověď

  08:16 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 72.

  Stojím si za svým - zakopat dvoumetrové kůly, dát ve dvou řadách bidla, mezi a nahoru natočit izolátory a natáhnout pásku či lanko, napojit na dobrý zdroj a koni pořídit druhého důchodce či poníka jako společníka - je tohle nereálné? Nebo si tu snad budeme posílat obrázky pověšených zvířat a dokazovat si proč by to ne/šlo?
  A nejsem po bitvě generál - i já musela řešit šikanu slabších, i já musela řešit separaci, v mém případě zdravotně hendikepovaných, koní. Stačil mi k tomu pro začátek, oplocený pozemek padesát na osmdesát metrů. K tomu nepotřebuji hektary. Je to jen trocha starostí a práce navíc...

 • 78. alenam

  Vykupujete / složitá situace

  08:37 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 76.

  Kdo je ve složité situaci a snaží se najít řešení... nebude psát "vykupujete" a používat "Jatka" jako psychologický nátlak. Hnala bych ho..

 • 79. rumba07

  dotaz

  08:40 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 76.

  Zajímalo by mě, jak by jste to řešili, kdybyste to místo měli? Jak by jste se zachovali?

 • 80. leprechaunek

  Dotaz

  09:39 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 76.

  Trocha praxe. V praxi se mi zdá, že podobní majitelé by potřebovali pár na zadek, slušně řečeno. Protože pokud si lidi zvyknou, že kůň jim stárne a jim se nechce platit za něj, a útulky, tj. lidi jako vy, budou ochotní to řešit a brát za ně odpovědnost, tak do té doby budete mít o "životní naplnění" opravdu postaráno.

  Nemám nic osobně proti vám, proti útulku, jen přihazuju pohled z druhé strany: pro mě je životním naplněním starat se o SVÉ zvíře, o jeho zdraví, pohodu a život do té doby, dokud nepřijde jeho čas.
  Ale dělat to za jiné? Nevím jestli jsem takový cynik, hajzl nebo co jiného... ale mně nikdo nikdy nic zadarmo nedal a živit mě taky nebude, ani moje zvířata. Proč jen to neplatí na tyhle lidi, co se na vás obracejí...?

 • 81. blanka filipova

  pro SilentBob i rumba 07

  10:00 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 80.

  ano,ano,máte pravdu.Takových a podobných mailů jako byl tento, nám chodí celá řada a telefonátů možná ještě víc.A daleko horších,kde to lidi nandaj pěkně natvrdo-bu´d ho od nás za tyhle prachy koupíte nebo pozítří jeden na jatka.POkud už se opravdu někdo nemůže postarat o svého koně(prostě stát se může a i když se snaží sebevíc) a obrátí se na útulek,tak to udělá zadarmo a koně daruje.Ne kvůli sobě,ale přeci kvůli tomu koni.My jaksi neoplýváme tiskárnou na penízky a tak když budeme zdravé koně vykupovat,tak nám pak nezbydou finance na ty nemocné a týrané.A tak se tyto případy snažíme řešit následovně.POkud je kůň zdravý nebo ve zdravotním stavu odpovídajícím věku.protože fakt stáje nafukovací nemáme,pro takového koně se snažíme najít zájemce a předat kontakty majiteli nebo to dáme na naše webovky.Jsme útulek a ne překupníci koní abychom od někoho koně koupili a za pár dní ho zas prodali někam dál.Vždycky u nás mají přednost týraní a i ty musíme ve většině bohužel vykupovat.Ale to by bylo na další poměrně obsáhlou diskusi o fungování naší státní správy,soudů a pod.k "životnímu naplnění" jak jste to hezky napsal,nám fakt stačí ty týraní a nemusíme se zabývat překupem.A i tak toho máme až nad hlavu.
  Cynik podle mého nejste nebo v tom případě jsme dva i víc,ale podle mě je taky normální,že když si pořídím zvíře,jakékoliv(teda snad krom želvy,protože ta nás celkem v pohodě přežije :-)),tak považuju za samozřejmé,že jednou zestárne a musím se o něj postarat i v tomto věku a při zdravotních potížích.Jenomže to se většině lidí právě nechce.Snažší je,koně někam frknout,ještě si nechat zaplatit a mají po starostech a čistá hlava.A jdou si zase koupit mladýho a zdravýho.Bohužel to tak prostě funguje.Těch slušných jako Vy bude pořád míň než těch druhých a taky proto,že ten slušný to zas tak moc do světa netroubí,protože mu to přijde normální. A o to víc potom vyčnívají tyhle a podobné případy.Asi už jsem taky cynik,ale lety praxe se dostávám k přesvědčení,že platí přísloví ne se sušností nejdál dojdeš,ale se slušností nejdřív pojdeš.Musím letět :-)

 • 82. palomka

  No nevím, ale...

  20:18 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 72.

  Pokud chci mít koně, musím na to mít především finance. To, že ohradu neupravím, protože na to nemám, neberu.

  Někdo hledá důvody, někdo způsoby....

 • 83. jiřule

  senior

  21:23 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 71.

  Ponik proběhl a jen se mi přidělaly starosti.Jinak velkou elektriku nemužu mit protože ke konim chodim s dětmi.Nemam je kam dat při uklidu.Častka 1000kč pro mě nebyla tou nejduležitější.Zapomela jsem napsat že jsem si kone ponechala,bohužel se mu stal uraz.A jako nepohyblivemu mu opět ublížily a to byl schovany u nas na dvoře kde je na jedinem místě rovina kam se chodil popasat.Bydlime na statku a muj děda(84)nedovřel vchod na zahradu:(

 • 84. rumba07

  ...

  22:08 - 20. 01. 2012

  Reaguje na 83.

  Nezlob se, ale já stále nevidím tak závažný důvod, aby nešel vyřešit. Pokud ti koně a poníci probíhají, je někde chyba, nejspíše v tom ohrazení a celkovém přístupu k problému, řekla bych.
  Palomka to v příspěvku napsala dobře...

 • 85. Břetislav

  kritika má být konstruktivní => návrh řešení:

  23:17 - 20. 01. 2012

  Já vám, děvčata, závidím, jak je vám všechno naprosto jasné, jak nemáte žádné problémy a jak na všechno máte dost peněz, i na to stavět pro jednoho starého koně takovouhle http://v3.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/47415872.jpg?redirect_counter=1 ohradu, nejméně 50x80 m (celkem 260bm) velkou. Pokud na to někdo nemá, nemá co držet koně, natož uvěřit proklamacím útulků, že se postarají o Vašeho STARÉHO, NECHTĚNÉHO, či v krajním případě, po rozhodnutí úřadů, i týraného koně. Jen skrytě doufám, že žádná z vás nepracuje na České Dráze, protože bych se nerad dočkal toho, že přijdu na nádraží s tím, že pojedu v 7:05 do Kolína v pyžamu, s příborem v ruce..., a místo toho mi průvodčí řekne: "Máte nohy? Máte! Tak jděte pěšky, my tu nejsme od toho, abychom vozili někoho, kdo ještě má nohy!"
  K vyřešení situace navrhuji, všechny útulky pro koně s okamžitou platností bez náhrady zrušit, protože pak nebudou lidi napadat takové hlouposti, jako že by dali problémového koně do útulku.Pokud nenajdou jiné řešení, doporučuji volat +43 7223 82358, pana Leo Gumprechta ( "Wie sind „Der Leberkäs’ Spezialist“"), protože on z Vašeho koně udělá buď mistra světa ( viz ti dva fuchsové Hanse Mosera) nebo čerstvé koňské řízky.

  PS.
  O tom, že by útulky přestaly inzerovat, že přijímají koně STARÉ a NECHTĚNÉ vůbec neuvažuji. Stejně jako o tom, že Quod licet Iovi, non licet bovi a zdaleka ne každý má takové zkušenosti a peníze jako Vy!

  Ó tempora, ó móres... :-((

 • 86. Břetislav

  Jiřule, nerozmazávejte to!

  00:27 - 21. 01. 2012

  Ten hyenismus, těch nejchytřejších, ušlechtilých a vševědoucích chovatelek jednoho, dvou koní, které ovšem nejsou ze svých idealistických výšin schopny pochopit, že Vy konkrétně, jste v konkrétním čase a konkrétních podmínkách a Vašich možnostech pro to udělala co jste mohla , ( byť Babiš http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=13116 a ony, se jistě mohou o své haflingy postarat lépe), nelze zastavit.
  Myslím, že příště už tu "chybu", abyste se upřímně, nic zlého netuše, podělila o své zkušenosti, neuděláte... ;-)
  PS.
  Odhaduji, že to nebude dlouho trvat a dozvíte se, že nemáte dědu pouštět na dvůr !!

 • 87. Kaja

  Svědomí

  04:12 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 86.

  Útulek se opravdu nemá co starat o mého starého, nechtěného koně, o toho se mám postarat já, jak už tu bylo několikrát řečeno. Pokud na to nemám (finančně či jinak), potom má můj starý, nechtěný kůň právo na tu poslední službu, kterou mu musím poskytnout zase já.
  Pokud budu asociál, koně si pořídím pro to aby na mne vydělávali (službami, chovem - tedy v tomto případě spíš množením, těžkou prací v lese, vožením turistů do bezvědomí) a v podstatě ho utýrám, potom mi má být kůň po zásluze odebrán, v tomto případě by měl nastoupit útulek (který by neměl být zahlcen starými, nechtěnými koňmi nezodpovědných majitelů) a já bych měla na péči o svého koně, kterého jsem do tohoto stavu dovedla finančně přispívat (utopie).., kde nic není ani smrt nebere.
  Břetislave, co bude s vašimi koňmi v pokročilém věku, kteří, jak jsem se tu dočetla si stále na sebe vydělávají, až to jednoho dne moci dělat nebudou?? Budete mít doma vlastní útulek?
  A kdyby každý, kdo se během svého života s koněm (koňmi) dostane do technických problémů s provozem, měl tohle řešit tím že se koně jednoduše zbaví a přesune svoji zodpovědnost na nějakou instituci, tak jak myslíte, že to dopadne?

 • 88. Eva Holubcová

  Problémy

  08:50 - 21. 01. 2012

  Zajímavé je, že tyto problémy se masivně rozmohly až v dnešní době, když v ČR je na 60 tisíc koní?

  Dříve jich v ČR (Československu) bylo minimálně půl milionu a tyto problémy nebyly. Sedlák, hřebčín aj. stárnoucí a neužitečné koně dali k místnímu řezníkovi a bylo to.

  Já se prostě nemohu zbavit dojmu, že dřívější doba s tím rutinním dáváním nevyužitelných koní na jatky, které tehdy byly všude, byla podstatně HUMÁNNĚJŠÍ, než ta dnešní, kdy se utrpení nemocného a starého koně neskutečně prodlužuje v tzv. útulcích, nebo u holčiček, které se rozhodly koně ujmout atd...

  Přijmout odpovědnost za konec je ale problém myslím nejenom u zvířat, ale i u lidí, kteří jsou také masově odkládáni do zařízení. Není to nakonec znak doby? Ruku na srdce, kolik z Vás bude o své rodiče a prarodiče pečovat do konce, když ti, co to znají, ví jak šíleně vyčerpávající to může být?

 • 89. rumba07

  To Břetislav

  09:50 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 86.

  Vaše výlevy a odkazy jsou zcela mimo mísu. Konstruktivní řešení jsem podala (ohrada plus ohradník) a není třeba hnát tu ohradu do extrémů vašich odkazů. Vy to víte, stejně jako já a tak nechápu, proč to tolik zveličujete.
  Mé přesvědčení o tom, že chci li držet koně, musím na to mít prostředky a prostředí, nemám li to, nebudu si koně pořizovat, trvá, stejně jako to, že pokud si koně pořídím, musím počítat s tím, že až bude starý či nepoužitelný v práci, budu se muset o něj nějak postarat sama, nebo mu najít nového majitele, který to břímě převezme za mě. Tím novým majitelem nemám na mysli útulek, co se sám sotva drží nad vodou a tím najitím nového majitele nemám na mysli vydírací metody typu "jestli si ho nevezmete, dám ho zabít" a následně ještě útulkům veřejně vyčítat, že kdyby si ho bývaly vzaly, mohl být ještě na světě...
  Dál už se vyjadřovat nebudu, podstatné jsem napsala a trvám si na svém.

 • 90. Darling d`Agua

  souhlas

  12:18 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 88.

  Naprostý souhlas. Také mi příjde mnohem humánnější, jakmile už člověk nezvádne péči o starého koně (nebo jakmile není kůň schopen se sám zvednout, nažrat se, apod.), zajistit mu bezbolestný odchod, než ho odvést pryč do cizího prostředí, mezi úplně cizí koně (nebo hůř mezi žádné koně), k úplně cizím lidem, kteří k němu nemají žádný vztah, a myslet si, že mu tam bude líp a že se postarají.
  Když všichni propagují ten "přirozený chov"... V přírodě, když starý kůň už nestíhá stádu, sežere ho šelma. Toto by si měli lidé uvědomit, když se snaží za každou cenu udržet starého koně při životě. To totiž zdaleka přirozené není.

 • 91. Ivetashena

  závěrem...

  17:01 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 88.

  Myslím, že je zbytečné déle to pitvat. Každý rozumný člověk snad chápe, že pokud si něco živého připoutá, je za to zodpovědný.
  On.
  Ne stát, útulky, domovy důchodců.
  U zvířete máme naprosto jednoduchou volbu - nemám finance, čas, schopnosti? Důchodce mohu nechat uspat, opravdu mu tak bude lépe, než ho vláčet po náhodných majitelích.
  V tom vidím zodpovědnost. Ne v přehazování mých povinností na stát či organizace.

  Svoje staré rodiče také odložíte do domovů a útulků, protože prostě od toho tu jsou???

 • 92. janinka

  pro Břetislava

  18:32 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 85.

  Břetislave, to je marné, marné, marné.
  Zkusím totéž, pro ostatní, ještě jinými slovy. Když to nenabízejí, nemají to inzerovat. Ano?
  A když tomu někdo věří, není nezodpovědné hovado, ale naivní idealista. Ano?
  Nikdo netvrdí, že útulky se mají starat o cizí staré koně. JÁ TVRDÍM, ŽE TO NEMAJÍ INZEROVAT! Když to nemohou splnit. A že když jim to někdo věří, není to morálně špatně...

 • 93. janinka

  Eva Holubcová

  18:33 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 88.

  ...100% souhlas. Pseudohumanismus, tohle.

 • 94. Břetislav

  Tak nevím...

  19:02 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 89.

  cit.:
  "chci li držet koně, musím na to mít prostředky a prostředí, nemám li to, nebudu si koně pořizovat, trvá, stejně jako to, že pokud si koně pořídím, musím počítat s tím, že až bude starý či nepoužitelný v práci, budu se muset o něj nějak postarat sama, nebo mu najít nového majitele, který to břímě převezme za mě."
  Souhlasím.

  Otázka:
  " není cit.: "útulek, co se sám sotva drží nad vodou" přesně prototypem těch majitelů a chovatelů, kteří by si žádné, natož problémové, koně neměli pořizovat ?

 • 95. Břetislav

  jak myslím, že to dopadne ?

  19:04 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 87.

  No nemám tušení! Povídejte, to mě zajímá!

 • 96. rumba07

  ...

  19:22 - 21. 01. 2012

  Reaguje na 94.

  Tak nevím já, co je mi podsouváno:
  nabádám někde někoho, aby odložil/odprodal koně do útulku?
  Kdybyste docitoval celý můj příspěvek, bylo to jasně vysvětleno, že se s odkládáním/odprodáváním koně /ale vlastně čehokoliv/ do útulků neztotožňuji.

 • 97. Sabina

  ...

  16:00 - 22. 01. 2012

  No, já už diskusi s panem Břetislevem vzdala. On má názor, já taky, a já ho nezmněním. Stále budu trvat na tom, že pokud si zvíře k sobě připoutám, je mou povinností se o něj postarat ( počítám v to i utracení). Dosud jsem nepochopila, oč se jedná panu Břetislavovi, krom neustálého dokazování, že nemám a jiní s podobnými názory pravdu. Oč se Vám tedy jedná? Že je v pořádku přehodit zodpovědnost za mé zvíře na někoho jiného? Nebo že ten, kdo může za problematického starého koně, kterého nikdo nechce, je útulek, protože ho odmítl převzít?
  Povím vám konkrétně, co mi na tomhle případu vadí. Vadí mi neschopnost majitelky uznat vlastní zodpovědnost a selhání. Vadí mi přehazování téhle zodpovědnosti na jiné, aby pak mohla ukázat prstem - to oni za to můžou. Ne já, ale oni, protože si ho nevzali.
  Ono je něco jiného, když si člověk poctivě přizná - něčekal jsem, že to bude tak těžké a prostě jsem to nezvládl. Na tom není vůbec nic špatného a naopak si myslím, že by to většina diskutujících pochopila. Přiznání si vlastní chyby je první krok k tomu, jak být lepší.
  Takže abych to shrnula - to co si majitelka udělá se svým koněm, je jistě její věc. Nechť ale nesvaluje vinu za svoje selhání na někoho jiného, a ještě to veřejně křičí do diskuze a ukazuje prstem. Na takové chování nikdo nemůže očekávat kladnou odezvu.

 • 98. jiřule

  Utulky

  17:28 - 22. 01. 2012

  Reaguje na 97.

  Nevim kde bych mela delat chybu...Jak jsem již psala šíkana se s dedkem tahla delší dobu.A vzhledem k tomu že to již bylo na neunosné míře tak jsem na začatku jara začala hledat radikalni řešení.Oddeleni nepomohlo,pořízeni dalšího kone nepomohlo,pořízeni ponika tež nepomohlo,elektrika nerpomohla.Takže ano vlastne uznavam napady došly takže jsem chtela aby nekde mohl v klidu žít.Třeba nekde nekdo mel podobny problem a hledal společníka.....Přijde vam to jako zbavovani se odpovědnosti???Mě tedy ne.No jo no ono to jednou bude muset řešit každy a jsem pak zvedava na realitu.Pan Břetislav ma rozhled a přehled a zkušenosti.A zajimavy humor:)

 • 99. Břetislav

  Je to marné..., Je to MARNÉ..., JE TO MARNÉ !!!

  17:47 - 22. 01. 2012

  Reaguje na 97.

  No když jste to vzdala (moudřejší ustoupí, že :-) ) tak už Vám s tím, že nechápete o čem je řeč, nemohu pomoci. Snad kdybyste si opakovaně přečetla v 85. tu pasáž o železnici a příspěvek č.92.

 • 100. Sabina

  ...

  08:47 - 23. 01. 2012

  Nezlobte se, ale snad neočekáváte, že vás tím vlakem svezou zadarmo, nebo jen za polovičku. Když nezaplatíte, tak nikam nepojedete. To samé do autobusu ( záměrně uvádím, protože u vlaku se mi to ještě nestalo) vás nevezmou, pokud bude beznadějně přeplněný. To asi k tomu srovnání s útulky.
  Jakým právem očekáváte, že někdo, komu stát ani nedá příspěvky z vašich daní, bude mít povinnost převzít vaši zodpovědnost? Zvlášť pokud má například přeplněno, nebo prostě dalšího koně nemůže převzít z finančních důvodů. Jakým právem očekáváte, že máte plné právo strčit do útulku koně, o kterého se nechcete ( či nedokážete ) postarat, a oni vám musí vyhovět? Nemusí, ani proto, že jste to vy, nebo kdokoliv jiný. Vše je na jejich vůli a možnostech.
  Můžete mi prosím k tomuto uvést konstruktivní řešení, místo vkládání nesmyslných fotek a hnaní každého návrhu do extrému? Myslím, že toto řešení, pokud ho vymyslíte, by uvítala celá řada útulků. Co mají tedy dělat, když nemají místo, nebo finance a vy po nich chcete, aby si vzali vašeho koně? A v řadě jsou jiní koně, kteří to potřebují víc.
  To že uvedou, že se starají o staré koně, není automaticky výzvou k tomu, aby jim tam šoupnul koně každý, komu je nějakým způsobem na překážku se o něj postarat. Jsou jiní a potřebnější, než ti s pohodlnými majiteli.
  Diskuzi jsem vzdala, protože nepovažuji za účelné flamovat na netu o něčem, co mi přijde přirozené (postarat se o své zvíře až do konce) a někomu jinému bohužel ne. Váš názor, můj názor. Svět se kvůli tomu nezboří.
  A víte, Jiřule, možná, že jsete opravdu zkusila vše, o čem tu píšete v 98., nezdá se mi ale, že by jste si na to vzpomněla až teď... ale je to koneckonců vaše svědomí, s čím se budete muset popasovat.

1 2

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 6 čtenářů. Celkový počet bodů: 29.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: