Konie Robocze: Porovnání nákladů na provoz mechanické a koňské tažné síly

15. 01. 2013 20:00

Obrázky: 4

Autor: Konie Robocze Foto: archiv redakce Rubrika: Práce s koňmi Počet přečtení: 11270 Počet komentářů: 1 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V době, kdy řada lidí přehodnocuje dosavadní způsob života, se stále častěji zabýváme také myšlenkou nezávislosti na neobnovitelných přírodních zdrojích. V Polsku již několik let vychází časopis, který se právě tématu využití koňské síly k práci věnuje dlouhodobě. Konie Robocze.

Konie Robocze vydává polská společnost BASTA-AGRO-TRAK, za níž stojí Stanisław Baraniok. Spolu s Markem Baraniokem se zabývají mimo jiné vývojem a výrobou hospodářských strojů za koně a právě proto se návratnosti takových investic věnují v hlubším měřítku. Vy, kdo chováte a případně pracujete s chladnokrevnými koňmi, budete jistě tento tištěný čtvrtletník znát, možná vás ale trochu trápí polština :-)

Proto budeme na základě spolupráce s tímto časopisem na EQUICHANNELu přinášet čas od času i překlady jeho článků v češtině. Budeme rádi, pokud vás motivují minimálně k debatě nad zahraničními zkušenostmi.

Konie Robocze - foto k článku

Kůň, nebo traktor? :-)

Na tuhle otázku samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží na tom, jak daný prostředek využíváte a k čemu. Není úplně fajn přetěžovat koně tam, kde ho lépe zastoupí mechanizace, na druhou stranu potit litry nafty tam, kde není třeba, také rozumné není. Jak se tedy na náklady dívají Konie Robocze? Nu, mrkněte. Článek pochází z roku 2009, pohyb cen samozřejmě bude ovlivňovat výsledek jak vzhledem k času, tak s ohledem na zemi praxe, nicméně principy jsou stále stejné...

A co vy, zamýšleli jste se někdy nad tím, co je pro vaši situaci lepší?

KalendářPracujete se svými koňmi na hospodářství? Napište nám na e-mail info@equichannel.cz nebo dole pod článkem své zkušenosti. Tři nejzajímavější příspěvky odměníme velkým nástěnným kalendářem Chladnokrevníci 2013 a vaše příspěvky samozřejmě rádi publikujeme.


Konie Robocze:
Porovnání nákladů na provoz mechanické a koňské tažné síly

Hlavním kritériem nákladů používaných v případě zemědělského nářadí jsou náklady na hospodářské využití, které se skládají z nákladů provozních a fixních.

Do skladových fixních nákladů počítáme:

 • Amortizace
 • Skladování (garážování+konzervace)
 • Pojištění

Náklady na provoz se skládají z položek:

 • Náklady na opravy
 • Náklady na pohonné hmoty a maziva

Náklady na hospodářské využití traktoru ESCORT 355 v sledovaném hospodářství zobrazuje tabulka 1:

A/ Použité pro výpočet

pořadí podrobný popis měrné jednotky množství
1 Předpokládaná doba využití roky 20
2 Potenciál využití hodiny 12 000
3 Doba využití v roce hodiny 500
4 Nákupní cena stroje zloté 55 000
5 Užitková plocha garáže m2 16,5
6 Jednotkové náklady využití garáže zł/m2 29,4
7 Náklady na konzervaci strojů zł/rok 65,5
8 Náklady na pojištění zł/rok 110
9 Ukazatel nákladů na opravy v průběhu využití stroje % 90
10 Cena paliva zł/l 4,8
11 Spotřeba paliva l/hodina 2,8

B/ Náklady na držení traktoru

12 Náklady na amortizaci (poř. 1 : poř. 4) zł/rok 2 750
13 Náklady na uskladnění (pořadí 5 x poř. 6)+pořadí 7 zł/rok 550,6
14 Náklady pojištění (poř. 8) zł/rok 110
15 Celkové náklady na stroj (poř. 12+13+14) zł/rok 3 410,6
16 Jednotkové náklady (poř. 20: poř. 3) zł/h 6,82

C/ Ceny za využití traktoru

17 Náklady na opravy [poř. 4: poř. 1) : poř. 2] 4,12 zł/hod. 2 060 zł/rok
18 Náklady na paliva a maziva (1,04 x poř. 10 x poř. 11) 13,97 zł/hod. 6 985 zł/rok
19 Celkem náklady za využití (poř. 17 + poř. 18) 18,09 zł/hod. 9 045 zł/rok
20 Náklady na využití (poř. 15 + poř. 19) 24,91 zł/hod. 12 456 zł/rok

Zdroj: Výpočty vlastní na základě metodiky použité z IBMER (8)

Při kalkulaci nákladů chovu dvou pracovních koní byly přijaty následující předpoklady:

 • Náklady na nákup koně: 6 000 zł
 • Náklady na pojištění proti zranění a úmrtí koně: 4,5 % ceny koní
 • Náklady na provoz stájových objektů: (10m x 2) x 29,4 zł = 588 zł
 • Náklady na nákup tažných postrojů: 2 000 zł, předpoklad, že náklady na opravy v průběhu celé doby používání budou stanovené na 50 % počátečních nákladů
 • Náklady na péči o koně: (210 pracovních hodin/rok x 2) x 9,77 zł = 4 103 zł/rok
 • kalkulace nákladů připouštění vychází z toho, že klisny budou březí přes 15 let (75 % času využití), cena jednorázového připouštění 400 zł
 • Náklady na kování jednoho koně stojí 120 zł, vychází z toho, že bude kováno 4x za rok, cena steliva a krmiv stanoveno na základě tabulky 2
 • cena chlévského hnoje (9 tun x 30 zł) x 2 = 540
 • cena hříbat: [0,75 x (2 x 0,8*)] x 2 700 = 3 240, (*0,8 - počet porodů na 100 samic v průběhu roku)

Zbylé součásti výpočtu jsou stanoveny vědeckými metodami.

Tabulka 2:

Druh krmiva Spotřeba v tunách (365 dní krmení) Cena v zł/tunu Cena v zł/rok
Čerstvá píce 3,0 36 180
Seno 1,7 180 306
Brambory 0,6 360 216
Krmná řepa 1 120 120
Jadrné krmivo 1,4 700 980
Krmná sláma 1,4 120 168
Stelivová sláma 1 120 120

Zdroj: Výpočty vlastní na základě Harasim, 2006 (2)

Výsledky výpočtů držení dvou pracovních koní v hospodářství o výměře 10-12 ha (tab. 3) dovolují tvrdit, že náklady na využití traktoru i náklady na využití pracovních koní jsou na stejné úrovni. V případě pracovních koní je možné získat dodatečné příjmy v podobě hnoje a hříbat. Takovéto změny účtů ukazují, že ceny ve sledovaném chovu dvou pracovních koní budou nižší okolo 30 % ročně v poměru k nákladům na využití traktoru.

Ještě více hovoří ve prospěch koní předpoklad, že se ve výpočtu nezohlední poplatek za práci zemědělce, který o koně pečuje. Taková cesta může být uplatňována, pokud odměna za práci v kategorii výsledků bude vyjádřena snížením nákladů za chov koní v hospodářství. V tom případě je cena chovu dvou koní při zohlednění získání hnoje a hříbat na 40 % ceny využití traktoru.

Je však nutné podotknout, že výkonnost koňské tažné síly je značně nižší v porovnání s mechanickou silou traktoru. S ohledy na metodiku a obtížnost ocenění při kalkulaci nejsou zohledněny dodatečné finanční příjmy, které je možné získat při využití koní na agroturistických farmách.

Tab. 3.: Kalkulace cen chovu 2 tažných koní v hospodářství zł/rok:

Ceny zł / kus / rok
Náklady na ustájení koní (ceny stále spojené s vlastním koněm v hospodářství)  
- amortizace 800
- pojištění 540
Náklady na provoz stájí (raději celkově, než poměrem, pokud koně sdílejí stáje s jiným inventářem) 586
Náklady na využití veškerého nářadí eventuálně strojů sloužících pro obsluhu stájí, například vozu pro odvoz hnoje, dodávku objemného krmiva, kartáčů, hřbílek a věder na napájení 600
Náklady využití postrojů  
- amortizace 100
- pojištění 67
Cena za objemné krmivo a slámu 4 036
Náklady na práci při obsluze koní (ustájení) 4 103
Veterinární služby + náklady na léky 1 000
Kování + korektury koní 1 120
Náklady na připouštění klisny 600
Náklady celkem (A) 13 540
Náklady celkem bez výplaty zemědělce 9 451
Příjmy zł / kus / rok
Hnůj 540
Cena hříbat (v případě klisen) 3 240
Příjmy celkem (B) 3 780
Náklady na chov tažného koně (C=A-B) *včetně platu za práci zemědělce 9 744
Náklady na chov tažného koně bez platu za práci zemědělce 5 671

Zdroj: vlastní zpracování autora

Racionální výměra hospodářství, kterou je možné obsluhovat koňskou tažnou sílou, by neměla překračovat 10-12 hektarů pro dva tažné koně.

Shrnutí

Přes staletou organizaci populace koní v Polsku a snižování jejich významu jako tažné síly uvedený výpočet jasně ukazuje, že při přijatých opatřeních je koňská tažná síla levnější než síla mechanická. Je však nutné vzít v úvahu, že možnosti jejího využití jsou limitované hektarovou výměrou hospodářství a množstvím práce. Je možné tvrdit, že maximální a tedy racionální výměra hospodářství, kterou je možné obsluhovat koňskou tažnou sílou, by neměla překračovat 10-12 hektarů pro dva tažné koně.

Větší význam, rozhodující o potencionálním využití koní jako pracovní síly, má množství práce. Rovněž každodenní péče o koně a práce s nimi je mnohem náročnější na práci v porovnání s traktorem. Před několika lety, v době velké nezaměstnanosti, toto mělo menší význam, ale v případě nedostatku nájemních pracovníků to může být limitující faktor pro využití tažné síly. Ekonomický výpočet s ohledem na svou nepřesnost nezohledňuje další, neměřitelné užitky, jaké mohou vznikat při využití tažných koní v zemědělském hospodářství. Započítat do nich můžeme zachování kulturních hodnot, zachování řemesel svázaných s chovem koní, např.: kovářství, sedlářství, atp. a neziskový vliv na přírodní krajinu v případě tažných koní. Je nutné také připomenout, že chov koní má výchovný vliv na děti, vytváří pevné návyky a učí zodpovědnosti v práci. Důležité je připomenout, že kromě toho i výsledky analýzy jasně ukazují, že v hospodářství o výměře 10-12 ha je ekonomičtější využití koňské tažné síly, ale nemůžeme počítat s tím, že všechna takováto hospodářství se navrátí k pracovním koním.

Ideou je propagace a pevné stanovení základů pravidel činnosti pro určitou, ale nevelkou skupinu hospodářství. Avšak vypadá to, že i přes ekonomické důkazy bude zásadním faktorem, který může limitovat tento úspěch, lidský faktor, který v případě chovu koní hraje nezanedbatelnou a v ekonomických měřítkách důležitou roli.


Obálka časopisu (3/2012)KONIE ROBOCZE

http://www.konierobocze.pl/magazyn.htm

Časopis o chovu a využití pracovních koní vychází 4x ročně a přináší články z nejrůznějších souvisejících oborů. Hlavní ideou časopisu je propagace rozumného využití koňské síly, představení novinek v technické oblasti (nové stroje za koně a jejich výroba) a kontaktování podobně smýšlejících čtenářů.

Formát: A4, barva.

Kontakt na redakci: kwartalnik@konierobocze.pl

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Norik

  To je cesta k přežití...

  23:05 - 27. 09. 2015

  TO je cesta k přežití tažných koní a změna uvažováí je i cesta přežití pro lidstvo. Vždyť se podívejme kam to zvyšování výkonů (hmotnosti) traktorů vede - k nenávratnému utužení ornice = nevsakování vody = povodně = odplavení ornice = hlad našich dětí za 50 let.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 5 čtenářů. Celkový počet bodů: 25.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: