Koně a zákon

 • Pracujte pro policii se svým koněm

  8. 11. 2009 17:00 − Zveřejněn před 3806 dny

  "Pracujte pro policii - a přiveďte si i svého vlastního koně," tak tímto heslem burcuje anglická policie lidi na venkově. Článek včera přinesly Novinky.cz a hovoří o velmi zajímavém pokusu anglických policejních složek v hrabství Hertfordshire...

  Autor: Tisková informace Koně a zákon Přečteno: 4480x

 • Kontrola přepravy koní - video a upozornění

  17. 08. 2009 10:00 − Zveřejněn před 3889 dny

  dopravní kontrola Dopravní policie a veterinární správa připravují po vzoru EU kontrolu vozidel přepravujících koně. Na tuto dopravu se vztahuje množství předpisů, k nimž jsme pro vás připravili instruktážní video...

  Autor: Marek Holub Koně a zákon 1 Hodnocení: 4.7500 Přečteno: 9833x

 • Úraz ve sportu a odpovědnost nově

  2. 11. 2007 00:00 − Zveřejněn před 4543 dny

  Každý z nás žije v přesvědčení, že způsobí-li svému spoluhráči při sportu úraz, není za tento nijak odpovědný, stal-li se v rámci sportovní disciplíny. Je tomu však skutečně tak? Dotýká se to jezdeckých disciplín? Můžete být pro způsobení úrazu i trestně stíhatelní?

  Autor: Markéta Peterková Koně a zákon 4 Přečteno: 8738x

 • CIC**: Problematické rozhodnutí technického delegáta

  23. 11. 2005 00:00 − Zveřejněn před 5252 dny

  Při mezinárodních závodech ve všestrannosti CIC** v Pardubicích začátkem srpna došlo k situaci, kdy na jedné z překážek terénní zkoušky utrpěli pád 3 jezdci z cca 10 startujících. Po této situaci technický delegát G. Meszaros z Maďarska rozhodl o vyřazení této překážky z trasy terénní zkoušky a nahradil ji opodál stojícím jiným skokem, který byl zařazen do...

  Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Koně a zákon 11 Přečteno: 6178x

 • Spravedlnost v podání ČJF

  14. 11. 2005 00:00 − Zveřejněn před 5261 dny

  V loňském roce časopis Jezdectví /XI/04/ otiskl můj článek týkající se nového disciplinárního řádu. V tomto článku jsem tento disciplinární řád zhodnotil jako v mnoha směrech chybný, jdoucí proti zásadám českého právního řádu a i v některých bodech jako přímo protiprávní.

  Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Koně a zákon 25 Přečteno: 24156x

 • Slouží disciplinární řád opravdu jezdecké veřejnosti?

  14. 11. 2005 00:00 − Zveřejněn před 5261 dny

  Od dubna r. 2004 nabyl účinnosti nový disciplinární řád /DŘ/. Je však otázkou, zda slouží skutečně jezdecké veřejnosti nebo je to pouze nástroj vládnutí funkcionářů členské základně. Kromě tohoto základního problému trpí tato norma řadou právních nedostatků neslučitelných s naším právním řádem.

  Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Koně a zákon Přečteno: 4888x

 • Kůň ve službách Policie ČR III.

  19. 04. 2004 00:00 − Zveřejněn před 5835 dny

  Systém profesní přípravy a odborného výcviku příslušníků jízdního oddělení Policie České republiky.

  Autor: pplk. Ing. Jiří Navrátil Koně a zákon Přečteno: 5080x

 • Kůň ve službách Policie ČR I.

  5. 04. 2004 00:00 − Zveřejněn před 5849 dny

  Při plnění služebních úkolů Policie ČR jsou využívána zvířata, která jsou spojena s činností člověka již od nepaměti. Domestikace psů a koní člověkem nastolila v historii vývoje lidstva nové dimenze a možnosti. Psi a koně provázeli lidstvo ve všech jeho činnostech. I k policistům patří neodmyslitelně pes a kůň a to platí v i dnešní přetechnizované...

  Autor: pplk. Ing. Jiří Navrátil Koně a zákon Přečteno: 6706x

 • § 60 - Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

  11. 11. 2003 00:00 − Zveřejněn před 5995 dny

  Dny jsou již viditelně kratší a slunečných dnů je pramálo. Mnozí z nás tak mnohdy musejí absolvovat jízdu na koni i za snížené viditelnosti. Ne všichni si však uvědomují povinnosti, které musí dodržovat při jízdě na veřejné komunikaci. Za špatné viditelnosti je dodržování dopravních předpisů dvojnásob důležité, proto nebude jistě na škodu, připomenout...

  Autor: Josef Malinovský Koně a zákon 23 Hodnocení: 5.0000 Přečteno: 10575x

 • Poznámky k odpovědi JUDr. Staňka

  27. 11. 2000 00:00 − Zveřejněn před 7074 dny

  Vážená redakce Jezdectví, v listopadovém čísle Jezdectví jste uveřejnili mou reakci na článek JUDr. Ing. J. Staňka CSc. o obecném užívání lesů i s odpovědí dr. Staňka. Domnívám se však, že jeho článek není odpovědí na otázky, kterých se můj dopis dotýká, a proto si dovolím k této jeho reakci několik poznámek.

  Autor: Mgr. Jana Jandusová Koně a zákon 1 Přečteno: 5966x

1 2 3 4 5 6

Nejčtenější články

Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: