Koně a jejich kopyta v Malčanech

2. 03. 2012 09:00

Obrázky: 12

Autor: Katka Lipinská Spoluautoři: Ján Mach Foto: Ján Mach Rubrika: Navštívili jsme… Počet přečtení: 21541 Počet komentářů: 64 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Při příležitosti natáčení reportáže ČT jsme měli možnost podívat se do nově zbudované Strasser kliniky Václava Vydry v Malčanech. Přinášíme dojmy z kliniky, ze života jejích čtyřnohých obyvatel i bližší pohled na jejich kopyta. A příběh jedné koňské bitvy, která ještě není dobojována.

Nové sídlo Václava Vydry a Institutu celostní péče o koně, statek Malčany, na mapě nenajdete. Je totiž jediným pozůstatkem bývalé vsi Moráň, která skončila na dně slapské přehrady. Zachránil se jen díky tomu, že stál na kopci kousek nad vsí. Vzhledem k lokalitě už asi není třeba dodávat, že se jedná o kouzelné a velmi poklidné místo. Na statku momentálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce, budovy mají nové střechy a dvě stodoly jsou zrekonstruovány jako volné stáje a klinika pro koně. Ke statku patří i devět hektarů pastvin, na ty z pochopitelných důvodů koně v tomto blátivém počasí nemají přístup.

pristCelou klinikou nás ochotně provedla Martina Lehoučková, jedna ze tří spolumajitelek objektu. Ukázala nám veškeré zázemí a zodpověděla všechny naše otázky. Na statku je celkem ustájeno asi 25 koní. Jsou rozděleni pouze do dvou skupin, ti, kteří jsou na tom hůře, aktuálně tři koně, jsou umístěni na klinice, což je stodola s gumovou podlahou a přilehlými prostory. Koně, kteří jsou buďto zdraví, nebo sice v léčbě, ale ve stavu, kdy jsou schopni pohybu po tvrdém povrchu, jsou ve stodole s pevnou podlahou.

První stodola je určena pro zdravé, nebo téměř zdravé koně. Má betonovou podlahu a po celém obvodu je zvenčí zbudován přístřešek. Pod ním jsou na zámkové dlažbě v držácích umístěny kulaté balíky velice hezkého sena, zakryté sítěmi s velkými oky. Díky nim koně seno ani neroznosí, ani příliš nehltají, ale mají celý den co dělat. Podél chodníku se zámkovou dlažbou je ještě pruh hlíny, takže koně, kteří preferují pohyb po měkkém, nejsou nuceni k pohybu po dlažbě. Z druhé strany budovy mají pomocí důmyslných zpevněných schodů přístup do výběhu. Součástí je i bazének k máčení kopyt.

vevnitrPro člověka, zvyklého na pohled na koně ve výběhu nebo v nastlané stáji, je pohled na koně na betonové podlaze a promenující se po zámkové dlažbě poněkud neobvyklý. Nicméně koně vypadali velmi spokojeně a ve výborném, někteří až blahobytném výživném stavu. Přesto když porovnám s (také spokojenými až blahobytnými) koňmi, které běžně vídám ve výbězích, zarážel mě poklid a absence rychlejšího pohybu. Naši koně (navzdory celodennímu výběhu a neustálému přístupu k senu) se neustále pošťuchují, okusují, pro rychlejší pohyb (a samozřejmě ani šrám) nejdou daleko. Neumím si vůbec představit, jak by dopadly podobné hrátky na tomto povrchu a mezi trámy.

U štítu stodoly byl umístěn zatím ještě nezprovozněný krmný automat. Krmný automat dokáže obsloužit jednotlivé koně na základě informací, odečtených z čipu, který má kůň na ohlávce nebo na krku. Automat vypadá tak trochu jako úzký box se žlabem. Kůň do něj vstoupí, pokud podle informací z čipu má nárok na krmení, dostane jej, jinak ne. Zajímalo mě, jakým způsobem je řešeno, aby dominantnější koně box neobsadili delší dobu a neblokovali ho pro ty méně průbojné. K tomu prý slouží zabudovaný bičík, který koně, nemajícího nárok na svou dávku, vyprovodí. A aby se hned nevrátil, na východ z automatu navazuje ulička, která ho vede kolečkem přes bazén. Velmi důmyslně zařízený systém zajišťující bezpečné krmení koní chovaných ve volném ustájení.

sydraPoté jsme se přesunuli do druhé budovy, jejíž podlaha i okolí byly vystlány měkkou, několikacentimetrovou gumou. Zde se nacházeli tři koně v léčení, kteří by měli s tvrdým povrchem problém. Podle Martiny Lehoučkové je indikací k přesunu na kliniku buďto schvácení nebo dlouhodobě zúžená kopyta. Ze tří koní na tom byla nejhůře klisna Denali, která jediná při naší návštěvě ležela a nejevila žádnou ochotu se zvednout. Jedná se o chronicky schvácenou kříženku hucula (viz níže), která pobývala nejprve rok na klinice Patrika Spieledera a na podzim byla převezena na Malčany.

Před stájí-klinikou byl opět k dispozici bazének, venkovní prostor byl také vyložený gumou a koně měli volný vstup do výběhu. Sem pan Vydra přivedl své dva valachy, Gustava a Démona, a spolu s Patrikem Spielederem pod dohledem paní doktorky Strasserové začali strouhat. Přiznám se, že pohled na kopyta Démona a Gustava, kteří prý byli asi měsíc nestrouhaní, mě trochu zarazil. Namísto, aby kopyta odrůstala v normálním tvaru, rozevírala se do talířů a utíkala před koně. Tato tendence byla výraznější než v létě, kdy jsme viděli kopyta kratší. Tehdy jsme sice viděli kopyta vystrouhaná až příliš, citlivá a zužující se, ale tento nový tvar se mi líbil ještě méně. Proč se toto děje? Pravděpodobnou příčinou je „posedlost" nulovým palmárním úhlem, tedy laicky řečeno rovnoběžností spodní hrany kopytní kosti se zemí. Protože ale je kopytní kost v zadní části podložena mj. prstním polštářem, je nulového úhlu dosahováno jedině za cenu velmi výrazného snižování patek. U Vydrových koní je provázeno i kompletním vybíráním rozpěrek a „vydlabáváním" chodidla především v jeho zadní části. Když se potom takové kopyto nechá odrůst, nejméně braná špice utíká před koně. Rohovina stěny totiž roste nejrychleji. Při tomto pohledu jsem pochopila, proč je v případě Strasser trimu tolik vyzdvihované velmi časté strouhání.

demonNezaslechla jsem žádné výtky od paní doktorky Strasser, pouze trpělivě a s úsměvem stála u obou strouhačů a kontrolovala, zda dělají vše tak, jak mají. Po vystrouhání byli oba valaši postaveni do sousedícího bazénku. Neměla jsem bohužel možnost vidět, jak by se koně pohybovali na jiném než naprosto ideálním povrchu, ale domnívám se, že si to umím představit.

Naši návštěvu shrnuje MVDr. Mach: „Jediná věc, kterou tady vidím přínosnou, je jakýsi návrat k přírodě a snaha o tvorbu ideálních podmínek pro koně. Ale vidíte, že i v těchto ideálních podmínkách se koně pohybují obtížně a bolestivě. To, co jsme dnes viděli, svědčí opět o tom, že se jedná o špatnou úpravu. Koně jsou strouhaní do bolesti, abnormálně se jim ztenčuje chodidlo zvlášť v zadní části. Rozpěrky jsou vyřezány komplet až na bílou čáru. Paní doktorka Strasserová je přesvědčena, že všichni koně mají stejný (nulový) palmární úhel a že neexistují rozdíly mezi plemeny jak je známe. Chladnokrevné typy koní nebo koně kočárové se strmou lopatkou, spěnkou a tedy i kopytem, nebo naopak anglický plnokrevník s ostroúhlým kopytem s minimální patkou, ti všichni jsou podle jejího učení nemocní a potřebují léčit ortopedickým řezem nejlépe 2x týdně. U takto "léčených" koní jsme viděli přirašplování stěny kopytní až do úrovně její poloviny. Obě tyto úpravy vedou ke ztrátám vlhkosti a tudíž k dehydrataci celého kopyta. Kopyta pak často vepředu praskají.

Koně jsou sice drženi na velmi příjemném, měkkém povrchu, ale nejsou z něho schopni bezbolestně odejít a pohybovat se. Bylo by dobré, kdyby pan Vydra byl ochoten alespoň diskutovat, a tak by bylo možno nějakým způsobem ověřit, zda tato metoda funguje, nefunguje, nebo funguje zčásti. Pro ověření metody strouhání jsme navrhli, aby si vybrali 2-3 koně a dokumentovali jejich vývoj (zda se potvrdí deklarované zlepšení). Kdyby to fungovalo, „smekneme klobouky" a metodu uznáme. Následně lze ověřit funkčnost našeho ošetřování kopyt..."

 

deliPříběh Denali

Jedná se o asi 15letou klisnu huculoida. Přestože se zpravidla snažíme pro prezentaci vybírat spíše zlatý střed, tentokrát jsme se zaměřili na tuto klisnu, protože máme k dispozici nejvíce informací i rentgeny, které ilustrují vývoj její léčby v čase. Klisna je nyní v husté zimní srsti, dobré kondici, zjevně velmi dobře krmitelná. Podle tukových ostrůvků na těle bylo evidentní, že v minulosti musela být velmi obézní. To pravděpodobně před několika lety vedlo k jejímu schvácení. V neobézním výživném stavu ji aktuálně zřejmě udržovala jen bolest a fakt, že proležela většinu času, který dříve věnovala žrádlu.

delikopVětšinu informací o Denali včetně rentgenů jsem získala při předchozí návštěvě MVDr. Mádra. Klisna je prý asi pět let chronicky schvácená a je léčena podle metody dr. Strasserové. Hodně času proleží. Poslední rok pobývala na klinice Patrika Spieledera, na podzim byla převezená na Malčany. Podle MVDr. Mádra nebyla k dispozici žádná dokumentace vyjma přiložených rentgenů. Dle MVDr. Mádra se stav nelepší: „Kopytní kost je hluboko pokleslá, zrotovaná, kopytní závěs nefunguje a evidentně léčba nepomohla. Zda bylo někdy v minulosti proraženo chodilo, nevíme, nemáme dokumentaci. Ale rentgeny neukazují žádné zlepšení. Vašek (Vydra) jen říká, že to potřebuje víc času. Což je stejné s paní doktorkou, na cokoli, co jsem řekl, odpovídala jen, že to potřebuje „mehrere Jahre."

V době naší návštěvy Denali ležela a vůbec nejevila ochotu se zvednout. Na žádost MVDr. Macha se ji paní Lehoučková snažila postavit. Což nebylo jednoduché, klisně se vůbec nechtělo vstávat. Když se konečně postavila, zaujala typický postoj těžce schváceného koně se střídavým odlehčováním předních nohou. Paní Lehoučková se nám snažila ukázat, jak se klisna pohybuje, ale během chvíle, kterou jsme ve stáji strávili, se jí to nepodařilo. Později pravděpodobně ano, ale když jsme se tudy po chvíli vraceli, už opět ležela. Na námitku doktora Macha, že schvácení koně by se měli pohybovat, jsme byli ujištěni, že kobyla chodí. Prý hodinu a půl denně se vodí. A prý i kluše: „Sama kluše. My ji k tomu nenutíme, aby klusala." Přiznám se, že si to úplně představit nedokážu, ale když to říkají...

Posouzení rentgenů Denali MVDr. Jánem Machem

rtg1Na RTG snímcích (větší obrázky naleznete v galerii pod článkem) je zachycena pravá přední končetina klisny Denali, pořízená technikou nepřímé digitalizace. Bohužel tyto snímky nejsou pořízené standardně, nejen co se týče úpravy kopytního pouzdra, ale i ohniskové vzdálenosti rentgenovaného objektu. Rentgeny byly provedeny 8. 4. 2011 a 21. 1. 2012. Mezi tím tedy uběhlo 3/4 roku.

Na chronologicky prvním snímku, tj. 8. 4., byl úhel kopytní kosti o 1-2° strmější než na druhém po skoro devíti měsících léčby. Stupeň rotace odhaduji na podobný, ale těžko posouditelný, protože bylo upravované kopytní pouzdro. Tedy na prvním snímku (s řetízkem) je sklon kopytní kosti 52° a úhel stěny se po orašplování snaží kopírovat kopytní kost. Je tam jasná výplň vmezeřenou tkání. Z toho usuzuji, že schvácení je už na prvním obrázku staršího data. Díky orašplování to skoro vypadá, že tam v podstatě není rotace...

rtg2Na novějším snímku, tj. 21. 1., jsem naměřil úhel kopytní kosti 50° a úhel kopytního pouzdra ani ne 40°. To by bylo velké zhoršení (rotace o 10° je hranice se životem...), ale tady už spíše vidíme tzv. tureckou botu... tj. přírodní řešení (na snímcích není žádná nová rotace, protože tam není vzduchová komora po rotaci). Závěrem mohu říci, že lidské zásahy nepřinesly pozitivní změnu. Příroda sama by si pravděpodobně poradila lépe (turecká bota umožní návrat kopytní kosti do správné pozice).

Jako možný důvod neúspěšné léčby MVDr. Mach uvádí palmární bolestivost kopyta (koně jsou citliví na patky, krátí krok), kterou tato úprava vyvolává. Koně se nepohybují, nebo pouze leží. To u koně s chronickou laminitidou vede k tomu, že kost se z důvodu bolestivosti ,,nechce" vrátit do své správné pozice. Denali a její rentgeny jsou toho jasným důkazem.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. JaroK

  Prostredie pekné postrúhaní kopytá stále bolestivé

  10:39 - 02. 03. 2012

  Vďaka Katka Lipinská za článok. Majú to tam peke. Už iba keby prestali koňom ubližovať liečbou (prílišným strúhaním) kopýt. Takže teória (metóda Strasser) strúhania a "liečenia" je zatiľ neúspešná? Citujem: "Tehdy jsme sice viděli kopyta vystrouhaná až příliš, citlivá a zužující se, ale tento nový tvar se mi líbil ještě méně. Proč se toto děje? Pravděpodobnou příčinou je „posedlost" nulovým palmárním úhlem, tedy laicky řečeno rovnoběžností spodní hrany kopytní kosti se zemí." Úspech však vidím v tom, že už nestrúhajú "do krvi". Síce to pripúšťajú, že niekedy sa musí, ale tu to v tejto chvíli (pravdepodobne) nemuseli (alebo sa pri takej kontrole neodvážili?).

 • 2. Hanulienka

  dotaz

  10:54 - 02. 03. 2012

  proč v článku není i názor Dr. Strasser na Denali, když tam celý den PROKAZATELNĚ byla přítomna taky? a návrh způsobu, jak by průběžně o Denali pečoval Dr. Ján Mach a proč? obojí mě zajímá.

 • 3. Katka K.

  Re: dotaz

  11:08 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 2.

  Hanko protože tam s námi nebyla. Přišla až když jsme si prohlédli kliniku a začalo se strouhat. Přiznám se, že mě v to chvíli nenapadlo běhat po statku, hledat ji a ptát se na názor i když máš pravdu, že by to bylo zajímavé. Odpověď na druhou otázku se dozvíš velmi podrobně, protože plánujeme zpracovat kazuistiku schváceného koně, léčeného dr. Machem. Budu se snažit to zpracovat co nejdříve, ideálně koncem příštího týdne, ale raději neslibuji termín, abych zase nemusela odkládat. Ale slibuji, že bude, srovnání je potřeba.
  Jaro, pokud jsem to dobře pochopila, čekalo se se strouháním na natáčení. Nemyslím že by se změnilo něco v přístupu nebo úpravě.

 • 4. Katka K.

  doplnění

  11:09 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 3.

  ...zpracovat kazuistiku schváceného koně, léčeného dr. Machem naboso.

  Omlouvám se, uteklo mi důležité slovíčko.

 • 5. Pawy

  Neefektivní léčba.

  11:33 - 02. 03. 2012

  Celá kauza a kontroverznost v "léčení" dle metod Dr. Strasser se mi hrubě nezamlouvá! A to patřím mezi majitele, kteří podporují přirozené metody chovu, výživy, práce i vztahu ke koním. Se svým koněm jsem si také prožila nejedno rozhodnutí, kdy mé názory a přesvědčení šly hrubě stranou, protože se ukázalo, že můj kůň má potřeby na úpravu kopyt zcela jiné. Proč jsou lidé schopni dlouhodobě trápit schváceného koně takovýmto očividně neefektivním způsobem nechápu. Pro mne osobně je to jednání nezodpovědné a neetické vůči zvířatům!

 • 6. Hanulienka

  re 3.

  11:46 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 3.

  Katko, to myslíš vážně? Jako objektivně píšící novinář tady máš kauzu jako PRASE, doktorku Strasser na pár metrů od sebe a tebe "nenapadlo běhat po statku, hledat ji a ptát se na názor"???? nebylo by to jen "zajímavé", ale bylo by to hlavně korektní, objektivní a fér. a kde je výsledek vědeckého dialogu obou přítomných doktorů? jasně, to už bych chtěla moc a do krámu se to nehodí. ještě ke kazuistice schváceného koně, zajímá mě, skutečně a upřímně, jak by Dr. Mach léčil tohoto konkrétního schváceného koně (Denuli), tedy toho, kterého na Malčanech posuzoval, resp jeho rtg.

 • 7. jitro

  kauza jako PRASE

  11:51 - 02. 03. 2012

  pravda, někdo se tu chová jako PRASE ke koním a říká tomu super léčba a přirozený chov....hnus velebnosti

 • 8. Zana

  Denali

  12:11 - 02. 03. 2012

  Je mi té chudinky líto... trpí zbytečně dlouho, vůči té kobyle je to hnusné a tohle už s týráním víc než hraničí :-((. Viděla jsem léčbu několika schvácených koní, ale nikdy to netrvalo tak strašně dlouho (myslím tu akutní fázi) a s takovou bolestivostí.... Než koně nechat takhle trpět, radši ho nechám uspat.

 • 9. Katka K.

  Re:

  12:11 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 6.

  Hanko, jednalo se o reportáž ČT, já tam byla pouze jako doprovod. Nepočítala jsem vůbec s tím, že bude čas a příležitost projít si kliniku (za to patří velký dík dr. Machovi). Když už ta příležitost byla, napsala jsem, co jsem viděla. Přítomnost při natáčení dialogu možná nebyla, takže opravdu nevím, zda se jednalo o informace, které by se "hodily do krámu". Z toho, co mi potom řekl dr. Mach vyplynulo, že to byla konfrontace spíše pro laiky do ČT. Vzhledem k tomu, že jsem se situací nepočítala, nebyla jsem optimáně připravená, za to mě můžeš vesele zlynčovat, ale záměr to z mé strany opravdu nebyl.:-) Z mé strany byl záměr představit zázemí a fungování kliniky a praktické výsledky.
  Dotaz na léčbu Denali předám. Mluvili jsme sice o tom, ale nerada bych tlumočila.

 • 10. Eva Hálová

  poděkování

  12:31 - 02. 03. 2012

  Katko děkuju za další článek.To zázemí pro koně,které pan Vydra a spol. vybudovali se mi strašně moc líbí (takhle nějak jsem si kdysi představovala svoje rehabilitační středisko pro chromáky :-)).O to víc mne mrzí,že něco takového není účelně využito....

 • 11. JaroK

  Výborný postreh

  12:31 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 2.

  Výborný postreh a pripomienka Hanulienka. Vyjadrenie Dr. Jána Macha nás bude zaujímať viacerých. Katka však vysvetlila, že to bola akcia (televízie) ČT, teda škoda že sa jej neodarilo s pani Dr. Strasser predebatovať problematiku. Napriek tomu tam vidno, ako kontrolovala strúhanie kopyta koňa pána V. Vydru. To vystrúhanie (aj keď pred kamerami a foťákmi nie až celkom do krvi) bolo pre koňa určite priveľmi citlivé. Všimni si že mäký živý organizmus kopyta tam už presvital. A o tom sa tu stále bavíme - o hranici týrania koní liečbou - prílišným strúhaním - bez vyliečenia kopyta. A bez nádeje pre tie kone.

 • 12. JaroK

  Morbídny systém liečenia kopýt?

  12:41 - 02. 03. 2012

  To urputné a dlhé liečenie kobyly Denali - bez úspešného výsledku, mi pripomenulo morbídnosť systému zdravotníctva istej súkromnej kliniky v USA.

  Pointa bola v tom, že tam držali v kóme starého ale bohatého pacienta. Čiže klinika z tohto pacienta takpovediac žila, lebo za jeho „liečenie“ si pravidelne faktúrovala z jeho konta v poisťovni, alebo v banke mimoriadne vysoké finančné čiastky. A pri tom odmietli vyliečiť (drahým operačným zákrokom) mladého, ale žiaľ chudobného človeka.

 • 13. Katka K.

  Denali

  12:50 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 11.

  Já nevím, jestli jste to v článku postřehli, ale Denali byla na Malčany přivezena na podzim poté, co strávila rok na klinice Patrika Spieledera, tedy pod přímým dohledem doktorky. Já nejsem odborník na kopyta a už vůbec ne teoretik, řídím se raději tím, co vidím v praxi. A v praxi vidím, že ani po letech léčení tímto trimem s ročním pobytem pod přímým dohledem se situace nezlepšila. Chápu, že teoretickým odborníkům tento fakt nepostačuje, já se s ním v tu chvíli spokojila. Zejména poté, co o teorii a názorech dr. Strasserové jsme už psali ad nauseum.

 • 14. lokki

  han

  13:21 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 6.

  no než to udělá Dr.Mach, pokud otevřeš téma v diskuzi, dám tam rentgeny jak se léčí kůň se zrotovanou kopytní kostí (a proraženou klenbou). Dělal to vet s kovářem, navrat kopytní kosti zpět cca 6 měsíců a k původní práci cca rok, celou tu dobu ustájení v klasické stáji. Normálně bych řekl, že to byl dost drahej zákrok a péče, nicméně pokud to srovnáme s Denali, která dr.Strasser vydělává pět let a ještě nějakej čas bude to byla učiněná láce...

 • 15. JaPo

  klinika

  13:29 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 1.

  Mě se prostředí moc líbí, takto bych si to představoval. Příliš invazivní ošetření se mi nezdá stále.

 • 16. Ondřej POSEJPAL

  re na TO

  13:44 - 02. 03. 2012

  Mě se to prostředí nelíbí rovněž, také neschvaluju, také bych vítal názor nejen posudek Strasser, ale i Macha. A tako mě v souvislostí s touto kauzou a její vleklostí zejména napadá jedna věc, kterou nechci říci. (snad básník, nechť je mu odpuštěno http://www.youtube.com/watch?v=qnVu0GyuB5g )

 • 17. JaroK

  Denali

  14:55 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 13.

  Presne tak, súhlasím.

 • 18. vladka

  zchvácený kůň

  15:23 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 14.

  Mám stejnou zkušenost jako lokki - zchvácený kůň (velká dávka jadrného krmiva) se z nejhoršího léčil zhruba půl roku - rok (spolupráce Vet. + kovář), teď je už několik let kován na luwexy (zchvácené předky), bezbolestně žije a funguje pod dohledem na pastvině (hlídá se příjem sena/pastvy).
  To, co musí trpět huculoidka je týrání zvířete - a dosud jsem myslela, že jsou na to u nás zákony. Asi ne:-(.
  Vlaďka

 • 19. kiwi

  čt reportáž

  15:56 - 02. 03. 2012

  takže se můžeme těšit na reportáž na ČT? v jakém duchu? podívejte se jak to tady máme krásný a všechny ty chudáčky mílujeme a léčíme? nebo tam bude diskuse Vydra vs. vet s klasickým přístupem? děkuji

 • 20. neugo

  Napadání

  17:21 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 6.

  Pokud vy napadáte o neprovedení něčeho autorku, pak mám dojem, že vy jste v jiné diskusi odmítla cokoliv. Pak bych být vámi držel ústa a krok a počkal na další článek. Osobně by mne také zajímal názor paní doktorky, ale nedovolím si někoho napadat z neprovedení konfrontace, když jsem na místě ani nebyl.

  Ing. Tomáš Dibďák

 • 21. masvab

  Očekávání

  20:48 - 02. 03. 2012

  Když jsem začala číst tento článek, říkala jsem, že to bude snad první článek, u kterého se nerozzuřím a nebudu psát komentáře, které většina lidí stále mele dokola. Ale to nejde! První, co mi dalo ránu do xichtu. Jak si může milostivá paní doktorka myslet, že všichni koně mají stejné kopyta. No dobře, tak ať si ke mě paní zajdena stříhání nehtů a já jí je zastříhnu. Udělám si jednotný vzor. Ale až bude odcházet s nohama od krve, tak ať si nestěžuje. Dále, upřímně lituji vás, vás, kteří jste schopni naslouchat takovému člověku jako je paní doktorka Strasser a V. Vydra. Lituji vás proto, že nemáte vlastní rozum a nedokážete myslet racionálně a logicky a proto se musíte upínat na tyto lidi. Nechtěla bych vůbec v kůži klisny Denali. A to je další so mě zaráží. Promiňte mi to, možná jsem to špatně pochopila, ale já myslela, že slavná metoda Strasser má pomoci a né to zhoršovat. Velice mě překvapuje, že majitel zmíněné klisny Denali, radši koně nezbalil a neodjel třeba za diplomovaným veterinářem, který nedával 85 000 kč za to aby mohl být miniklon Strasser, ale vystudoval akreditovanou VŠ a ví, o čem je řeč. A už v prvním ročníku se učil, že každý kůň - jiné kopyta. A paralérně nevyžádal pomoc dobrého kováře, který by koně nemusel kut, ale třeba ho ostrouhal ? ....

 • 22. Tomáš Langer

  Nesrovnatelné

  21:52 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 18.

  Nevim o Denali moc informací, ale pokud jsou mé informace správné, nejednalo se u ní o jednorázové schvácení z jedné velké dávky krmiva, ale o trvale prekrmovaného koně s nedostatkem pohybu. Schvacení se u něj vyvíjelo dlouhodobě, což je podstatně jiná situace než jednorázové schvacení jinak zdravého kopyta.
  Uz se těším na článek pana Macha, doufám že se z něj dozvím něco nového.
  Tomáš

 • 23. Jitka

  areál

  21:56 - 02. 03. 2012

  Kopyta probírat nebudu, vše už bylo řečeno snad stokrát, spíš mám dotaz k areálu, kde si koně lehají, čúrají - na beton? A potom mne zajíme krmiště jádra, už jsem se s tím v nějaké reportáži setkalata, jak který kůň dostane nažrat- čip to chápu, jak se docílí toho aby dostal dávku jádra pravidelně např 3x po čtyřech hodinách, jak docílí toho aby si tam ten kůň vůbec došel, v dobu kdy má dostat svou dávku, když byl například vyhnán automatickým bičíkem když tam byl navíc, dovedu si představit počítačovou a ostatní techniku, která tam třeba funguje, ale jak takovéto fungování zvládne kůň, když ho k tomu krmišti nepřivede člověk?

 • 24. Hanulienka

  re 9. a 20.

  23:43 - 02. 03. 2012

  Reaguje na 9.

  Katko, promiň, ale Dr. Strasser byla na Malčanech i celé úterý. K dispozii, na místě a připravená k otevřené diskusi.
  20: já tam byla. a co jsem jako privátní osoba odmítla?

 • 25. Hanulienka

  turecká bota

  23:53 - 02. 03. 2012

  nevíte někdo, co to je? na vyhledávačích krom třmenu to nenůžu najít

 • 26. alisch

  Proč tak ostře?

  08:14 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 24.

  Hanulienko vůbec nechápu tvou pasivně agresivní reakci. Bylo by určitě záhodno mít k Denali vyjádření i od doktorky, ale z docela rozumných důvodů se to nestalo. Buďme rádi, že do toho Equichannel vůbec šťourá, protože jinak se do toho nikomu nechce. Dostáváme opravdu objektivní popis situací i míst. Katka nemusela o úterku za a) vědět za b) v úterý dělala něco jiného. Lidi ani novináři nejsou stroje. Řekla bych, že už takhle stojí celá redakce vůči docela solidnímu tlaku, který přichází směrem od Vydry a Bendy (u toho jen polemizuji).

  On po bitvě je každý generálem.

 • 27. žofré

  turecká bota

  08:24 - 03. 03. 2012

  tento tvar kopyta-"zobák vpředu nahoru"
  http://www.ozhorseracing.com/resourcecentre_equinelam.htm

 • 28. žofré

  Hanulienka,Denali

  08:31 - 03. 03. 2012

  Léčba Denali mí příjde poněkud Johankoidní.Bez ohledu na to,jak správný a čím podložený je postup/ nechybí mi názor MVDr Strasser/.Dva roky s výsledkem ležící bolavý kůň na gumě je dost,na mě..Ale úspěch metody je myslím měřen tím,jak naplní cíl,který měl ten,kdo ji použil.Od záchrany koníška za jakoukoli cenu po vývěsní štít.

 • 29. rumba07

  Denali

  09:54 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 28.

  Léčbu Denali vyhodnocuji jako pravé, ničím neomluvitelné týrání = zbytečné prodlužování utrpení a bolesti zvířete.
  Minulý týden jsem absolvovala kurs Přepravce zvířat, odseděla jsem si tam osm hodin plus další hodiny praxe a celou tu dobu jsem poslouchala a četla ve čtyřicetistránkovém elaborátu (směrnicích) co vše už je klasifikováno jako týrání, co vše je postižitelné a za kolik a pak si přečtu o Denali (navíc shodou okolností i slyším na vlastní uši od přímé účastnice této popisované návštěvy "kliniky"), kterou několik let doslova a do písmene týrají ve jménu "léčby". Zcela legálně, zcela veřejně a zcela bezostyšně.
  Nemusím znát naprosté podrobnosti ohledně kopyt, kopytního mechanismu, nemusím mít zkoušky z anatomie a veterinářství, kopytářství, podkovářství a nevím z čeho všeho ještě - na vyhodnocení, že tohle zvíře trpí a to dlohodobě a nesmyslně, mi stačí pouhý sedlácký rozum, trochu lidského soucitu a porozuměmí při poslechu a přečtení si okolností "léčby", a pohledu na to ubohé zvíře...

 • 30. marketa

  Vyjádření Dr. Strasser k Denali

  10:10 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 24.

  Nerozumím jednomu - pokud některý lékař / vědec najde metodu na léčení určtých zdravtních problémů u lidí, musí se sám zajímat o to, aby jeho léčebná metoda byla uznána jak odbornou veřejností, tak oficiálně. Nechápu, proč by Katka měla někde "běhat po dvoře" a organizovat až do úmoru. Pokud paní doktorka a její příznivci stojí o uznání metody, pak se musí o medializaci a podložení faktických výsledků starat sami. Dokud to nezačnou dělat a komunikovat otevřeně, nemají podle mě nárok na podporu ze státních zdrojů ani na oficiální uznání. Pokud najdu léčebnou metodu na řekněme rakovinu a budu to provozovat doma v obýváku, tak mě zavřou... a fakt, že jsem pomohla půlce vesnice mi moc nepomůže. Každá léčebná metoda by měla pomoci trlícím v co nejkratším možném čase a zmírnit bolest. Pokud kůň nemůže rok chodit jen proto, že nemá dokonalé kopyto, není vpořádku. Pokud schvácený kůň (i chronicky) rok téměř jen leží, protože nemůže bolestí vstát a existuje způsob, jak mu pomoci rychleji, pak pro takové zacházení není omluvy.

 • 31. gamblerka

  Obezita?

  10:44 - 03. 03. 2012

  Mezi řádky tu křičí jeden fakt, že v první řadě klisně ublížil majitel, který se nesprávnou péčí postaral o obezitu. Je potřeba asi v tomhle víc osvěty, aby se přestalo lomit rukama nad koňmi, kteří v plném zdraví nemusí být v každém okamžiku svého života kulatí, ale stejně tak je potřeba varovat před blahobytem, který sice dokazuje, že má majitel na krmení, ale taky dokazuje, že si není vědom toho, že obezita jeho koně ohrožuje.

  Léčit zvíře, pro které je pohyb jednou z doslovy fyziologických potřeb dva roky s konstatováním, že většinou leží je za hranicí etiky. Koně opravdu nekřičí a z vlastní zkušenosti vím, že by někdy měli! Tohle by měl vědět především ošetřující veterinář!!, který řekne – a dost. Ne kovář nebo kopytář. Celkový stav koně patří pod kuratelu veterináře, majitel v tomhle nemusí být schopen se rozhodnout.

 • 32. žofré

  OT obezitologické

  12:57 - 03. 03. 2012

  Ano.
  A k té osvětě naprosto souhlasím,bylo by prima,kdyby jaja od překladů z The Horse Com pod článkem o hyperinzulinémii /který říká cca to,že je to rizikový marker schvácení/ odpověděla na můj dotaz,kdeže si může majitel tlustého koně v kotlince nechat vyšetřit inzulinémii a co ho to bude stát a jak přepočtě jednotky na ty,co jsou třeba používané v Německu.A v diskuzi ve veterině u rozštěpu páteře,kde se objevila OT myšlenka o IR koních,pokud uvede,že existuje i dekompensovaná IR,kde už kůň má i zvýšenou glykemii a já prosím o odkaz,dala ten odkaz.
  Ono majitelé tlustých prakoní v kotlince už často i tuší,že je to problém,že to může nějak souviset se schvácením atd.-tak by možná bylo čas posunout osvětu do trochy konkrétna na pomoc těm IR koním a jejich lidem, od toho konstatování"je to problém,tečka".
  V této diskuzi to trochu OT je.

 • 33. jaja

  OT IR

  14:01 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 32.

  Žofré, ale o kompenzované a dekompenzované IR u koní jsme se už i my dvě bavily http://www.equichannel.cz/diagnostika-equinni-rezistence-na-inzulin-otazky-a-odpovedi
  Jinak i řešení pro IR koně už v některém ze článků bylo - bohužel pouze symptomatické a preventivní, čili změna jídelníčku, fyzická aktivita a řešení/prevence případných problémů (imunita například, udržovat vyvážená kopyta apod.)

 • 34. žofré

  OT IR

  14:19 - 03. 03. 2012

  jaja,já to hodim jako téma,ať neplevelím kopyta v Malčanech,takže "pojďme za roh":-).

 • 35. Ondřej POSEJPAL

  re Jitka

  14:23 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 23.

  Musí se to naučit. Což zkušenému ošetřovateli trvá i měsíce ( někdy to jde dřív ). Je to další z převratných vynálezů, které stojí nejen řádově 100 000x víc než lavor s donáškou, ale taky jsou z hlediska vzájemného vztahu, který je nutno navázat pro další práci naprosto kontraproduktivní. Za stejné peníze je dobře zaplacené místo ošetřovatele na rok i s obědem. :-) Má to význam v podání Alfalaval technologii na dojení krav, protože tam odpadá mnoho úkonů ošetřovatelů a dojiček. U koní je to spíš zajímavá změna od tradičního způsobu koncepce. (totéž jako kolotoče a pásy - ty však mohou v některých provozech, kde je více než 15 koní mít i opodstatnění) Sama si dokážeš přepočítat náklady a přínos.

 • 36. Ondřej POSEJPAL

  re Hanulienka

  14:29 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 24.

  Tak proč si Katce v zájmu metody Strsser nedohodla setkání s dr. Jackylkou a sama se nenabídla k překladatelské činnosti - máš jak víme řadu zkušeností z překlady z hohe alamanštiny.

 • 37. Katka K.

  Denali

  14:48 - 03. 03. 2012

  Žofré, nejsi OT, s IR to myslím velmi úzce souvisí, ale bude lepší, když se k tomu vyjádří dr. Mach. Mluvili jsme o tom, ale raději nebudu tlumočit, jsem veterinární a kopytní lajka.:-) On stav Denali za beznadějný pokud vím nepovažuje, asi by to na utrácení neviděl, ale jistě by se měla zvážit změna metody, když tato ani po letech nikam nevede.

 • 38. Saboro

  Delina

  17:40 - 03. 03. 2012

  Klisnu osobně znám od mlada, a je mi ji velice líto, pan majitel ji chtěl zachránit "za každou cenu" že ji má rád! Ono ale mít někoho rád , znamená někdy i nenechat milovaného koně trápit se, a nadřadit trápení koně spojené s jeho bytím , nad svoje trápení s jeho případným milosrdnějším nebytím .......

  a věřte že vím o čem píšu!

 • 39. moravenka

  metoda

  19:07 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 29.

  Plný souhlas s Rumbou. Ještě by mě zajímalo, jak moc dobře je Dr. Strasser uznávaná za tuto metodu úpravy kopyt v jiných zemích? Nemá někdo z Vás informace, jak se k tomu staví třeba v Německu??

  Udivuje mne jedna věc. Když uvidí laik u sousedů koně, kterému dlouhodobě lezou žebra (protože je starý a hůře krmitelný), zavolá veterinární inspekci kvůli týrání zvířat. Když p. Vydra nebo Dr. Strasserová veřejně přizná, že kobylu Denali za dva roky nejsou schopni vyléčit a ještě prohlásí, že to chce čas, proč se nikdo z veterinární inspekce nezvedne a nezačne to řešit??? Jakým právem jim toto týrání prochází?? Jakto, že si na tohle ještě veřejně otevřou kliniku?? Ikdyž mají vhodné podmínky pro léčbu nemocných kopyt, přece tím nevhodným strouháním koním způsobují bolest (každých 14 dní).

 • 40. Katka K.

  od J. Macha

  19:35 - 03. 03. 2012

  Přetlumočila jsem dotaz a tady je odpověď dr. Macha:
  Aktuálně vidím problém v tom, že klisna většinu dne proleží... to je zjevně proto, že je pro ni bolestivé stát, natož chodit! Bolestivé je chození i po běžné úpravě Strasser, natož pro schváceného koně.
  Já bych této klisně stejně tak jako ostatním dal šanci, aby už netrpěli bolestí. Proto:
  Poloviční řešení je začít tím, že nic nestrouhám. Citlivě upravuji jen to co se odchlipuje, deformuje a překáží. Klisna se začne pohybovat (kopyta jsou pro koně jako další 4 srdce: když ho zatíží = systola (vypuzení krve), když zvedne = diastola (napuštění krve do tohoto ,,kopytního srdce"). Za nejdůležitější považuji nesahat na chodidlo, nebrat příliš rozpěrky, tj.řídit se úrovní chodidla... zůstává snižování patek a tím návrat zrotované kopytní kosti do správné polohy. Upravuji to co vidím, ne podle šablony!

  Podmínky kliniky považuji pro léčení za dobré. Otázka je pouze režim, či využití podmínek...

 • 41. ppindian

  Trestní oznámení

  19:44 - 03. 03. 2012

  Když už je tu řeč od tom, že Denali je prokazatelný případ týrání, zvažoval někdo, nebo učinil trestní oznámení? Trestní oznámení je možné podat ústně do protokolu nebo písemně na služebnu policie nebo na státní zastupitelství. Oznámení nemusí být nutně trestní, stačí oznámení, orgám je povinný jej klasifikovat. Do oznámení je vhodné napsat žádost o zaslání informace o tom, co daná orgán ve věci oznámení učinil (pak ovšem nemůže být anonymní). Státní orgán musím podat zprávu do 30 dní.
  Kdo to podá?

 • 42. Hanulienka

  ad 26 a 36 a k 28 a 29

  19:49 - 03. 03. 2012

  co to je za demagogickou otázku (36)? vzhledem k tomu, že Equichannel je "největší český web o koních a jezdectví", tak je to médium, noviny, objektivní a v naší společnosti demokratický nástroj. ano, nástroj. a protože se v x-tém článku omílá téma Strasser a jsou tu stovky příspěvků diskutujících, tak mně přijde jako hodně velká bota mít "hlavní aktérku" na dosah (nelze se pak vymlouvat, že neodpovídá na maily atd...) jiným vetem zkoumaného koně a nejít do konfrontace, nezeptat se, nezajímat se, nezařídit se předem a taky nedat možnost....takže nevím, proč bych třeba já měla bez vyžádání takovou věc domlouvat, novinářská etika je jasně daná. (Katko, promiň, ale to byla hodně velká chyba. H.)

  k 28 a 29: kolikrát jste toho koně osobně viděli, že tak horlíte v oblasti týrání? kde kdo tvrdí, že celé 2 roky jen leží na gumě? jaké je jiné řešení (vyjma byť přímo nevyřčeného utracení) a kdo se toho ujme? jaké jsou vaše životní zkušenosti, vedoucí k této "pokoře"? moje jsou následující: už 15 let mám koně, kterého jsem si koupila v jeho 4 letech a to po těžkém úraze, po němž měl být dle názoru veterináře utracen (Dr. Žert), ale jiný vet to odmítl udělat a zkusil to "jinak" (Dr. Chrpa). sama jako člověk jsem pobyla 2 ROKY v několika nemocnicích a z toho půl roku v rhb ústavu a celou dobu to sakra bolelo :-) tím myslím cestu k nápravě. dejte prosím tedy mimo horlení návrh řešení a neste za něj zodpovědnost vlastním krkem, to je jediný způsob, který bych mohla považovat za korektní. a se Strasser to nemá nic společného!

  na závěr jeden vtípek: venkovská tetka povídá: "táto, támleta slepice vypadá nějak smutně, co kdybych jí kuchla na polívku?" táta odpovídá:"a myslíš, že ji to rozveselí?"

 • 43. žofré

  Hanulienka ad

  20:07 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 42.

  Nehorlím.vyjádřila jsem svůj subjektivní názor,že mi Denali z toho,co je psáno a natočeno,připadá Johankoidní /tu jsme taky nikdy neviděla naživo a taky jsme črtla názory jako váš tady//.Neříkám,že můj názor je jediný možný,naopak říkám,že míra úspěchu metody je dána očima hodnotitele.

  Stran svého stavu-tam jste se rozhodovala sama za sebe.co snesete a co ne.To je snadnější.

  A nemáte zač,ráda jsem vám pomohla,s tureckou botou:-).

 • 44. Hanulienka

  re

  20:08 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 40.

  a jaké je celé řešení? (zmiňuje se \"poloviční\")

 • 45. Ondřej POSEJPAL

  re indián

  20:47 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 41.

  Váhu má podání trestního oznámení očitým svědkem. Ostatní ho můžou podat potom na něj, za nesplnění občanské povinnosti - zabránění škodě na zdraví, majetku atp.
  Snad to dobře dopadne:-))

 • 46. Saboro

  nee 2 roky......

  20:47 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 42.

  Delinka je na tom špatně podstatně déle nežli jen 2 roky! snažím se rozpomínat, ale myslím že to je minimálně! 4roky co se jí to stalo, tak když to srovnáváte s Vaší (Hanulienka) dobou strávenou v nemocnici - v rovnici s průměrným věkem člověka a koně, dále s možnostmi léčby, vychází výsledek.......... Každý extrém je špatný a tohle extrém je. Koně jsou v majetku- tedy v rukou svých lidí, a lidi za ně mají odpovědnost - za jejich spokojenost i trápení.

 • 47. Ondřej POSEJPAL

  re katka k. + indián

  20:49 - 03. 03. 2012

  Když mi Katka pošle potřebné podklady, vč. prohlášení dr.Macha, tak jak ho přepsala sem. V pondělí tam po poradě s advokátem zajdu....

 • 48. Ondřej POSEJPAL

  re katka k. + indián

  20:53 - 03. 03. 2012

  .. nepředpokládám ale, že si tu "srandu", po tolika útrapách které s tím měla, jakož i redakce EQCH nechá ujít.

 • 49. ppindian

  oznámení

  21:17 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 47.

  Vtip je v tom, že se nesmí podat "trestní oznámení" ale jenom "oznámení". U konkrétně podaného trestního oznámení se předpokládá i uvedení paragrafu který byl porušen a to předpokládá právní klasifïkaci. Když pak orgán usoudí že k purošení uvedeného paragrafu nedošlo, dále nekoná. Ale u prostého oznámení musí (teda měl by) orgán prošetřit o co se vlastně jedná a sám klasifikovat oznámení a tím i právní stav. A pokud nějaké porušení paragrafu klasifikuje, a současně podá zprávu (protože k tomu byl při podání oznámení vyzván), tak dalším krokem může být konkrétní žaloba s právní klasifikací zjištenou orgánem (policíí nebo státním zastupitelstvím).

 • 50. Hanulienka

  re 46

  22:26 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 46.

  prima, co tedy přesně navrhujete? a kdo ponese kompletní odpovědnost? kde je příčina? kdo a co to zavinilo? jak se to dá "řešit"? a kdo to udělá? to je strašná spousta otázek a v poslední době sleduju, jak moc mně vadí, kolik lidí tvrdí "jsem přesvědčen" místo toho, aby šli na trh s tvrzením "přesvědčil jsem se". vážení, nenuťte jiné, aby nesli důsledky za vaše názory či rozhodnutí, neste si je sami.

 • 51. HelaS

  Pro Hanulienku, opět

  22:46 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 50.

  Hanulienko, to jsou podivné otázky. Když tam jste, tak to víte, ne?
  V tuto chvíli je tomu koni stejně nejspíš úplně fuk, kdo co zavinil a kdy.
  Selský rozum a letmá četba ovšem praví, že koni odroste CELÉ kopyto cca za 1 rok - takže pokud v něm měl něco špatně a přetrvává to výrazně déle, tak trvá i to špatně - nebylo tedy odstraněno. Hledejte tedy toho, odo je zodpovědný za to přetrvávání; nikoliv původní příčinu.

  Výrazy typu "jsem přesvědčen" či "myslím si" jsou projevem dobrého vychování, plus určité pokory vůči tomu, že nikdo všeznalej z nebe nespad, zejména pak u koní. Přesvědčila jsem se (:-)), a to opakovaně že výkřiky typu "vím to jistě a vy ostatní jste úplně mimo" či podobné mi mohou být nějakým přínosem pouze výjimečně, a od konkrétních jedinců - kteří si ovšem odpustí tu druhou část výroku (byť nonverbálně podanou).
  Za rozhodnutí zodpovídá vždy majitel.
  A ještě jedna věc. Ke zmíněné záchraně mladého koníka: pokud jeden vet doporučí uspání, protože se domnívá, že majitel se ptá na budoucí využití koně, a jiný vet hledá cestu, jak koně postavit na nohy, protože mu bylo sděleno, že majitel je ochoten pro svého koně udělat cokoli bez ohledu na jeho budoucí využití, jedná se o běžnou situaci - a není to nic, zač lze jakéhokoliv veta pranýřovat. Věc, kterou jsi napsala, potřebuje buď uvést daleko více doložených podrobností, nebo omluvu.

  A ano,. také jsme se léčila dlouho a bolestně. Přesto necítím potřebu totéž vnucovat svým koním, pokud to oni budou vnímat jinak.
  Nebo právě proto.

 • 52. Hanulienka

  HelaS

  22:56 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 51.

  jak bys tedy problem kone resila ty?

 • 53. HelaS

  Han.

  23:20 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 52.

  Máte na mysli tu kobylku Denali?
  Tak to vážně nevím. Upřímně doufám, že by se mi nikdy nepodařilo takto dlouho nechat přetrvávat takovýhle stav. Asi by mě hanba fackovala - a taky i moje okolí, jojo. jenže já si nepěstuju ve svém okolí přikyvovače, ale kritiky.

 • 54. alisch

  Řešení

  23:26 - 03. 03. 2012

  Reaguje na 52.

  A co takhle jinou metodu léčby? Pokud to trvá více než rok, očividně metoda nefunguje. Pak je na majiteli, zda koně nechá trápit další (jednou nebo i třemi) metodou a tím pádem i prodlužovat bolest. 4 (?) roky už jsou ale opravdu dost na to, aby majitel udělal nějaké konečné rozhodnutí. To už omluvitelné není.

  Tak praví můj možná zmýlený selský rozum. A neplatilo by to jen pro metodu Strasser, ale jakoukoliv. Pokud něco prokazatelně nezabírá, je nutno změnit strategii.

 • 55. faven

  Bohužel u všemožných alternativců, léčitelů, ap.

  00:00 - 04. 03. 2012

  tahle logika neplatí a naopak se ohánějí tím, že léčba chce čas, je dlouhodobá, atd. a považují to za správnou cestu (a myslím to teď obecně na "léčení" čehokoli těmito způsoby). Přitom je to biologický nesmysl. Pokud se správně zacílí na příčinu (popř. se alespoň podaří přerušit řetězec patologického procesu, reaguje organismus zlepšením velmi rychle, do několika málo hodin, konkrétně např. imunologické procesy dokáží být rychlé až neuvěřitelně - minuty až vteřiny). Co se týká struktur jako kopyto, i tam by pozitivní změny měly být patrně v řádech týdnů. Pokud se rok a víc nic neděje, tak se prostě nic neděje, je naprosto iracionální očekávat, že se z ničeho nic něco začne dít třeba za 3 roky.

 • 56. blanka

  léčba schváceného koně

  00:26 - 04. 03. 2012

  Na internetu jsou kauzistiky celé řady vyléčených koní, i takových, kteří byli schváceni těžce. Pokud říkám vyléčených, tak došlo k návratu kopytní kosti do fyziologické polohy. Nemusím asi říkat, že mnohem snáz najdete kauzistiku k léčbě na boso (bohužel řešení některých podkovářů spočívá spíš v okamžitém odstranění bolestivosti, což je sice v pořádku, ale navíc v co nejrychlejším návratu koně do práce, takže kopytní kost nemá čas a prostor - chce to opravdu časté úpravy, což běžné podkování neumožňuje - derotovat a spousta koní zprovozněných na podkovách nikdy nedojde k úplnému uzdraveni - ale narozdíl od Denali je to aspoň tak moc nebolí) v odpovídajících podmínkách, kde kůň není v akutních fázích bolestivosti nucen k pohybu po tvrdém povrchu. Zásahy do kopyta, které zvyšují bolestiovost, jsou kontraproduktivní. Odborná veřejnost dnes už odmítá i dřív velmi oblíbené uvolňovací řezy nebo dokonce kompletní snímání stěny. Ukázalo se, že u takto ošetřených koních nedochází ke zlepšení a navíc je jim působena bolest.
  Kromě prostředí a kopytních úprav je nezbytné vyřešit příčinu, která je u většiny koní způsobena bohatou pastvou případně v kombinaci s překrmováním škroby.
  Pokud došlo k poškození kopytní kosti, nemusí být návrat do plně funkčního stavu, ale kůň je schopný bezbolestně fungovat minimálně ve výběhu, pokud už ne v rekreační zátěži pod sedlem. Pokud kůň roky bezbolestně nefunguje, je humánnější ho utratit. Pokud kobyla takto leží až v poslední době a ne 2 roky, pak asi inženýři někde udělali chybu, že se její stav i na klinice, která by měla poskytnout ideální podmínky ke zlepšení, zhoršil. Kromě nevhodných úprav může být příčina i v bagatelizování souvislosti krmení a schvácení, které dr. Strasser propaguje.

 • 57. Sugar

  to Hanulienka

  07:14 - 04. 03. 2012

  Reaguje na 42.

  "tak mně přijde jako hodně velká bota mít "hlavní aktérku" na dosah (nelze se pak vymlouvat, že neodpovídá na maily atd...)"

  Kdy konkretne se nekdo vymlouval, ze Dr. Strasses neodpovida na maily, muzete to upresnit?
  Ja mam naopak v zive pameti jeji odpoved tykajici se videozaznamu z Hnevsima. Muzete si to sama precist, pod timto clankem (a nad touto diskuzi) mate na onen 'hnevsinsky' clanek primy link.
  No a protoze predpokladam, ze jeji reakce na aktualni stav Denali by byla v podobnem duchu (zrejme vcetne univerzalniho zaklinadla 'mehrere Jahre'), pak Katce vubec nezazlivam, ze svuj cas v Malcanech venovala jinym vecem.
  Pokud vas to zajima, tak proc jste se Dr. Strasser nezeptala sama?

  A proc ty ironicke vypady vuci Saboro? On(a) jen napsal(a), ze klisnu zna a pravdepodobne o jeji historii vi vic nez vy. Ta rovnice 'prumerny vek versus delka utrpeni' je trefna, jen bych jeste dodala, ze clovek vnima sve utrpeni v perspektive (vira, ze bude lip), zatimco zvire zije aktualnim okamzikem.

  A k te vasi oblibene otazce 'co byste navrhovala' - zmenit zpusob lecby, coz by zrejme znamenalo prevezt klisnu jinam (a uznavam, ze kdo by se do toho pustil, na sebe vezme obrovskou odpovednost - ten kun je vystresovany bolesti a nemohoucnosti a muze uhynout vpodstate kdykoli).

 • 58. horsana

  liečba

  08:02 - 04. 03. 2012

  Reaguje na 52.

  Raz k nám doniesli schváteného koň, na obe zadné, RTG na prd, obrovský ťažký teplokrvník. Veľa, veľa času preležal a potil sa bolesťou, chudol, mal preležaniny,no, každý , kto ho videl sa radšej po chvíli odvrátil. Každú chvíľu sa mu odniekiaľ vyvalil absces a vo finále došlo k perforácii chodidla .
  Kopyto bolo väčšinu času bosé, maximálne sa potom dával Vettec, pokiaľ si dobre pamätám, rezy žiadne. Kôň v podstate rok nevyšiel z boxu, no to by Vydru asi omyli...

  Akurát že po roku bol kôň schopný pohybu a pomaly sa začal vodiť a púšťať do výbehu, po ďalšom roku - to je akurát toto obdobie , behá s koňmi ako blázon, normálne sa vodí aj cez kamienky, štrk a tak ďalej.

  Takže verím, že to môže trvať dlhšie, ale neverím, že v prípade tej huculky to niekam povedie.

 • 59. Ondřej POSEJPAL

  re zpověď dr. Strsser

  08:25 - 04. 03. 2012

  Podle všeho už není podstatné ani podnětné co na to Dr.S. poví. Což je také hlavní argument proč se jí neptat.

 • 60. jaja

  řešení

  08:36 - 04. 03. 2012

  Reaguje na 52.

  Otázka sice ení na mě, ale přesto.. v první řadě zajistit, aby klisna trpěla co nejmenší bolestí, mohla se postavit a aby DOBROVOLNĚ chodila. Možností je jistě vícero, jednou jsou například polysterové "botičky". Je možné, že už po jejich nasazení bude klisna chodit "ráda". V další řadě udělat základní úpravu kopyt, která zebrání páčení kopytní kosti od kopytní stěny. Čili zkrátit špici, a to hodně. Ve spojení s botičkami je dost pravděpodobné, že se koni uleví i při překlápění kopyta přes špici, opět se ochotněji postaví na patky, kor když je nebudu vyřezávat do mrtě, a kopytní stěny bude moct vyrůstat tak, jak má. Další úpravy dle vývoj zachyceného na rtg.
  Další důležitá věc je - jak zmínila Blanka - krmení. Nevím, co klisně podávají, vím jen, že Strasser si skutečně nedělá s krmením schvácených koní hlavu, krmí je trávou i ovsem... takže takto ne :-)

 • 61. calore

  celostní přístup

  11:47 - 05. 03. 2012

  Jsem zásadně proti takovému způsobu péče o kopyta. Pan Vydra chce přirozené podmínky pro koně, ale koně ve volnosti nikdo nestrouhá. Je to všechno postavené na hlavu. Nejezdí s uzdečkou, ale sedlo už koni připne a vyhoupne se do něj. To si podle mě odporuje, když přirozenost pro koně, tak by se měl vzdát i ježdění na nich. Kůň se nenarodil s uzdečkou, ale ani se sedlem a s člověkem na hřbetě. Člověk, který má cit a hlavně úctu ke koním jim uzdečkou neublíží.
  Navíc pan Vydra má valachy. Přirozenost? Po absolvování honu, kdy je kůň uřícený, zpocený, pan Vydra ho odsedlá a nechá venku na dětšti v chladném počasí, bez deky. Koně ve volné přírodě se tak sami od sebe nezpotí. Takže i tohle bolestivé strouhání je dle mého názoru nesmysl. Jsem zastáncem nekutí, ale nejsem zásadně proti kutí, jistě jsou případy, kdy je kůň žijící v podmínkách jež mu vytvořil člověk, skutečně potřebuje. Nejsem ani odpůrcem kastrování hřebců, dost často je to nezbytné. Nejsem ani příznivcem dekování koní, ale pokud se kůň v chladném počasí, díky práci (působením člověka) zpotí, odpocovací deka je na místě. Chov v přirozených podmínkách neznamená jen, jak si pan Vydra vykládá, odpovídající povrch terénu a držení mimo stájí. Takže pokud už jednou člověk koně ochočil, osedlal a začlenil do svého života, ať se o něj s úctou, láskou a také zdravým rozumem stará. WELLFARE. Koně si to za službu, kterou lidem vykonávají, jistě zaslouží. Cesta p. Vydry a dr Strasser je zcela mimo celostní (holistický) přístup!!!

 • 62. orion.evelin.arwen

  re: celostní přístup

  16:33 - 05. 03. 2012

  To co se touto metodou koním dělá je týrání a nic jiného - je možné a nechci ani tvrdit opak že v některých případech by metoda strasser mohla koni pomoci , ale těch případů asi bude malé procento a to že aplikují tuto metodu plošně je největší nesmysl co jsem kdy slyšela... moji koně žijou přirozeně na pastvině chodí na boso a deku dostanou pouze na odpocení - když se zpotí po práci - a i ve vyšším věku jsou to veselá a hravá zvířata... ano první problém je v nevědomosti lidí a překrmování a další problém v přílišném polidšťování zvířat a další v dalších a dalších extrémech - lidi by se nad sebou měli zamyslet ŽE NIC SE NEMÁ PŘEHÁNĚT
  A co dělat proti takovému týrání zvířat - snad jedině zaměřit se na osvětu lidí, aby měli dostatek informací o všech možných předcházeních ale i řešeních takovýchto problémů a mohli se podle pravdivých ukazatelů rozhodnout (jsme přeci myslící tvorové)... pochybuji že nějaké oznámení může dlouhodobě pomoci takto trpícím zvířatům... a propo - areál pěkný ale copak v přírodě koně někdy chodili po betonu nebo po gumě? to asi ten přirodní přístup nemyslí tak vážně jak říkají...

 • 63. Nic-OL

  Howgh!

  00:13 - 07. 03. 2012

  Reaguje na 61.

  Re: Kůň se nenarodil s uzdečkou, ale ani se sedlem a s člověkem na hřbetě. Takže pokud už jednou člověk koně ochočil, osedlal a začlenil do svého života, ať se o něj s úctou, láskou a také zdravým rozumem stará.
  DÍKY, líp už se to myslím ani vyjádřit nedá!

 • 64. Bára Hurychová

  vysílání reportáže už zítra

  10:07 - 11. 03. 2012

  Právě běžela upoutávka, Reportéři ČT - v pondělí 12.3. na ČT1 ve 21:25h

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: