Koně a hříbata 5/2012: Změny v pravidlech ČJF

29. 04. 2012 08:00

Obrázky: 19

Autor: Julie Šverčičová Foto: Julie Šverčičová Rubrika: Z časopisů Počet přečtení: 4315 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

I časopis Koně a hříbata se v novém čísle zaměřil na tolik diskutovanou novou úpravu pravidel jezdeckého sportu, přehled pro vás sepsala Julie Šverčičová. Ke čtení tu však najdete i mnoho dalšího - od pátku je v prodeji!

Jako téměř každý rok, i letos vydala Česká jezdecká federace novou úpravu pravidel jezdeckého sportu, která se, jak je již zvykem, mění v dubnu (zlí jazykové tvrdí, že na apríla a měla by platit jen tehdy). Nicméně jde především o obsahový překlad mezinárodních pravidel FEI s pár národními úpravami.

Veškeré novinky mají sloužit ke zkvalitnění jezdeckého sportu, vyšší bezpečnosti a fair play. Jelikož pravidla tvoří jen lidé a jen lidé je budou poté uplatňovat, je pochopitelné, že se narazí na pár překážek a nesouhlasů, je ale nutné nová pravidla znát a dát jim šanci.
Navíc nezapomeňte - neznalost neomlouvá...

Všeobecná pravidla

Identifikační číslo je nutností.Dříve směl jezdec startovat v jedné soutěži maximálně na třech koních, nově to může být i jinak a soutěže se budou řídit podle speciálních pravidel, která si mohou určit výjimku. Speciální pravidla jednotlivých disciplín upravují i úbor jezdce, vždy je nutné nosit přikrývku hlavy, ale tam, kde je předepsaná jiná pokrývka než ochranná přilba, může si ji jezdec podle svého přání vyměnit za trojbodovou přilbu.
Od loňského roku vznikla jezdcům povinnost připnout koni na výstroj své identifikační číslo (které je mu přiděleno rozpisem závodu), nově může být nenošení tohoto čísla, případně nošení jiného čísla, pokutováno do výše 300 Kč.

Upraveny byly i hobby soutěže, jejichž obtížnost nyní nesmí přesáhnout v parkuru jednohvězdičkové L (tj. do 120 cm) a obdobných stupňů v ostatních disciplínách. Nově také musí být přítomen dozor na opracovišti, a to nejméně s licencí cvičitele. Na hobby je nově také povinné nosit tříbodovou ochrannou přilbu a dle jednotlivých sportovních pravidel také ochrannou vestu.
Pořadatele hobby soutěží nejspíš nepotěší nové národní pravidlo: hobby soutěže musí být nahlašovány a plánovány na ČJF stejně dopředu jako oficiální závody. Podrobné rozpisy všech soutěží pak musí projít nejpozději šest týdnů před termínem schvalujícím orgánem ČJF. Neschválené a neohlášené závody ani hobby či jiné soutěže se pořádat nesmí. Na všech akcích, tedy i na hobby, musí být po celou dobu soutěží zajištěna zdravotní služba: tedy lékař, všeobecná sestra či jiná osoba způsobilá k výkonu zdravotnického povolání. V soutěžích všestrannosti a spřežení pak musí být přítomna i nejméně jedna sanitka, stejně jako i na všech závodech mistrovské úrovně, tedy například i na mistrovství v drezuře.

Bez přilby ne!Nově je pro jezdce povinné (mimo např. soutěží drezury) nosit zapnutou tříbodovou přilbu i na opracovišti, nejen při samotném závodu. Nesprávná ústroj jezdce může být pokutována částkou 500 Kč.
Jezdec, který zruší svou účast po termínu odevzdání přihlášek či který zkrátka jen nenastoupí na start, nese plnou zodpovědnost za pozdní odvolání své neúčasti (musí zaplatit všechny výlohy jako je např. ustájení a ubytování, pokud je měl zařízené od organizačního výboru). Žádný jezdec také nesmí startovat v soutěži „mimo soutěž", jak jsme toho mohli být často svědky u jezdců v domácích stájích a podobně.
Potenciálně velkým zásahem je omezení startu dvojice v soutěžích stupně ZM, Z a ZL: jezdec s koněm, kteří v předchozím roce dosáhli 1. až 3. místa v soutěži S či vyšší, nesmí v letošním roce startovat v soutěžích stupně ZM. Ti, kteří byli podobně úspěšní v ST, nesmí nastoupit ani do Z soutěží, výherci ze soutěže T nesmí startovat už ani v soutěžích stupně ZL. Jde především o ochranu ostatních soutěžících, vůči kterým by start podobně „hvězdné" dvojice v nízkých soutěžích zkrátka nebyl fér.

Drezurní pravidla

Pro drezurní nadšence máme dobrou zprávu: pro letošek byla vypsána nová úloha v základním stupni Z0, která se může jezdit na malém nebo na velkém obdélníku. Podobně byla také vypsána speciální úloha pro čtyřleté koně, i ta se jezdí na uzdečce a obou obdélnících.
Co se týká obdélníku, i ten se dočká určité změny: tak například krom mistrovství a finále KMK není povinností pořadatele umisťovat speciální značku zevnitř plůtku na místech písmena. Stejně tak odpadá povinnost zavírat vjezd do obdélníku v písmeni A, zavírat či nezavírat je nyní pouze na úvaze hlavního rozhodčího a doporučuje se v soutěžích pro méně zkušené jezdce a mladé koně - tedy v nižších stupních a na KMK. Uzavřený obdélník totiž může méně zkušeným a nejistým soutěžícím pomoci nejen opticky, ale také přinejmenším psychicky - nejeden „zkušený harcovník" by mohl nervózního jezdce na prvních závodech vypéci a odmítat zůstat v obdélníku, zejména při jízdě na střední čáře z C do A (středem jízdárny přímo proti otevřenému obdélníku).

ZastaveníJistých změn doznala i pravidla týkající se výstroje koně a jezdce: na mladých koních do šesti let včetně je povinností nosit ochrannou helmu, a to na opracovišti i v úloze. Jedná se o krok k bezpečnosti jezdců, kteří tak nemusí volit „na vlastní pěst", zda se budou chránit (přilbou), či vsadí na eleganci (cylindr či buřinka). Nově byly výslovně povoleny ostruhy z kovu s pogumovanými rameny, stejně jako používání čabraky - chrániče uší proti hmyzu. Ty se dříve mohly podle pravidel použít pouze po výslovném souhlasu rozhodčích. Nové pravidlo se týká i třmenů, které nesmí být fixované na podbřišníku a uměle tak pomáhat jezdci k lepšímu sedu, „fixovat" mu nohu. Třmeny musí viset volně podél bočnic sedla.
Předposlední změna se týká zastavení, které bylo jmenovitě ustanoveno na minimálně tři vteřiny. Během celého pozdravu při zahájení a ukončení úlohy musí kůň stát.

Skoková pravidla

Značných změn doznala i pravidla upravující parkurový sport. Nesnaží se však hrát si na „všemocná", a proto v samotném úvodu upozorňují, že pouhý papír nemůže pochytit všechny představitelné možnosti, které v praxi nastanou. A tak pokud nastane situace, kdy by pravidla přinesla zřejmou nespravedlnost, je povinností odpovědných osob rozhodnout podle zdravého rozumu a fair play. Pokud budou na svých místech ti praví lidé, pak by toto mohlo být tím nejužitečnějším pravidlem ze všech...

bezpečnostní hákCo se týká konkrétnějších skokových novinek, není například možné používat jako bariéry k překračování ty, které mají jeden či dokonce oba konce zdvižené v hácích stojanů. Bariéry k překračování (tematika zejména z opracoviště a domácího tréninku) tedy musí ležet na zemi. Co se týká skoků šířkových, platí nově povinnost používat bezpečnostní háky: pro jejich astronomickou cenu však postačí alespoň jeden hák na jedné straně šířkového skoku. Upraveny byly také parametry vodního příkopu, ten musí být nově vždy zapuštěn a široký minimálně 200 cm.

Každého skokového fanouška však budou nejvíc zajímat zejména čtyři nová praktická pravidla: od zazvonění zvonce musí jezdec odstartovat do 45 sekund, případně určí-li rozpis, pak pouze do 30 sekund. Po pádu na kolbišti už jezdec nemá šanci nasednout, jak tomu bylo dříve, v rámci zrychlení soutěží musí opustit kolbiště pěšky. Jelikož musí být na každých závodech přítomen lékař, zdravotní služba či alespoň jiný povolaný zdravotník, měl by se jezdec nechat po každém pádu prohlédnout.

Třetí neposlušnostZatímco dříve byla druhá neposlušnost koně na parkuru koncem závodu, nově se opět vrátilo k modelu třetí neposlušnosti. Podle penalizační tabulky A a C první a druhá neposlušnost přináší trestné body či ztrátu času a až třetí vylučuje. Zatímco někteří jezdci to zcela jistě přivítají, divákům se to až tak líbit nebude: mnoho se jich obává vyhrocených situací, které nastávají obvykle už po prvním odmítnutí poslušnosti. Druhé překonávání skoku už bývá velmi stresovité a často především poměrně hrubé ke koni. Je otázka, zda povolení třetího pokusu pomůže jezdcům „uklidnit" své nervy, či budeme svědky ještě vyhrocenějších situací, kdy se bude jezdec snažit koně přes překážku dostat „za každou cenu".

Dobrou zprávou pro začínající koně a jezdce by mohla být nová možnost v základních soutěžích umístit před skok odskokovou bariéru, která jezdci a koni se skokem pomůže. Nejde o pravidlo, ale o logickou možnost, která by mohla spoustu jezdců naučit správnému odskakování.

Zpřísněny byly veškeré prohřešky, za které se může vydat žlutá karta (ta se nepoužívá na národních soutěžích) a dostat pokuta. Prohřešky se kontrolují i na opracovišti - jde o korektnost, dobré zacházení s koněm, správný úbor a podobně. Novinkou je nutná bezpečnostní vesta pro děti, kdykoli sedí na koni. Nepostačuje tedy už pouze páteřní chránič. Pro všechny osoby na koni potom patří nutnost zapnuté tříbodové přilby.
Co se další výstroje týče, už loni byly povoleny bezudidlové uzdečky, ovšem pouze pro start osob nad 18 let a po výslovném povolení hlavního rozhodčího. Nově je jezdcům povoleno používat bič do délky 120 cm při drezurní práci na opracovišti, ale při skocích či kavaletách (i na opracovišti) smí být použit opět pouze bič délky 75 cm.

stylové soutěžeVelkou novinkou jsou také dlouho diskutované stylové soutěže, v nichž je dvojice hodnocena samostatně dvěma rozhodčími jednou známkou od 0 do 10 spolu s veřejným slovním ohodnocením výkonu jezdce. Jelikož jde o hlasitý komentář, mohly by se stylové soutěže stát divácky velmi atraktivními záležitostmi. Rozhodčí hodnotí především prošlápnutou patu, přiloženou, pevnou holeň, jemnou a klidnou ruku, která jde s pohybem, vzpřímenou hlavu jezdce, bradu kupředu, rovná záda, pravidelný cval na správnou nohu, zachovaný rytmus, zachování předepsaného počtu cvalových skoků mezi překážkami, sledování pohybu koně při cvalu před skokem, nad skokem a po skoku, vedení koně na rovné čáře a na obloucích, správně zvolené tempo parkuru. Až jako „druhořadé" se počítají chyby na překážce, první a druhá neposlušnost. Třetí, stejně jako pád, i zde vylučuje.

Držme tedy novým pravidlům palce a doufejme, že toho přinesou víc dobrého než zlého.


Titulka 5/2012Obsah:

Plemeno: Fjordský kůň
Starám se o...: Marionette
Fotoseriál: Mytí koní
Jedu, jedeš, jedeme: ...do JK Elisabeth Cheb
Fotografování koní: Zootechnický postoj
Sběratelská karta: Fjordský kůň
Pohled: Shetlandský pony, klisnička Bromélie of Kadov

Plakáty:
A2: Paint horse, hřebec SK War Leo Jac
A3: Český sportovní pony, klisna Irsina
A3: Paint horse, klisna Mystery Black Jewel a klisnička Yasmin Dancing Star
A3: Quarter horse, klisny Tinkle Smart Bonita a Sayos Sug

Ostatní:
Ze zahraničí: Avonvalley Stud
Cesta hříběte: Porod
Bylinky pro koně: Mateřídouška
Změny v pravidlech ČJF
ABC Drezúrních koní
Začátky v sedle; Psi u koní
Bondův ponykoutek a Listárna
Příběhy a Foto čtenářů
Soutěže a osmisměrka
Komiks Koniklec a Žužuova poradna

...a další

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: