Koně a hříbata 5/2011: Welsh pony B

4. 06. 2011 09:00

Obrázky: 10

Autor: Gabriela Rotová Foto: Henk van Dijk, Zuzana Buráňová, Gabriela Rotová Rubrika: Z časopisů Počet přečtení: 5388 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Po aktuálním, červnovém čísle časopisu Koně a hříbata, které nyní můžete kupovat na stáncích, tu pro vás ještě máme připomínku čísla květnového. Mimo jiné se v něm dočtete o welsh pony B.

Welsh pony B

Welsh pony je jednou ze čtyř sekcí velšských plemen pony, jejichž domovinou je Wales ve Velké Británii. Základní rozlišení jednotlivých sekcí představuje kohoutková výška a pak také typové odchylky. Mezi tato čtyři velšská plemena patří welsh mountain pony (sekce A), welsh pony (sekce B), welsh pony of cob type (sekce C) a welsh cob (sekce D). Chov těchto plemen je veden společností Welsh Pony And Cob Society (WPCS), přičemž jednotliví koně jsou zapisováni (registrováni) v plemenné knize (Welsh Stud Book). Každé jednotlivá sekce má svou Plemennou knihu.

Welsh pony BWelsh pony je kombinací všech výrazných velšských vlastností, jako je vytrvalost, konstituční tvrdost, odolnost, nenáročnost, mimořádná inteligence a excelentní charakter s elegancí jezdeckého pohybu a atletickými schopnostmi. Welsh pony je vždy poněkud lehčí konstituce než ostatní velšské sekce, což je důsledek přílivu krve anglického plnokrevníka a hackneye, ale vždy je třeba mít na paměti, že lehčí konstituce není konstituce lehká nebo jemná, což, bohužel, v některých chovech může být stále ještě problém. Dobrá kvalita kostry je nejčastěji sledovatelným nedostatkem v chovu této sekce a nalézt opravdu kvalitního představitele welsh pony sekce B tedy nemusí být vždy úplně jednoduché, často i proto, že populace je ovlivňována módními trendy nebo subjektivními preferencemi některých chovatelů.

Welsh pony je také nejmladší velšskou sekcí. Právě proto, že toto plemeno vzniklo poměrně nedávno, je mezi jeho představiteli možné vidět poníky velmi rozdílných fenotypů. Oficiální standard welsh pony je ale v podstatě shodný se standardem welsh mountain pony, s tím rozdílem, že welsh pony má být pony s výrazně jezdeckými předpoklady, tedy s přiměřenou kostní hmotou, pevnou konstitucí a dobrými chody. Z těchto faktů vyplývá, že pokud se budete na tato zvířata dívat na některé větší výstavě a nejste skutečný odborník, nemělo by být zpovzdálí zcela jasně patrné, na kterou z výše zmiňovaných velšských sekcí se právě díváte.

Před druhou světovou vákou byla velšská plemena vystavována pouze ve třech sekcích a až v roce 1930 společnost WPCS uznala, že je nutné vytvořit novou sekci, ve které budou registrováni „pony v jezdeckém typu". Do této doby byli tito pony zapisováni jako cob ve velikosti 124 až 134 cm. V prvním období těchto registrací vzniklo mnoho zmatků a do této sekce se zaregistrovala zvířata různých původů - registrovali se zde welsh part-bred neboli podíloví velši, angličtí plnokrevníci, polo pony i welsh cob, což způsobilo, že vývoj této sekce provázely problémy, které u ostatních „čistých" sekcí nebyly. Od roku 1960 již ale lze pozorovat, že vývoj plemene byl již relativně dobře nasměrován a ustálen, přestože počty registrovaných hříbat byly celkově poměrně malé. Důsledkem nízkého počtu narozených čistokrevných hříbat bylo, že na největší aukci těchto sekcí ve Walesu, na podzimní Fayre Oaks, se nabízelo k prodeji jen velmi málo těchto pony. Nedostatečná nabídka prudce zvýšila poptávku, což této sekci nepřineslo v konečném důsledku nic užitečného. Mnoho chovatelů se rozhodlo chovat tuto sekci bez chovatelské fundovanosti a to se samozřejmě záhy promítlo na kvalitě populace. Právě v těchto letech - 1960 až 1975 - se v sekci B objevilo mnoho poníků velmi jemné kostry a křehkého vzhledu. V tuto dobu bylo těžké rozlišit, zda předváděný pony je welsh pony sekce B nebo anglický jezdecký pony. Naštěstí se v následujících letech našlo dostatek chovatelů, kteří tyto nedostatky zaznamenali a ve svých chovech preferovali zvířata, která jednoznačně odpovídala standardu a postarali se o zvýšení kvality plemene.

Historie

Welsh pony sekce B je, jak již bylo řečeno, jednou z velšských sekcí, přičemž všechny sekce těchto pony a koní jsou ve Velké Británii řazeny mezi takzvaná britská nativní plemena, obecně označovaná Mountain and Moorland breeds (horská a vřesovištní plemena). S původními britskými plemeny a rovněž tak s historickým vývojem velšských plemen obecně jsme se seznámili v článku věnovaném plemeni welsh mountain pony v čísle 3/2011, které, jak již jsme v úvodu uvedli, je welsh ponymu velmi blízké a má s ním i shodný plemenný standard. Proto se zde starší historií plemene již nebudeme obsáhleji zabývat.

Royal Welsh Show 2010 - Welsh pony - klisna Millcroft Lotus (první místo klisny 4-7leté)Historicky vzato byl welsh pony chován jako farmářský, pastevecký pony, který byl ve své podstatě typem coba - to znamená, že měl být schopen nést váhu dospělého jezdce. Welsh pony byl využíván jako hlavní dopravní prostředek farmářů v hornatých oblastech Walesu a také jako jezdecký kůň pastevců ovcí a stád divokých pony. Welsh pony musel být schopen celý den pracovat ve velmi nepříznivém klimatu a náročném, kopcovitém terénu, selekce účelového chovu i přírodního výběru vytvořila v konečném důsledku velmi odolné a životaschopné plemeno. Pony musel nutně mít i dobré skokové předpoklady a vyznačovat se dobrým temperamentem, pracovitostí a jistým krokem i v obtížném terénu. Selekční tlak při formování tohoto plemene byl tedy opravdu velmi silný a výběr, který dobře zabezpečila nutnost celoroční práce na farmách, byl důkladný. Ke změnám ve využití těchto pony došlo po roce 1930, kdy se výrazně zvýšila poptávka po ponících vhodných pro jezdecké využití dětmi. Chovatelský tlak v sekci B se zaměřil na produkci „jezdeckých pony", zatímco sekce C byla ustanovena jako sekce, v níž se registrovali welsh pony v typu coba. Oddíl plemenné knihy welsh pony byl založen až v roce 1931.

V novodobé historii plemene nalezneme dva nejvlivnější hřebce, kterými byli Crawen Cyrus a Tanybwlch Berwyn.

Crawen Cyrus se narodil roku 1927 a byl synem arabského hřebce King Cyrus a welsh mountain pony klisny Ifron Lady Twilight (narozené 1913), dcery slavného Dyoll Starlight. Tato linie je v současnosti nejvlivnější prostřednictvím hřebce Downland Chevalier (narozený 1962).

Tanybwlch Berwyn se narodil v roce 1924 a byl synem berberského hřebce SAHARA a jeho matkou byla klisna welsh mountain pony Brynhir Black Star. Tato linie se dnes nese prostřednictvím synů a dcer hřebce Coed Coch Berwynfa.

Dalším zásadně důležitým hřebcem při vývoji welsh pony je také hřebec Criban Victor narozený v roce 1944. Jeho otcem byl welsh mountain pony Criban Winston z matky Criban Whalebole po Mathrafal Broadcast, který byl welsh cob. Criban Victor sám se 5x stal vítězem slavné Royal Welsh Show a je nejlepším příkladem welsh pony, výrazně ovlivněného krví welsh coba. Tento hřebec měl v chovu welsh pony zcela zásadní význam a například v USA je prakticky každý welsh pony sekce B prapravnukem Criban Victora. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že Dr. Wynne Davies, jeden z nejuznávanějších autorů odborných publikací věnovaných těmto plemenům, zdůraznil skutečnost, že: „Pokud by se Criban Victor narodil po roce 1950, byl by registrován jako sekce C." Tato změna by historii a budoucnost plemene welsh pony zcela změnila, protože by tento výjimečný hřebec v chovu této sekce pravděpodobně vůbec nefiguroval.

Zásadní rozvoj celé sekce B nastal, jak jsem již uvedla v úvodu, po roce 1958/59, kdy se narodila „velká čtyřka" hřebců, kteří se stali skutečnými úhelnými kameny plemene. Těmito významnými hřebci jsou:

  • 1) Solway Master Bronze narozený 1959
  • 2) Brockwell Cobwell, taktéž narozený v roce 1959.
  • 3) Downland Dauphin narozený 1959,
  • 4) Chirk Caradog (1958) a jeho pravý bratr Chirk Crogan (1959).

Charakteristika

Při posuzování - WPCV Premium Stallion and Youngstock Show 2010 - Houten, NizozemskoTypický welsh pony sekce B současnosti je dnes ve Velké Británii vnímán jako prototyp pracovního hunter ponyho, který je jezdci, vzhledem k oblíbenosti této disciplíny, velmi žádaný a vysoce ceněný. Welsh pony je o něco jemnější a lehčí než welsh mountain pony nebo welsh pony of cob type, ale přesto je v chovu kladen velký důraz na zachování originálních velšských vlastností. Kohoutková výška welsh pony se pohybuje v rozmezí 122 až 137 cm a obecně lze říci, že pro něj platí tentýž standard jako pro welsh mountain pony, pouze s tím rozdílem, že welsh pony má mít více „jezdeckého" výrazu, kvalitní jezdeckou akci, přiměřenou sílu kostry, dostatek hmoty a nezbytnou podmínkou je i zachování celkové nenáročnosti a vytrvalosti plemene. Zásadním faktorem je pak přítomnost pověstného velšského charakteru umožňujícího dobré jezdecké využití plemene i nejmenšími dětmi.
Do plemenné knihy velšských plemen pony a kobů lze zapsat pouze potomky z těchto spojení: AxB = B a BxB = B.

Povaha

Stejně tak jako ostatní velšská plemena lze i welsh pony charakterizovat jako poníka mimořádně loajálního ke svému majiteli a lidem obecně. Welsh pony, stejně tak jako welsh mountain pony, je ideální volbou, pokud hledáte tzv. „prvního pony". Velšská plemena jsou obecně velmi vnímavá, snadno ovladatelná a inteligentní. Taktéž jejich výrazný, ale kontrolovatelný temperament je u nich vysoce ceněn.

Využití

Welsh pony je vhodný pro každou jezdeckou disciplínu - bude výborným partnerem na drezurních obdélnících i ve skokovém sportu a své místo si pevně vydobil také ve vozatajství. Doporučit ho lze i na jízdárny, kde nabízí své služby klientům se zdravotním postižením, protože laskavý charakter a mírná povaha velšských koní zde nachází své uplatnění.

Zajímavosti

Všechny sekce welsh pony a cob obecně patří mezi nejoblíbenější plemena světa, čemuž odpovídá i postavení těchto plemen v průzkumech, které je řadí na 9. místo, a jsou aktivně chována v mnoha různých zemích světa. Přesto ale právě tato sekce zaznamenala v posledních letech mírný ústup popularity, který zapříčinilo několik faktorů. Prvním z nich je stoupající obliba sekce C - welsh pony of cob type. Welsh pony of cob type je sekce, která byla v posledních desetiletích plně doceněna a svou univerzálností a všestranností sekci B zastiňuje. Welsh pony of cob type má ideální velikost a konstituci na to, aby se mohl stát skutečně „rodinným pony", protože bez obtíží může být využíván jako jezdecký a vozatajský pony nejen dětmi, ale i průměrnými dospělými, což sekce B, obecně vzato, nabídnout nemůže. Podstatný je také fakt, že děti jsou dnes celkově stále vyspělejší a větší, a proto mnohé z nich přestupují z ježdění sekce A (welsh mountain pony) rovnou k sekci C.

Druhým faktorem pak je skutečnost, že v samotné Velké Británii není sekce B tolik populární jako ostatní velšské sekce. Mnoho tradičních chovatelů poněkud arogantně sekci B přehlíží, protože není zcela „čistá". Základem těchto předsudků vůči sekci B je poměrně vysoký podíl krve anglického plnokrevníka a araba. Z těchto důvodů také do poměrně nedávné doby nebylo společností WP&CS (mateřská chovatelská společnost) povoleno využít sekci B v chovu sekcí ostatních a původ těchto restriktivních opatření byl pragmatický. Pokud je v rodokmenech přítomen welsh pony, může se v dalších generacích objevit u potomstva lehčí kostra, což je velmi nežádoucí. Přesto ale, pokud se podíváme do rodokmenů některých významných chovných zvířat, nalezneme občas i představitele sekce B. A je také možné, že některé krásné, ušlechtilé hlavy, které můžeme vidět u mnoha představitelů sekcí C a D, se neobjevily jen tak z ničeho nic. Je pravděpodobné, že jsou důsledkem vlivu arabské krve někde v zadních částech jejich rodokmenů! Přestože nejsem vášnivý propagátor arabských koní, je jistě pravdou, že tato plemena mají mnoho vynikajících vlastností, které velšským plemenům z jejich specifik nic zásadního neberou. Sama historie využití welsh pony jako pracovních farmářských koní ukazuje, že přestože se může v jejich populaci vyskytnout subtilnější a lehčí kostra, bývá hustota a pevnost jejich kostí dostatečná a i tito pony mohou být extrémně zatíženi... Proto si také myslím, že striktní odmítání využití sekce B v chovu sekcí jiných nemusí být vždy a za všech okolností produktivní.

Welsh pony - STANDARD PLEMENE

Dokonale typová hlava welsh ponyhoKVH
do 137 cm

Obecná charakteristika
Tvrdý, odvážný, s dostatečným pony výrazem.

Barva
Všechny barvy kromě strakoše.

Hlava
Malá, suchá, dobře nasazená a zužující se k nozdrám.

Oči
Velké, odvážné a výrazné.

Uši
Dobře nasazené, malé a bystře reagující, posazené správně na hlavě, úměrně blízko u sebe.

Nozdry
Výrazné a otevřené.

Čelisti a hrdlo
Suché a jemně řezané, s velkým prostorem u výřezu čelisti.

Krk
Dlouhý, dobře nesený, u klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců se sklonem k mohutnému hřebenu.

Plece
Dlouhé a směrem dozadu šikmé. Kohoutek poměrně jemný, ne příliš „ostrý". Ramenní kost musí být natolik strmá, aby přední noha nestála příliš pod tělem.

Přední nohy
Směřují kolmo k zemi, v loktech volné. Dlouhé a silné předloktí, dobře vyvinutý karpální kloub, pod ním krátká plochá holeň, spěnky úměrně zešikmené i dlouhé, kopyto dobře tvarované a tvrdé, chodidlo kulaté.

Hřbet
Dobře osvalený, silný a v bedrech dobře vázaný.

Hrudník
Hluboký.

Žebra
Dobře klenutá.

Záď
Dlouhá a kulatá. Ne hranatá ani krátká. Ocas dobře nasazený a živě nesený.

Zadní nohy
Hlezenní klouby musí být velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly, nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy mají mít dobré zaúhlení. Patní hrbol nesmí přesahovat přes pomyslnou spojnici od hrbolu kosti sedací k ostruze. Spěnky úměrně zešikmené a dlouhé. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá.

Pohyb
Energický, volný a vycházející rovně z plece, vepředu dlouhý. Hlezenní klouby jsou dobře ohebné, flexibilní. Zadní nohy dopadají rovně a výrazně pod tělo.

Hřebec Stougjeshoeve DaVinci


Titulka 5/2011Obsah čísla 5/2011:

Plemeno: Welsh pony
Starám se o...: Irské coby
Fotoseriál: Couvání
Jedu, jedeš, jedeme: ...do stáje Al-Kham-Sa
Vizitka: Eter
Nemoci koní: Starý kůň
Plakáty:

A2: Arabský plnokrevník, hřebec Eter
A3: Shagya arab, klisnička Lostris
A3: Arabský plnokrevník, klisna White Diamonds
A3: Český teplokrevník, valach Monzun

Ostatní:
Začátky v sedle II.
(nejen) fríská hříbátka
Equitana: Pohádkově krásné Fabuloso
Drezúrní abeceda: P
O čem koně sní
Soutěž o tábor s koňmi
Václav Vydra: S koňmi trochu jinak
Bondův ponykoutek a Žužuova poradna
Příběhy a foto čtenářů
Listárna a osmisměrka
Komiks Koniklec

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: