Kočky v džungli civilizace

18. 10. 2018 06:00

Obrázky: 5

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Kočky Počet přečtení: 3570 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Někteří z nás vnímají kočky jako něco, čemu je dobré se obloukem vyhnout, jiní mají raději psa než kočku. A někteří na svoji kočku pro změnu nedají dopustit. Ať již patříte do jakékoliv výše zmiňované kategorie, jistě nejste natolik zatvrzelým nepřítelem, abyste kočkám záměrně ublížili. Přesto ale každoročně zhasíná mnoho kočičích životů nikoli ze zlé vůle, ale z nevědomosti. Pod střechami našich domů a stájí, v našich zahradách a dvorcích číhá totiž na kočky nemálo nástrah a nebezpečí, o kterých bychom měli vědět.

V „divoké džungli“ šuplíků obývacích pokojů, okrasných zahrádek, hospodářských přístěnků a i v našich stájích se to jen hemží toxickými látkami, které mohou kočky vážně ohrozit nejen na zdraví, ale i na životě. Ať již máme kočku výhradně ve stáji, pouštíte ji z domu sem tam či chováme výhradně v domácím prostředí, vždy bychom měli mít jasnou představu o tom, co je pro kočky bezpečné a co ne. Znalosti, prevence a včasná diagnostika možných problémů jsou totiž tím, co o kvalitě a délce života naší kočky zásadním způsobem rozhoduje.

Otrava léky

Tento typ otrav bohužel rozhodně nespadá do kategorie "méně běžné". Kočky se ale náhodným pozřením léků otráví jen zcela výjimečně. Obvykle jsou otráveny tak zvaně "v dobré víře". V našich domácnostech se totiž vyskytuje široké spektrum léčiv, která jsou pro kočky extrémně toxická.

Paracetamol a fenacetin (APO - Acetaminophen, Panadol, Paracetamol, Pralen, Ataralgin, Coldrex, Mexalen...)

Paracetamol je v organismu metabolizován enzymy cytochromu P-450 na meziprodukty, kterými jsou nereaktivní glukuroniny, sulfáty a reaktivní metabolity. Kočkám chybí enzym glukuronyl transferáza, který umožňuje tyto druhy léků metabolizovat. V organismu koček se tyto léky tedy mění v toxiny. Pro kočku, která váží 3,5 kilogramu, je smrtelnou dávkou již jedna čtvrtina tablety 500mg paralenu!

Nesteroidní antiflogistika (Ibuprofen, Ibalgin, Nurofen, Idobene, Voltaren, Ketonal, Aulin...)

Tyto léky poškozují kočkám sliznici trávicího traktu a také ledviny a játra. Kočky mají po požití těchto léků bolesti břicha, dochází k letargii, anémii, krvavým průjmům a zvracení krve. Obvykle následuje akutní selhání ledvin, což je pro kočku samozřejmě fatální. Tyto druhy léků jsou tedy pro kočky rovněž mimořádně nebezpečné!

Aspirin (Acylpyrin, Aspirin, Alnagon)

Aspirin je extrémně nebezpečný jak pro kočky, tak i pro psy, protože jeho toxicitu nelze účinně potlačit. Neexistuje žádný protilék. Biologický poločas rozpadu je u psa průměrně osm hodin, u kočky pak 40 až 45 hodin. Dávka vyšší než 25 mg na jeden kilogram hmotnosti je pro kočku toxická. I menší dávka ale poškodí sliznice trávicího traktu, dochází ke vzniku žaludečních vředů, objevuje se anémie a poškození jater.

Za otravami léčivy psů a koček stojí téměř vždy nepozornost, nedbalost nebo neznalost majitele a je tedy skutečně nezbytně nutné věnovat maximální pozornost cílené informovanosti a tak i prevenci.

Otravy přípravky proti blechám a klíšťatům

Antiparazitární léky a spreje na likvidaci blech (dezinfekce pelíšků a dek) patří mezi insekticidy. Právě u těchto přípravků dochází často k omylům či chybám v aplikaci. V zásadě nikdy nesmíme přípravky určené psům aplikovat kočkám (ale ani například králíkům nebo ježkům)! Tyto přípravky poškozují nervovou a svalovou soustavu a jejich nesprávné užití vždy vede k poškození zdraví nebo i k smrti.

Pokud již k zevní aplikaci nevhodného preparátu došlo, je nutné co nejrychleji umýt kočku vlažnou vodou a šamponem. Jestliže došlo k nadýchání přípravku ve spreji, musíme vzít kočku urychleně na čerstvý vzduch, opláchnout jí oči a tlamu vodou. Pokud kočka přípravek pozřela (například olízala psa nebo sama sebe) je nutné reagovat rychle, první pomoc spočívá ve vyvolání zvracení. Dále je nutné podat kočce injekční stříkačkou roztok vody a několika rozdrcených tablet živočišného uhlí. Dle velikosti kočky by měly být podány dvě až pět tablet.

Otravy pesticidy

Jedním z ne příliš dobře známých nebezpečí, které na kočky žijící venku číhají, jsou pesticidy. Pokud jste majitelem psů a koček, je pravděpodobné, že si před aplikací těchto přípravků ve svých zahradách pečlivě prostudujete etiketu a budete cíleně hledat takové přípravky, na kterých je uvedeno, že jsou pro zvířata netoxické. Ale vaše kočka couravá se nejspíše nebude zdržovat jen na katastrálním úřadem vymezeném území. Ani skutečnost, že na etiketě naleznete informaci, že produkt je netoxický, ještě nepřináší jistotu, že vaše zahrada bude po aplikaci pesticidů pro kočku skutečně bezpečná. Ne vždy totiž platí, že co je netoxické pro člověka, je netoxické i pro kočku.

Raději tedy důsledně předpokládejte, že každý pesticid toxický je a pokud skutečně nemusíte, nepoužívejte ho. Je-li nezbytné pesticid použít, dodržujte striktně výrobcem stanovená množství a ujistěte se, že při jeho aplikaci není žádné zvíře v dosahu. V ideálním případě zkuste zajistit, aby se žádná kočka na plochy ošetřené postřikem alespoň pár dní nedostala. Kočka sice s největší pravděpodobností nebude okusovat rostliny, na které jste pesticid použili, nelze se ale vyhnout tomu, aby s postřikem nepřišla do kontaktu. Jestliže se toxická látka dostane na její tlapky nebo srst, kočka ji při běžné hygieně olíže.

Otravou pesticidy je každoročně postiženo podstatně více koček než psů, kteří se, samozřejmě, neolizují tak důsledně jako kočky. Jestliže vaše kočka po návratu domů vykazuje příznaky, jako je nadměrné slinění (salivace), nechutenství, neklid, zvracení, průjem, zvýšeně močí, má zrychlený tep, křeče, poruchy chůze či třes, neodkladně vyhledejte veterinárního lékaře, neboť se může jednat právě o otravu pesticidy.

Příznaky otravy jsou odvislé od množství, které se kočce do těla dostalo. V těchto případech nelze s návštěvou veterinárního lékaře otálet, protože stav zvířete je vážný.

Mezi pesticidy patří:

  • Herbicidy – pesticidy používané k likvidaci nežádoucích rostlin či plevelů
  • Moluskocidy – pesticidy používané k hubení měkkýšů
  • Fungicidy – pesticidy určené k hubení hub, například oxychlorid měďnatý
  • Insekticidy – přípravky určené k hubení hmyzu. Na tento typ pesticidů je potřeba dávat pozor i v domácnosti. Pokud chcete aplikovat například insekticid proti mouchám v uzavřených místnostech, je potřeba velmi důsledně vyvětrat, než do místnosti kočky pustíme. Nikdy tyto přípravky neaplikujte v přítomnosti psa nebo kočky!

Všechny výše zmiňované pesticidy jsou toxické a nikdy bychom neměli dovolit, aby k nim zvířata měla volný přístup!

Otrava nemrznoucími kapalinami

Zamrznutí vodních roztoků v automobilech zabraňují látky jako například etylenglykol, propylenglykol, metanol. Nejnebezpečnější je etylenglykol, prodávaný pod názvem Fridex. Etylenglykol má sladkou chuť, a proto ho zvířata ráda konzumují. Tuto látku používají i traviči koní, sama jsem se s fatálním případem otravy koně právě tímto preparátem setkala.

Vaše kočka se může nemrznoucí směsí otrávit velmi snadno. Napitím z louže, která obsahuje nemrzoucí směs, nebo i přímým kontaktem (olizováním odložené nádoby). Mysleme tedy na nebezpečí, které nemrznoucí směs pro zvířata představuje. Léčba otrav nemrznoucími kapalinami je neefektivní a prognóza je tedy nepříznivá. Nebezpečí etylenglykolu spočívá jednak v otravě alkoholem a jednak v tvorbě metabolitů tzv. oxalátů, které se v ledvinách vysráží v krystaly, které doslova roztrhají jejich buňky.

Určitou naději na záchranu mají pouze ta zvířata, u kterých byla zahájena léčba ještě před rozvinutím příznaků ledvinového selhání. Při podezření na otravu nemrznoucí směsí je nutné vyhledat veterinární pomoc okamžitě a při příchodu do ordinace se nebát vyžadovat přednostní ošetření.

Otrava jedy na hlodavce

Ten, kdo má rád svá domácí zvířata, zcela jistě s aplikací jedů na hlodavce váhá a jejich využití zvažuje. Takový přístup ale rozhodně nemají všichni. Starší typy kumarínů, obsažených v jedech pro hlodavce, působily jako kumulativní jedy, což bylo pro domácí zvířata paradoxně bezpečnější. Novější generace jedů na hlodavce, mezi které patří brodifacoum a bromadiolon, jsou již koncipovány jako jednorázové a i malá dávka tedy může zapříčinit smrt zvířete.

Tyto jedovaté látky jsou míchány s návnadovým materiálem, kterým je nejčastěji zrní, obilný šrot, masokostní moučka a cukr a jsou výrazně aromatické. Pokud se rozhodnete tyto jedy aplikovat, pečlivě prostudujte jejich složení a vybírejte primárně ty, kde není použita masokostní moučka, protože zejména tento typ návnad pro hlodavce je pro psy a kočky velmi atraktivní, a proto i mimořádně nebezpečný. Jed nikdy neumisťujte tak, aby se k němu mohla dostat větší zvířata, než jsou krysy a myši.

Kočka je kumaríny ohrožena o něco více než ostatní zvířata, protože tyto jedy pro ni nepředstavují nebezpečí nejen v podobě přímé konzumace nástrahy, ale může se nepřímo otrávit konzumací intoxikovaného hlodavce. Není to obvyklé, ale stává se to. Kumarínové deriváty působí antikoagulačně, blokují funkci vitamínu K v organismu, narušují srážlivost krve a způsobují krvácení v organismu. Rozvoj intoxikace se obvykle projeví po pěti až patnácti dnech (což zavisí na typu jedu a dávce).

V případě podezření, že vaše kočka mohla být otrávena těmito preparáty, je na místě neprodlená návštěva veterinárního lékaře. Včasné zahájení léčby dává kočce šanci, že nedojde k trvalému poškození zdraví či smrti. Jako specifické antidotum by se měl několik týdnů aplikovat vitamín K.

Otrava sinicemi

Přestože možnost otravy koček a psů sinicemi není obecně příliš známá, neznamená to, že otrava cyanobakteriemi, které obsahuje toxický zelenomodrý „vodní květ“ na rybnících, stojatých vodních plochách a loužích v letních obdobích, je výjimečná. Tyto sinice produkují neurotoxické alkaloidy, tedy jedy působící na nervový systém, anebo hepatotoxické peptidy, které poškozují játra. Příznaky otravy se u koček a psů mohou začít projevovat již několik minut po vypití kontaminované vody.

Otrava se projevuje zvracením, poruchou motoriky, abdominálním (břišním) dýcháním, cyanózou (zmodrání jazyka) a následně až komatem. Úhyn zvířete může nastat v rozmezí několika hodin až několika dnů od pozření těchto toxinů. Naštěstí jsou na tento typ otrav kočky a psi poněkud méně citliví než například býložravci (proto pozor, nenechávejte pít koně z louží a podezřele zbarvených vodních toků, ploch).

Bohužel otrava zvířat v důsledku činnosti sinic může být kombinována s otravou způsobenou splavenými pesticidy, obsaženými ve vodě, což léčbu může komplikovat. Ochrana koček před tímto typem otravy je ale bohužel prakticky nemožná. Majitel psa může zvířeti v pití z podezřelých vodních zdrojů zabránit, majitel kočky ale preventivně zasáhnout nemůže.

Otrava hadím jedem

Na území České republiky žije jen jediný jedovatý had a tím je zmije obecná. Uštknutí kočky zmijí obecnou rozhodně není běžné. Obzvláště koťata a mladé kočky, žijící v oblastech s výskytem těchto hadů, jsou ale v ohrožení. Místo, kam had kočku kousl, rychle otéká a je velmi bolestivé. Jestliže tyto příznaky pozorujete, ihned vyhledejte veterinárního lékaře. Rána by se neměla ani chladit, ani zaškrcovat, nikdy ji nevysávejte. U kočky dochází poměrně rychle k poklesu krevního tlaku, zvracení, ochrnutí, objevuje se dechová nedostatečnost. Pokud uštkl had kočku jen částečně, mohou se komplikace projevit i s 24hodinovým zpožděním, následně se dostavují příznaky selhání ledvin v reakci na poškození tkání toxinem.

Důležité je tedy i při podezření kočku monitorovat a nespoléhat se na domácí péči. První pomoc spočívá v omezení pohybu kočky, jejím zklidnění, následovat by měl transport k veterinárnímu lékaři. Přestože se traduje, že zmije je vlastně relativně „bezpečný“ had, platí to jen v případě uštknutí člověka. I dospělý had má pouze 60 % jedu potřebného k usmrcení dospělého, zdravého člověka. Kočka je v tomto případě ale v zásadně jiné situaci. Jed zmije obecné je srovnatelný s jedem kobry indické či chřestýše brazilského a jeho množství vždy plně postačuje k usmrcení nejen kočky, ale i malého psa.

Příznaky otrav a první pomoc

Příznaky otrav jsou různorodé, většinou nespecifické a odvíjí se od typu a množství toxické látky. Můžeme pozorovat nechutenství, apatii, poruchy koordinace, zúžení zorniček, zvýšené slinění, dechovou nedostatečnost, křeče nebo krvácení z tělních otvorů. První pomoc obecně spočívá v odstranění toxické látky a minimalizaci její absorbce do organismu. Tedy co nejdříve toxickou látku inaktivovat, neutralizovat a odstranit. Stejně důležitá, jako včasné zahájení léčby všech akutních stavů, je prevence.

V případě, že jsme zjistili, že kočka přišla do kontaktu s toxickými látkami, mělo by naší snahou být vyvolat co nejdříve zvracení (ihned či do jedné až dvou hodin), čímž dojde k evakuaci toxické látky ze žaludku. V domácím prostředí můžeme využít peroxid vodíku (pozor! používáme maximálně 3% peroxid v dávce 1 až 2 mililitry na kg hmotnosti zvířete) nebo slanou vodu, kterou, i násilím, aplikujeme zvířeti do tlamy.

Aby došlo k absorbci reziduí toxické látky, navázání toxické látky a zamezilo se resorbci toxinu do krevního řečiště, je vhodné podat zvířeti ve vodním roztoku rozpuštěné (rozdrcené) tablety carbo adsorbens (tzv. černé/živočišné uhlí). Vždy je ale nutné vyhledat co nejrychleji odbornou veterinární pomoc.

V našem životním prostředí se vyskytuje celá dlouhá řada dalších látek, které mohou kočky ohrozit na životě. Ať již se jedná například o kynuté těsto, čokoládu, plísně v potravinách, antikoncepční pilulky nebo o rostliny běžně pěstované v našich domácnostech a zahradách (např. difenbachie, konvalinka, rododendron).

Nebezpečí rozhodně nikdy není daleko. Rozhlížejte se tedy kolem sebe a sledujte nejen své kočky, ale i své okolí. Hrozba je schoulená skutečně za každým druhým rohem.


 

Geloren pro psy

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: