Jezdectví - nejkratší cesta k invaliditě?

4. 04. 2012 05:00, Aktualizováno 11. 04. 2012 10:57

Obrázky: 3

Autor: Michaela Burdová Foto: archiv autorky Rubrika: Zdraví a psychologie jezdce Počet přečtení: 30059 Počet komentářů: 18 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Kdo nepadá, ten nejezdí, hlásala drsná škola starých koňáků. Protkána příběhy, nad kterými jsme se váleli smíchy, nebo nám lezl mráz po zádech. Do smíchu mi nebylo, když mi mohutná klisna s poetickým jménem Najada roztříštila bérec, přesto jsem zapadla před třiceti lety do vcelku nijak hrozivé statistiky o úrazech v jezdectví. Dnes je situace jiná. Koní přibývá…

Statistika nuda je...

má však cenné údaje. V našem tématu budou spíše varující. Bohužel u nás přesná čísla o úrazovosti v jezdectví nejsou, i když pojišťovny mají o svých klientech přehled. Nedělám si však iluze, že by se na práci záchranné služby v naší republice podílelo jezdectví v diametrálně odlišném měřítku než v Evropě.

Čerstvá studie o úrazech v jezdectví ve Švýcarsku z roku 2011 (Bianchi G, Brügger O, Niemann S. Unfälle im Pferdesport in der Schweiz) řadí jezdectví v úrazovosti sportů na desáté místo - ovšem v případě rozdělení úrazovosti podle pohlaví se u ženské části sportujících ocitá jezdectví na druhém místě po lyžování. Logicky - feminizace jezdeckého sportu je záležitost probíhající napříč kontinenty. U mužů je v čele tabulky z podobných důvodů fotbal, na druhém místě lyžování.
Co se týče věku, je ve Švýcarsku nejvíce zraněných ve věkové kategorii od 25 - 29 let (muži 440 a ženy 3560 úrazů za období 2004-2008 - údaje pojišťovny UVD). Mezi nejčastější úrazy patří poranění ramenního pletence a paží, dále naražení, podvrtnutí, zlomeniny.

Pád - neposlušnost koněSmrtelné úrazy

Údaje této švýcarské studie od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2010 dokládají průměrně tři úmrtí ročně - nejčastější obětí je žena 30-39 let nebo muž 50-59 let. V 80 procentech byl příčinou úmrtí pád z koně.

V Německu byly v roce 2003/2004 publikovány údaje o úrazovosti jezdeckého sportu. Číslo 30-40 tisíc úrazů souvisejících s koňmi a jezdectvím ročně odpovídá oblíbenosti koní a počtu aktivních jezdců. Alarmující je ale fakt, že 40 procent těchto úrazů připadá na dívky ve věku do 14 let, což znamená 12 000 úrazů ročně u dětí, které s jezdectvím teprve začínají. Přes polovinu těchto úrazů se přihodí „na zemi" - tedy při manipulaci s koněm - vodění, čištění a ošetřování (www.pferdundreiter.wordpress.com).

V letech 1991 až 1999 byla v USA provedena studie (NEISS - National Eletronic Injury Sureillance System), zaměřená na úrazy vzniklé v souvislosti s koňmi. Celkový počet hlášených úrazů dosáhl počtu 599 732 tis. Nejčastěji poraněnou částí těla byla dolní polovina trupu, následovalo poranění hlavy, horní poloviny trupu, ramene a zápěstí. Nejčastější věkové zastoupení zraněných jezdců bylo od 25 - 44 let.

Úrazy u koní se také zabývala zpráva Fakultní nemocnice v Motole, Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LK UK a IPVZ (Blažek D., Pavlíček P., Havelková Š., Mixová D., Dlask K.), která má (k mému zděšení) název „Hipoterapie - zdroj potěšení nebo příčina dětských úrazů?" Zaujal mě údaj ze zdroje J.R.Silver - Spinal Cord(2002) 40,264-271 doi:10.1038/sj.sc.3101280:

K nehodě motocyklisty dochází každých 700 hodin, k úrazu jezdce na koni dochází každých 350 hodin, jízda na koni je tedy 2x nebezpečnější než jízda na motorce.

A víte, že pád ze cválajícího koně způsobí zrychlení hlavy na 100-300g, přičemž už 80 g stačí, aby došlo k fraktuře lebky?

Další „hodinová" statistika je opět ze zdroje Spinal injuries resulting from horse riding accidents, J. R. Silver - Spinal Cord(2002) 40,264-271 doi:10.1038/sj.sc.3101280, kde se uvádí:

 • nezávisí na věku, ale dovednostech a zkušenostech
 • závisí na způsobu jízdy
 • 1 úraz na 100 hodin rekreační jízdy
 • 1 úraz na 5 hodin amatérského skákání přes překážky
 • 1 úraz na 1 hodinu soutěže všestrannosti - cross country

Pozn. k úrazům ve všestrannosti - v roce 2009 se v Anglii konala konference Eventing National Safety Office a zde bylo konstatováno, že riziko během cross country je tak vysoké, že dochází k pádu jednoho z pěti jezdců a jednoho z patnácti koní. Mezi lety 1997 - 2008 zemřelo v důsledku pádu 37 jezdců. Z toho 25 úmrtí při pádu s koněm. K nehodám dochází nejvíce během závodů nejvyšší obtížnosti, kde je nutná přítomnost zdravotní záchranné služby. K většině pádů v téhle disciplíně pak dochází v důsledku shození jezdce koněm (25 %), odmítnutí koně skočit překážku (23 %), uklouznutí a pád koně (17 %).

Jedním z nejznámějších případů je kolize na překážce v rámcové soutěži na Mistrovství ve všestrannosti Německa, kde na druhé překážce kůň zůstal viset předníma nohama a svou jezdkyni, zkušenou 32letou Tinu Richter-Vietor, katapultoval ze sedla. Ta na místě pádu svým zraněním i přes okamžitý zásah lékařů podlehla.

Zajímavý je také údaj o prostředí - pouze 12% úrazů se stane při organizovaném sportu - na závodech. Ostatní jdou na vrub péče o koně - pošlapání, kopnutí, rekreace.

V SOU Chuchle bylo v roce 2007/2008 zaznamenáno 22 úrazů - nejčastěji při vodění, sedlání, postrojování, podkování, kopnutí v boxe.

Co se týče hipoterapie podle zprávy FN Motol, jsou zde uvedeny dvě kazuistiky končící úmrtím. V jednom případě byla pacientka ke koni přivázaná (!) provazem, kůň se splašil a několik desítek metrů ji vláčel. Ve druhém případě byla sedmiletá dívenka kopnuta do lýtka a do zad, svému zranění také později podlehla - u těchto kauzuistik není pochyb o selhání odpovědných osob.

Koně na silnici

Podle statistiky British horse society došlo v roce 2010 k 65 silničním nehodám, ve kterých byl účastníkem jezdec na koni. Devět z nich skončilo úhynem nebo utracením koně, ve dvou případech zahynul jezdec. BHS považuje tyto údaje za značně podhodnocené - viz.
http://www.bhs.org.uk/About_Us/Equestrian_Statistics.aspx
Prozíravou aktivitou BHS je jejich odkaz www.horseaccidents.uk.org, kde by se měly sbíhat zprávy o jezdeckých nehodách. Tím získá smysluplné „tvrdé" údaje a statistiky, které by měly být měřitelným důkazem pro argumenty na opatření pro zvýšení bezpečnosti jezdců v provozu u institucí, které mají k těmto opatřením kompetence.

Evening Mail ve Velké Británii vyhlásil den 12. října roku 2002 jako Národní den bezpečnosti koní a bezpečnosti na silnicích. Heslem pro motoristy je míjet koně z dostatečné vzdálenosti a pomalu a nedělat nečekané nebo hlasité zvuky.

Příčiny úrazů v jezdectví

Bezpečnostní výstroj je čím dál kvalitnější - proč se podíl jezdeckého sportu na počtu sportovních úrazů nesnižuje?

 • pádydostupnost koní i pro lidi s nedostatečnými zkušenostmi
 • podceňování výchovy koní - tolerance zlozvyků, náznaků agresivity
 • „úzké" jezdecké zkušenosti - je příliš mnoho jezdců jen jednoho, někdy nekorektně přiježděného a vychovaného koně - chybí kontinuální oddílová výchova
 • výcvik je placený - pro spokojenost platícího klienta provozovatel často nemá zájem zvyšovat nároky a trénovat i situace, na kterých jezdec získává zkušenosti
 • podceňování rizika - vidíme to dnes a denně - jezdce bez přileb, vlající na koni, kterého nemají pod kontrolou, jízda na koních bez výcviku, nejhorší je kombinace špatný jezdec nebo jezdecký laik a nepřiježděný nebo zkažený kůň
 • jízda navzdory strachu z ježdění na určitém koni nebo obecně - častý jev, ze strachu není jezdec uvolněný, neadekvátně koně omezuje, což vede k odporu koně a kolizím (chybí vhodní školní koně)
 • sezónní ježdění - s koňmi, kteří přes zimu odpočívají a mají minimální možnost pohybu, jezdec vyrazí na jaře bez přípravy do terénu
 • nezájem o vlastní fyzickou kondici - nadváha, koordinace, nerozhýbanost
 • alkohol
 • u starších, zkušených jezdců neochota nosit přilbu a další bezpečnostní výstroj mimo závody, kde je předepsaná pravidly
 • nedostatečná péče o výstroj koně - prasklé otěže, třmenový řemen apod.
 • neohleduplnost okolí - spíše neznalost než úmysl
 • neovlivnitelné faktory - extrémní změna počasí, neohleduplnost okolí, útočící pes atd.
Prevence
 • korektní výcvik jezdce
 • vhodný kůň k jezdci (velikostí, temperamentem, schopnostmi)
 • odpovídající výstroj jezdce, ochranné pomůcky
 • schopnost posoudit momentální podmínky pro určitou jezdeckou aktivitu (trenér, technický delegát, veterinář, zdravotní nebo psychický stav jezdce)
 • výstroj koně - dobřa pasující, nepoškozená
 • režim ustájení
 • kontinuita práce s koněm
 • zkušený trenér
 • zdravotní stav koně odpovídá zátěži
 • zdravotní stav jezdce odpovídá zátěži - např. při 40 stupních ve stínu je dobré hlídat si hydrataci nejen u koně
 • umět říci NE - nevyhovět přání začínajícího jezdce, pokud si nejsme jisti, že to zvládne
 • výchova koní

Výše uvedené faktory bezpečnosti jsem nečíslovala - každý může být tím spouštěčem nešťastné události.


Jak jezdectví zaměstnává chirurgii u nás, jsem vyzvídala u staniční sestry Hany Išové z jednotky intenzivní péče na chirurgickém oddělení v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Jak často se s úrazy u koní ve své práci setkáváte a o jak závažná zranění jde?
V naší malé okresní nemocnici i přes polohu na Vysočině se nesetkáváme s úrazy od koní tak často. Průměr ročních příjmů je asi 5 pacientů za rok. Jedná se především o ženy a dívky. Nejčastějším poraněním jsou otřesy a zhmoždění mozku, zlomeniny lbi, obratlů a méně častěji zlomeniny končetin.

S jakými příčinami úrazů u koní se nejčastěji setkáváte - vede sport, rekreační jezdecké aktivity nebo manipulace s koňmi (případně jiné)?
Především jsou to manipulace s koňmi a následky pádů především při rekreačních aktivitách, méně ze závodů.

V jaké věkové kategorii jsou pacienti a jaké pohlaví převládá?
Převládají především osoby ženského pohlaví a zvláště mladé ženy do 40 let a dívky od 15-25 let.

Setkala jste se s tím, že jsou úrazy u koní opakované u stejných pacientů?
Ano, to není neobvyklé.


Ano, to není neobvyklé - zkuste si počíst na zdejších diskuzích. Co jezdce nutí i po vážných úrazech znovu se vyhoupnout do sedla a znovu zamířit mezi červený a bílý praporek? Jak překonat strach? To už je námět spíš pro psychology a pro článek Katky Lipinské v některém z dalších dílů.

Téma měsíce jistě není příliš optimistické, na druhou stranu bychom neměli zavírat oči před realitou. Kůň je silné a rychlé zvíře vybavené instinkty, které může být v kontaktu s nezkušeným člověkem nebezpečné. Nárůst počtu koní a zájemců o ježdění na jedné straně a nedostatek zkušených jezdců, trenérů a ošetřovatelů na straně druhé má své logické následky.

Osvícená BHS již letos nabádala chovatele, aby velmi zodpovědně zvážili, zda své klisny budou zapouštět. V současné době je v Anglii 12 000 koní v nouzi. Narůstající počet koní v Anglii neodpovídá počtu lidí, kteří jsou schopni se o ně odborně starat. I nad tím je dobré se zamyslet.

V jezdectví však bude docházet k úrazům i v případech, kdy s koňmi manipulují zkušení lidé. Když už k úrazu dojde, pak je na řadě další odbornost - umět poskytnout první pomoc. To už bude obsahem příštího dílu.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. vrtule

  díky!

  10:47 - 04. 04. 2012

  díky za super článek, fakt zajímavé počtení. ta čísla jsou teda docela děsivá - já osobně mám za 4 roky aktivního ježdění (průměrně 3-4 hodiny týdně) na kontě tři úrazy (z toho jen jeden mě stál nemocenskou). dávám si na sebe pozor :)
  u prevence bych ještě v souvislosti s neohleduplností okolí tesala do kamene "líná huba, holé neštěstí" - na koni tohle platí 100%. kolikrát stačí říct a lidi přestanou řezat cirkulárkou, skákat na trampolíně, mávat hůlkama a pod. jen je to prostě samotné nenapadne a je pak na jezdci, aby byl "o krok napřed" nejen před koněm, ale i před nekoňákou veřejností.
  těším se na příští díl!

 • 2. JaroK

  Zľaknutie koňa

  11:27 - 04. 04. 2012

  Asi hlavná príčina úrazov v jazdectve je zľaknutie koňa (kopnutie, odskočenie, zastavenie z rýchleho pohybu - zaštrycovanie). Splašenie koňa s jazdcom, alebo v záprahu, znamená veľmi vysoké riziko zranenia jazdca, ale aj koňa. Najhoršie to je, keď splašený kôň (záprah) vbehne do cestnej premávky - to je daň koňa v civilizácii.

 • 3. Veru.nka

  Super článek

  11:32 - 04. 04. 2012

  Ty čísla jsou opravdu děsivá :) Jezdím nějakých 10 let a za tu dobu se mi naštěstí (musím zaťukat!) staly \"jen\" dva větší úrazy - zlomené zápěstí a pohmožděné koleno. Byly to naše začátky (mé i mladého koně), takže odpovědnost beru na sebe, koník dospěl, já získala zkušenosti :) Musím říct, že tomuto malému počtu úrazu asi vděčím tomu, že jsem měla možnost sednout si na celkem dost koní a co kůň to několik zkušeností, takže doporučuji, pokud je možnost zkoušet nějaké další koně, než ty \"pravidelné\", tak zkoušet :D

 • 4. Katka K.

  RE

  12:44 - 04. 04. 2012

  Jojo, kvůli leknutí v nevhodné situaci jsem dnes měla namále. Nebo proto, že jsem si před ježděním početla tady? :-) Osobně mám ale největší strach z pádů i s koněm, párkrát se mi to stalo a vyjma jednoho případu (kdy jsme s kobylou z trysku dopadly naštěstí každá na jinou stranu) díky bohu za úžasná zvířata, která tlumila pád, co to šlo, takže jsem stihla odletět dál. Nemám ráda koně, kteří se snaží jezdce srazit záměrně, to už je mi bližší můj dáreček, který je schopný se lopuchového listu leknout tak, že to narve čelem přímo do stromu.
  Za posledních deset let jsem letěla jednou, vlastní nepozorností a pevně doufám, že to tak zůstane hodně dlouho. Protože alespoň u mě byla drtivá většina pádů z nepozornosti, nezkušenosti nebo přecenění vlastních sil.

 • 5. JaroK

  Dá sa zabrániť splašeniu koní?

  14:02 - 04. 04. 2012

  Reaguje na 4.

  Mňa dosť traumatizuje práve to splašenie koní. V detstve som videl ako sa splašené kone s vozom hnali dolu strmou komunikáciou a nemohlo to skončiť inakšie, ako zabitím, dolámaného koňa. Tu (na EQ) bol článok, ako jazdkyňa spadla z koňa, ten sa na to splašil a vbehol priamo pod kamión - škoda a kôň mŕtvy. Aké máte skúsenosti - dá sa vôbec splašeniu koní zabrániť ?

 • 6. ivuš

  to je nemožné

  15:00 - 04. 04. 2012

  Reaguje na 5.

  Já si myslím, že splašení koně po pádu jezdce prostě ovlivnit nejde, to už je tak trochu v tom koni a záleží na okolnostech (kde to je, co je za vzruchy v okolí). Asi to vyzní ne zrovna hezky, ale pořád radši ať teda někde spadnu když je nemožné se udržet a zabije se kůň, ne já, rozhodně by mě nenapadla volovina typu se ke koni přivazovat už jen proto, že koni v panice je úplně šumák, co za sebou táhne. Jinak já se stejně jako Katka děsím pádů s koněm, měla jsem takhle zlomený kotník a vůbec netoužím si to zopakovat. Jinak až na zlomenou klíční kost, ruku a ten kotník se to obešlo bez doktora, naposledy jsem spadla minulý týden a stačilo, naštěstí jen tak lehce. I tak už začínám uvažovat i o bezpečnostní vestě (mám mladé koně), bez přilby bych už nesedla a opatrnosti není nikdy dost.

 • 7. Jana Lacková

  Zabránit pádům nelze

  15:12 - 04. 04. 2012

  Osobně jezdím v 90% případů v terénu a často i takovém, že běžný "jízdárenský" jezdec by takovým místem koně neprovedl ani ze země. Pádu se samozřejmě bojím, protož riziko je všudypřítomné, a snažím se ho v rámci možností snižovat, ALE dobře vím, že kůň dokáže spadnout i na rovném povrchu jízdárny. I moje dva nejhorší pády byly ve zdánlivě bezpečných situacích - první po štycnutí před skokem a následném odskočení z místa, kdy mi po doskoku klisna znovu štycla, šla na zadní a prostě mě setřásla, druhý ve cvalu po vrstevnici ve velmi mírném svahu, to jsme padaly obě. Paradoxně při cvalu lesním terénem přes pařezy a větve z kopce do kopce se nám žádný pád nikdy nepřihodil... většina je tedy dílem náhody. Samozřejmě jsou bezpečností rizika, která není radno podceňovat - helma, vesta, ježdění na koni, kterého jezdec zvládne atd. - to se vyplatí v každé situaci.

 • 8. Veru.nka

  Splašení koně

  15:39 - 04. 04. 2012

  Reaguje na 6.

  Přesně, splašený kůň je úplně mimo, je mu jedno že se ho snažíte zastavit ... Takhle se mnou mlaďoch běžel po silnici, naštěstí to byla "jen" taková ta silnice mezi vesnicemi, nic frekventovaného, ale dvě auta jsme snad potkali (moc si to z toho šoku nepamatuju). Ale jakmile si koník uvědomil, že vlastně neběží už směrem domů, přeskočil škarpu, zatočil, zvolnil tempo - což byla super příležitost seskočit a bylo. Koník se nakonec zastavil ohlédl se na mě, ale pak pokračoval tryskem dál, naštěstí se bez úhony dostal až domů. Ale myslela jsem opravdu na to nejhorší, na auta (naštěstí jsme neběželi v protisměru, kůň běžel slušně na správné straně), na uklouznutí na asfaltu ... Skákat na silnici nebo do škarpy se mi opravdu nechtělo :)

 • 9. ppindian

  Tyjo

  17:51 - 04. 04. 2012

  Docela děsivé údaje.

 • 10. JanickaP

  Článek je super!

  18:39 - 04. 04. 2012

  Tak ty čísla jsou opravdu děsivá.... podle nich aby se člověk bál vylézt na koně :D
  Jinak se tu v některých případech vidím já sama, bohužel ne v dobrém slova smyslu, ale ve špatném :( a tím je moje psychika :( to je prostě bod, ve kterém si nevím rady. Jsem na tom houpavě (kdysi jsem na tom byla jako teď, ale díky dvou dobrým dušičkám jsem se z toho dostala a prožila krásné dva roky, teď jsem bohužel propadla zpátky kde jsem už jednou byla a nemůžu najít cestu ven). Psychika je prostě u mě něco hroznýho.
  Co se týče úrazů jsem na tom vcelku dobře, samozřejmě odřeniny, vyvrknuté kotníky apod. se neřeší :) měla jsem jen jeden horší, byl loni v létě kdy mě ponička ze stáje nakopla do zad, skončila jsem v nemocnici. Nechali si mě tam od pátka do neděle. V neděli mě pustili domů, protože nutně potřebovali místo, nadopovali mě práškama a léčila jsem se doma. Znova to zažít netoužím, měla jsem ohromné štěstí. Mám s tím problém do dneška.

 • 11. wendelina

  ouvej.....

  19:29 - 04. 04. 2012

  upřímně řečeno se mi po přečtení udělalo krajně nevolno... vzpomněla jsem si na všechny svoje otřesy mozku, pohmožděný páteře, třikrát v bezvědomí, karambol s náklaďákem... asi můžu být ráda, že jsem se z toho vždycky oklepala a vůbec žiju. nicméně perfektní článek!

 • 12. Breluška

  Úrazy u koní

  19:56 - 04. 04. 2012

  Bohužel pády k ježdění patří a kdo chce jezdit, musí s tím počítat. Stejně jako když se chce motat okolo koní, musí počítat s tím, že se může stát, že ho kůň kousne, kopne, posmýká nedej bože mu skočí na záda. Patří to k tomu. Já už zažila ledacos a i ty na první pohled nejhorší situace jsem přežila bez úhony a bez lékařského ošetření - díky bohu. Myslím si však, že k mnoha úrazům a pádům dochází i zbytečně - lidé jsou ambiciózní, mají vlastní představy o myšlení zvířete, se kterým jednají. Znám lidi, co si ,,krocením zlých" koní dokazují - nevím co. Smutné je se pak koukat, jak je kůň mlácen za něco, co nedává smysl - prostě proto, že má holka zlomené prsty. Koně jsou od přírody plachá zvířata, kdysi dávno je lovili a žrali všemožní predátoři - číhali na ně v křoví, na stromech, ve všech podezřelých dírách a tmavých místech. Tenhle instikt (bránit se, v lepším případě utéct a zachránit si tím život) koním zůstal a podle toho se taky chovají ;) A rozhodně neplatí, že s přibývajícími zkušenostmi klesá pravděpodobnost úrazu - je to jen o náhodě :( Tak hodně zdaru! ;)

 • 13. gamblerka

  šestý smysl?

  22:26 - 04. 04. 2012

  Nechtěla jsem strašit.))), ale je dobré si občas uvědomit rizika. Na kolizi s koněm, jeho splašení, kdy má opravdu temno, se myslím nedá připravit. Vedle výcviku koně, abychom ho měli pod kontrolou, i když se bojí (a tedy sám nějak svůj strach ovládá), je důležité předvídat. S přibývajícími zkušenostmi (i špatnými) se tento šestý smysl vytříbí – je to jako v autě. Kdo je vyježděný, reaguje včas a umí předvídat ve zlomku vteřiny. Musím říct, že nejhorší zlomek vteřiny je ten, když už víte, že se řítíte do problému, případně na zem – a nemůžete s tím už nic dělat (leda se skulit, hledat si místo – je neuvěřitelné, co člověku ještě dokáže proběhnout hlavou – mně tedy ještě to, že na pravou nohu dopadat nesmím).

 • 14. karol

  prevencia?

  09:44 - 05. 04. 2012

  Zo štatistického hľadiska každý kto jazdí občas padne, Keď som už dlho nespadol, tak viem že sa mi to blíži. Kedysi Karol Mročka vytýčil 6 zásad prevencie úrazov v jazdeckom športe. Za základ bezpečnosti považoval vhodne prechovaného, správne prijazdeného a dobre trénovaného koňa a ukázneného, dobre pripraveného a rozvážneho jazdca. Každý tento výraz rozviedol do podrobností. Prechovanosť ako výsledok chovateľskej práce zabezpečuje dobré povahové vlastnotsi a korektnú stavbu exterieru. Správny základný výcvik je zárukou dôvery v pomôcky, ovladateľnosti koňa a jeho istoty pri prekonávaní prekážok a rôznorodých terénov. Účelný a systematický tr=ning vytvára z koňa spoľahlivého atléta, ktorý je schpooný a ochotný plniť naše požiadavky. Jazdcova disciplinovanosť je všeobecným predpokladom bezpečnosti, dobrý výcvik a telesná zdatnosť sú predpokladom ovládania koňa a rozvážnosť spolu s neustálou pohotovosťou k reakcii na nepredvídanú situáciu dokáže väčšinu príležitostí k úrazu decimovať. Ja dodávam, že presumptívne riešenie krízových situácií v mysli, veľmi pomôže pri tzv. inštinktívnom rozhodovaní v zlomku sekundy, keď na úvahy čas nie je.

 • 15. gamblerka

  instinktivní rozhodování

  10:02 - 05. 04. 2012

  Karol, díky za shrnutí. Co se týče instinktivního rozhodování ve zlomku sekundy, to jsem asi zažila nedávno, když mi při na začátku cvalovky, kde koně obvykle trochu pouštím, zůstala v ruce pravá otěž. Dosud nechápu, jak jsem z prudce odskakujícího koně dokázala vyskočit na nohy a zachytit ho (nejsem nejmladší). Jinak za nedopnutou otěž se stydím, ale to je asi ten přístup, že už má člověk zkušenosti, to se mu nemůže stát - pak přijde ta statistika.

 • 16. Xylolit

  Statistik

  10:50 - 10. 02. 2020

  Vážně je ježdění na koni 2x rizikovější, než jízda na motorce?
  Kde je statistika v přepočtu na počet jezdců na motorce a jezdců na koni?
  Tohle je absolutně nerelevantní a zkreslující nepravdivá informace.

 • 17. gamblerka

  studie

  16:49 - 10. 02. 2020

  Ano,souhlasím, údaj vycházel ze studie z roku 1985 Dr. J.L. Firth, která byla mnoha dalšími zdroji citována řadu let. Pokud bych dělala update tohoto starého článku, tento údaj by se tam již neobjevil, jsou dnes nové údaje a zdroje. Vedle toho, že to statisticky nesedí, je navíc mnoho úrazů u koní způsobeno nikoliv jízdou samotnou, ale pouze manipulací s koněm. Jiná otázka je disciplína všestrannost. Takže jízdy na koni patří k vysoce rizikovým sportům, ale údaj, že je 2x nebezpečnější,je zjednodušený a zavádějící.

 • 18. Filip Tesař

  Koně versus motorky

  12:41 - 12. 02. 2020

  Formulace byla trochu nešťastná, neboť, jak vidno, umožňuje dvojí výklad. Uvedený údaje se ovšem vztahujou k průměrnýmu počtu hodin naježděnejch jednou osobou (buď na koni, nebo na motorce), po kterým dochází ke zranění. Žádný převádění na počty jezdců na motorkách a na koních není potřeba, je v těch hodnotách už obsažený.

  Různý studie z různý doby z USA uváděj 0,28, 0,6 až 2 zranění na 1.000 naježděných hodin, 0,7–1 na 1.000 vyjížděk (z toho 20% vyžadujících hospitalizaci), 0,7 na 1.000 členů jezdeckých ročně (sledováno během 5letého období).
  Studie na náhodným vzorku z USA ukázala, že 27.5% respondentů mladších 25 let, jezdících nejméně 6x ročně bylo ošetřeno kvůli zranění během uplynulých 2 let. Dostupný údaje z USA, ale i jinejch zemí (Německo, Irsko, Švédsko) vycházej z omezenejch studií, hlavně z dotazování a údajů lékařů, celoplošný pak přepočítávaj zranění na celou populaci, tzn. v absolutních číslech. Lepší přehled proto poskytujou například celoplošný studie z Novýho Zélandu (Smartt & Chalmers 2008) a ze Švédska (Meredith & Stigson 2019), který uváděj absolutní hodnoty do kontextu.

  Jinak z dostupnejch studií celkově vychází, že nejohroženejší kategorií jsou mladý rekreační jezdci, co spadnou na vyjížďce. K nepoměrně menšímu počtu zranění dochází na hodinách výuky, na závodech a celkově mezi licencovanejma jezdcema. Absolutně největší počet zraněnějch jsou jezdkyně, ovšem díky tomu, že tvořej největší počet jezdců celkově; v porovnání s nima jsou muži až dvakrát ohroženější.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: