Ještě jednou nový občanský zákoník

16. 12. 2013 05:00

Obrázky: 2

Autor: Katka Lipinská Spoluautoři: Markéta Peterková Foto: Dominika Švehlová Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 27571 Počet komentářů: 36 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Začátek platnosti nového občanského zákoníku se blíží a mnoho lidí z něho začíná být nervózní. Mění se právní postavení zvířete, které přestává být věcí, a to s sebou nese změny. Dnes se zaměříme na problém exekucí v novém zákoníku a především na odpovědnost za škodu nebo úraz způsobený koněm jak při běžné manipulaci, tak v případě, že „dáváte hodiny“, ať již na koni svém, nebo na vlastním koni klienta.

O nejdůležitějších změnách souvisejících se změnou právního postavení zvířete jsme vás již informovali na jaře zde: Nový občanský zákoník a právní postavení zvířete, nicméně na prosby a dotazy čtenářů se k této problematice ještě jednou vracíme.

Koupě, prodej, exekuce...

Zvíře už podle zákona není věc, nýbrž živý a cítící tvor. Z toho vyplývá, že zákon jej musí jako takového tvora respektovat a musí také respektovat vzájemný vztah a emoční vazbu mezi ním a jeho majitelem. Tato změna spolu s nedávnou dražbou koní v Rousínově vyvolala dotazy, jak to bude s možností exekuce do budoucna. Podle Exekutorské komory České republiky je rozdíl v tom, zda se jedná o zvíře v lidské péči („domácí mazlíčci"), zvíře hospodářské (kráva, ovce), nebo zvíře v zájmovému chovu (především kůň). Zatímco zvíře v lidské péči být exekučně zabaveno nemůže, protože je potřeba respektovat vzájemný vztah a emoční vazbu mezi ním a jeho majitelem, hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu se toto ustanovení netýká. I do budoucna tedy bude možné provést exekuci např. koní nebo krav.
Podrobnosti zde: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1371-novy-obcansky-zakonik-na-exekucnim-postihu-zvirat-nic-nemeni-21-10-2013?w=

Možná ještě více než exekuce ale běžného majitele znamenají záležitosti kolem koupě a prodeje, které se také dočkaly změn. Jak jsme psali již v minulém článku, šestitýdenní lhůta na vrácení koně po koupi pro skrytou vadu ze zákona mizí a nově je možnost koně vrátit až do dvou let. Nehraje přitom roli, zda bývalý majitel o vadě věděl, nebo ne. Pokud tedy koupíte koně, dovezete si ho domů, on začne kulhat a vy na rentgenu zjistíte závažné nálezy, bývalému majiteli nebude nic platné vymlouvání, že o tom nevěděl, protože koně nikdy nerentgenoval. Pečlivé veterinární prohlídky při koupi nyní tedy nebudou ochranou jen kupujícího (je hezké vědět, že ze zákona koně můžu vrátit, ale s vymahatelností bývá problém), ale i prodávajícího. Vyjmuty jsou pouze vady, které lze s vynaložením obvyklé pozornosti vidět při podpisu smlouvy (a nejsou prodávajícím zastřeny).

rs

Odpovědnost a trénování

Mění se i odpovědnost za koně, zatímco dříve se mnoho věcí dalo schovat za „neodvratitelnou náhodu" nebo bylo připsáno k tíži člověku (ne majiteli), který s koněm manipuloval, nyní mnohem více zodpovědnosti přechází na majitele, který je za své zvíře vždy spoluzodpovědný.

Podívejme se blíže na situaci, která zajímá všechny cvičitele i „cvičitele" jezdců a koní, tedy případ, že svěřenec spadne při tréninku z koně a nedejbože se domáhá náhrady škody. Zde se budou především vyšetřovat příčiny, které k pádu vedly, a pravděpodobě bude požadována náhrada škody společně i po majiteli koně. Pokud tedy kůň patří tomu, kdo vedl hodinu, pravděpodobně bude celá náhrada škody spočívat na něm, pokud se neprokáže, že příčina tkvěla v jezdci a jeho chování. Bude muset prokázat svou kvalifikaci - pokud ji mít nebude, bude to posuzováno jako nedbalost.
Dále bude muset škodu nahradit, pokud se prokáže, že ji způsobil neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou, danou za odměnu. A v neposlední řadě bude zodpovědný za svého koně.

K trochu jiné situaci dochází, pokud se jedná o výcvik na vlastním koni jezdce. I zde se budou zkoumat příčiny, proč k situaci došlo a kvalifikace cvičitele. Přitom není bez zajímavosti, že zatímco výcvik jezdce je živnost vázaná, výcvik koně je živnost volná, takže pokud někomu pomáháte např. s mladým nebo problematickým koněm, jste v jiné pozici, než když „dáváte hodiny". V případě sporu se však ani zde prokazování odbornosti nevyhnete a za své rady a za správnost a úplnost svých rad jste zodpovědní jako v případě výše. Nejste ale zodpovědní za jednání koně, pokud jste ho svým jednáním či radou nevyvolali.

Proč je tedy výhodné pořídit si cvičitelskou nebo instruktorskou licenci, pokud trénujete? Kromě zmíněného jednoznačného dokázání kvalifikace je zde ještě jeden důvod - jste pojištění. Pokud máte licenci jezdeckou, nebo jste členy ČJF bez licence, jste pojištění na úraz při ježdění nebo manipulaci s koněm, pokud máte „cvičitelák", jste pojištěni i pro případ, že se něco stane vašemu klientovi.

Ani v případě nezletilých vás své odpovědnosti nezbaví žádné prohlášení o ježdění na vlastní nebezpečí. Jediné, co vám v případném sporu může pomoci, je podepsaný tzv. informovaný souhlas, podobný tomu, jaký se podepisuje např. v nemocnicích. Ten je posuzován jako varování před možným nebezpečím. V rámci tohoto informovaného souhlasu by měla být jezdcům (v případě nezletilosti i jejich zákonným zástupcům) vysvětlena všechna rizika, související s danou činností - je vhodné je i konkrétně vyjmenovat (kopnutí, kousnutí, pád z koně, zavalení, pád i s koněm, splašení aj.). Toto sice člověka nezprostí viny, ale zmenší rozsah povinností k její náhradě.

fg

Poslední situace, na kterou se podíváme, se týká náhrady škody, ke které dojde za okolností, kdy s koněm nemanipuluje majitel, ale jím pověřená osoba (bereiter, ošetřovatel). Jak bylo uvedeno výše a dříve, za škodu způsobenou koněm v takovém případě zodpovídá společně jak majitel koně, tak člověk, který se zvířetem v tu chvíli manipuluje. Otázkou je výše náhrady, která závisí na podílu na škodní události. Pokud např. váš bereiter na vašem koni sveze cizí dítě, které mu spadne a zraní se, a vy nemáte předem domluveno, že toto dítě (nebo všechny děti) na koni vozit smí, je zodpovědný pouze bereiter. Pokud máte, pak závisí na okolnostech, ale v zásadě jste spoluvinni. Podobně je to v případě manipulace ošetřovatelů s vaším koněm. Pokud není dohodnuto, že kůň bude ošetřovateli voděn a oni to z nějakého důvodu udělají (např. při místování budou koně převádět z jednoho boxu do druhého) a kůň přitom způsobí škodu, jsou vinni pouze ošetřovatelé. Pokud je ale váš kůň denně s vaším souhlasem voděn do výběhu a jednou se přitom vytrhne a způsobí škodu, jste spoluvinni.

Zeptala jsem se JUDr. Markéty Peterkové, která sama koně vlastní, zda něco řešila v souvislosti s koňmi a přechodem na NOZ. „Neřeším nic, jenom pojistky kvůli odpovědnosti. Kdo je dobře pojištěn, není nepříjemně překvapen."

Připojené obrázky

Připojené články

15.03. 2013 09:00 Nový občanský zákoník a právní postavení zvířete

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Czarowniczka

  Super!!

  08:01 - 16. 12. 2013

  Perfektní článek, přesně tohle jsem potřebovala, VELKÝ dík redakci a autorům za jasný a přehledný článek!

 • 2. Petra

  petra

  10:38 - 16. 12. 2013

  tak to jsem zvědavá, jak to bude v praxi vypadat, myslím že si hodně lidí udělá nový vzor smlouvy na ustájení, kde vyjmenuje a nechá majitele podepsat, tak aby byl ustajovatel a jeho zaměstnanci z obliga v případě třeba právě úrazu koně při převádění z boxu do boxu př kydání apod.

 • 3. Kateřina Santarová

  změna smlouvy

  11:53 - 16. 12. 2013

  Reaguje na 2.

  Pokud vím, tak žádné změny ve smlouvách nepomohou, pokud budou v rozporu se zákonem... Jsem v pozici jak ustajovatele, ošetřovatele tak trenéra koní a pokud vím, tak věta ve smlouvě "veškeré odpovědnost v případě úrazu koně spadá na majitele....." apod. nemá žádnou právní váhu, jelikož podle zákona jste jako ošetřovatel, ustajovatel, třenér, cvičitěl prostě spoluviníci (pokud samozřejmě okolnosti neukáží jinak)...

 • 4. Katka K.

  Nový zák.

  12:29 - 16. 12. 2013

  Reaguje na 3.

  On tento nový zákoník je spíš přátelštější k ustajovateli a ošetřovateli než k majiteli. Ve starém je to (zjednodušeně) tak, že pokud kůň něco provede v nájemní stáji, majitel u toho není a neprokáže se zavinění něčím jiným nebo neodvratitelnou náhodou, je zodpovědný ustajovatel, který vzal "věc" do úschovy. V novém naopak je vždy spoluzodpovědný majitel koně, pokud se nejedná o skutek bez jeho vědomí.

 • 5. Martin Blažek

  Hmm, myslím, že to bude ke škodě všem a povede to pouze k velkému množství soudních sporů

  13:42 - 16. 12. 2013

  Touto úpravou se posouváme někam blíže k U.S.A., kde jsou soudy naprosto běžnou součástí denního života a bez vlastního právníka je člověk naprosto vyřízený. Přesun absolutní odpovědnosti na majitele koně i v případech, kdy naprosto nedokáže danou situaci ovlivnit mi přijde naprosto nespravedlná a proti zdravému rozumu. To že papírově vlastním zvíře, které jsem třeba nikdy ani neviděl (u sportovních koní celkem běžný fakt) a přes to nesu odpovědnost za jeho chování povede k tomu, že "sponzoři" nebudou chtít takové riziko nést a povede to ke zhoršení situace.

  To, že můj kůň šlápne ošetřovatelce v boxe při "běžném místování" na nohu a způsobí jí pracovní neschopnost ale budu za to odpovědný já, jako majitel koně je také naprostý výplod choré mysli právníka. Vůbec nechápu, že toto mohl někdo vymyslet. Jak toto mohu ovlivnit? Proč za toto mám nést odpovědnost?

  Další kravinou je absolutní opovědnost za chování mého koně při výcviku. Všichni víme, jak snadno začátečník z koně spadne a že k úrazu není daleko. Tato úprava pouze omezí dostupnost jezdeckého sportu začátečníkům, protože jedině blázen by půjčil za těchto okolností po novém roce svého koně někomu pod zadek..

  Jediné pozitivní, co zde vidím je, že se konečně začne zkoumat kvalifikace člověka, který se postavil na zem a bez cvičitelské či trenérské licence bude dotyčný "cvičitel" automaticky vinnen nedbalostí..

 • 6. Martin Blažek

  Můj závěr pro další postup..

  13:59 - 16. 12. 2013

  Na základě toho, co jsem se dočetl jsem si udělal jasno - u nás nikdy nepůjčíme cizí osobě našeho koně pro výcvik, děti zkrátka mají smůlu a poníci se budou nadále spokojeně pást ve výběhu. Kdo chce jezdit, bude si muset od příštího roku nejspíš pořídit vlastního koně.... A jsem rád, že mám koně ustájené doma, neboť představa, že hradím ustajovateli náklady za pracovní úraz jeho zaměstnance mi opravdu nedává klidného spánku.

 • 7. jil

  Cvičitelé a trenéři

  14:01 - 16. 12. 2013

  Nový OZ jsem nečetl, ale zajímal by mě a patrně nejen mě rozdíl mezi cvičitelskou licencí ČJF a tou která je vydána mimo ČJF s akreditací MŠMT při prokazování odbornosti. Licence ČJF je platná pouze při činnostech a akcích v rámci ČJF, a pokud vím není akreditována MŠMT, to by znamenalo že vůči státním orgánům je vlastně neplatná. Pak takový člověk z pohledu zákona nemá žádné právně uznatelné ověření odbornosti. Vázanou živnost na výcvik jízdy na koni vám vydá Živ. úřad jen na doklad o odborné způsobilosti s akreditací (čerstvá zkušenost z minulého týdne). Podobně to bude patrně i s pojištění úrazu při jízdě na koni - nebude to univerzální na všechny případy, ale určitá omezení budou v návaznosti na činnost ČJF. Pokud nemám pravdu, prosím autora zda by neupřesnil jak to vlastně je. Děkuji.

 • 8. Martin Blažek

  Cvičitelé a trenéři

  14:19 - 16. 12. 2013

  Cvičitelská a trenérská licence je platným dokladem pro ověření odbornosti. Však jej mohou vydávat pouze MŠMT akreditovaná pracoviště (akreditovaného pracoviště MŠMT JA-SOŠ M.Lázně, akreditovaného pracoviště MŠMT – Mgr. Jaroslav Sedláček - Hradištko, akreditovaného pracoviště MŠMT – MVDr. Eva Nesňalová, CSc. - Brno a akreditovaného pracoviště MŠMT – SZeŠ Lanškroun) a právě proto, aby to byla uznaná kvalifikace pro úřady se doba studia musela rozšířit na semestrální studium s předepsaným počtem teoretických i praktických hodin. U trenéra I. třídy se dokonce jedná o dvouleté studium zakončené obhajobou diplomové práce. Viz: http://www.cjf.cz/dokumenty/vzdelavani/2012/Vzdelavani_dokument_2012_1.pdf nebo http://www.cjf.cz/vzdel_cvicitele.aspx)

 • 9. Martin Blažek

  Ještě jeden postesk nad tímto absurdistánem :-/

  14:40 - 16. 12. 2013

  Naprosto se mi hnusí svět, do kterého pomalu směřujeme a je podle mě postavený zcela na hlavu a přenáší odpovědnost sama za sebe na druhé jen proto, že jsou papírově majiteli čehosi.. Chci jezdit na koni, jsou mi vysvětlena rizika (mohu být shozen, nakopnut, sežrán za živa, ušlapán stádem, uvláčen po asfaltu….) Přes to všechno chci dále na koni jezdit a starat se o ně. Dokud to všechno jde podle mých představ, jsem šťastný a spokojený. Pak ale spadnu, kůň na mě šlápne, za zaseklou nohu ve třmenu mi povláčí po asfaltu.. A ouha.. Chci náhradu škody po majiteli, protože má nevychovaného koně?? Proboha!! Kdo mě nutil na toho koně sedat? Sedl jsem si na něj s vědomím všech těchto rizik, tak proč se divím, že z rizika je najednou skutečnost? Věděl jsem, že se mi může něco stát a nikdo mi nenutil si na toho koně sedat, tak proč by za mou "odvahu" nebo touhu po ježdění na koni měl nést odpovědnost kdokoli jiný, než právě a jenom JÁ??? Stejně tak je to s ošetřovateli. Jdou do práce s vědomím toho, jaká jejich práce nese rizika. Stejně jako horníci fárají do dolu s tím, že mohou být zasypáni, tak zkrátka ošetřovatelce může kůň šlápnout na nohu a proč by za toto měl nést odpovědnost majitel koně, který tam tou dobou vůbec není?? Fakt nechápu, kdo tato pravidla vymýšlí a opravdu se mi tento svět plný alibismu a přehazování odpovědnosti ze sebe na druhé ani trošku nelíbí...

 • 10. Katka K.

  Informovaný souhlas

  16:36 - 16. 12. 2013

  Reaguje na 9.

  Martine, k tomu slouží informovaný souhlas. Je to podobné jako v té nemocnici, při průšvihu při operaci taky můžeš doktora žalovat, pokud máš pocit, že za újmu může a on může prokázat, že nepochybil a že nastalo něco, nač jsi byl v informovaném souhlasu upozorněn. Otázka, na kterou zatím neznáme odpověď (prý se bude posuzovat individuálně), je nakolik tedy budeš vinen pouze samotným faktem, že vlastníš koně - to bohužel ukáže až praxe, to dnes nikdo neví.

  Jil, podle mých informací lze kvalifikaci prokázat obojím (myslím v případě viny, ne na ŽÚ). Ono pokud vím není nikde stanoveno, co konkrétně je považováno za nutnou kvalifikaci, podle mě by dávalo smysl, že na prokázání toho, že učím někoho vysedat, mi stačí i třeba S výkonnost, kterou vidím výše než cvičitelskou licenci, ale to už je věc názoru.
  Co se týče pojištění, sekretářka ČJF mi výslovně řekla, že pojištění člena se vztahuje na veškeré aktivity s koňmi, nejen na sportovní akce, pojištění cvičitele by se logicky měla vztahovat na výcvik.

 • 11. bkocovsky

  Pojištění

  16:43 - 16. 12. 2013

  Pojištění úrazu a pojištění odpovědnosti v občanském životě jsou 2 rozdílné věci. Vřele doporučuji na odpovědnost v občanském životě se pojistit do konce roku, tedy za "staré" ceny. Připojistit i zodpovědnost za držení pozemku. Od 1.1.2014 všechny pojišťovny v reakci na nový OZ poměrně radikálně zdražují pojistné.

 • 12. ppindian

  Veselý výklad

  22:05 - 16. 12. 2013

  Některé formulace mi připadají dost veselé. Škoda že v článku nejsou odkazy na příslušné paragrafy, aby bylo jasné z jakého znění výklad vychází. Takhle budu muset všechno přečíst abych mohl oponovat.
  Například "citová vazba" není tak jednoznačně vázaná zvířata chovaná v domáctnosti. Stejně tak odpovědnost mi připadá místy vyložena poměrně volně a místy naopak nepřiměřeně striktně.

  Každopádně pojištění už je prakticky nutnost.

 • 13. Katka K.

  2Pindos

  10:38 - 17. 12. 2013

  Reaguje na 12.

  Možná by z dlouhodobého hlediska bylo užitečnější namísto oponování sepsat navazující článek.:-)
  Formulace jsou veselé, protože je formuloval neprávník, byť dle informací právníka. Skutečně jsem nezabíhala do právnických detailů (např. ohledně tebou zmiňované citové vazby u zvířat v domácnostech, která je formulována mnohem precizněji, nicméně pro koně zcela irelevantní. Článek není kompletním popisem změn, souvisejících s NOZ, ale spíše pro normálního člověka srozumitelným souhrnem nejběžnějších situací a změn v pohledu na ně. Je velmi pravděpodobné, že tam zdaleka nejsou obsaženy všechny situace a navíc po rozhovoru s několika lidmi mám silný pocit, že protože zatím neplatí, je to hodně o tom, jak si ho který právník vykládá. I z toho důvodu by bylo dobré sepsat výklad i někoho jiného, kdo tomu rozumí - my máme jen Markétu.

 • 14. žofré

  Bude to lokální folklor

  11:27 - 17. 12. 2013

  podle konkrétní interakce konkrétních zúčasněných.
  Informované souhlasy podpisovat dávám, pojištění uzavírám , i na zvěř.
  Jsem si vědoma toho, že 24/7 nestačí na to, abych vytaxovala všechny možné újmy a i poté se můžeme bavit o selhání věci účastné v situaci/ praskla karabinka/ nebo o stavu a rozpoložení poškozeného v okamžiku, kdy souhlas podpisoval. A budeme se také bavit s likvidátorem té pojišťovny, také různě.

  Sdílím pocity Martina Blažka a nechápu. Nechápu, že jsem dost způsobilá k řízení motorového vozidla,dost způsobilá k uzavírání velkých a dlouhodobých půjček-ale přitom je mi třeba napsat na tácek pod masem, že se tento nežere.
  Pokud žeru tácky, mám mít opatrovníka a sníženou způsobilost,nebo co nejakutněji pohovor s psychiatrem, eventuelně ochranné léčení, abych si neublížila.Ne zaměstnávat lidi s vysokými tabulkovými platy, částečně státem nadělovanými.

  Doufám, že se soudci přidrží i dalších částí NOZ:
  "...nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých"
  "...Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat"

 • 15. Fany Hipo

  několik dotazů

  11:52 - 17. 12. 2013

  ráda bych věděla konkrétně kde najdu soupis vad které lze uplatnit dva roky respektve jak se to řeší v případě, že mi koně poškodí a budou chtít vrátit poškozené zvíře - pokažené ježděním, tréninkem ,mechanicky. Příklad. Prodám koně a za dva roky mi vrátí koně který shazuje jezdce a má natrženou šlachu - co s tím?
  Dále jak je to s pronájmem koní klientům - jak je to řešeno.
  Předem děkuji.

 • 16. ppindian

  2Žofra

  12:17 - 17. 12. 2013

  Reaguje na 14.

  :-) doufám že tohle:
  '
  Doufám, že se soudci přidrží i dalších částí NOZ:
  "...nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých"
  '
  někdo použije vůči soudci který vydá rozsudek který se dotčené straně nebude líbit. To teprve začne ta správná prdel (opravdu, slovy "prdel") :-)))

 • 17. Leny

  Hm

  13:03 - 17. 12. 2013

  Úprava, co se týče koní mně také nepřijde příliš šťastná... Z vlastnictví koně je vlastně taková časovaná bomba :-) Protože dřív nebo později se něco semele. Ale ano to riziko ponesu, pokud koně budu chtít vlastnit. Dost dobře si ale nedokážu představit, komu se bude chtít za těchto podmínek někoho něco učit a nedejbože mu k tomu půjčit i vlastního koně. Co si budeme povídat, zase bůhvijak to výdělečné není, aby to menším stájím nebo soukromníkům za to stálo. A dvouletá lhůta na vrácení? Blbost. Jsem zvědavá, jak se tohle bude řešit v praxi. Když si koupím ST skokana za mega a nebudu umět příliš jezdit, tak koně zákonitě zku...m a za rok ho vyštycovaného a kulhajícího budu moct vrátit, no to se vyplatí, teda mně ne prodávajícímu. Dokážu si takové vykuky představit docela živě, takže snad nikdy nebudu muset nic prodat...

 • 18. žofré

  Indoši,

  13:19 - 17. 12. 2013

  Reaguje na 16.

  já se živit prodejem lžic, taky mě těší, že prší polífka:-).

  A někdy ani ne.Nemám ráda nesmysly.

 • 19. jardacab

  prodej koně

  14:59 - 17. 12. 2013

  s prodejem koně to bude asi velmi zajímavé, např. prodám koně na rekreačku ve věku 15let, jako 17letého kulhajícího nebo kašlajícího mi ho vrátí kupující a bude chtít vrátit zpět své peníze? no to snad ne! asi si začnu kupovat koně na "dobu určitou" 20-23měsíců , použiji - využiji - vrátím, no ideální stav :(

 • 20. Ondřej POSEJPAL

  ***

  17:03 - 17. 12. 2013

  ...létapáně 5, zas nezměnil se svět .....

 • 21. chorejka

  rtg celého koně

  19:20 - 17. 12. 2013

  !!!!!!!
  Skrytá vada? Takže mi řekněte kolik stojí CT vyšetření na celého koně. A zda je možné toho koně tedy celého zrentgenovat? Aby tam teda nebyla skrytá vada. ..... A kdo takovéto vyšetření bude platit, když si vezmu, že prodejní RTG je pouze ,,o čtyřech nohách,, a zbytek těla není zrentgenováno a i tak to stojí nemalé peníze. ????!!!
  A do jaké finanční hranice tohoto koně se může vrátit.

  Např. prodám jedenáctiletého perspektivního koně pro juniora do šampionátů a on mi ho po dvou letech vrátí? Přičemž, jako 13letého odštycovaného koně po tom jezdci nebo ve špatném fyzickém stavu toho koně nemám šanci takového koně prodat ani za jateční cenu.
  Lidi tohle chce vzpouru !!!!!!

 • 22. ppindian

  chorejka

  20:36 - 17. 12. 2013

  Reaguje na 21.

  "Lidi tohle chce vzpouru !!!!!!"

  To nikam nevede. Myslím že to chce především nastudovat ne jeden nebo dva paragrafy, ale i další paragrafy byť zdánlivě nesouvisející.
  Druhý krok je mít řádně sepsanou smlouvu.
  A třetí krok je, aby nějaké odborné sdružení někomu (MZe? ZemVyb ....) podalo podnět k novele zákona opírající se o právní analýzu, ale fundovanou od respektovaného autora, kterému reálnou koňosituaci objasní třeba to odborné sdružení.
  A nebo podat rozklad/stížnost/žalobu k NSS nebo US, podle formulace protestu.

  Ale ze všeho nejdřív, pochopit nový zákon.

  bych řekl

 • 23. Eva Holubcová

  nerozumím

  11:40 - 18. 12. 2013

  "Aktuálně máte jako kupující záruku na koně jen 6 týdnů, a to jen na skryté vady. Od nového roku to místo 6 týdnů budou dva roky a pokud si dáte do smlouvy, k jakému účelu chcete koně využívat, můžete ho vrátit nejen z důvodů zdravotních, ale i z důvodů, že nevyhovuje tomuto účelu"
  Tomu nerozumím. Koupím parkúráka, zaštycuji ho a pak.... vrátím z důvodu, že tomu účelu nevyhovuje?

 • 24. ppindian

  re:nerozumím

  07:29 - 20. 12. 2013

  Reaguje na 23.

  Ono to konečně bude muset být i s prodejem koní stejně jako se vším ostatním co má nějakou větší hodnotu.¨
  Je běžné, že když kupuji něco dražšího tak si to nechám předvést, případně si to vyzkouším a pak to převezmu. S koněm by to mělo být stejné. Když kupuji auto tak k němu dostanu homologaci, techničák a když chci tak si můžu projet jestli mi vyhovuje. S koněm by to mělo být stejné, dostanu průkaz, měl bych dostat třeba rentgeny a měl bych si ho vyzkoušet. Součástí každé větší koupě je něco jak dodací list nebo předávací protokol, kde je uvedena specifikace. Tím by to mělo být dané.
  Druhou věcí která se tu nezmiňuje je, že při vrácení bude muset kupující prokázat že šlo skutečně o skrytou vadu.
  Například za situace kdy si kupující koně vyzkoušel, je sepsána kvalitní smlouva a kůň byl předán a kupující ho bude chtít vrátit po jedné závodní sezoně kde s ním bude něco absolvovat, bude docela těžké prokázat že ten kůň byl porouchaný od začátku.
  Myslím že NOS není problém kodifikace, specialně u koňáků to je problém jejich důslednosti.

 • 25. Mevrin

  Nový zák

  10:55 - 20. 12. 2013

  Reaguje na 4.

  Myslím si, že asi nebude sporu o to, kdo je zodpovědný při manipulaci. Tady by to měl vždy být člověk, ktrý s koněm manipuluje. Problém nastane i v případě, že kůň způsobí ustajovateli škodu v okamžiku, kdy s ním nikdo nemanipuluje( přes noc vám ukopne napaječku) a tady si budete podle zákona jako ustajovatel muset zaplatit polovinu škody. Totéž platí při poničení ohrad apd. Zatím to řeším tak, že smlouvy měním na čisté nájemní smlouvy o pronájmu nemovitosti jako prostor k ustájení. Co si majitel do tohoto prostoru dá a jak se o "to" on sám bude starat je na jeho vůli. Jako přídavnou službu k pronájmu zajistím dodávku energií, krmiva, vody, a zajistím na požádání služby kováře a veterináře. V nájemní smlouvě potom jasně stojí, že veškerá péče o koně je na majiteli. Jako když si někdo pronajme garáž. Zde take majitel garáže nezodpovídá za škodu, kterou tam auto nájemce způsobí. Jiná věc je potom zodpovědnost pronajímatele při přímé manipulaci s koněm.

 • 26. Mevrin

  chorejka

  11:21 - 20. 12. 2013

  Reaguje na 22.

  Největší legrace na tom je, že podle mě zákonodárce myslel oním slovem "svěrění zvířete" situaci, kdy někdo svěří psa někomu jinému třeba k vyvenčení a ten někdo je tady pak při škodě vzniklé při tom venčení spoluzodpovědný. O problematiku nájemního ustajování neměl v tomto případě zákonodárce ani ponětí.

 • 27. Mevrin

  Nový zák

  11:38 - 20. 12. 2013

  Reaguje na 25.

  Ještě mám jednu legraci. Z vlastní stáje. Máme režim 24/7 a ve stádě cca 10 - 14 koní nájemních. Od podzimu, kdy dekujeme, se stává, že kůň má roztrženou deku. Nikdo nezjistí jestli si ji roztrhl na pastvině sám nebo mu ji zlikvidoval kousnutím jiný kůň. Pro majitele je ale super zpráva, že pronajímatel mu musí vždycky zaplatit polovinu deky. Tato situace prostě jednoznačně povede k tomu, že nikdo nebude chtít za těchto podmínek ustajovat a všichni budeme muset mít své koně doma, což bude potíž hlavně pro majitele v panelácích a městech obecně.

 • 28. ppindian

  re: novyzak

  18:25 - 20. 12. 2013

  Reaguje na 27.

  "Tato situace prostě jednoznačně povede k tomu, že nikdo nebude chtít za těchto podmínek ustajovat a všichni budeme muset mít své koně doma, což bude potíž hlavně pro majitele v panelácích a městech obecně."

  Ono to tak horké nebude. Spousta stájí žije i z toho ustajování. Rekněme při počtu 20 ustájených koní cca 6000,- za koně to už je měsíčně významná část příjmu takové stáje. To si majitel areálu předpokládám dost rozmyslí aby prudil majitele koní nějakýma naprostýma hovadinama tohodle typu. A majitele předpokládám taky takové idiotské nápady mít nebudou, protože takových se zase pronajímatel fofrem zbaví.

  V tomhle ohledu by to klidně nechal na neviditlené ruce trhu.

 • 29. Adéla Myšková

  nájemní smlouva

  22:56 - 24. 12. 2013

  Reaguje na 25.

  Dobrý večer, mohla bych poprosit o zaslání Vaší nájemní smlouvy?děkuji Myšková

 • 30. Mevrin

  Nový zák

  12:43 - 27. 12. 2013

  Reaguje na 27.

  No víte, u nás ustájení v režimu 24/7 je 4000, zimní deka, kterou u nás mají všichni majitelé 300gr/1200D stojí i s krkem mezi 5000-6000. Takže to určitě určitě není prkotina ani pro majitele koní ani pro ustajovatele.

 • 31. Mevrin

  nájemní smlouva

  12:44 - 27. 12. 2013

  Reaguje na 29.

  smlouvu mohu zaslat, ale nemám na vás email.

 • 32. Bufa

  smlouva o pronájmu koně

  16:47 - 09. 01. 2014

  Mohl by mi někdo říct, jak se budou řešit smlouvy o pronájmu koně? pokud koně někomu pronajmu, budu stále jako majitel koně za něho zodpovědná? Pokud ano, nevíte, kde je nejlepší se pro takový případ pojistit?

 • 33. markysa

  Nájemní smlouva

  23:41 - 28. 01. 2014

  Reaguje na 31.

  Dobrý den, mohla bych vás také poprosit o zaslání smlouvy o nájmu koně? Nevím, co tam mám vše zařadit, tak bych se aspoň podívala můj e-mail: markikingl@seznam.cz
  Předem moc děkuji pěkný den

 • 34. Mevrin

  re markysa Nájemní smlouva

  10:09 - 29. 01. 2014

  Neřešil jsem tady nájem koně. Právě kvůli §2933 a částečně i §1014 NOZ bude nyní téměř nemožné někomu pronajmout koně. Já jsem tady psal o smlouvě o ustájení koně, kterou jsem kvůli výše zmíněným § předělal na pronájem prostor k ustájení. Tedy neřeším co a koho si majitel do tohoto pronajatého prostoru dá a jak se o to stará. Zajišťuji v rámci doplňkových služeb jen hromadně krmivo, stelivo, vodu, energie, podkováře a veterináře a pravidelnou dodávku těchto komodit ke koním.

 • 35. valinda

  smlouva ustájení

  13:19 - 31. 01. 2014

  Reaguje na 31.

  Dobrý den, také bych Vás moc ráda poprosila o zaslání Vašeho návrhu smlouvy na mail.
  Předem děkuji. Zatím se mi z té představy, jakým způsobem bude nový zákon fungovat, ježí vlasy hrůzou... bara.blahova@volny.cz

 • 36. Pavlína Sýkorová

  pojištění

  15:21 - 21. 04. 2015

  Když vlastním jezdeckou nebo instruktorskou licenci jsem automaticky pojištěná? Tak jsem tento článek pochopila

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: