Integrace Baucherova systému do klasické školy de la Guériniera II.

27. 06. 2011 05:00

Obrázky: 4

Autor: The Horse Magazine Seriál: Ježdění jako umění Překladatel: Kateřina Lipinská Počet přečtení: 3677 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Tentokrát jsme výjimečně zařadili místo Tváří další díl seriálu Ježdění jako umění, aby vám neutekly souvislosti z minula. Pokračujeme s povídáním o Baucherovi a jeho technikách. Po 'uvolňování huby' se dozvíte, jak se řešil odpor koně a povíme si i o testu sebenesení, známém Descent de Main. V druhé části potom autor zhodnotí Baucherův přístup a připomene, kolik společného má s moderní drezurou.

Když se objeví odpor a zdá se, že nejsme schopni jej vyřešit běžnými pomůckami, lze přikročit k Baucherově taktice, takzvané technice 'přerušení síly a cviku'.

preskokTato technika se skládá ze zastavení, dokud neobnovíme klid a harmonii, znovunastolení rovnováhy a uvolnění svalů, které vyvolaly odpor. Příklad pro lepší pochopení přerušení síly a cviku: když po prodloužení klusu chceme přechod do shromážděného klusu, ale kůň ztratí rovnováhu a padne na předek, provedeme zastavení, aby získal lepší rovnováhu a když k tomu dojde, pokračujeme ve shromážděném klusu. Nebo jak Michel Henriquet vysvětluje ve své knize Henriquet en Dressage, zastavení při polovičním překroku při zachování ohnutí nám umožní opravit potíže v překroku i pozici zádi a ohnutí.

Dalším Baucherovým konceptem je nepracovat při odporu. K vyřešení je možné využít kombinovaný efekt. Ve svém díle "Second Manner" (nejednalo se o další Baucherovu knihu, nýbrž o dvanáctou reedici jeho Method of Equitation, pozměněnou a vydanou pod jiným názvem - pozn. překl.) radí v případě silového odporu (svalové kontrakce) vibrovat rukama, což je velmi mírné a velmi jemné potřásání otěžemi v prstech. V případě odporu, vyvolaného ztrátou rovnováhy, radí používat poloviční zádrže pouze rukama.

Klesnutí ruky (Descent de Main) je záměrné přerušení kontaktu, užívané ke kontrole, zda je kůň v pozici sebenesení a povzbuzení, aby se sám nesl a nebyl závislý jen na pomůckách pro udržení rovnováhy. I De la Guérinière používal tuto techniku a Baucher popsal to samé.

Dále Baucher radí i 'klesnutí holeně' (přerušení kontaktu holení s koně) se stejným cílem.

hubaKlesnutí ruky je posunutí ruky vpřed a dolů, aby se přerušil kontakt s koněm, relativně pokročilým ve výcviku. Na důkaz, že je v rovnováze, musí kůň sám udržet rovnováhu a kmih.

Uberstreichen je německý výraz, který definuje techniku se stejným cílem - spočívá v posunutí rukou dopředu nad hřeben hřívy, také pro přerušení kontaktu pro ověření a podporu nezávislosti na jezdcových pomůckách a udržování vlastní rovnováhy. Tato technika by měla být používána na začátku tréninku, ale až u koně, který už zná pomůcky a má dostatek rovnováhy vzhledem k svému tréninkovému stupni.

Další základní technikou Baucherova systému je přestat s veškerou jezdcovou činností, když je dosaženo požadovaného pohybu. Pokud je toto praktikováno od začátku ježdění, výsledkem je velmi příjemný kůň co se týče poslušnosti na pomůcky, který se od počátku pohybuje v sebenesení, jak doporučují pravidla FEI (..."kůň působí dojmem, že to, co je po něm vyžadováno, provádí sám ze své vlastní vůle." Článek 401). Tohle je ale velmi často opomíjeno jezdci, kteří se bojí ztráty kontroly (kvůli špatnému tréninku) a protože rozhodčí nerozumějí nebo nedoceňují důležitost výše zmíněného článku.

Bohužel, přestože Baucher předstíral, že znovuobjevil umění ježdění, ani nezmínil dovnitř plec. A zde drasticky chybil, protože laterální práce, kterou používal, byla víc v typu ustupování na holeň, to znamená bez ohnutí. Jeho koně a koně následně trénovaní dle jeho systému vykazovali nedostatek laterální ohebnosti. To bylo nejčastějším předmětem kritiky u koní, trénovaných tímto stylem.

Nesprávně aplikovaný kombinovaný efekt může způsobit ztrátu kmihu koně, ale pokud je kombinovaný s častými a energickými přechody dopředu bez použití ruky (holeň bez ruky), toto riziko nenastává.

Přerušení síly a cviku, když se přežene, může také vést ke ztrátě kmihu koně.
Obecně řečeno, jak víme, všechny techniky, pokud jsou nesprávně aplikované, kazí trénink, ale to není důvod je nepoužívat. Musíme je používat správně.

couvaniV knize "Second Manner" Baucher představil nové techniky (cíle a principy zůstaly tytéž), jako ruka bez holeně a holeň bez ruky, což jsem viděl interpretovat různými způsoby. Pro mě je nejlogičtější a nejvíce ve shodě s tím, co Baucher psal, používání izolovaných pomůcek na začátku výcviku. Až když kůň porozumí (ruce a holeni) a bez váhání uposlechne, můžeme kombinovat obojí.

Už D. Diogo de Bragança ve své knize uvádí, že pro pokročilé ježdění je technika 'ruka bez holeně a holeň bez ruky' příliš teoretická, ale mohli bychom vzít v úvahu interpretaci generála Decarpentryho, že se nemá zvyšovat působení jednoho ve stejnou chvíli, když zvyšujeme působení druhého.

Jak jsem už poznamenal dříve, Baucherovi vděčíme za představení nových technik, které umožňují shromáždění (Rassembler) koní v plnokrevném typu, arabů a krevnatých koní lehčí stavby než těch, co se využívali ve Staré škole.

A pokud se nepletu, byl to také Baucher, kdo vynalezl, nebo přinejmenším poprvé veřejně ukázal a napsal o přeskocích každý cvalový skok.

Baucher velkým dílem přispěl k rozvoji jezdectví navzdory tomu, že na něj často útočí lidé, kteří ho nikdy nestudovali a tento systém nezkoušeli. Kdyby přejal všechno dobré, co se používalo před ním, zejména od de la Guérinièra, byl by jedním z největších géniů equestriálního světa.

Uváděl jsem pouze to, co můžeme a měli bychom kombinovat z těchto dvou vizí (Bauchera a de la Guérinièra), aby bylo ježdění logické, racionální a opravdu efektivní, tak jak to znal a mistrně praktikoval Mestre Nuno Oliviera.

Resumé:

Na prvním místě musíme připustit, že není možné vzdělat koně bez dovnitř plece. De la Guérinière pronesl, že to je první i poslední lekcí, kterou je potřeba koni dát, Nuno Oliviera ji nazývá aspirinem jezdectví. Začínáme od začátku a když kůň ví, jak ji provádět, necháme klesnout ruku na straně ohnutí (vnitřní), aby kůň prováděl dovnitř plec v sebenesení a bez nutnosti neustálého používání pomůcek. Člověk dokonce přestane dávat veškeré pomůcky, ale jsme připraveni je obnovit v případě ztráty rovnováhy nebo kmihu. A tyto principy je třeba používat ve všech cvicích, které od koně požadujeme.

Pokud narazíme na odpor, který nemůžeme hned vyřešit, zastavíme, přerušíme sílu i pohyb, obnovíme rovnováhu, znovunastolíme klid a harmonii a začneme znovu s tím, co jsme dělali. Naučte se uvolnit hubu a krk a použijte to, je-li to potřeba. Naučte koně ustoupit na pouhý stisk holeně, jak bylo vysvětleno výše.

Naučte jej kombinovanému efektu a tato cvičení kombinujte s energickými přechody dopředu. Udržujte koně vždy připraveného reagovat na pomůcky vpřed, mějte ho vždy 'před holení'. Naučte koně uvolnit hubu nejprve v zastavení, pak při pohybu. Kdykoli se objeví ztuhnutí nebo dojde ke ztrátě rovnováhy, použijte kombinovaný efekt, zavibrování a poloviční zádrž.

nunoMyslím, že jsem vysvětlil, jak je možné kombinovat metody de la Guérinièra a systém Bauchera. Nikdy bychom neměli zapomenout učení a principy de la Guérinièra. Byl to on, kdo veřejně představil metodu, která je současně postupná, vede ke zlepšení po malých krocích a především, logická a racionální, s nahlížením na koně jako na atleta, díky čemuž se kůň cítí příjemně při veškeré práci, která je po něm požadována.

Nuno Oliviera geniálně ukázal, jak to dělat. Všichni jeho opravdoví studenti dělají totéž. Někteří se více opírají o de la Guérinièra, jiní o Bauchera, ale všichni kombinují oba přístupy. To je pro mě důkaz, že kombinace technik Bauchera a metody de la Guérinièra je jediný způsob, jak učit koně správně, efektivně a poctivě. Jen tímto způsobem můžeme ukázat, jakou lásku a respekt cítíme k těmto úžasným tvorům. Všichni dobří závodní jezdci používají různou kombinaci těchto technik a metod. Člověk často vidí na opracovištích jezdce, jak zastavují, uvolňují hubu, krk nebo záď (a přerušují cvik), aby vyřešili ztuhlost.

Moderní cvičitelé často mluví a píší o 'ruce bez holeně a holeni bez ruky', jako by se jednalo o novou techniku, kterou vymysleli. Nejprve jsem tento text napsal se záměrem publikovat jej jako článek v časopise, pak když jsem psal svou knihu, myslel jsem si, že by se do ní velmi hodila jako jedna kapitola, protože souvisí s principy a technikami, v knize vysvětlovanými.

Ale když jsem článek dokončil, zjistil jsem, že má širší souvislosti, než co jsem si vytyčil vysvětlit. Toto téma velmi souvisí s moderní drezurou. Pokud člověk čte nějakou moderní knihu, některé Baucherovy techniky jsou v ní popisovány docela přesně. Například Kyra Kyrklund napsala: "když chci zpomalit nebo zastavit, nepoužívám holeně" (ruka bez holeně - Baucher).

Další citace Kyry Kyrklund: "Je nezbytné naučit koně reagovat rychle na pomůcky a aby stále poslouchal specifickou pomůcku, i když její účinek ustává, dokud nepřijde další pomůcka." Další ze základních Baucherových technik je ukončit působení jezdce, pokud je dosaženo požadovaného pohybu, což „pokud je praktikováno od začátku ježdění, výsledkem je velmi příjemný kůň co se týče poslušnosti na pomůcky."

Decarpentry napsal, že prakticky každý uplatňuje Bauchera, aniž by o tom věděl. Při čtení Steinbrechta, který Bauchera napadá a přitom v téměř všech kapitolách vysvětluje nějaké techniky úplně stejně jako Baucher.

Mohl bych dát mnohem více příkladů, ale to by byl tento článek nudný a opakoval bych se, myslím, že každý dojde ke stejnému výsledku jako já, že moderní klasické ježdění není nic jiného než kombinace metody de la Guérinièra s některými Baucherovými technikami. Rollkur, který je dnes tolik diskutovaný, není nic jiného než Baucherovo Ramener Outre. Což nám myslím připomíná, že ne všechny Baucherovy techniky jsou vhodné pro závodní přípravu a zcela jistě nás to upomíná, že tyto techniky jsou cenné jen tehdy, pokud rozvíjejí koně po fyzické i mentální stránce a pokud jsou používány s racionální a postupně rozvíjející metodou de la Guérinièra.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: