Instruktoři aktivit s využitím koní

24. 07. 2015 10:00

Obrázky: 5

Autor: Tým ČHS Rubrika: Hiporehabilitace Počet přečtení: 6126 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Kůň svou velikostí a podstatou je sám o sobě silným motivačním prvkem. Ale jak takový potenciál smysluplně, cíleně a hlavně bezpečně využít u osob, kde je potřeba řešit nějaký zásadní výchovný, sociální nebo pedagogický problém? Na to byl zaměřen kurz Aktivity s využitím koní pod Českou hiporehabilitační společností (ČHS) a první adeptky kurzu již složily zkoušky.

Na začátek povídání malé interview s předsedkyní ČHS, Věrou Lantelme

Nejprve malé osvěžení terminologie. Proč bylo nahrazeno Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ) termínem Aktivity s využitím koní (AVK)? V čem se AVK liší?

LPPJ obsahovalo složku pedagogickou, sociální i zdravotnickou. To přinášelo mnoho problémů pro vlastní činnost provozovatele, docházelo k nedorozuměním při žádostech o dotace a granty a taky při jednáních s úřady. Proto se v roce 2009 stanovila nová terminologie, kde se oddělila složka pedagogická/sociální od zdravotnické a vznikly AVK a Psychoterapie pomocí koní (PPK). Protože doba se mění a s ní nároky, PPK ještě čeká další změna názvu, aby odpovídala legislativě jako zdravotní služba.

Věra Lantelme, hipoterapieJak vidíte budoucnost Aktivit s využitím koní?

AVK mají obrovský potenciál. Ať už jako další možnost být s koňmi pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie nebo jako cílená pedagogická/sociální intervence pro děti s různými problémy od pohybových, poruchy učení nebo komunikace s okolím. Poslední dobou má AVK velký úspěch jako volnočasová aktivita pro děti i dospělé. Hiporehabilitační střediska nabízejí většinou úplně jiný přístup ke svým uživatelům a koním než klasické jízdárny. Skupinky jsou malého počtu, jsou zde respektovány individuální potřeby a je kladen velký důraz na pohodu a spolupráci s koněm. Vzhledem k vysokému stupni připravenosti koní, AVK se v hiporehabilitačních střediscích nabízí pro děti již od věku 3 let. Ceny jsou samozřejmě za takové služby vyšší, ale zkušenost nám potvrdila, že rodiče si rádi za kvalitu a bezpečnost zaplatí.

Veřejnost vnímá hiporehabilitaci spíše ve smyslu hipoterapie a širší pojem AVK navozuje spíše jen jako „něco dělat s koňmi" pro radost... tedy spíš jako doplňkovou aktivitu. Plánuje ČHS nějakou kampaň na podporu a uznání AVK v očích odborné i laické veřejnosti?

V loňském roce měla ČHS velmi podařenou kampaň cílenou na širokou veřejnost a nejvíce se mluvilo opět o hipoterapii. V příštím roce bychom chtěli v mediální kampani pokračovat a určitě se tentokrát zaměříme na AVK, rozhodně si to tento obor zaslouží.

Kolik je u nás středisek zaměřených na Aktivity s využitím koní a koní se licencí pro AVK?

ČHS registruje 41 členských středisek, z toho se jich k AVK hlásí 29. Přesná čísla budeme vědět na konci prázdnin, protože právě probíhá kategorizace středisek dle vzdělání personálu a koní. Tento systém nám ukáže, kolik prozovatelů pro AVK má opravdu oprávnění. Licenci AVK kůň získá na základě složené Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. K dubnu 2015 mělo licenci AVK 96 koní z celkového počtu 109 vyzkoušených koní. Z toho je jasně vidět, že většina středisek AVK již provozuje, nebo počítá, že v blízké budoucnosti je zařadí do své nabídky služeb.

Aktivity s využitím koní zahrnují mimo jiné i práci s koněm ze země, což je s ohledem na bezpečnost jistě náročné. Existuje jednotná metodika pro bezpečný postup u jednotlivých typů uživatelů a jaká škola práce ze země je preferována?

ČHS v roce 2014/2015 vydala řadu metodik, mezi nimi je i Metodika vedení koní v hiporehabilitaci, která obsahuje manipulaci s koněm. Dále jsou vydány Standardy kvality péče AVK. Každý instruktor AVK má právo se rozhodnout, kterou školu práce ze země si vybere a jak ji bude ve své praxi aplikovat. Důležité je, aby mu to fungovalo, koně byli perfektně připraveni včetně rychlé odpovědi na neverbální, ale i hlasové pomůcky, protože instruktor musí své koně ovládat „na dálku", aby během lekce vše plynulo jak má a bylo bezpečno za každé situace.

Samostatná práce s koněmV kvalifikačních předpokladech pro získání osvědčení instruktora AVK je základem vzdělání směrem ke klientům - v pedagogické nebo sociální oblasti, zatímco zkušenosti nebo kvalifikace v ošetřování a výcviku koní nejsou podmínkou. Počítáte do budoucna se změnou? Např. vyžadování licence jezdeckého instruktora ČJF nebo akreditovaného kurzu cvičitel jezdectví, případně jiného odborného vzdělání?

Určitě je zkušenost s výcvikem koní velkou výhodou. Realita z proběhlého kurzu ukázala, že se absolventky potřebné znalosti naučily v rámci kurzu a to na vysoké úrovni. Hiporehabilitace je tak specifická, že žádná licence cvičitele jezdectví nezaručí, že dotyčný bude disponovat požadovanými schopnostmi. Licenci cvičitele nepožadujeme ani pro cvičitele koní pro hipoterapii - ten potřebuje mít obrovský záběr znalostí a schopností snad ze všech jezdeckých disciplín včetně cirkusových kousků.

V hipoterapii je nejčastější indikací dětská mozková obrna. Jaká je v současné době nejčastější indikace pro AVK?

U dětí se jedná o poruchy učení a chování, socializace, děti s tělesným a mentálním postižením, dále oběti šikany, týrání. U dospělých jsou hlavní indikací různé psychické problémy, častými uživateli jsou také lidé vyčerpaní, lidé se syndromem vyhoření nebo hledající smysluplnou a radostnou činnost do svého uspěchaného života. AVK je vhodná aktivita i pro seniory.

Jak je to s financováním aktivit s využitím koní v porovnání s hipoterapií?

AVK vychází trochu levněji než hipoterapie, což je dáno formou provedení. AVK jsou převážně skupinová aktivita (1-2 instruktoři, koně a 2 a více uživatelů), ale hipoterapie je vždy individuální terapie v poměru 2 členové personálu (vodič a fyzioterapeut), kůň a 1 klient. Hiporehabilitace bohužel není výdělečná činnost a prozatím není hrazena z veřejného zdravotnictví. Klienti a uživatelé si hradí přímo poměrnou část, zbytek nákladů kryje každé hiporehabilitační středisko ze sponzorských darů, dotací a grantů. Za to všem velké díky!

Kurz AVK není akreditován - dá se předpokládat, že dojde v této oblasti k nějakému posunu?

To není úplně jednoduché. Kůň není chápán jako školní pomůcka, a to doslova. Odpověď od příslušných úřadů je, že kůň by musel být ve třídě, aby kurz byl pro učitele akreditován. Ale nezdáváme to, nějaká cesta se určitě najde. Kurz AVK pod ČHS splňuje požadavky na kvalitní a bezpečné provádění AVK.

Co byste poradila zájemcům o provozování tohoto oboru hiporehabilitace?

Rozhodně doporučuji členství v ČHS, kde budou mít nejaktuálnější informace z oboru a výhody pro další vzdělávání. ČHS má odbornou sekci AVK, kde se vše tvoří. Dále zájemce může absolvovat odbornou praxi v některém Středisku praktické výuky (http://www.hiporehabilitace-cr.com/vzdelavaci-system-chs/nabidky-odbornych-praxi/), kde si může vše zkusit a zjistit, jestli je AVK to, co bych chtěl opravdu dělat.

Jak probíhaly závěrečné zkoušky kurzu Aktivity s využitím koní

Závěrečné zkoušky kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro první čtyři statečné účastnice (dalších 6 se chystá na podzimní termín) proběhly v horký sobotní den 13. června. Zázemí poskytlo Středisko praktické výuky pod Českou hiporehabilitační společností JK Vladykův Dvůr, kde proběhla výuka celé specializační části kurzu. Kurz AVK byl otevřen poprvé v historii, účastnilo se ho 10 žen s pedagogickým nebo sociálním vzděláním. Zkušební komise byla ve složení - Petra Křížová (sociální oblast), Vanda Casková (hipologie), Věra Lantelme (obecná hiporehabilitace) a Jindra Vladyková (pedagogická oblast).

Aby se zkoušky děvčata mohla zúčastnit, musela absolvovat 100 teoreticko-praktických hodin, 80 hodin odborné praxe, 20 hodin práce s koněm ze země a odevzdat vypracovanou kazuistiku. Zkouška trvala celý den. Dopoledne proběhla praktická část (příprava koně, ukázka samostatné práce s koněm, ukázka individuální a skupinové lekce AVK). Každá účastnice si musela vybrat odpovídající koně ze stáda, zorganizovat své kolegyně, aby zahrály role uživatelů dle vylosovaných úkolů. Hodnotilo se, zda výběr koně odpovídá potřebám uživatele, zda zkoušená účastnice si umí korektně sestavit a provést lekci, a zda její kolegyně umí zahrát požadované postižení či problém - tedy zda mají představu, jak se takový člověk cítí, chová a pohybuje. Odpoledne účastnice napsaly test a absolvovaly ústní přezkoušení. Ke konci byla vidět únava na všech, ale zvládly to a jsou prvními oficiálními instruktorkami AVK!

Osvědčení absolventky opravňuje k samostatnému vykonávání AVK. Zleva Ida Kubrichová, Lucie Brázdová, Jitka Bednářová-Smíšková, Lenka Nemazalová


Další kurz AVK plánujeme na únor 2016, zájemci mohou již nyní vyplnit nezávaznou elektronickou přihlášku https://docs.google.com/forms/d/1kjB69bISQK6O5F_PlUdG4WvFJuws-lI7Be9rps2HtGo/viewform?edit_requested=true# . Podmínkou zápisu do kurzu je ukončené vzdělání pedagogické, sociální nebo v oboru psychologie. Do tohoto kurzu přijímáme také absolventy vysokoškolských zooterapeutických oborů. Podrobnější informace naleznete na http://www.hiporehabilitace-cr.com/vzdelavaci-system-chs/kurz-aktivity-s-vyuzitim-koni/.

A co na kurz říkají účastnice?

„Kurz mi přinesl spoustu nových zkušeností, pohledů na věc, kontaktů a přátel. Doporučila bych jej jen těm, kteří to myslí opravdu vážně."
Mgr. Lucie Brázdová, Instruktorka AVK, Environmentalista, 33 let

„Záběr kurzu je skutečně široký, ale odpovídá to situaci v praxi, kdy pracujete během jednoho dne s pěti různými typy ambulantních uživatelů, od středně těžké mentální retardace, přes typického autistu nebo ADHD, dítě s poruchami chování po adolescenta s Downovým syndromem. Patří sem také senioři. Od kurzu jsem očekávala hlavně přesnou metodiku na každý typ uživatele a obohacení repertoáru hiporehabilitace. Samozřejmě to takhle striktně nejde a hodí se sem známé rčení o rybářském prutu. Měla jsem už takový osahaný, léta stejně používaný - a teď jsem dostala nový, má lepší vlastnosti, naviják, délku, více variací a tak - ale jak úspěšně s ním budu rybařit, to už záleží na mně. "
Ing. Michaela Burdová, absolventka kurzu AVK, instruktorka jezdectví ČJF

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: