Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Scater

29. 05. 2012 05:00

Obrázky: 24

Autor: Eva Holubcová Spoluautoři: Miroslav Hlahůlek Foto: Jana Němečková (www.leprechaunek.cz), sporthorse-data.com, bazakoni.pl, Eva Holubcová Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 11653 Počet komentářů: 14 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Scater je plemeníkem, který si pozornost jistě zaslouží. Je po výborném otci a pochází z jedné z nejlepších polských rodin, která pravidelně produkuje plemeníky a sportovní koně. Sám získal na překážkách Zlatý pohár Paramo a v chovu i přes skrovnou příležitost dokázal, že dobré koně dávat umí.

Scater si zde udělal jméno, když přišel do ČR jako čtyřletý po předchozí kariéře v Polsku. Onoho roku 1994 vyhrál Cenu dostihového závodiště (I. kat.), druhá místa v jedničkových dostizích získal za legendami Latén a Law Soziri. Pravá parketa pro hřebce se však ukázala až následující rok, kdy po úvodním startu v proutí přešel na překážky. Na překážkách již po druhém startu zahájil famózní šnůru 5 vítězství a skalpel Zlatého poháru Paramo figuroval jako pomyslná třešnička na dortu. V následujícím roce úvodní start ve Velké ceně města Pardubice vyhrál a porazil tam pozdějšího vítěze Velké pardubické Vronského. V dalším dostihu měl bohužel pád, nicméně své kvality potvrdil opět ve Velké ceně Synthesie, kde porazil Čest, Vronského a Kurta... Sezónu zakončil v Bratislavě, kde získal prestižní Velkou jesenní cenu.
V roce 1997 však vyběhl pouze dvakrát a v obou startech upadl. Zlomená noha znamenala konec nadějím a Scater byl zachráněn alespoň pro chov. Poté, co prošel několika stanicemi, zakotvil od roku 2000 v Němčicích, kde je doposud.

Scater

Hřebec je po Dixieland, který patří k velkým jménům v polském chovu. Je považován za otce tvrdých a dosti univerzálních koní, od absolutní rovinové extratřídy jako Solozzo po excelentní steeplery nebo sportovce. Také je populárním mateřským otcem. Jeho původ je na samostatnou kapitolu (pro teplokrevný chov podstatní Aquino II či Dorpat) a tak pro nedostatek místa pouze zmíním, že je z rodiny založené klisnou Oriental Pageant, která je matkou u nás úspěšně působícího Orientale (v Polsku po něm ve sportovním chovu působil Marten) a z její rodiny pochází také zdejší plemeník Grot (vl. výkonnost D: S, C: T). Z polské produkce této rodiny je třeba jmenovat plemeníka Oregon (Dakota), jehož krev lze najít v mnoha top polských koní, kteří se prosadili i na mezinárodní scéně.

Do teplokrevného chovu po něm zařadili v Polsku u nás tak populárního Masini, běhajícího v barvách české stáje Wrbna Racing. Právě příběh Masiniho připomíná pohádku o chudé Popelce, neboť byl koupen za pár korun jako přívažek k jiným koním, ale nakonec se stal nejbohatším koněm dostihové historie u nás, díky vynikajícím výkonům na překážkách, kde vydělal souhrnem 13 miliónů Kč. Hlavně v Itálii vyhrával kvalitní dostihy jako na běžícím pásu, získal Gran Premio di Merano a 2x Gran Steeplechase di Milano. Také předvedl životní a dodnes nedoceněný výkon ve Francii, kde v extrémně těžkém Grand Steeplechase de Paris (což se s českou Velkou pardubickou nedá ani vzdáleně z hlediska obtížnosti srovnat) doběhl pouze 13 délek za vítězem na 7. místě. Dnes působí v polském chovu v SK Kozienice, kde je k dispozici pro A 1/1 i teplokrevné klisny.

V polském teplokrevném chovu působí aktuálně další Dixielandův syn, a to San Luis, který vyhrál nejenom 2x Velkou varšavskou a běhal celkem deset let... Po Dixielandovi jinak v teplokrevném chovu působila řada synů, zmíníme alespoň mistryni Polska ve všestrannosti, klisnu Donna Sara, která je po jeho synu Dziekanów.

Dixieland sám je otcem šampiónky Polska ve všestrannosti - angloarabky Banderola, která je matkou minimálně šampióna mladých koní Polska (pětiletých) v drezuře Billy Elliota (Welstein). Dixielandovy dcery dávaly dobré koně ve sportu, například Chiwien, Orlean, Okinawa; a na překážkách u nás běhali např. známí Duce či Almanzor.

Po Dixieland také působil v Německu plemeník Longo (matka po Zigeunersohn s četnými vazbami na čs. prostředí), který měl úspěšná hříbata na šampionátech, uplatnil se i v pony chovu (jeho potomstvo až do něm. stupně „S") a jeho dcera Longa (z matky po plemeníku z rodiny u nás úspěšně působícího Gradivo) dala 1.60cm skokanku Corlett (Consul).

Conor PassOtec Dixielanda, vítěz irského St. Leger Conor Pass, je u nás znám Vortexem (s pot.: D: L, S: ST, C: Z, A: T) a vnukem Magnusem (Jape) z jeho asi nejlepší dcery Maracany. V zahraničí vynikli sportovci Bedford (skoky), Hunter (military) a ve Švédsku plemeník Sajdak. Vynikajícím plemeníkem byl syn Huncwot, který měl pokračovatele v podobě Bartang (výkonnost CIC*** ve všestrannosti). Své kvality prokázal Conor Pass i jako mateřský otec, neboť dal top skokana Wery Good či plemeníka Germanic (mimochodem z rodiny Masisovy dcery Gerony).

Conor Passův děd Tiepoletto II měl znamenité koně ve sportu, minimálně lze jmenovat pozdějšího velmi úspěšného plemeníka ve Francii Turner. Krev jednoho z nejlepších synů Tourbillona Tornada se Polákům osvědčila, nejen že z této linie vycházel Conor Pass, ale po Tornado byl legendární Aquino II. Netřeba dodávat, že Tourbillon je otcem Djebela, o kterém je řeč v Tiznitově profilu.

A Scaterova rodina?

Patří k osvědčené klasice polského chovu, neboť pravidelně produkuje kvalitní koně, ale co je klíčové, mnoho plemeníků z této rodiny si udělalo jméno v teplokrevném chovu a dodnes je možné je vidět v původech nejlepších polských sportovních koní. Samozřejmostí byla i výborná výkonnost příslušníků rodiny na dostihové dráze, ale to zde řešit nebudeme.

Matka Scatola se umístila v polské Jarní ceně klisen, v chovu sice Scater zůstal jejím nejlepším potomkem na dráze, ale z potomstva byl hřebec Sedum (Graf) zařazen do chovu polského angloaraba a pokračovatelkou je Scandinavia. V ČR i na Slovensku byl k vidění polobratr Scatera Scouting, který vyhrál několik rovinových a překážkových dostihů nejnižších kategorií.
NegrescoScatola je po derby-vítězi Skunks, který tak vlastně byl připuštěn na klisnu z vlastní rodiny. Skunks sám pochází z linie Teddy, zde vedené přes Sunny Boy III (otce ve sportu důležitého plemeníka Soleil Levant) a jeho syna Sica Boy. Po Sica Boy byl do Polska importovaný Negresco, po němž tady v Čechách známe zejména „T" skokana a plemeníka Lombard, a v Polsku také udělal mnoho dobrého, byl znám jako otec steeplerů. Také je mateřským otcem Toledo (Dakota), znamenitého plemeníka, a otcem báby plemeníka Stravinského, zařazeného v KWPN a dalších prestižních PK.
Otec Skunkse Doryant působil v plnokrevném chovu jen chvíli, poté byl primárně v teplokrevném. Nemůžeme opomenout z Doryantovy dcery zrozeného Barnaula, který připouštěl v rámci bavorské a holštýnské PK a jeho potomstvo lze považovat za velmi vydařené (četní dobří skokani, prémiované potomstvo a zařazení synové do chovu) a hlavně jeho dcery a vnučky už dávají 1.60cm skokany jako Nina (Contender). Otcem báby Barnaula je Jongleur, který je přítomen v rodokmenu Scatera jako otec prabáby. Jinak figuruje v rodokmenech sportovních koní na mateřských stranách původu skrze své syny, kteří jsou např. mateřskými otci dvou top skokanů Polska dle hodnocení WBSFH - Imequyl a Podolski. Na straně otce figuruje např. u top drezurního koně Norblin.

ErotykBába Scuola vyhrála Nagrodu Driady a v chovu dala slušného Scouta a je např. prabábou angloaraba Sobibór, který startoval na Mistrovství Polska ve všestrannosti v kategorii čtyřletí. Scuola je navíc pravou sestrou výborného skokana Skylaba. Jejím otcem je dvojnásobný vítěz Velké varšavské a derby-vítěz Erotyk, který dal plemeníky Czerkies a Czubaryk. Czubaryk zde působil jedinou sezónu, jeho plnokrevná dcera Berris si vyskákala „S" a potomstvo již „ST". V zahraničí po Czubarykovi byl zařazen hřebec Cisoň do chovu, dobrými sportovci byyi Czarka (1.40 cm skoky) a vnučka Euforia (1.60 cm skoky). Pravý bratr Czubaryka Czubczyk byl výborný ve všestrannosti na mistrovské úrovni, a jeho spojení s polskou legendou, držitelkou rekordu v skoku do výšky, plnokrevnou Via Vitae (matka po Aquino II), přineslo vynikajícího sportovce Viaczyk. Na legendu polského chovu Aquino II je Scater prochován 4x5.

Erotykův otec Turysta (Bellini) pocházel z hřebčí linie St. Simon a byl odchovancem famózního Federica Tesia. Byl po válce odvezen do Polska, kde se na dráze i v chovu více než uplatnil. Z hlediska teplokrevného chovu - několik synů maličkého Turysty bylo zařazeno i v něm, např. Effort (jehož matka je bábou Erotyka), který dal 1.60cm skokana Cietrzew.
Bellini je jinak děd slavného Ribota, ale jeho přesah do teplokrevného chovu je na samostatnou kapitolu, které se budeme věnovat např. u Monseigneura či jiného plemeníka.

SkarbiecPrabába Skarbola vyhrála Nagrodu Rzecznej a v chovu dala osm vítězů na dráze, ale především výborného mezinárodního skokana Skarbiec (Parysów) a Skylaba (Erotyk), účastníka SCIO soutěží. Skarbola je po výše zmiňovaném Jongleur. Ten ve spolupráci se Scaterovou rodinou je k vidění v původu báby špičkového polského militaristy Wag. Ostatně u Waga figuruje řada jmen, tak dobře známých i v českém chovu (nanejvýš dobrá inspirace!) a Scaterova rodina se v jeho původu ještě projevuje přes jednoho z jejích mnoha plemeníků zařazených v teplokrevném chovu, a to Solali. Legendární Solali patřil k nejlepším plemeníkům z této rodiny vůbec, krom dobrého potomstva na dráze měl třeba dceru Halawu, účastnici Mistrovství Evropy ve všestrannosti či Mistra Polska Dajak, znamenití byli Kordelas či Czeremis. Jeho hřebčí linie Dendryt - Hajfong se udržela dodnes. V současnosti můžeme vidět ve střední Evropě např. skokana 1.60 cm Otello, jehož matka je po Hajfong. Solali figuruje jinak v mnoha původech klíčových jedinců, např. u vynikajícího plemeníka Omen.

Výborným militaristou hodnoceným v WBSFH je i Rokosz, jehož otec Elf, sám výborný skokan a producent skokanů, jeden z nejlepších plemeníků Polska, má opět v původu dalšího plemeníka z Scaterovy rodiny, a to Saumur. Saumur sám protáhl hřebčí linii skrze Sekwestra k plemeníku Damian, drezurnímu koni mezinárodní úrovně Grand Prix. Zmínku si zaslouží i Sotis se špičkovým potomstvem v drezuře i parkurovém skákání, dále další hřebci Solenizant a Super.

I v současné době je k vidění hodně koní z této rodiny ve sportu, někteří z nich jsou ještě mladí a teprve mohou vyniknout. Např. nadějný militarista Saracen (letos 5letý), který startuje s D. Paskem.

Zakladatelka rodiny v Polsku, Solina (nar. 1942), by se možná ani nikdy v Polsku neobjevila, nebýt druhé světové války. Její výsledek zapříčinil, že Solina zamířila s ostatními koňmi do Polska (zjevně) v rámci poválečných reparací. Ironií osudu se dostala do SK Kozienice, kde již působila její bába, která ale byla vyřazena a její dcera Sumatra II byla odsud odprodána jinam. Solina se tam však stala jednou z klíčových matek polského chovu...

Suma sumárum, Scater má více než vynikající původ do teplokrevného chovu, ale hlavně především silnou rodinu, která pravidelně produkuje výborné plemeníky.

Scater je bohužel již 22 let stár a už nyní se dá říci, že patří k promeškaným příležitostem. Pan Vocásek vložil svoji důvěru v tohoto hřebce a dal mu svoje nejlepší klisny z malého stádečka chovných klisen, kterým disponuje a jak uvidíme, důvěra se mu více než vrátila... Scater nikdy nepůsobil ve velkém chovu a nebyl v přízni velkých chovatelů, a tak jeho výsledky v chovu je třeba vidět v kontextu dosti omezené příležitosti.

ApartS Dara Monarchovou dcerou Apartmou dal:

 1. Apart - vítěz Ceny Jezdectví (NL), běhal v letech 2004-2011
 2. Aparta - byla třetí v Ceně hřebčína Napajedla (NL), umístila se na Slovensku v prestižních dostizích Ceně Whisky a Pat´s Music, 26 startů v letech 2003-2008, od r. 2009 v chovu
 3. Apartman - vítěz pardubického Zimního favorita (I.) a Karpatské ceny (L), na jaře jako tříletý byl prodán do Anglie, kde běhal překážky
 4. Apaska - čtvrtá v Ceně hřebčína Napajedla (NL), od r. 2009 v chovu

Dále zmíníme Play Station, která byla druhá v Ceně ČSCHPMDK - Ceně Severočeských dolů (NL), druhá v Ceně Pat´s Music (L), čtvrtá v Ceně Whisky (I.) a Sharcana, třetího v I. kat. Trojkový dostih na rovině si vyhrály Instanta, Inscatra či Pocta.

Bilance potomků Scatera na překážkách není vůbec špatná, ba naopak. Vloni v den Velké pardubické se Nikan umístil třetí v Stříbrné trofeji (L, 4400 m) a jeho pravý bratr Nikas vyhrál Cenu Labe (L, 5200 m)! Jejich pravá sestra Nikaska se pohybuje v nižších kategoriích, ale i tak si dokázala vyhrát IV. kat. a umístit se pátá v jedničkové steeplechase, bohužel vítěz na překážkách i proutí Nikscater musel být utracen.
Dále Modaron vyhrál na překážkách III. kat., ale jeho pravý bratr Moderano byl prodán do Anglie. I pravá sestra Play Station - Playleta si zajistila jedničkové umístění na proutí i překážkách.

Z hlediska nadějí do budoucna určitě nelze vynechat dva letos šestileté valachy Lewin a Zugor, kteří se nedávno umístili druzí v jedničkových steeplechase.

ScaterVe sportu se mnoho potomků neobjevilo, zmínku si zaslouží La Ardilla (nar. 2004) s prozatímní výkonností v drezuře „L", ale hlavně Karát 3 (nar. 2001), který má vyskákán stupeň S** a ve všestrannosti dosáhl stupně „S", což je úctyhodné. Jistě se ve sportu ještě objeví další potomci, ostatně např. 4letý Shy Boy je připravován ve stáji Vasury Kolesa.

V PK ČT má zařazenou Leticii, v PK CS jsou klisny Barasca, Dorotka, Inscatra a Viky Scart.

Scater s mírami 173-167-190-20.5 působí v rámci PK CS v Němčicích u Pardubic.

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Eva Holubcová

  Ke srozumitelnosti

  09:16 - 29. 05. 2012

  Chtěla bych se čtenářům omluvit za čitelnost, ale i přes snahy nepsat tak zahuštěně, jsem zjistila, že by se vytrácelo zbytečně mnoho informací.

  Takže mám prosbu, kdyby cokoliv v tomto nebo předchozích článcích nebylo jasné, jakákoliv maličkost/detail, prostě se zeptejte :)

 • 2. atik

  Scater jako plemenik ?

  11:14 - 29. 05. 2012

  Pekny clanek, ale podle meho byl Scater spise prumerny plemenik, kolika z nich se podarilo pripustit kvalitni klisny s vykonosti jako treba vitezku Oaks a St. Leger (Playlet, Shercana) nebo polosestru Nory Jean. A co A rodina, se kterou dal ty nejlepsi potomky, rodina, ktera je schopna s jakymkoli hrebcem dat skveleho kone (napr. Agromerace, Arzek) tam hral velky vliv predevsim DM jako otec matek. Nechci Scatera shazovat, ale mel stesti na chovatele, ktery zalozil svuj chov na odlozenych kvalitnich klisnach, na kterych nikdo nechtel chovat, protoze je lepsi si kone dovest a pak machrovat. V tom nevyuziti hrala podstatnou roli i cena za skok, ktera nebyla mala.

 • 3. atik

  Scater jako plemenik ?

  11:18 - 29. 05. 2012

  Reaguje na 2.

  Chtela jsem jeste dodat neco, ale odskocil mi komentar :)
  Pro teplokrevny chov jiste prinosem, to mu podle rodiny a skokovych schopnosti nemuzu uprit, bude predavat tvrdost a kvalitni rodokmen, to uz Polaci stihli proverit :)

 • 4. Eva Holubcová

  to atik

  11:37 - 29. 05. 2012

  Ano, samozrejme s tou vytkou souhlasim a je to pravda. Na druhou stranu, je mnoho hrebcu, kteri nedokazali vyuzit ani ty sebelepsi partnerky a on jejich potencional rozhodne nepromarnil, coz ja vidim jako velke Scaterovo plus, protoze se to vetsinou rozhodne rici neda. Vzdyt takove pripady mame i ve svetovem chovu, kdy s velkou slavou odchazi hrebec do chovu, dostane prvni sezony hvezdnou sestavu a nic z toho ... A je treba taky brat do uvahy podminky u p. Vocaska, preci jenom to neni napajedelsky areal.

 • 5. Eva Holubcová

  ještě dodatek

  11:51 - 29. 05. 2012

  Je taky třeba brát v úvahu, že ten článek je psán z pohledu teplokrevného chovu, kdy informace o dostihových výsledcích potomstva na rovině až tak primární roli nehrají, je to pouze informativní. Kdyby to bylo vyprofilované čistě jako jeho vliv a přínos v A 1/1, tak tam to rozeberu a přiblížím, ale tady se mi to zdálo zbytečné.

  Třeba u Kreatora s napůl polským původem, který byl zařazen v KWPN chovu, také jistě nikoho nezajímalo, jak by byl dobrý v A 1/1 chovu. Tady v téhle sportovní sféře a navíc v teplokrevném chovu jsou důležitější jiné věci a případná dobrá výkonnost hřebce i potomstva na rovině je jen příjemný bonus.

  Nepochybuji o tom, že by takový Heraldik, kdyby byl v A 1/1 chovu, tak by byl hodně mizerný plemeník.

 • 6. atik

  to mas pravdu

  12:04 - 29. 05. 2012

  Reaguje na 4.

  pokud je schopen plemenik aspon udrzet klalitu rodiny v dalsi generaci, tak je to lepsi, nez kdyby cely potencial srazil na dno. Treba Friedland, SC, nebo Najoom, Victori Piper, Hankalo, Rockhill a mraky jinych....Socr H, Heretic, Colorado Kid, Bacar, Mir Sada (kandidati).
  Otazkou je, jestli jeho dcery budou schopny navazat na vykonost jejich matky s krvi DM.

  V teplokrevnem chovu ma jiste sve jmeno, to jsem psala uz ve tretim prispevku. Kdyz preda v tomto chovu, co pises a co uz vyslo Polakum, tak to bude super :)

 • 7. Eva Holubcová

  to atik

  12:16 - 29. 05. 2012

  To velmi brzo uvidime, prave ze jeho dcery jsou ted aktualne v chovu a jiz maji dvoulete potomstvo, tak to zjistime mozna uz letos. Za predpokladu, ze budeme akceptovat, kdo na ne bude pousten. Ja osobne rodine Apartmy drzim palce, tak se nechme prekvapit.

  A hlavne, myslim, ze pokud je rodina silna, slaby meziclanek (tj. otce) dokaze i prekonat, pokud neni v dalsich generacich dale oslabovana. Ale co se zrodi z vsech tec moznych Rockhillu, Coloradu atd, to bude katastrofa, to oslabeni zakladny bude skutecne hodne markantni :/// kdyby se na tom aspon nepodilely jako hlavni tahoun kdysi tak skvela Napajedla ...

 • 8. pullli

  Co připravujete ?

  19:21 - 29. 05. 2012

  Dovoluji si vznést dotaz které hřebce A1/1 v teplkrevném chovu ještě připravujete do článku ? Tedy jestli to podléhá utajení ;-) zajímal by mě třeba Čukar a Drak. Vaše články se mi moc líbí.Děkuji za odpověď.

 • 9. Eva Holubcová

  Co připravujeme?

  21:03 - 29. 05. 2012

  To závisí i na EQCH :) Obecně toho je na psaní tolik, že by se v tom dalo pokračovat roky, vlastně donekonečna, postupně to probrat.

  Prioritou jsou teď aktuální hřebci a významní v nedávné minulosti, po nichž mají lidé od teplokrevníků třeba dcery a vnučky.

  Na Čukara i Draka určitě jednou dojde :)

 • 10. Eva Holubcová

  a co teď?

  21:07 - 29. 05. 2012

  Já bych teď ráda zase staršího hřebce typu Sharp End/Monseigneur nebo něco takového a pak zase nového, ideálně by to chtělo Pecháčkova Minds Music. Ale Uvidíme, jak se to vyvrbí :) Třeba takový Brooklyn má dost zajímavý životní příběh.


 • 11. Ivetashena

  Evo, děkuji -

  09:34 - 30. 05. 2012

  - za článek.
  A Janě za krásná fota!!!

 • 12. Eva Holubcová

  fotky

  09:40 - 30. 05. 2012

  Děkujeme :) Jana fotí krásně, její fotografie mají duši, miluji je. Její web je tento : http://www.leprechaunek.cz/

 • 13. leprechaunek

  Re:

  09:57 - 30. 05. 2012

  Reaguje na 11.

  Iveto, moc děkuji :) Pochval si moc vážím... :)
  Jinak, pro mě je to radost... chystat fotky k článkům od Evy... tak trošku návrat do mládí. :) Krásný. :)

  Tu reklamu tady jako že jsem nečetla :)) Ale když už, doplním, že komplet fotky z Němčic - včetně těch, které se tu neobjevily - budou taky u mě na webu... Doufám že nejpozději zítra.
  A už mlčím proboha, tenhle způsob reklamy mi přijde poněkud nečestný :))))

 • 14. princeboy

  Karát po Scater

  12:19 - 02. 11. 2013

  Nevítě někdo něco o valachovi Karát, zmíněném v tomto článku? Už je to pár let, co jsem na něm jezdila. A byl to jeden z nejlepších koní, na kterém jsem jezdila. Zajímalo by mě, kde je, jak se má. Díky.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: