Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Rainbows for Life a jeho dcery

20. 11. 2012 11:00, Aktualizováno 27. 11. 2012 00:42

Obrázky: 40

Autor: Eva Holubcová Spoluautoři: Miroslav Hlahůlek Foto: © Eva Holubcová, Tony Leonard, http://www.sporthorse-data.com/, Gabriela Jeníčková, Míša Hubáčková Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 9638 Počet komentářů: 10 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Vzhledem k velké krizi chovu plnokrevníka u nás je k dispozici nebývalé množství kvalitních klisen, které by za normálních okolností nebyly dostupné. Týká se to i dcer jednoho z nejlepších plemeníků historie, Rainbows for Life.

Protože doposud téměř bez výjimky platilo, že nejvýznamnější plemeníci A 1/1 měli posléze vliv i v teplokrevném chovu, tak se nabízí nebývalá příležitost. Tím spíše, že k dispozici jsou klisny z výborných rodin, neboť RFL jako elitní plemeník s připouštěcím poplatkem kolem 50 000 kč připouštěl vždy spíše kvalitu.

Rainbows for LifeRainbows for Life do ČR přišel s výbornou vizitkou jako již prověřený plemeník a dostihový šampion. V Kanadě zrozený syn Lypharda a kanadské šampionky dvouletých a tříletých klisen, Rainbow Connection, získal na dráze titul šampiona dvouletých a posléze starších koní. Tento Gr.1. vítěz pocházel z excelentní matky, která dala řadu výborných koní a byla zvolena kanadskou „Broodmare of the Year". Na příkladu jejího syna po Seattle Slew, který stál jako roční 2.6 miliónu dolarů, lze doložit, jak vysoce byli hodnoceni potomci Rainbow Connection. Její otec Halo byl v USA enormně úspěšný v dostihovém chovu a je Chefs-de-race, samozřejmě má několik výrazných synů-pokračovatelů, a syn Sunday Silence je příkladem, jak si jedno zvíře může totálně podmanit celou zemi (Japonsko).

Matka Rainbow Connection byla z krosu linií Royal Charger x Prince Rose x Hyperion, všechny známé a úspěšné i v teplokrevném chovu, a pocházela z rodiny, kterou založila matka fenomenální Pretty Polly. Linii Royal Charger jsme neřešili u Scyrise, protože z ní vychází mimořádně nekvalitní otec matky Euro Star. Zde to má ale smysl, zmíníme prioritně úspěšné kombinace Royal Charger s krví Princequillo, které se vyskytují v nejrůznějších variantách, jako např. u: Hand in Glove xx, šampióna plemeníka ve všestrannosti ve Francii a otce řady 1.60cm skokanů, jehož syna Jaguar Mail nabízí namraženého ERC Mnětice za 55 tisíc Kč. Hand in Glove byl společně s Laudanum zařazen do tepl. chovu až na základě vlastní sportovní výkonnosti, tolik k dogmatu nutnosti dostihové kariéry.

Velmi známým a využívaným byl i Count Ivor xx (Sir Ivor), otec plejády vynikajících sportovců francouzského chovu, ke kterému projevoval mimořádnou afinitu. Ostatně ve WBSFH přehledu nejlepších parkurových koní nalezneme dost jedinců s původem, kde Count Ivor hraje klíčovou roli - např. jako mat. otec u 1.60cm skokanky Jeans Glove Varnel, která je po Hand in Glove, jako jeden příklad z mnoha. Prochování na úspěšné plnokrevné jedince má tedy smysl i u sportovních koní. Otec Count Ivora Sir Ivor dal řadu synů s úspěchy ve sportovním chovu. A nakonec zmiňme Lou Piguet (po Habitat), vydařeného otce a mat. otce sportovních koní (jako např. Gabyscion*HN). Šikovný je i v holštýnské a trakénské PK licentovaný Esteban, jehož otec je z krosu Prince Rose x Royal Charger, zatímco matka z linie Blandford zkombinované opět s Royal Charger.
V KWPN chovu byli užiti synové Gilles de Retz (Royal Charger), jako např. Cartoonist se 6 zařazenými syny (např. Kanonnier) či Ghyll Manor. Vynikajícím příkladem je Clover Brigade, sám 1.60cm skokan s top potomstvem v ISH chovu, který je z linie Nearco a Gilles de Retz u něj figuruje v pozici otce báby.

Bábu s RFL sdílí výborný otec koní do všestrannosti (a celkově do sportu), v USA populární Comet Shine (Fappiano). Velké jméno mu udělal ve světě bývalý dostihový kůň Courageous Comet (na dráze 36 startů), který v military dosáhl OH úrovně (start v Pekingu) a letos ze sportu odcházel s titulem vítěze amerického military šampionátu. Z blízké rodiny je i nadějný, z hlediska mládí potomstva teprve začínající Equerry ve Francii.

LyphardOtec Lyphard (z kombinace v TP chovu úspěšných linií Nearco, Fairway, Ksar) byl typický „Northern Dancer". Malý, zavalitý a dlouhověký. Dožil se plných 36 let (není to překlep!), v brzkém mládí výborný mílař, později nepřekonatelný plemeník a jeden z nejúspěšnějších synů fenomenálního Northern Dancera. Ten se ostatně dožil 29, nebýt koliky, žil by ještě déle. Vyjmenovávat úspěšné koně po Lyphard by znamenalo nekonečný telefonní seznam, tak se zaměřme spíše na vliv v teplokrevném chovu. Protože Lyphard byl mimořádně oblíben ve Francii, tak celá řada synů, vnuků, pravnuků byla zároveň zařazena i do Selle Francais chovu, příkladem je pravnuk Linamix s deseti syny v SF chovu, z nichž se nadějně jeví Slickly a Fragrant Mix.

Aspoň namátkově jmenujme některé jedince z větve Lyphard v teplokrevném chovu. Ukázkový je např. Natiello xx (jehož otec Sicyos je po Lyphard z matky po Habitat), který v hannoverské PK působil do své velmi předčasné smrti. Ten byl především otcem drezurních koní. Nejlepšími jsou Napolitain d´Excellence (z matky po Calypso II), ježděný Sonjou Bolz, který letos byl na 511. místě v žebříčku WBSFH a Nobleman (matka po Wenzel II), opět Grand Prix kůň, loni na 475. příčce v žebříčku WBSFH a samozřejmě plemeník. Plemeníkem je i např. Nocturno. Natiello je také mat. otcem plemeníka Lauscher a 1.50 skokana Stan the Man (San Brasil z linie Sacramento Song). Druhým top drezurním koněm z Lyphardovy linie, který letos byl k vidění na drezurních kolbištích (v Japonsku), je plnokrevný Pace.

Dancer PrinceZajímavý je i Grand Prix skokan a plemeník Dancer Prince xx po Bellypha (Lyphard). Je otcem Udancer Hero, 1.40 skokana a plemeníka s mladým potomstvem (ale již výkonným, např. 6letý Acalgot Hero již 1.20 cm), jehož máma je po Voltaire z linie Furioso.
Výborným sportovcem byl i 1.60 skokan Blue Bayu po Lyphardově synu Concertino. Skokové a jiné vlohy předávali Lyphardové i na mateřské straně: australský Grand Prix skokan Sandstones xx byl z matky po Tolomeo (vnuk Lyphard). Dále Lyphard´s Wish je mat. otec Likoto xx (z linie Nasrullah), který působil v hannoverské, holštýnské a oldenburské PK a je otcem a mat. otcem plemeníků. I Roi de Rome z Lyphardovy dcery proslul ve francouzském teplokrevném chovu.

U nás v Česku a na Slovensku z linie Lyphard působilo několik hřebců v A 1/1 chovu s pozdější (ne primární) odezvou i ve sportu, jako např. Beccari (potomstvo zatím S úroveň), Noble Patriarch, jehož syn Grend dosáhl stupně ST v drezuře; či v teplokrevném chovu nedávno začal působit také Mir Sada (potomstvo zatím L** úroveň).

Rainbows for Life je 4x4 prochován na skvělou Almahmoud, ale především 5x5 na Hyperiona. Toho jsme jen trochu přiblížili u Tiznita, tak jen zmíníme, že zde je přítomen i přes jednoho z nejlepších synů s pozdějším vlivem v tepl. chovu, a to královnina hřebce Aureole a přes vynikající Lady Angelu, matku Nearctica. Nearctic je dnes nezaslouženě znám prakticky pouze jako otec Northern Dancera, ale skvělých koní dal podstatně více. Z hlediska sportovního je pak důležité, že je dědem Racing Ace, který je otcem Grand Prix drezurních koní a několika plemeníků. Nearctic je také mat. otcem Man in the Moon xx, který úspěšně připouštěl v KWPN chovu a v jeho blízkém i vzdáleném potomstvu se objevovali jedinci s vlohami jak pro nejvyšší drezuru (letos např. Walerno po Paddox - viz WBSFH hodnocení), tak i skoky.

Rainbows for Life v chovu

Pro omezený prostor tady nebudeme do hloubky rozebírat výsledky RFL v plnokrevném chovu, ostatně jsou ještě pořád v čerstvé paměti jeho mnohočetné tituly šampióna plemeníků, otců dvouletých, celkových i překážkařů (a to i v Itálii skrze české odchovance). V zahraničí dal několik Gr.1. umístěných, grupa 2 a 3 vítěze, listed koně, tvrdé koně s mnoha starty, nejlepší dcery dávají black type koně. V ČR odchované potomstvo, krom vynikajících výsledků na rovině, dokázalo uspět na překážkách v Itálii, například: Call Me Xela, Gilmour, Mideros, Sherento, Vernar, u nás to byla např. Sixteen - dvojnásobná vítězka Velké pardubické, ta však byla narozena ve Francii. V Británii listed překážkový dostih vyhrál Colourful Life a ve Francii byl na listed úrovni úspěšný vnuk Fair Attitude. Připomínám, že na listed úroveň např. suverénní vítězka Velké pardubické Orphee des Blins ani nedosáhla. Jeho potomstvu se dařilo i ve Švýcarsku na sněhu, což jen dokazuje univerzálnost produkce.

Ready for LifeNa rovině v ČR běhalo po RFL mnoho skvělých koní od šampióna dvouletých Monolita, vítěze Derby Ready for Life a nepřekonatelného Ray of Light (toho rozebereme v příštím článku), další klasické vítěze Habit Star, Veto, Vltava, Rio Rainbows, Monolit, či klasicky umístěné Charley, Mideros, Namolella, Polly for Life a další. Alespoň zmínku si zaslouží Hairy´s Son, Heretic, Latinira, Goldrun, Lark, Radoslava a další... Více viz třeba zde, byť neaktualizované, ale pro rámcový přehled a uvědomění užitečné.

Účelem článku však není řešit, jak potomstvo uspělo v dostihovém sportu, ale především ukázat vysoký potencionál dcer do teplokrevného chovu. Jak jsme si ukázali, ze strany RFL jsou k tomu předpoklady nejen původové rozebírány výše, ale již prakticky ukázány u steeplerů. Mnoho potomků je vlastně relativně mladých a ve sportu teprve začínají, takže prezentovat konkrétní sportovní výsledky na vysoké úrovni prozatím nelze.

Dodáme jenom, že RFL oplýval dobrým charakterem, výrazně preferoval ženské pohlaví a jako zajímavost, ale dost vypovídající o něm, je fakt, že po připouštěcí sezóně odjížděl do Rakouska, kde mimo sezónu sloužil jako rekreační kůň manželky majitele hřebce.

S ohledem na přehled dcer, který je k dispozici níže, musíme zdůraznit, že jen některé z nich působí v plnokrevném chovu a hodně jich je k vidění v inzerci či by byly jistě k prodeji ze stáje po dotazu. Je to dáno velkou krizí plnokrevného chovu, která je způsobena mnoha navzájem často úzce provázanými faktory a bohužel to nevypadá, že v dohledné době desetiletí, kdy jeho dcery budou v nejlepším věku, se to zlepší, spíše naopak... Nastala tedy mimořádná situace, kdy je možné získat často velice levně dceru nejlepšího plemeníka poslední dekády obvykle z výborné rodiny, pro účely teplokrevného chovu, které by za normálních okolností nebyly dostupné. Vzhledem ke kvalitám mnohých klisen by bylo nemilé, aby nebyly chovně využity. Už i tak vznikla velká škoda pro plnokrevný chov tím, že potencionální pilíř českého chovu v dalších generacích vlastně ani nemá na čem stát, neboť pískové základy rozpadajícího se plnokrevného chovu pochopitelně neudrží ani tak stabilní sloup, jakým by Rainbows for Life se svými dcerami jistě byl.

Možná doporučení

Dcery (a dnes již vnučky) RFL byly mimořádně úspěšné v rámci plnokrevného chovu s Danzigem (Northern Dancer). To ale platí obecně, že prochovávání v rámci Northern Dancerových větví přináší velké úspěchy, letos např. v podobě nejl. koně planety, Frankela. U RFL konkrétně je pěkným příkladem vynikající steepler Vernar zrozený z dcery Rookery Hilla z linie Northern Dancer. Inspirace původy úspěšných potomků RFL je na místě, protože zpravidla to, co funguje v plnokrevném, bude fungovat i v teplokrevném chovu, jak tomu dokazují mnohé případy a jak jsme ukázali i v předchozích dílech seriálu.

Casablanca a Candalaria

Opakovaně se totiž u potomků RFL jako funkční ukázaly původy s opětovným prochováním na Lypharda (či jiné syny Northern Dancer), či na hřebce z linie matky, ale především s francouzskými vlivy typu Herbager, nebo klasicky linií Prince Rose nejčastěji skrze Princequillo se vzdálenou přítomností dalších větví odvozující se z Nearca - typicky Nasrullah, či přítomností Hyperiona. Krásným příkladem je např. Sixteen, dvojnásobná vítězka Velké pardubické nebo Ray of Light, daleko nejlepší rovinový kůň po RFL u nás. Ray of Lighta budeme řešit příště, vzhledem k tomu, že taktéž má dost dcer, takže jenom stručně - matka je po Top Ville z krosu Nearco x Prince Rose a bába je z Nasrullahovy linie zkombinované 2x s linií Hyperion, 1x právě přes Aureole, který je přítomen i u RFL.

Protože Rainbows for Life byl úspěšný i s klisnami z linie Habitat a při vědomí faktů, že hřebci z linie jeho matky, jako fenomenální Hand in Glove a Count Ivor byli úspěšní s krví linie Almé Z-Ibrahim a že fungovalo prochovávání v rámci větve dané linie, tak velmi zajímavou možností (a klasickým příkladem, jedním z mnoha) je Jaguar Mail (Hand in Glove x Laundanum x Almé Z), který je u nás k dispozici v mraženém semenu. Francouzi této kombinace využívají hojně a úspěšně. Ostatně afinita dcer RFL k zástupcům Selle Francais typu Baloubet du Rouet se dá předpokládat už jenom z faktu, že otci Lyphard i mateřské linii se ve Francii dařilo velice dobře a že RFL fungoval taktéž výborně právě s prvky, které jsou v původech francouzských koní hojně přítomny. To nás vede k možnosti využití takových hřebců, jako populární Aristo Z pro dcery RFL ...

U Natiella, jako reprezentanta linie Lyphard v kombinaci s Habitat, je taktéž dobře vidět porozumění s německou krví a podobně se tomu ukazuje i u jiných plemeníků působících v Německu. Tedy hřebci z linií odvozujících se od Bay Ronald a jeho syna Dark Ronald, a také přirozeně Ladykiller linie, jsou také dobrými volbami. I proto, že i plnokrevná část linie Northern Dancer si s Němci rozumí a v současné době (a i v budoucnu) suverénně nejlepší plemeník této linie na světě, Galileo, má výrazný německý původ od báby dále.

Dcerám RFL, samozřejmě s přihlédnutím k mateřské straně původu, by měli taktéž primárně sedět hřebci z linie Prince Rose (v teplokrevném chovu ji prezentoval hlavně Sacramento Song) nejlépe v kombinaci s prvky linie Nearco, jakými disponoval např. Silvio II a v současné době nově zařazený Sandro Classic. To je sice drezurní plemeník, ale je třeba mít na paměti, že reprezentanti větve Lyphard umí dávat vynikající drezurní koně a letos v žebříčku WBSFH je dokonce čistě plnokrevný z této linie a to prosím v době obrovské konkurence po generace chovaných drezurních koní. Příkladů, kdy plnokrevná klisna dala top drezurního koně, je dost, stačí se jen inspirovat. Výše zmiňovaný 1.50 skokan Stan the Man je po hřebci z linie Sacramento Song a z matky po Natiello (vnuk Lyphard). Využití hřebců z linie Sacramento Song by mělo přinést prochování na Prince Rose i Nearco, které je ve sportu úspěšné.

Můžeme doporučit: hřebci krve Selle Francais, dále z linií Sacramento Song, Ladykiller, Bay Ronald a syn Dark Ronald; plemeníci z větve Nearco Royal Charger, dobré a osvědčené je prochování na francouzskou krev, dále prochování přes vybrané jedince z linií Nearco, Hyperion a Prince Rose.

Rainbows for Life

Rainbows for Life ale patří k těm vzácným všestranným plemeníkům, kteří dokázali dát rané dvouleté, mílaře, vytrvalce, ale i excelentní steeplery s klisnami nejrůznějších původů, jak ve světě, tak i u nás a podobná univerzalita se do jisté míry dá předpokládat i u jeho dcer.

A na závěr přikládáme seznam dcer Rainbows for Life narozených v ČR (několik jedinců chybí, některé se narodily jinde a byly sem dovezeny, či jsou již po smrti či exportované do zahraničí) jako užitečný přehled.

Dcery Rainbows for Life

Z hlediska teplokrevného chovu budou např. velmi zajímavé dcery z rodiny Relation či Valencia. Opět zdůrazňujeme, že RFL připouštěl víceméně kvalitní klisny a nejen proto jeho dcery představují výborný chovný materiál se širokou možností využití.

Připojené soubory

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. frisanka

  OT

  23:24 - 20. 11. 2012

  Na fotce č.20 je RFL ve Střelicích. Které Střelice jsou namysli? Bydlím v Uničově, v místních Střelicích je chov A1/1. TAk zda to nejsou ony. Díky

 • 2. Eva Holubcová

  Střelice

  23:38 - 20. 11. 2012

  Ano, RFL stál jednu sezónu ve Střelicích u Uničova, u pana Kubíčka.

 • 3. Lanzinka

  doplnění dcer

  10:51 - 21. 11. 2012

  Do seznamu jeho plnokrevných dcer bych ještě ráda doplnila dvě kobylky z mé klisny Leave a Kiss (GB), m: Farewell Song (USA), o: King of Clubs (GB)

  Left a Kiss - nar. 2005 (v ČR)
  Love of my Life - nar. 2001 (zřejmě mimo ČR)

 • 4. Ivetashena

  Dík, Evo!

  15:10 - 21. 11. 2012

  Jako vždy vynikající článek a krásná, bohatá fotodokumentace s popisky - takže díky i všem fotografům za snímky!

 • 5. menesi

  RFL OT

  13:17 - 22. 11. 2012

  OT
  Mám valacha po tomto fenomenálnom žrebcovi - Colourful Rainbow...je to srdcový kôň...

 • 6. gef

  Diky za takove clanky

  08:35 - 25. 11. 2012

  Jen by jich mohlo byt vic (o serialu vim, ale stejne :-) ) a podobne puvodove analyzy by tu spousta lidi uvitala urcite u i teplokrevnych hrebcu.
  Jen ze zvedavosti, co si myslite o kombinaci Mir Sasa x RLF x Scenic x Habitat?

 • 7. getka

  Casablanca

  13:10 - 25. 11. 2012

  Shodou okolností mám teď Casablancu (foto č.5).Po tomto hřebci jsou skutečně úžasní koně-charakterní,s krásnou hlavičkou a velkýma očima.

 • 8. Polárka15

  Polární Vichřice

  09:00 - 31. 12. 2014

  Super, moc děkuju za poučný a pro mě cenný článek. Já jsem hrdá majitelka této úžasné kobyly. :-)

 • 9. Eva Holubcová

  Polárka

  09:06 - 31. 12. 2014

  K vlastnictví Polární vichřice Vám gratuluji, máte výbornou kobylu! :)

 • 10. Polárka15

  Polárka

  09:16 - 31. 12. 2014

  Jo to mám, tak charakterního koně jsem dlouho nepotkala, v létě to budou krásné 3 roky co ji mám, v březnu slaví 6 let. A už se pomaličku poohlížíme po tatínkovi prcka :)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: