Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Litograf a Lyon

13. 05. 2015 07:00, Aktualizováno 14. 05. 2015 17:14

Obrázky: 13

Autor: Eva Holubcová Foto: © Karel Hruška, Zuzana Šedá, Turf-klub SSM, S. Juhan, kladrubští plemeníci Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 3909 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Lyon byl nejlepším synem Masise na dráze, zatímco Litograf byl průměrným dostihovým koněm. V teplokrevném chovu byl nesporně významnější Litograf, kterého můžeme vidět v rodokmenech plemeníků současnosti - například u Barneyho Kinského, Comisara-K a Przedswita Primuse.

Dnešní profil představí dva úzce příbuzné plemeníky po Masisovi z rodiny Lyndory. Zatímco Lyon patří mezi naše nejlepší dostihové koně všech dob, tak Litograf byl vcelku průměrným koněm, který by dnes již dávno byl zapomenut, nebýt zařazení do chovu.

LitografOba dva byli po Masis, kterého jsme rozsáhle představili v úvodu série Masis a jeho synové v chovu, takže nebudeme nosit dříví do dřeva a podíváme se na rodinu, která patří k našim nejlepším vůbec.

Rodina Lyndory

Rodina byla založena klisnou Lyndora, která byla před začátkem 2. světové války dovezena do Československa, kde absolvovala dostihovou kariéru, jejímž vrcholem byl zisk Gerschova memoriálu ve dvou letech. Její matka La Chansonnerie je bábou Deux Pour Centa, který tady působil pouhé dva roky, ale stihl dát pravé bratry derby-vítěze Centa a Cejlona, kteří se oba skvěle uvedli v teplokrevném chovu, významější je ovšem Cent. Všichni asi budete znát Pecháčkova životního koně Amora a nebo Cinzana (Cent-22).

Lyndora v chovu založila úspěšnou a rozsáhlou rodinu a už sama dcera Lyndory Lydie (Lionel) vyhrála Jarní cenu klisen a Gomba handicap, který také vyhrál její polobratr Lyr, zatímco Lymbert (Simson - Lyndora) získal Velkou jarní cenu. Lydie byla po Lionel, což byl nejlepší dostihový kůň protektorátní éry a tehdejší superhvězda, ale bohužel s velmi špatným charakterem, ke kterému měl vlohy z obou stran /kombinace hřebců West Nor West x Simson/, kvůli kterému byl v chovu držen v izolaci. V teplokrevném chovu je po něm nejznámější věhlasný Div, jehož hřebčí linie vydržela až do současnosti.

Lionelově dcerce Lydii se dařilo v chovu, kromě mimořádného Lyona dala Libyi (vítězka Oaks), Listra (St. Leger), Lysola (5. místo v Derby, plemeník) a Literu (matka Litografa). Libye se proslavila skvělým Libanonem, který se prosadil i v teplokrevném chovu (potomstvo: D: S, S: ST, C: S) a který své místo dostane v budoucím miniseriálu Detvan a jeho synové. Kromě Libanona dala Libye ještě Oaks vítězku Lyži a vítěze Velké pardubické Limita. Do rodiny patří celá plejáda významných rovinových koní jako derby-vítěz Lykeion, Lorenzo, Livorno, Lymphe, Lira, Liman, Lucinka, Lévi, Laron, Čalka, ale i předních překážkových koní jako Lyrik, Lateran, Liptov, Lisharp, Lirain, Lydka, Čelkar, Lucyma atd. Písmeno „Č" se do rodiny dostalo díky zpětně zjištěné záměně klisen v Motěšicích, kdy ale už Častá nebyla přejmenována a v rámci rodiny vede odnož na „Č", kterou v teplokrevném chovu úspěšně reprezentoval např. Časpal (s pot.: D: L, S: ST, C: S) a autor tří plemeníků, z nichž nejvíce vynikl Časpal s vlastní výkonností D: L, S: ST, C: S a s výkonností potomstva D: L, S: S, C: TT, A: T.

Z plemeníků rodiny Lyndory působících v ČT chovu kromě jichž zmíněných Lyona, Litografa, Libanona a Časpala ještě upozorníme na pravého bratra Lyona - Lysola (otec báby věhlasného Bentley Kletečka) a nebo Libellela, mateřského otce plemeníka Hazard na Slovensku, v posledku v teplokrevném chovu ještě působili praví bratři Lilek a Liman. Liman je otcem báby slavné Treterovy skokanky Lussi. Suma sumárum, velmi silná rodina ve spojení s Masisem, to nemohlo zklamat.

Lyon

Lyon

Lyon (Masis - Lydie, Lionel) patří k našim nejlepším dostihovým koním všech dob a jako většina velkých koní té doby přišel na svět v Napajedlích, a to roku 1959. Z 38 startů získal dvacet vítězství, z toho je zapsán na čestné listině vítězů Derby, St. Leger, Ceny Moskvy (na Mezinárodním mítinku), Velké červnové ceny, Zlatého poháru ZN, Velké květnové ceny, Ceny znárodnění, Československé ceny... V chovu bohužel mnoho příležitostí nedostal, působil až do 18 let na Slovensku v Motěšicích, odtud byl koupen Ivanem Faltou ku Praze, kde skončila roku 1981 jeho životní pouť na jatkách, když se při připouštění klisny zranil a při převozu do veterinární nemocnice si v autě zlomil nohu.

HviezdarLyon měl tedy ve finále pouhých 73 hříbat za 15 let působení v chovu a z toho byl v plnokrevném světě nejlepší derby-vítěz Hviezdar, Bledila (2. JCK, 3. VJC), Blinda (3. Oaks), Čalka (1. Československá cena, 2. JCK, 3. Oaks), Leda (2. JCK a Oaks) a výborní steepleři jako smutný hrdina Velké pardubické Santos a zejména na Slovensku proslavený Ostroh. Lyon byl mateřským otcem Oaks-vítězky Lebky a vítěze Velké pardubické Qurinuse.

V teplokrevném chovu byl po něm úspěšný Hviezdar z rodiny Heimwehr, kterou mezinárodně i na OH úrovni proslavil legendární Heraldik. Hviezdar s teplokrevnými klisnami dal např. ST skokanky Rona (HV-4) z 367 Servátor a Ruleta Attack JM 4372 z 394 Quoniam, zatímco jeho dcery daly koně výkonnosti T jak v military, tak i v drezúře.

Z vnuků Hviezdara ve sportu můžeme zmínit některé jako:

 • DRAČICE 664 Drak, Roma (Hviezdar-1), 2263 Hviezdar - military T, skoky S**
 • REMZI 2817 All My Dreams, JM4372 Ruleta (Hv-6), 2263 Hviezdar - skoky S**
 • ROVER 1 664 Drak, Roma (Hviezdar-1), 2263 Hviezdar - military S
 • TariwTARIW 363 Assisi del Santo (FR), Tiarella/2263 Hviezdar - military S
 • TIMUR 1 856 Silvio II, Tiarella, 2263 Hviezdar - skoky ST**
 • VEGA 434 Veneur du Luc s.v., No Slip/2263 Hviezdar - drezúra T

Hviezdarovým nejlepším synem na dostihové dráze byl Bohatier, který vyhrál Derby a byl čtvrtou generací derby-vítězů, ale jinak byl měkkým koněm, který svoji kariéru brzo ukončil. V teplokrevném chovu se prezentoval produkcí s výkonností D: L, S: ST, C: S a můžeme zmínit např. syna Erotika (výkonnost ST).

Lyonovo potomstvo dosáhlo ve sportu výkonnosti S, ale mnohem známější je Lyon v roli otce matek. Všichni známe věhlasného Majálese, výkonnost vlastní D: S, S: S, C: T a potomstva D: L, S: S**, C: S, kterého jsme zde již rozsáhle probírali. Kromě Majálese je mateřským otcem hřebce Marobud s.v. s výkonností na skocích ST a s potomstvem D: L, S: ST**, C: S, a otcem báby Müllerova plemeníka Čukar s výkonností potomstva D: L, S: S*, C: ZL.

Litograf

Litograf (Masis - Litera, Pierot) se narodil v hřebčíně Napajedla roku 1970 jako výrazný ryzák s odznaky (široká lysina, levá přední po karpální kloub bílá, obě zadní ve spěnce bílé). Jako ročního ho odkoupil hřebčín Kladruby, v jejichž dresu pak následující sezóny běhal. Na rovině byl nejúspěšnější ve třech letech, když se umístil v několika jedničkových dostizích. Ve čtyřech letech už odběhal tři starty na proutí, ale sezóna pro něj skončila velmi předčasně vítězstvím už 11. května. V pěti letech už byl k vidění na steeplechase, nejlepší výkon předvedl v Ceně Vltavy o dni Velké pardubické, kde doběhl pátý. V šesti letech nepředvedl nic mimořádného, ale druhé místo za Punčem v Ceně Koles lze považovat za slušné. Jako sedmiletý vyběhl pouze 2x. Litograf na rovině i překážkách patřil k průměrným, na dráze nijak nevynikl, na překážkách nejvyšší dosažené GH bylo 70,5 kg. Po ukončení kariéry odešel do chovu v Židovicích a odtud do Kladrub.

Litograf

Bilance Litografa v chovu

V teplokrevném chovu se mu mimořádně dařilo, vždyť dal např. TT skokana Elana II, ST koně Faraon II, S koně Lancis a Litograf-37 C 1442 (z 80 Diktant I) či klisnu ZČ 920 Bajka - military S (sama je bábou klisny 26/980 Athéna - skoky S*) a v souhrnu je bilance potomstva D: S, S: TT, C: S. Z jeho dcery 134 Litograf se narodila např. Pegy (skoky ST) a vnuk 4/589 Liwing (skoky S**), z další Č 700 Líza je vnuk Bols (skoky S) nebo jiná Litografova dcera VČ 1113 Libra /Lahoda/ je bábou 74/73 Prestige (military ST), zatímco Č 750 Bárka dala S skokanku 126 Promile, která je matkou S* skokanky 43/972 Lyra... Bohužel dostupné informace jsou velmi omezené a jedná se jen o namátkový výběr.

Przedswit PrimusLitografova krev je také k vidění v letošním seznamu plemeníků PK ČT, kde jsou dva hřebci s Litografem v rodokmenu na mateřské straně, a oba dva působí v Písku. Jsou jimi Comisar-K (Comero) a Przedswit Primus.

V chovu byli přímo po Litograf zařazeni dva plemeníci: Litograf - 20 a Litograf orlický.

Litografovi - 20 se v chovu dařilo a za nejvyšší výkonnost potomstva (D: ST, S: ST**) mohou dva potomci: velmi úspěšný Aligátor (252 Litograf - 20 - ZČ 833 Angola, 2332 Faharadscha) s výkonností skoky ST** a Gert (252 Litograf - 20 - 3-149 Geta, 54 Furioso XLVIII - 3) s dosaženou drezúrou ST, dále lze zmínit Livetu (z 1-8 Corveta) se S úrovní.
Z jeho dcerek se narodili koně se zatím nejvyšší úrovní S**. Viz:

 • AMBRA 5 536 Lopez - 17, ZČ1224 Astra/252 Litograf - 20 - skoky S
 • GENYLOP 536 Lopez - 17, 21/155 Gina, 252 Litograf - 20 - skoky S**
 • GILLY 473 Valát - 33, 21/155Gina/252 Litograf - 20 - skoky S
 • LETUŠKA 299 Przedswit XVI - 12, 21/105Letka/252 Litograf - 20 - skoky S
 • LOMBARD ZH 593 Lombard - 1, 21/317 Gera, 252 Litograf - 20 - skoky S**

Méně známý je Litograf orlický s potomstvem s výkonností D: L a S: ST, z jeho dcer vzešli např. Barney Kinský (250 Burbon s.v. - 3/165 Elisabeth) s výkonností drezúra S a Dami Libera (Libertus - 10/515 Dagmar) - skoky S**.

Závěrem

Myslím, že se podařilo zdůraznit, jak velký význam u plemenného hřebce hraje kombinace silného otce s velmi kvalitní rodinou. Lyon a Litograf mohou posloužit jako pozitivní příklady. Z této rodiny pocházejícího Libanona představíme v jiném miniseriálu.

Znáte, měli jste koně s Litografem v rodokmenu? Máte fotografie? Napište, pošlete, sdílejte!

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: