Hřebci A 1/1 v teplokrevném chovu: Dara Monarch

8. 05. 2012 12:00

Obrázky: 19

Autor: Eva Holubcová Spoluautoři: Miroslav Hlahůlek Foto: Jana Němečková (www.leprechaunek.cz), Míša Hubáčková, Eva Holubcová, archiv autorky Rubrika: Plemeníci Počet přečtení: 9348 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Dara Monarch patří k nejúspěšnějším plemeníkům u nás vůbec a může se honosit více než pozitivním vlivem i ve sportu, kde se objevila řada jeho potomků. Mezi nejúspěšnější určitě patří Damon s T výkonností v military. Do teplokrevného chovu byli po něm zařazeni synové Ceresto a Donegal a dále řada výborných matek, které již vyprodukovaly např. T militaristu Capitol 1.

Dara Monarch byl dovezen do Československa v roce 1989 jako náhrada za Mr. John po šestileté chovné kariéře v Grangewilliam Stud. Jednalo se o výborného mílaře, který ve třech letech získal klasické 2000 Guineas v Irsku a již tehdy prestižní St. James´s Palace Stakes, kterýžto dostih má četné vztahy k našemu turfu již od 19. století.

Výsledky Dara Monarch v zahraničním chovu

Broken Hearted v chovuV době příchodu do našeho chovu se již prezentoval kvalitním synem Broken Hearted, který vyhrál grupa 2 dostihy Lockinge Stakes a Prix Guillaume d´Ornano, kde porazil vítěze Arc Trempolino. Byl poté zařazen do překážkového chovu přímo na slavném Irish National Stud. Z jeho hříbat bude asi nejznámější nedávný vítěz Velké národní Numbersixvalverde, ale nelze nezmínit i další překážkaře jako Gr.1. vítěz Pizarro, grupa koně Splendour či Lincam. Dal i několik lepších rovinových koní, mj. Crystal Hearted (šampión tříletek Německa) a plemeníka v teplokrevném chovu ISH Albano. A jeho dcery dávají grupové steeplery jako např. Tell Massini, Lovethehigherlaw, Rocky Creek, Cockney Trucker a několik black type koní na rovině, což s přihlédnutím k překážkovým původům není špatné.

Z produkce Dara Monarch zmíníme ještě listed vítěze, velmi tvrdého Kriter (matka z linie Princequillo), který aktivně běhal do deseti let (pro ilustraci, od svých 6 do 10 let odběhal 54 startů!) a grupa tři vítěze Donegala, kterému se snad budeme věnovat v samostatném profilu někdy v budoucnu, neboť byl u nás zařazený do chovu. I na překážkách měl několik lepších steeplerů jako Clurican (matka z linie Fairway) či Dara Doone (matka z linie Ribot).

Ale ačkoliv to dle zahraničních výsledků nevypadá, Dara Monarch byl především otec klisen.

Na příkladu grupa tři vítězky Sea Dara (matka z linie Wild Risk), která v americkém chovu dala se synem Nijinského Shahrastani koně Saudi Sea (60 startů, 100 tisíc $ výher, běhal od 3 do 8 let) a klisnu Tedara (po Tejano z linie Nasrullah), která běhala jako 4-7letá (94 tisíc $ výher), je vidět typická tvrdost, kterou Dara Monarch předává nejen skrze své dcery.

Krásně ilustrovatelné je to na klisně Grande Gioia (matka z linie Herbager vedoucí k Son-In-Law, bába z linie Princequillo). Sama z mála startů vítězka, v chovu neuvěřitelný poklad, neboť dala: Giorgio Porta (83 startů - 16 vítězství - 24 umístění, 104 776 € výher), Patrizio Cozzi (82 startů - 13 vítězství - 32 umístění, 160 147 € výher), Sergio Persico (110 startů - 20 vítězství - 52 umístění, 243 112 € výher), dále black type umístěné King Park, Silvia Diletta, Gilda Zanzic. Vynikajícím steeplerem byl syn Pauo, grupa 1 umístěný a dobře známý i pro Čechy ... A to všechno dala prakticky pokaždé s jinými hřebci, navíc ne příliš renomovanými. Ale co je ještě úžasnější, dcery a vnučky (!) pokračují ve šlépějích Grande Gioii a dávají samy velmi tvrdé koně až na black type úrovni. Grande Gioia je daleko nejlepší dcera Dara Monarch, proto ji tak rozsáhle zmiňujeme. Důležité je, že Dara Monarch je úspěšně prověřený vynikající otec matek...

Kromě výše zmíněných dcer ještě zmíníme Aughamore Beauty (matka z krosu linií Herbager x Sicambre x Prince Rose), která dala vítěze švédského derby a listed vítěze ve Francii Albany Hall, ve Skandinávii úspěšného Arlberg (vítěze všech skandinávských 2000 Guineas aj.) a listed vítěze Adare Manor.

Špatná nebyla ani Dara Dee (matka po Mill Reef z linie Nasrullah), která dala Beneventu, grupa 3 a listed vítězku, která ve svých nejlepších časech dokázala porazit i později tak slavnou Soviet Song. Také proto jsou Beneventy hříbata vysoce hodnocená, jedno z nich se prodalo za 380 tisíc guinejí ...

Také je důležité, že koně po Dara Monarch běhali často mnoho let a měli vysoký počet startů i rychle za sebou a to do poměrně vysokého věku (na dostihové koně).

Dalším kladem je schopnost „pracovat" i se značně archaickými původy, ve kterých se obvykle nevyskytují žádná novodobá esa a nositelé progresivních genů. Je to velmi užitečná vlastnost v rámci českého chovu jak u A 1/1, tak i v rámci sportovního chovu. Prokázal ji jak Dara Monarch, tak všichni jeho synové zařazení v chovu. Značná urychlenost dnešního chovu způsobená extrémní komercí, kdy se generační interval zkrátil na nejkratší možnou dobu, má své veliké nevýhody z teplokrevného hlediska. Tyto nevýhody si dobře uvědomují Němci či Holanďané (KWPN), kteří do maximální míry využívají tradiční původy a opatrně přistupují k nejmodernější krvi.

Důvod, proč zdůrazňujeme tvrdost potomstva (prokazatelně předávanou dál) společně s flexibilitou klisen dávat prakticky s jakýmkoliv partnerem dobré, poctivé koně, je ten, že toto jsou vlastnosti velmi vhodné pro teplokrevný chov.

Původ Dara Monarch z hlediska teplokrevného chovu

Princely GiftDara Monarch nabízel českému chovu krom již jisté prověřenosti i relativně solidní původ. Jeho děd Princely Gift (po již mnohokráte zmiňovaném Nasrullah), na dráze hodnocen mezi nejlepšími koňmi 20. století, byl výborným plemeníkem, který však doplatil na vysoký zájem Japonců o jeho syny a vnuky, a tak se jeho hřebčí linie díky tomu ocitla v Evropě před zánikem. Velká škoda vznikla zejména exportem talentovaného Tesco Boy (později 6násobný šampión plemeník Japonska), jehož matka byla z krosu Hyperion x Bay Ronald x Hurry On a navíc byla bábou Surumu, v německém teplokrevném chovu dosti oblíbeného.

Japonsko je vyhlášené svojí agresivní chovatelskou politikou, již desítky let importuje ve velkém mnoho krevně cenných jedinců, jejichž vliv je zpravidla v tamních dosti specifických podmínkách nulový a někdy je po neúspěchu nečeká pěkný osud (viz velmi smutná kauza amerického Koně roku Ferdinand).

I přesto, že jeho potomstvo bylo tak důkladně přebráno Japonci, je Princely Gift přes své některé syny často k vidění na mateřské straně původů špičkových sportovních koní, jako tomu je např. u olympijského koně Digby (po Donnerhall), který je v top 10 drezurních koní dle WBSFH za rok 2011. I hřebčí linie v teplokrevném chovu zůstala zachována nejen díky excelentnímu vnuku Rheingold, který stihl před svým exportem do Japonska v 10 letech, kam už byl odvezen jeho otec Fabergé II, dát Armistice Day a Sir Shostakovich. Zejména Sir Shostakovich je velmi úspěšným v Německu, kde dával potomstvo nejvyšší úrovně ve sportu. Pro nás je z licentovaných synů zajímavý např. Best Before Midnight, jehož matka je po otci plemene shagya arab, který dosáhl Grand Prix v drezuře; či asi nejlepší syn - pokračovatel Sir Chamberlain, který je také mat. otcem u nás uchovněného Sandro Classic a sám je otcem licentovaných plemeníků typu Houston. Ostatně i u nás lze připouštět synem Sira Shostakovich a to hřebcem Sir Bento, který působí v rámci PK CS. A Armistice Day? Ten sám působil i se svým synem Taishanem v PK Zweibr, ale Taishanův syn Carus je již licentován pro trakénskou PK a BaWu.

Velmi populárním byl v Německu jiný vnuk Princely Gift, a to Deadly Nightshade (po Floribunda - také exportovaném do Japonska), který dal řadu körovaných synů a jejichž potomci působili jako úspěšní plemeníci v Austrálii (Falkensee) či USA (Schneekönig), i jinde ve světě. Drezurní vlohy koní z linie Princely Gift potvrzuje také např. Hercules (úroveň Grand Prix) více než úspěšně, ale tam samozřejmě platí pravidlo, které u nás moc známo není, že se chová na kvalitních matkách.

Linie Princely Gift neměla jen drezurní vlohy, jeden z synů je Crown Heirloom s vlastní výkonností ve všestrannosti na evropské úrovni, jeho pokračovatel v chovu Zero delle Fiocche si vyskákal mezinárodní výkonnost.

Ve sportovním chovu se dále uplatnili z linie Princely Gift: Crown Lease (Princely Gift), Rivellino (Rheingold) s výsledky v drezuře i všestrannosti, Ovac a Prince Bee (kros Princely Gift x linie Deux Pour Cent), MacMillon (So Blessed x Tudor Melody), Rubicon (po Siliconn - vyvezeném do Japonska) či Coober Prince (Princely Gift x Persian Gulf). Zmínku si zaslouží i So Blessed (Princely Gift), taktéž exportovaný do Japonska, který je dědem Pharaon xx, 1.60 cm skokana olympijské úrovně a dobrého plemeníka licentovaného v KWPN.

RealmPosledním synem Princely Gift, kterého zmíníme, bude přímo Dara Monarchův otec Realm, známý jako výborný grupový sprinter, který patřil do velmi silného ročníku. V chovu dal několik grupových koní, jenže byl vyvezen do Japonska v roce 1980 ještě před úspěchy svého nejlepšího syna. Nicméně u něj to nebyla taková škoda. I on přes několik stovek japonských potomků nezaznamenal větší úspěch, jako většina importovaných hřebců.

Z hlediska teplokrevných reálií je podstatné, že Realm je vnukem slavné Eos. Eos je matkou tak dobře všem známého Mehari a Yoggi. Oba dva si vybudovali v teplokrevném chovu slušné jméno. A tak opět linky vedou do českého chovu, kam si našla cestu část Mehariho produkce, ostatně v současné době působí v rámci PK ČT Brooklyn (Latén) a Yoggi je přítomen v původu Egertona, licentovaného pro PK ČT. Z rodiny Eos vychází i u nás běhající Blueridge Dancer (Kůň roku, nejlepší mílař a tříletý hřebec 1998), který prokázal nečekaný talent jako plemeník, bohužel velmi brzy uhynul.

K rodině Dara Monarch

Mateřská část původu je s českým chovem dosti provázaná. Návaznost lze najít už u matky Sardara, která je po Alcide. Ten je mateřským otcem u nás působícího Seal cs (mj. otec vítěze Velké pardubické Valencio a Gretty, třetího z Velké pardubické) ...

Bába Plaza byla po Persian Gulf, z jehož hřebčí linie vychází producent top skokanů Benroy a legendární Paradox I - velmi úspěšný ve vestfálské PK (ostatně z jeho linie u nás působí např. Pasqual s pot.: D: S, S: T, C: ZL). Netřeba ani dodávat, že Persian Gulf je polobratrem Precipitation, který dal teplokrevnému světu fundamentálního Furioso.
Pro nás je tady ale klíčový Tamerlane, nejlepší syn Persian Gulf. Tamerlane patřil k velkým německým plemeníkům, uspěl jak v A 1/1, tak i v tepl. chovu. Jím zachovaná linie v současné době sbírá znovu velké úspěchy a zažívá renesanci v rámci celé Evropy.
Po něm tady působil syn Tamerino s pot.: D: ST, S: S**, C: T a populární Sharp End s pot.: D: S, S: ST, C: S je z Tamerlanovy dcery ... V rámci celé linie existují četné vazby na náš chov a sport, ale to bylo by na příliš dlouho, proto se vraťme k babičce Plaze. Plaza je matkou plemeníků Solvedo (po Royal Palace), velmi úspěšného v chovu Selle Francais a Intermezzo II, který byl šampión tříletek v Anglii.

Z prabáby Wild Success (jejíž otec Nicollo dell´Arca je zakladatelem hřebčí linie, z níž vychází nikdo menší než celosvětově proslulý Pilot) byl zrozen Light Brigade. Light Brigade (po Nasrullahově synu Never Say Die) je znám jako významný producent parkurových koní a je mat. otcem 1.60 skokana a úspěšného plemeníka ISH Clover Brigade. Ještě zmíníme, že z této části rodiny pochází Saracen Hill, působící také v ISH. Wild Success byla z Lavinie, která je bábou plemeníka Caerlaverock. Ten je zaznamenán v paměti jako mat. otec mezinárodního skokana a dobrého plemeníka Martel xx.

Dara Monarch v českém chovu

Tituly šampión plemeník 1994, 1995 a 2000 nejsou dostatečně vypovídající o tom, jakou úlohu Dara Monarch sehrál v ČR, neboť ta ještě není ani zdaleka skončena. Již je jasné, že jeho krev bude v původech českých koní přítomna ještě hodně dlouho skrze jeho vynikající dcery.

I v ČR se potvrdilo, že Dara Monarch umí dávat tvrdé koně, někdejší v I. kat. umístěný Radovan běhal od dvou let do svých 11 let a celkem absolvoval 71 dostihů. Podobnou stálicí byl i dlouhodobý člen úzké špičky dostihových koní Pudr, který od 2 let do svých 10 let absolvoval 67 startů, stejný počet dostihů odběhal i Century Day. Ve Francii běhal překážky (mj. i na slavném a velmi těžkém závodišti Auteil) polobratr Kedona Keldar, který celkem odběhal 63 startů a získal i s prémiemi 168 088 €.

Na dostihové dráze u nás vynikli především Yokom (Nejlepší kůň českého chovu 1998, Šampion sprinter 1998 a později plemeník), dále klasičtí vítězové a umístění Cassie, Cerberus, Ceresto (později plemeník), Completa, Estonia, Fatra Line, Lakonica, Lanetta, Luramo, Ontarico (ten později běhal překážky ve Francii), Sara, Slavnost, Step, Vadara, Vitalinda. Kromě železných nezmarů jmenovaných ve výchozím odstavci si ještě zmínku zaslouží výborní koně jako Jiss May, Monte Carlo, Nick, Sicky či Yokodara. A to ještě mnozí byli opomenuti, kompletní přehled jedničkového potomstva je pak zde.

Widama a letošní kobylka po Look HoneyKdyž do chovu přišly jeho dcery, ukázalo se, že některé z nich mají cenu zlata. Jedná se minimálně o:

  • Widamu s 5 jedničkovými potomky - vítězi Veto, Vademecum, Vočko, Věrnou a klasickou vítězkou Vltavou, která již navždy zůstane zapsána zlatým písmem. Vademecum v současné době sportuje.
  • Vakacii, která je matkou famózní Vapety (Nejlepší tříletá klisna 2001, Nejlepší kůň českého chovu 2001), dále jedničkových koní Vaccaruse, Vacarie a Vanessie.
  • Apartmu, která dala 4 jedničkové potomky Apart, Apartmana, Apasku a Apartu + tepl. dceru Angeliku (skoky "S").

Dále se uplatnily Lokáda, Step či Vitalinda. Speciální poznámku je třeba učinit u vnučky Vadeony (z Vadary), která byla zvolena Nejlepším koněm českého chovu a nejlepším vytrvalcem za sezónu 2008. Vadeona je typický příklad koně odchovaného na základě spojování toho nejlepšího s jednou z nejkvalitnějších a nejstálejších rodin v ČR. Je to cesta, která i ve 21. století funguje, když se dodržují staletími prověřená pravidla.

Je třeba si taktéž uvědomit, že mnoho klisen typu Fatra Line či Sara jsou v nejlepším reprodukčním věku a že do chovu jsou již zařazovány více než nadějné vnučky, tak lze snad jen doufat, že jejich potencionál nebude zmařen současnou tristní situací z hlediska dostupných plemeníků v českém chovu a jejich nevhodným využíváním...

Bývá zvykem, že nejlepší plnokrevní plemeníci u nás měli posléze i výrazný vliv v teplokrevném chovu a sportu, protože z dostihového provozu (či chovu) přechází část produkce do sportu a na základě toho se také zařazovaly jejich dcery. Většinou se ale jednalo o hřebce s poměrně rozumnými předpoklady pro jejich úspěch i v jiném prostředí.

I Dara Monarch tyto předpoklady splňoval. Nejen na papíře, ale i reálnou produkcí, čemuž dosti napomohla i jeho přizpůsobivost a schopnost dávat tvrdé koně.

Potomstvo Dara Monarch ve sportu

V žebříčku plemeníků ve všestrannosti dle ASH byl Dara Monarch za léta 2005 - 2011 na 8. místě s 11 potomky a 200 jejich starty, přičemž nejvyšší dosaženou úrovní byl „T".

Potomci Dara Monarch ve sportu: příklady

Kůň Nejvyšší dosažená výkonnost
Amonar, nar. 1996 (z Arcola po Amyndas, hř. linie Pharos, rodina Aramo) military „T", skoky „L**"
Cato, nar. 1997 (z Ceremonie po Lincoln, hř. linie Masis, rodina Céda) drezura „T"
Damon, nar. 2000 (z Duella po Sharp End, hř. linie Raise A Native) military „T", budoucí plemeník
Dublon, nar. 1996 (z Dukce po Sharp End, hř. linie Raise A Native) military „S"
Flaming Heart, nar. 2003 (z Flame Leaf po Diesis, hř. linie Raise A Native) military „S"
Lacros, nar. 1996 (z Laczika po Pampabird, hř. linie Nasrullah) drezura „S", military „S"
Vacidara, nar. 2002 (z Vacila po Chiavari, hř. linie Northern Dancer, rodina Valencia) military „S"
Vadama, nar. 1994 (z Vala po Silver, hř. linie Gradivo, rodina Valencia) skoky „S" a military „T"
Widar, nar. 1998 (z Windy po Sharp End, hř. linie Raise A Native, rodina Windsurfing) military „T"

Vnukové Dara Monarch ve sportu: příklady

Vnuk Výsledky
Angelika, nar. 2003 (Erudit - Apartma) skoky „S", syn Corzo (po Corleograf) jako pětiletý (2011) skoky: „L*"
Capitol, nar. 2002 (Corsár - Lamdara) military „T", skoky „S**"
Longie-T, nar. 1997 (Carthago Z - Longdara) skoky „S", její syn Caruso-T (po Cantus-T) s výkonností skoky „S*"
Loučná, nar. 1999 (Perugino - Lokáda) dala dceru Liberta (Carismo), výkonnost „S" v drezuře

DamonDo teplokrevného chovu po něm byli zařazeni plemeníci Ceresto s pot.: D: T, S: L**, A: T (jeho dcera Zora dosáhla výkonnosti T v drezuře) a Donegal s pot.: D: S, S: S**, C: S. Z budoucího hlediska jsou vysoké naděje vkládány v Damona, „T" koně ve všestrannosti a vítěze Zlaté podkovy. Damon má krom vynikajících výsledků ve sportu, exteriéru, povahy a charakteru i původové předpoklady, neboť jeho mat. otec je právě taktéž osvědčený Sharp End a v původu je kladný vliv Djebel skrze My Babu. Letos bohužel ještě v plemenitbě nepůsobí.

Možná doporučení

Zde máme úlohu značně usnadněnou, protože již se ukázalo, že Dara Monarch více než dobře navazuje na český chov a navíc jeho flexibilita umožňuje chovatelům podstatně snadnější výběr partnerů pro jeho dcery.

Na základě kombinace Dara Monarch x Sharp End kromě vynikajících dostihových koní vzešlo i několik téčkových militaristů a lze toto spojení označit za více než doporučující, přesto v době, kdy jsou oba dva hřebci již po smrti, je to již částečně irelevantní. Jejich dcery a vnučky jsou ale českému chovu k dispozici a byla by škoda toho nevyužít, když se to tak osvědčilo.

Na příkladu Pharaon, olympijského skokana a plemeníka v KWPN, je dobře vidět, jak funguje afinita Nasrullahovy větve Princely Gift s Verso II linií. Ze stejného krosu je Realm, který je navíc z pravé sestry Mehari. Mehari je zástupcem právě linie Verso II a jeho krve je v ČR dostupno dost (skrze hřebce Agadir, Latén, Brooklyn a matky po Mehari), navíc jeho kombinace s Dakotou je v Polsku zlatým nickem pro sportovní koně nejvyšší úrovně. I tudy by mohla vést cesta.

Podobně jako u všech hřebců z linie Nasrullah je možné dále na Nasrullaha přes vhodné jedince prochovávat, stejně jak se to úspěšně dělá ve světě.

Výše uváděný Lacros je krásným příkladem kombinací (byť původně ne takto zamýšlené), které se ve sportu osvědčily. Je z matky z linie vedoucí k již v předchozích profilech probíranému Red God (Nasrullah), bába je z linie Native Dancer (otec Raise A Native) a prabába je z kombinace ve sportu tak osvědčených hřebců Alcide x Abernant (z linie Hyperion) x Persian Gulf. V rodokmenu je ještě např. vliv Sicambre ... Lacros je na Nasrullaha prochován 3x, 2x skrze Princely Gift.

Dara MonarchJak jsme u předchozích hřebců z linie Nasrullah psali, i zde funguje prochovávání na Hyperiona a linii ve sportu více než etablovanou Son-In-Law, ze které u nás působí dost teplokrevných plemeníků s výkonností ve sportu i chovu.

Znovu se ukazuje, že netřeba objevovat již objevené a lze si cestu usnadnit užíváním takových plnokrevných matek, které mají i původové předpoklady pro úspěch ve sportovním chovu a nebo jsou z rodin již úspěšně ve sportu prověřených. Takovým příkladem byla Longadara (Dara Monarch) z matky s vlivy Welsh Pageant (hř. linie Hyperion), Red God a Precipitation (otec zakladatele fundamentální teplokrevné linie Furioso) v původu. Ta s hřebcem z linie Son-In-Law dala právě Longie - T.

A kdo by si nepřál odchovat takové sportovce a zároveň úspěšné matky typu Longie-T?

Dara Monarch se svým potomstvem stal jedním z pilířů českého chovu a rozhodně mu patří čestné místo mezi nejlepšími plemeníky po druhé světové válce.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: