Čtyřnohým terapeutem může být poník i tažný kůň

9. 04. 2014 09:00, Aktualizováno 10. 04. 2014 13:02

Obrázky: 5

Autor: tým České hiporehabilitační společnosti Foto: Vanda Casková Rubrika: Hiporehabilitace Počet přečtení: 6124 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Hiporehabilitace není pro koně oddechové krokování s klienty, ale náročná disciplína vyžadující speciální přípravu. V současné době existuje systém certifikace těchto koní a jejich schopnosti jsou prověřovány komisí ve specializačních zkouškách. Jaký by měl být správný koňský terapeut?

Vhodné plemeno

Vladykův dvůrNázvem hiporehabilitace se obecně nazývají aktivity a terapie, kdy je úzce provázán kůň a člověk s nějakým zdravotním či sociálním znevýhodněním. Hiporehabilitace má několik disciplín - hipoterapii, psychoterapii pomocí koně, aktivity s využitím koně a parajezdectví. Jaké plemeno či typ koně je pro kterou kategorii nejvhodnější, nelze říci.

Zjednodušeně řečeno, čtyřnohým terapeutem může být malý poník i silný chladnokrevný kůň určený původně pro práci v lese. Koně využívaní pro účely hiporehabilitace jsou zvlášť pečlivě vybíraní a následně připravovaní. Musí projít výcvikem a složit specializační zkoušku, teprve po jejím úspěšném složení mohou začít pomáhat. Nejčastěji užívanými typy koní pro hiporehabilitaci jsou u nás teplokrevníci, chladnokrevníci, pony a jejich kříženci. Méně zastoupeni jsou zástupci plemen český teplokrevník, slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník, starokladrubský kůň, hucul, hafling, merénský kůň, českomoravský belgik, norik, slezský norik, shetlandský pony, velšský pony, český sportovní pony, minihorse atd.

Statistiku plemen koní s licencí najdete v souboru pod článkem, stejně jako seznam koní se Specializační zkouškou.

Věk a pohlaví

Používat se mohou pouze klisny a valaši, hřebci se k terapii nehodí a ani to neumožňuje Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení koní - při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS. „Důležitým hlediskem je i věk koně, který nemůže být mladší pěti let. Teprve v tomto věku je totiž psychika zvířete dostatečně vyzrálá. Mladší kůň se může již připravovat, například se starším, zkušenějším zvířetem. Vždy je ale potřeba brát na zřetel, že nemůže pracovat naplno a musí mít víc času na odpočinek," vysvětluje Kamila Petrová ze sekce terapeutického využití koní České hiporehabilitační společnosti.

EponaZdraví a charakter

Významné kritérium při výběru koně je jeho zdravotní stav a také ochota snášet vnější vjemy. Hodnotí se například, zda si nechá bez problémů sahat na různé části svého těla, nereaguje přehnaně například na vnější zvukové projevy apod. Vždy je potřeba přihlédnout k tomu, na jaký druh terapie bude zvíře využíváno.

Základním požadavkem na terapeutického koně je, aby měl korektní exteriér, vynikající mechaniku pohybu v kroku, kvalitní pohyb hřbetu při zachování pružnosti hřbetu pod handicapovaným klientem, dále dobrý charakter ve vztahu k člověku a přiměřený temperament (vhodné jsou neurotypy sangvinik a flegmatik). „Při výběru se zaměřujeme na posuzování temperamentu koně, do terapie a aktivit se zapojují koně s různým typem temperamentu. Protože se v terapii a aktivitách využívá interakce člověk - kůň, zajímá nás i postavení v sociální hierarchii stáda koní, jeho dominance nebo submisivita, které mohou odrážet chování a reakce koně jako zrcadlo ve vztahu k člověku," doplňuje Kamila Petrová.

Licence hiporehabilitačních koní

Koně, kteří jsou používáni k hiporehabilitaci, by měli mít licenci. Zkouška vedoucí k jejímu získání nejenom prověří schopnosti a vlastnosti koně a jeho vhodnost pro terapii, ale licence je i jakýmsi certifikátem pro uživatele, že kůň je skutečně vhodným a speciálně proškoleným terapeutem. Zejména v minulosti se totiž stávalo, že k hipoterapii byli používáni koně vyřazení z běžného provozu, třeba kvůli kulhání nebo potížím se zády, a tato zvířata nemohou být dobrá pro terapii postiženého člověka. Bohužel i dnes jsou v některých stájích využívána zvířata nevhodná a bez licencí.

Stáj Rozárka

Specializační zkoušky koní a pony jsou dalším důležitým krokem pro uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. Smyslem Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně/ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit jeho vhodnost pro využití v hiporehabilitaci.

Zkouška je složená z několika částí a má jiné požadavky na koně a pony, kteří pracují v hipoterapii (HT) a jiné pro ty, kteří pracují v psychoterapii pomocí koní (PPK), aktivitách s využitím koní (AVK) a v kontaktní terapii. Zkouška je zaměřená především na posouzení charakteru koně/ponyho a ochoty spolupracovat s člověkem (AVK, PPK, HT, kontaktní terapie) a v případě využití koně pro hipoterapii na posouzení mechaniky pohybu a práce hřbetu. Koně a pony, kteří zkoušku úspěšně složí, obdrží licenci pro zařazení do HT, PPK, AVK nebo kontaktní terapie.

Ryzáček

Jak taková Specializační zkouška může probíhat?

PUSŤTE SI UKÁZKU z průběhu Specializační zkoušky pro koně zařazené v hiporehabilitaci v JK Vladykův Dvůr. V této části je hodnocena ochota koně spolupracovat s člověkem a také jeho reakce na různé překážky, zvuky atd.

A jak si zatím vedou koně při těchto specializovaných zkouškách, na to odpověděla Vanda Casková, koordinátorka sekce vzdělávání ČHS:

„U koní, kteří mají v hiporehabilitaci praxi, není třeba se zkoušky nijak obávat a provozovatelům středisek se může zdát lehká. Také většina koní, kteří prošli touto prověrkou, byli zkušení a neměli problémy. Na druhou stranu jsme se setkali i s případem, kdy byl kůň připravován tři dny před zkouškou a to rozhodně nestačí. Specializační zkoušky jsou koncipovány především pro koně, kteří by měli v hiporehabilitaci začínat, a je nutné, aby byla odborně prokázána jejich způsobilost."

Seznam středisek, ve kterých jsou koně specialisté s licencí, najdete na webu České hiporehabilitační společnosti www.hiporehabilitace-cr.com.


Odkazy na zdroje, kde se ještě můžete něco dozvědět o hiporehabilitaci:

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: