ČSCHH: Ukončení přechodného období

3. 06. 2019 10:00

Obrázky: 1

Autor: Tisková informace Foto: Martina Cerhová Rubrika: Chov koní Zdroj: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ HAFLINGŮ, z. s. Počet přečtení: 524 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Rada PK haflinga vydala dne 20. května 2019 následující prohlášení o ukončení přechodného období a jeho praktických dopadech na chovatele.

Vzhledem k tomu, že podle platného Řádu plemenné knihy (ŘPK) a Šlechtitelského programu (ŠP) haflinga skončilo loňským rokem přechodné období, kdy bylo možné používat k čistokrevné plemenitbě i klisny zapsané do pomocné plemenné knihy (PPK), rozhodla se Rada plemenné knihy haflinga vydat upřesňující informace k této problematice.

Dle ŘPK a ŠP je možno, letošním rokem počínaje, využívat k čistokrevné plemenitbě pouze hřebce zapsané v plemenné knize hřebců a klisny zapsané v HPK a PK. Hříbata narozená od letošního roku klisnám zapsaným v PPK nebudou mít nárok na plemennou příslušnost k plemeni hafling.

Tato skutečnost je, kromě majitelů klisen zapsaných v PPK, důležitá zejména pro inspektory chovu koní, kteří provádí zápis hříbat a označování výžehy. Žádáme je proto, aby důkladně kontrolovali průkazy původu u matek hříbat plemene hafling, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním kvůli chybám v zápisech a neoprávněnému označování hříbat výžehem HF.

Žádáme také majitele plemenných hřebců, aby kontrolovali průkazy původu připouštěných klisen a na tuto skutečnost majitele klisen zapsaných v PPK upozorňovali.

Možnosti pro majitele klisen zapsaných v PPK

Majitelé klisen zařazených v PPK, kteří mají zájem je nadále využívat v čistokrevném chovu, se mohou pokusit nechat své klisny přeřadit do vyššího oddílu plemenné knihy, tedy do PK.

Pokud byla důvodem k zápisu do PPK pouze nízká naměřená kohoutková výška (KVH) u svodu a jinak klisna splňuje ostatní podmínky pro zápis do PK (min. 6,1 bodu za exteriér, min. 4 generace doloženého původu, max. 1,56 % cizí krve), je možné nechat klisnu pouze přeměřit. Minimální KVH pro zápis do PK je 138 cm.

Při nesplnění podmínky počtu minimálně 4 generací doloženého původu (limitní pro zápis do PPK byly 3 generace) doporučujeme se obrátit na RPK a pokusit se nechat původ svojí klisny dohledat. Pokud se 4generační původ dohledat podaří a klisna bude zároveň splňovat ostatní podmínky pro zápis do PK (max. 1,56 % cizí krve, min. 6,1 bodu a min. KVH 138 cm), může být na základě toho přeřazena do PK.

Jestliže klisna obdržela při svodu nedostatečnou bodovou známku za exteriér a jinak splňuje podmínky pro zápis do PK (min. 4 generace doloženého původu, min. KVH 138 cm, max. 1,56 % cizí krve), může se znovu zúčastnit svodu a zažádat o přehodnocení. Na přehodnocení má klisna nárok pouze jedenkrát za život.

Ve všech případech, prosíme, kontaktujte některého člena Rady PK pro další informace!

Veškeré kontakty naleznete na webových stránkách Českého svazu chovatelů haflingů, z.s.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: