Civilní služba u koní

9. 02. 2002 00:00

Autor: Josef Malinovský Rubrika: Různé Počet přečtení: 1887 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Jestliže jste se pevně rozhodli, že nechcete strávit rok svého života v kasárnách a raději zvolíte o polovinu delší variantu civilní služby, máte jedinečnou možnost strávit těchto osmnáct měsíců ve společnosti krásných a ušlechtilých zvířat, kterými koně bezesporu jsou. Vše má však jedno ale. Organizace, ve které je možné vykonávat civilní službu, musí být státní, obecní, či nevýdělečná nestátní právnická osoba (příspěvková organizace).

Civilní službou je služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti povinen podle tohoto zákona vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.

Prohlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenských cvičení může písemně podat jen:
a) odvedenec nejpozději do 30 dnů od ukončení odvodního řízení,
b) odvedenec, jemuž byl povolen odklad vojenské základní služby, nejpozději do 5 dnů po skončení důvodu, pro který mu byl odklad povolen (např. pokračující školní docházka),
c) voják, kterému byla základní (náhradní) služba přerušena, nejpozději do 5 dnů po skončení důvodu přerušení,
d) voják v záloze v době do 31. ledna kalendářního roku.

V prohlášení musí být uvedeny důvody a skutečnosti, jimiž chcete své tvrzení doložit a musíte jej podat územní vojenské správě podle místa svého trvalého pobytu. Splňuje-li prohlášení všechny náležitosti, postoupí je vojenská správa do 5 dnů od doručení příslušnému úřadu (místní úřad – odbor vnitřních věcí apod.).

V tuto chvíli je potřeba, abyste již věděli o konkrétním místě, kde lze civilní službu u koní vykonávat a na tomto místě se informovali, zda vám to bude umožněno. Pokud se tato organizace nachází v jiném místě (městě, obci, městské části) než je vaše trvalé bydliště, musíte se také informovat, zda vám místní úřady (jak v místě trvalého bydliště, tak v místě sídla organizace) umožní vykonávat civilní službu jinde, než je vaše trvalé bydliště. Jestliže je místo trvalého bydliště shodné s místem sídla organizace, stačí pouze včas požádat na odboru vnitřních věcí o doporučení do organizace, kterou jste si sami vyhledali. Obdržíte-li toto doporučení, které vám posléze daná organizace potvrdí (včetně data možného nástupu), již nic nebrání tomu, abyste do této organizace mohli nastoupit k výkonu civilní služby.

Povolávací příkaz obdržíte zhruba měsíc před nástupem civilní služby. V den nástupu do služby vám zaniká branná povinnost a budete písemně vyzváni k tomu, abyste se dostavili do příslušné územní vojenské správy k převzetí propouštěcího listu.

Jednou z organizací, zabývajících se kromě jiného chovem koní, je Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi. Jezdecký klub při Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi hledá uchazeče o výkon civilní služby s nástupem možným od 1. 7. 2002. Kladný vztah ke zvířatům a zdravotní způsobilost je nutností. Praxe v oboru vítána.

Zájemci mohou kontaktovat vedoucího JK VÚŽV pana ing. Václava Kudrnu, CSc.:

0604 / 329689 – mobil
02 / 67009627 – pevná linka
02 / 67710705 – pevná linka
02 / 67710779 – fax
kudrna@vuzv.cz – e-mail

JK VÚŽV Uhříněves
Ing. Václav Kudrna, Csc.
Přátelství 815
Praha 10 – Uhříněves
104 01

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: