Budeme mít hříbě 2

6. 06. 2008 00:00

Autor: Dominika Švehlová Foto: Vladimír Mazuch Rubrika: Zdraví a veterinární péče Počet přečtení: 29486 Počet komentářů: 1 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

V první části článku o narození hříběte jsme se zajímali spíš o nadcházející matku. Podívejme se nyní na vlastní porod, na to, co se může, musí - i co by se nemělo stát.

Porod

Porod je vypuzení plodu (a jeho obalů) z dělohy skrze porodní cesty. Jedná se o nepřetržitý proces, který však můžeme pro názornost rozdělit do tří fází.

První fáze trvá 1-4 hodiny. Během ní se začnou stahovat svaly dělohy a posouvají plod k děložnímu krčku (což je “východ” z dělohy). Děložní krček se tak otevírá. Hříbě se začíná aktivně pohybovat, otáčí se a mění polohu. Při porodu má většinou natažené přední nohy a hlavičku položenou na nich.

V té době klisna projevuje discomfort, může být neklidná a vykazovat příznaky podobné kolice (ohlížení se na slabinu, švihání ocasem, časté lehání a vstávání). Na slabinách, krku a za lopatkami se jí objevuje lepkavý pot.

Když je děložní krček plně otevřen, vnější porodní blána (allantochorion) praskne a z porodních cest klisny vyteče několik litrů tekutiny - "provalí se porodní vody” (můžete se podívat například na této fotografii). Toto znamená konec první fáze porodu. V té době bychom klisně měli ocas omotat čistou bandáží a pořádně umýt a vysušit poševní vchod a jeho okolí.

Druhá fáze je vlastní vypuzení plodu. Dochází při ní ke stahování svalů děložních i břišních. Právě tuto fázi často označujeme jako vlastní porod. „Porodní bolesti” klisny jsou na začátku této fáze krátké a mírné a postupně sílí. Jakmile je hříbě vypuzeno, bolesti se velice rychle zmírní a vymizí. Za normálních podmínek by celý proces vypuzení plodu neměl trvat déle než 30 minut. Většinou je hříbě venku za 17 minut, jen málokdy se jedná o celou hodinu.

Asi za 5 minut po prasknutí tmavé blány allantochorionu se v poševním vchodu objeví bílá, lesklá, průhledná blána amnion, ve které je hříbě (další fotografie). Ten bychom neměli v žádném případě porušit. Při normálním průběhu porodu se nejdříve objeví jedno přední kopýtko, asi 10 cm za ním druhé. Chodidla kopýtek mají směřovat dolů, k pánevnímu dnu klisny. Hlavička plodu má “odpočívat” na holeních (například na této fotografii).

Pokud se v poševním vchodu objeví kopýtka, není obvyklé, aby klisna příliš dlouho odpočívala. Jakmile pánví projde hlavička a lopatky hříběte, amnion by měl prasknout. Je-li to nezbytně nutné, můžeme klisně trochu pomoci jemným zataháním za nožičky hříběte. Nikdy nesmíme tahat více než silou jednoho člověka. Tahání musí být synchronní s porodními stahy. Pokud se nožičky a hlavička neobjeví do 10-15 minut po provalení porodních vod, je nutné ihned volat odbornou pomoc.

Jakmile se z pánve dostanou ven kyčle hříběte, vysílená klisna obvykle bude chvilku odpočívat. Zadní nožky hříběte zůstanou mezitím uvnitř pochvy.


porod hříběte

Zadní kopýtka ještě v pochvě - matka i novorozenec na chvíli odpočívají po těžké práci.

Jakmile je hříbě celé venku, zkontrolujte, zda porodní obaly neucpávají jeho tlamičku a nos. Hříbata mají poměrně dlouhý pupeční provazec, který i po porodu zůstane ještě nějakou chvíli nepřetržen. Nechte ho tak, protože během několika minut po porodu “nateče” do hříběte tímto provazcem ještě dost velké množství krve, která by jinak “chyběla”. V této době také nesmíme klisnu vyrušit, mohla by vstát a pupeční provazec přetrhnout. K přirozenému přetržení dojde za několik minut (až 15 min) po porodu na předurčeném místě, a to při pohybu klisny a/nebo hříběte.


porod hříběte

Novorozené hříbě ještě v plodových obalech, ale už se snaží postavit na nohy.

Jakmile dojde k přetržení provazce, je třeba zkontrolovat pupeční pahýl hříběte, zda tam nejsou přítomny krevní výrony, a dezinfikovat ho. Dezinfekci provedeme několikrát během prvních pár dní života hříběte.

Pokud klisna stále leží, můžeme pomalu přesunout hříbě k její hlavě, aby ho při vstávání náhodou nezašlápla. I tak se snažíme zasahovat co nejméně.

Je důležité nechat klisnu i hříbě co nejdéle odpočívat a o samotě.


porod hříběte

Intimní chvíle matky a jejího novorozeného hříběte - nerušte je!

Třetí fáze porodu zahrnuje vypuzení porodních obalů (placenty). K tomu dochází ihned po vypuzení hříběte a kompletní porodní obaly by měly být venku nejpozději do 2 hodin! Jinak je třeba ihned volat veterináře.

Visící placentu je třeba podvázat asi do výšky hlezen, aby na ni klisna nestoupla a nepřetrhla ji (například tato fotografie).

Děloha se po porodu stahuje velice rychle, za několik dní získá svoji původní velikost. Tomuto procesu říkáme “involuce dělohy”.

Vypuzenou placentu vyneseme z boxu, roztáhneme na rovné ploše a veterinář nebo jiná zkušená osoba zkontroluje, zda je placenta kompletní. Spolu s placentou nebo v místě vyteklých porodních vod často najdeme zvláštní útvar, kterému se říká “hippomane”. Je plochý, měkký, houbovitý, o velikosti asi tenisového míčku. Není nijak důležitý, ale lidé se často obávají, že je to něco nenormálního.

Klisnu bychom s hříbětem měli nechat co nejdéle o samotě, pokud se nejedná o nervózní matku nebo o prvorodičku, kdy bude možná potřeba trochu pomoci.

Komplikace

O ztíženém porodu mluvíme tehdy, když se zastaví první nebo druhá fáze porodu nebo tyto fáze trvají příliš dlouho. Je nezbytné ho včas rozpoznat, jedině tak můžeme zachránit život hříběte a mnohdy i klisny. Je těžké říct, jaké je procento výskytu ztížených porodů u koní. Některé výzkumy mluví o 4 %, takže nejsou nijak časté. Na druhé straně i na první pohled nevinná komplikace může mít za důsledek úhyn hříběte a někdy i matky. Příčin ztíženého porodu je celá řada.

Nejčastěji se jedná o zadržení lůžka (neboli placenty či porodních obalů). Tento stav je třeba ihned léčit!

V mnoha případech se hříbě během porodu stočí do nepravidelné polohy, může mít ohnutou jednu nebo více nožek, otočenou hlavičku nebo jde “zadečkem” napřed.

Jindy může být problém v nedostatečných stazích dělohy či břišních svalů. Klisny mívají poměrně prostornou pánev, takže hříběti nic při porodu nepřekáží. Jen vzácně můžeme vidět klisnu s příliš úzkými porodními cestami.

Dalšími komplikacemi může být otok a pohmoždění pochvy. Tento stav se mnohdy upraví za několik dní sám. Postižené místo však může začít krvácet a je třeba jej ošetřit, většinou sešít několika stehy. Tento problém bývá poměrně častý a po správné léčbě neovlivní průběh další březosti ani porodu.

Ve vzácných případech může být poškození dělohy a pochvy mnohem závažnější. Nožky hříběte mohou protrhnout pochvu, někdy mohou roztrhnout klisnu až k řitnímu otvoru. Zde je nutné ihned zavolat veterináře!

Může také dojit k natržení dělohy a výhřezu střev pochvou. Jindy dojde k výhřezu dělohy, která je viditelná v pochvě a často krvácí. Klisna přitom může vykrvácet!

Existuje několik důvodů, proč jsou ztížené porody u koní vážným problémem:

Klisna bude tlačit i přesto, že se hříbě “zaseklo”. Může tlačit tak silně, že praskne děloha a dojde tak k infekci břišní dutiny, tzv. zánět pobřišnice.

Během porodu dochází k rychlému odlučování placenty od dělohy, hříbě tím ztrácí spojení s matčinou “zásobou kyslíku” a musí začít samo dýchat nebo se udusí.

Během ztíženého porodu často dochází k zadržení lůžka (viz dále).

Příznaky ztíženého porodu

Zde je šest nejčastějších:

1. V poševním vchodu se krátce po provalení porodních vod objevily nožičky a hlavička, avšak nejsou překryté bílou amnionovou blánou.

2. V poševním vchodu se objevil červený allantochorion, předtím nedošlo k výtoku žádné tekutiny.

3. Opakované silné stahy, avšak nedochází k vypuzování plodu.

4. Po provalení porodních vod a objevení se amnionu nedochází už dlouhou dobu k žádným stahům.

5. Klisna neustále lehá, vstává a válí se.

6. Hříbě zůstalo vězet v klisně za kyčle, zatímco přední nožičky, hlavička a hrudník jsou venku.

Ve většině případů je náprava ztíženého porodu úlohou veterináře, i když někdy i zkušený chovatel může provést poševní vyšetření a napravit některé nepravidelné polohy hříběte.

Pár tipů na první pomoc

Pokud se v poševním vchodě objeví červený allantochorion, je třeba ho protrhnout, protože dochází k odlučování placenty od dělohy a hříbě uvnitř se začne dusit.

Pokud chce klisna vstát během porodu, snažte se tomu zabránit. Pokud se však postaví, lze hříbě zachytit, aby nespadlo z výšky na zem. Je-li to možné, pupeční provazec by měl být zachován neporušený.

Pokud se po vypuzení porodních obalů zjistí, že jsou neúplné, je nutné, aby veterinář pořádně vyšetřil dělohu a vybral zbytky placenty. Pokud se tak nestane do několika hodin, dojde k zánětu uvnitř dělohy, klisna tento stav snáší velice špatně. Mnohdy následkem zadržení lůžka onemocní závažným schvácením kopyt!

Jakmile je něco v nepořádku, je nutné ihned volat někoho zkušeného, nejlépe veterináře. Není čas otálet a je vždy lepší volat pomoc předčasně než pozdě.

Porodní balíček

Na závěr si ještě řekneme, co má obsahovat porodní balíček. Ten totiž někdy může přijít opravdu vhod:

- Vhodný lubrikant, určený pro použití v pochvě;

- antiseptické mýdlo a roztok k umytí rukou;

- porodní provázky a vhodné čisté oblečení pro případ nutnosti zásahu;

- nůžky, mohou být v případě nouze potřebné;

- čisté, suché ručníky k vytření hříběte, pokud to neučiní pořádně jeho matka;

- dezinfekční roztok k ošetření pupečního pahýlu;

- hodinky.

- A samozřejmě nesmíme zapomenout mít po ruce telefon a telefonní čísla na veterináře a jiné zkušené osoby, které mohou ihned přijet pomoci.


porod hříběte

Malý "pavouček" je na světě a mě nezbývá než mu popřát krásné dny a hlavně hodné a věci znalé pánečky ;-)

(PS: Hříbě na fotografiích p. Mazucha se narodilo poněkud neočekávaně, a to v květnu 2004, jmenuje se Bujan, zůstal u chovatele jako jezdecký kůň, v současné době už je obsedlý a je to prý pěkné číslo. Tímto panu Mazuchovi gratuluji k fotografické pohotovosti a děkuji mu za fotky, bez nichž by tento článek byl výrazně chudší.)

Foto: Vladimír Mazuch

Připojené články

03.06. 2008 00:00 Budeme mít hříbě 1

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

  • 1. LucieS

    sedmý bod

    23:15 - 06. 06. 2008

    Hezký článek.<br />Jen bych k těm příznakům ztíženého porodu přidala sedmý bod, a to podložená přední končetina, kdy se objeví jen jedno kopýtko a je potřeba hříbě v mezeře mezi stahy zatlačit zpět, sáhnout do klisny a druhou nohu narovnat.<br />Velký průšvih je, když se jedná o nevyšetřenou klisnu a objeví se kopýtek více...

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: