Aromaterapie... pro, proti a zázračná levandule

22. 10. 2018 07:00

Obrázky: 4

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Odborné studie Počet přečtení: 1994 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Aromaterapie je doplňková terapie či chcete-li forma alternativní medicíny, která cíleně využívá vonné extrakty rostlin a jejich plodů za účelem zlepšení psychické a fyzické pohody pacientů. Jaká je ale realita? Lze aromaterapii využít i v našich životech a v naší hipologické praxi, nebo se jedná o holé, či dokonce nebezpečné šarlatánství?

K odpovědi na tuto otázku nás mohou navést i výsledky experimentů, které se uskutečnily v posledních letech na několika univerzitách na různých místech světa. Ale ještě před tím, než se seznámíme s jejich závěry, povíme si o aromaterapii několik obecných informací, které nám mohou pomoci rozhodnout se, zda se do světa esenciálních olejů a aromatických sloučenin ponoříme hlouběji anebo, se vší úctou, raději ne.

Trocha vůně z historie

Terapeutické využívání esenciálních olejů je staré téměř jako naše civilizace sama. Pro duchovní, rituální a hygienické účely byly tyto látky využívány v řadě starověkých civilizací. Setkáváme se s nimi v Číně, Indii, Egyptě i ve starověkém Řecku a Římě. Vždy se jednalo o luxusní zboží, které často sloužilo i jako platidlo.

V psané formě se o účincích a léčebných vlastnostech rostlinných silic poprvé zmiňuje řecký lékař, farmakolog a botanik Dioscorides (Pedianos Dioscorides, žil v letech 40 - 90 n. l.) ve své více než 1500 let čtené a všeobecně uznávané encyklopedii bylinné medicíny De Materia Medica.

Destilované esenciální oleje začaly být ovšem využívány jako léčivo až po objevení principu destilace "otcem" moderního lékařství, Peršanem Avicennou (jeden z nejvýznamnějších astronomů a myslitelů takzvaného islámského zlatého věku, zemřel v roce 1037), který zřejmě jako první izoloval esenciální oleje za pomoci speciálního typu destilace, kterým je separační proces využívající destilaci vodní párou.

Aromaterapie jako pojem byl zaveden až podstatně později, na počátku 20. století. V roce 1937 se termín objevil v knize zakladatele moderní aromaterapie René-Maurca Gattefossého nazvané Aromathérapie: Les Huiles essentielles, hormones Végétales (Aromaterapie: esenciální oleje - rostlinné hormony).

Efektivita a možná nebezpečí

V současné době nemáme dostatek relevantních klinických studií, které by dokládaly účinnost aromaterapie ve vztahu k léčbě konkrétních onemocnění. Lze ale doložit, že například při snižování pooperačních nevolností u lidí či v případech akutního zvracení má aromaterapie lepší výsledky než podání placeba. Aromaterapie ale přesto nemá srovnatelný účinek jako standardní antiemetika.

I přes nedostatek relevantních vědeckých závěrů je ale aromaterapie stále populárnější a například u koní se využívá stále častěji.

Podle složení konkrétních aromatických olejů jsou oleje využívány jako antiseptika, sedativa, stimulanty či jako podpůrná léčba při zánětech například dýchacích cest. Běžně dostupný olej z růže například působí příznivě jako hormonální stimulant v reprodukci či při dýchacích problémech, olej z kostivalu pak bývá aplikován jako stimul imunitního systému a také se jím ošetřují drobné rány, virové bradavice a sarkoidy.

Nikdy bychom ale neměli aromaterapii přeceňovat a věnovat jí více pozornosti než konzervativní léčbě. Tak daleko ještě výzkum není a výsledky klinických studií přináší výsledky spíše nepříznivé nežli příznivé.

Stejně jako všechny bioaktivní látky, i esenciální oleje mohou být při nevhodném použití nebezpečné. Přestože existují studie, které využívání esenciálních olejů jako podpůrnou léčbu u některých typů onemocnění doporučují, nikdy by aromaterapie neměla být praktikována neproškolenými laiky, a to z důvodů vysoké toxicity některých silic a neznalosti jejich působení v kombinaci s farmakologickými výrobky.

I běžně dostupné oleje, například olej z eukalyptu, jsou při vnitřním užití extrémně toxické. Toxické reakce (poškození jater, záchvaty) ale způsobuje celá řada dalších olejů, například olej ze šalvěje, yzopu, cedru nebo thuje. Další druhy olejů, například olej získávaný z rostliny Betula lenta (druh břízy) či z rostlin rodu Gaultheria (běžně dostupné i v našich podmínkách) zase obsahují methylsalicylát, který u osob užívajících léky na ředění krve, jako je například warfarin, může vyvolat krvácení.

Aromaterapii by také neměli bez konzultace s lékařem praktikovat těhotné a kojící ženy, chronicky nemocní a geriatričtí pacienti, protože u nich může aplikace aromaterapie způsobovat celou řadu komplikací, podrážděním pokožky počínaje a silnými fototoxickými reakcemi konče.

Pro nás, majitele zvířat, platí nutnost dvojí ostražitosti. I nevelké množství některých esenciálních olejů může být extrémně toxické pro různé druhy domácích zvířat, přičemž například kočky jsou k otravám esenciálními oleji mimořádně náchylné. Pokud tedy budete chtít svým koním, ovcím, kočkám či psům aplikovat aromaterapii, vždy užití olejů konzultujte s certifikovanými odborníky, případně se svým veterinárním lékařem. Pamatujte i na to, že zvířata (pro nás samozřejmě primárně koně) mají podstatně lepší čich, než my lidé a proto je vhodnému dávkování opravdu nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Že ale rozhodně nemáme téma aromaterapie u koní zcela hodit za hlavu, ukazují výsledky různých studií provedených v posledních letech.

Zajímavé experimentální výzkumy související s využitím aromaterapie

Například výsledky experimentu publikovaného pod názvem "Effect of Levander Aromatherapy on Acute - Stressed Horses" (Efekt aromaterapie levandulí u akutně stresovaných koní), který proběhl na katedře zemědělských věd státní univerzity McNeese (výzkum provedl kolektiv - Clarence E. Ferguson, Harry F. Kleinman a Justin Charles, celý text naleznete na webu Journal of Equine Veterinary Science, který je v anglickém jazyce k nalezení zde) přináší následující, poměrně překvapivé závěry.

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda aromaterapie zkrátí čas potřebný k zotavení u akutně stresovaných koní. Experimentu se zúčastnilo sedm koní a další pak tvořili takzvanou kontrolní skupinu, která nebyla účinkům aromaterapie vystavena.

Experimentálním koním byla měřena srdeční frekvence (HR) a respirační frekvence (RR). Koně byli nejprve měřeni v klidu ve svých boxech. Následně byli dvakrát po dobu 15 sekund vystaveni zvukovému stresu (houkačka). Po 60 sekundách, které koně dostali na uklidnění, byla kontrolní skupina vystavena účinkům zvlhčeného vzduchu a experimentální skupina zvlhčenému vzduchu, který obsahoval 20 % stoprocentně čistého levandulového esenciálního oleje.

Výsledky výzkumu prokázaly, že aplikace levandulové aromaterapie může významně snížit srdeční frekvenci (HR), pokud je tato zvýšena akutní stresovou reakci. Změna HR byla po aplikaci aromaterapie (-9,25 ± 3,4 bpm) významně vyšší (P <.02) ve srovnání s kontrolní skupinou (0,29 ± 1,5 bpm). Respirační frekvence (RR) se u koní obou skupin příliš nelišila, což ale závěru studie zásadně neodporuje.

Na tento výzkum z roku 2013 navázal například další experiment, jehož výsledky pod názvem "Effect of Aromatherapy on Equine Heart Rare Variability" (Vliv aromaterapie na variabilitu srdeční frekvence koní) publikoval web Journal of Equine Veterinary Science v červenci tohoto roku. V plné verzi je k nalezení zde.

Do experimentu, který se uskutečnil na univerzitě v Arizoně a který vedla Ann Linda Baldwin a Isabelle Cheaová, se zapojilo devět drezúrních koní různých plemen a věku. Každý kůň byl při experimentu zaveden do malého výběhu, kde byl držen dobrovolníkem na vodítku. V blízkosti nozder koně byl umístěn difuzér obsahující levandulový esenciální olej. Monitorována byla u koní srdeční frekvence a variabilita srdeční frekvence a to celkově po dobu 21 minut. Čas byl měřen v následujících sekvencích. Sedm minut byly sledovány hodnoty před aplikací aromaterapie z difuzéru, sedm minut hodnoty při aplikaci inhalace z difuzéru a sedm minut hodnoty po ukončení aplikace aromaterapie. Výsledky jsou následující.

Tepová frekvence se koním nezměnila, co se ale změnilo, byla parasympatická složka variability srdeční frekvence, což je velmi významná informace. Jedním z parametrů proměnlivosti srdeční frekvence je RMSSD. RMSSD je základem našeho "HVR skóre" a je považován za nejrelevantnější a nejpřesnější míru aktivity autonomního nervového systému v krátkodobém horizontu. Přičemž metoda HVR - Heart Rate Variabilty - zkoumá příznaky a důsledky stresu. Analyzuje aktivity autonomních nervů, sympatiku a parasympatiku, hodnocením charakteristik funkcí srdečně cévního systému. Tato diagnostika vegetativního nervového systému relevantně vypovídá o vlivu stresu a o momentální odolnosti organismu vůči psychické zátěži.

Pokud tedy hodnota RMSSD stoupá, znamená to, že kůň je uvolněný. Při experimentu, tedy při aplikaci silic levandule, hodnota RMSSD v porovnání s výchozími hodnotami výrazně vzrostla. Získaná data také podpořilo pozorovatelné chování koní, kteří v průběhu aplikace levandulových esenciálních olejů vykazovali ve zvýšené míře typické relaxační signály, jako je snížení krku, olizování a odžvykování.

Pokus byl opakován s čistou vodní párou a se silicemi heřmánku, ale ani jedna forma neměla žádný uklidňující efekt a nevyvolala zvýšení RMSSD. Účinek levandulových esenciálních silic na fyziologii koní je tedy prokazatelný.

Výsledky těchto experimentů naznačují, že aromaterapii bychom zřejmě neměli podceňovat a měla by se stát běžnou součástí péče o naše koně. A nemusí se nutně jednat o koně výrazně úzkostné či nervózní. I ten nejvíce flegmatický stájový moula může mít problémy například s nestandardním veterinárním výkonem, ošetřením kopyt či změnou stájového kolegy. O možnosti využití levandulových silic při přepravě koní nebo při odstavu hříbat od matek ani nemluvě.

A pozitivní informace navíc. Nedávno bylo uskutečněno i několik obdobných experimentů, které rovněž využívaly síly levandule, jen na místo difuzéru aplikovaly pokusné osoby levandulovou silici koním přímo ze svých dlaní. Přičemž jejich výsledky se s výše uvedenou studií shodovaly. Věřte tedy vědě a na příští závody či na soustředění si přibalte do svých cestovních beden i esenciální olej z levandule. A rozhodně je neváhejte také použít! :)

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: