Alergie na hmyz u koní

5. 04. 2018 07:00

Obrázky: 7

Autor: tým Genomie Foto: archiv Equichannelu, Gabriela Rotová Rubrika: PR článek Počet přečtení: 1968 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Kůň a hmyz. Dvě váhově nesrovnatelná těla, přesto může hmyz ovlivnit kondici a celkovou kvalitu života koně. A to kvůli alergii, která je mezi majiteli a chovateli zvířat stále častěji skloňovaným tématem.

Co je to alergie?

Jedná se o geneticky naprogramované imunitní onemocnění, kdy u organismu dochází k nepřiměřené imunitní reakci na kontakt s běžnou látkou v ovzduší nebo v potravě – např. s pyly, roztoči nebo určitými potravinovými proteiny. Tyto látky se nazývají alergeny a do organismu se mohou dostat vdechnutím, požitím či pouhým stykem s kůží. Alergeny mohou vyvolat nepříjemné až velmi závažné klinické projevy. Jako reakce na přítomnost alergenu je produkován nadbytek protilátek (tzv. imunoglobulínů IgE), který indukuje buněčnou degranulaci a tím stimuluje uvolňování zánětlivých mediátorů, jako je histamin, prostaglandiny nebo eikosanoidy.

Alergie na hmyz patří mezi nejčastější typy alergií. Alergen je obsažen v proteinech hmyzích slin a do organismu se dostává při jeho bodnutí nebo kousnutí. Nejtěžší formou této alergie je tzv. sladké svědění (z anglického sweet itch), též známé jako letní vyrážka. Jedná se o reakce na drobná pokousání pakomárcem (Culicoides spp.). Jiná kousnutí hmyzu – včetně komárů, ovádů, bzikavek, bodalek, muchniček a dokonce roztočů a blech – také vyvolávají alergické reakce u koní.

Přecitlivělost na kousnutí pakomárcem (Culicoides spp.)

V současné době je známo a popsáno přes 1400 druhů pakomárce žijících po celém světě. Jedná se zpravidla o malý (1–3 mm) nenápadný hmyz, patřící do řádu dvoukřídlí (Diptera). Vyskytují se především v tropických oblastech a v oblastech mírného pásu, kde se živí sáním krve savců a ptáků. Kromě své etiologické úlohy v patogenezi alergie u koní slouží pakomárci jako vektor pro přenos infekčních nemocí, jako je katarální horečka ovcí nebo africký mor koní.

Hypersenzitivita na kousnutí pakomárcem se objevuje sezónně a projevuje se jako opakující se alergická dermatitida zprostředkovaná imunoglobulinem E (IgE). Může postihnout všechna plemena koní a je charakterizována intenzivním svěděním, vypadáváním srsti a vznikem strupů během letních měsíců. Choroba je známá pod různými názvy, jako je letní vyrážka, letní sezónní recidivující dermatitida nebo sladké svědění. Jedná se o nejčastější alergické kožní onemocnění u koní.

Protože se jedná o multifaktoriální onemocnění, vývoj klinické alergie závisí na několika parametrech, např. na genetických predispozicích, životním prostředí, celkové kondici a imunitním stavu daného jedince. Zajímavé je, že imunitní systémy mladých a dospělých koní reagují odlišně. Koním, kteří jsou vystaveni alergenu již v mládí, se vyvinou imunitní mechanismy, které zabraňují rozvoji klinických příznaků alergie v dospělosti.

Včasné rozpoznání příznaků alergie může majiteli koně ušetřit mnoho peněz a starostí. Pomůže udržet problém na uzdě a zabránit tomu, aby se stal opravdu závažným. Nejčastějšími známkami alergie je svědění, což někdy vede ke ztrátě srsti na postižených místech a k zanícené, ošoupané kůži.

Příznaky

Hlavním klinickým projevem je pruritus čili svědění. Pruritus bývá nejintenzivnější večer, v době soumraku je aktivita pakomárců nejvyšší. Kousnutí hmyzem se mohou vyskytovat kdekoliv na těle koně, nejčastěji se však objevují na břiše, v okolí hřívy, u kořene ocasu a na obličeji. V postižených oblastech kůže se objevují papulární léze a exkoriace. Po čase začnou převládat sekundární léze způsobené koněm samotným při škrábání svědivých částí kůže, objevují se otevřené rány, které jsou náchylné k bakteriálním infekcím. Na poškozených místech bývá kůže hrubá, strupovitá a zjizvená. Kůže může být zvlněná a tvořit na hřbetu tvrdé záhyby.

Alopecie, vypadávání srsti, je dalším příznakem alergie u koní. Těžce postiženým zvířatům vypadává všechna srst v okolí ocasu a hřívy a objevují se pigmentové skvrny v místech kousnutí hmyzem.

Postižení koně vykazují řadu problémových chování, jako je neklid, úzkost, nervozita a agrese. Intenzivně se škrábají na hlavě nebo v anální oblasti, což může vést až k poranění. Intenzivní svědění může také významně ovlivnit pastvu, což vede ke ztrátě tělesné hmotnosti.

V mírných pásmech se příznaky obvykle objevují sezónně, tedy v letních měsících, kdy je expozice hmyzu největší, v tropických oblastech pak celoročně. Nemoc se může vyvinout v jakémkoliv věku koně, příznaky se často projevují nejdříve okolo 3–4 let věku. S rostoucím věkem mají klinické příznaky tendenci zvyšovat svou závažnost.

Diagnóza a terapie

Pro stanovení diagnózy je nezbytné vyhotovit kompletní klinické a dermatologické vyšetření. Je potřeba identifikovat alergeny, které jsou za problémy zodpovědné.

Kompletní alergologické vyšetření provádí laboratoř Genomia. Cena sérologického alergologického testu na hmyzí alergeny je 1 890 Kč.  

Testování alergie je založeno na měření hladiny IgE v krevním séru. Test poskytuje vysoce relevantní výsledky, neinterferuje s antihistaminiky ani nízkými dávkami orálně podávaných kortikoidů. Pro provedení testu u koní je potřeba odebrat 5 ml krevního séra a označený vzorek v bublinkové obálce lze pak jednoduše odeslat poštou na adresu laboratoře Genomia (Janáčkova 51, Plzeň). Během dopravy není potřeba žádné chlazení. Platba za test se provádí běžným převodem na účet. Výsledek testu obdržíte emailem přibližně za 14 dnů.

Druhou možností diagnostiky alergie u koně je kožní test. Laboratoř Genomia poskytuje přípravky Artuvetrin pro kožní diagnostiku alergenů, které dodává do řady veterinárních ordinací. Tímto způsobem lze odhalit alergii na běžný hmyz, jako jsou různé druhy komárů, pakomárec, blechy, ovádi, moucha domácí nebo šváb americký.

Léčba alergie by měla být vedena veterinářem nebo specializovaným alergologem. Úspěšný léčebný protokol musí být vyroben na míru každého pacienta. Je třeba zvážit různé faktory, včetně vlivu prostředí a genetických predispozic.

Účinnou pomocnou léčbou je vyhýbání nebo alespoň snížená expozice alergenu. Je doporučeno omezit pohyb koně v blízkosti stojatých vod, hnoje a kompostu. Funkční jsou i různé speciální přikrývky z prodyšných materiálů, které koně ochrání před hmyzem. Své opodstatnění má také používání repelentních přípravků a insekticidů.

V případě, že alergizující látky z nějakého důvodu nelze efektivním způsobem z prostředí pacienta odstranit, podávají se imunosupresivní látky, jako kortikosteroidy, antihistaminika nebo cyklosporin. Glukokortikoidy jsou dlouhodobě standardní léčbou alergií u koní. Bohužel, užívání glukokortikoidů může způsobit nežádoucí účinky, včetně hepatopatie, laminitidy a hyperadrenokorticismus. Imunosupresivní látky sice dostanou alergii pod kontrolu, jediným způsobem, jak alergii vyléčit, je však imunoterapie.

Alergenová imunoterapie je totiž jedinou léčbou zaměřenou přímo na samotnou příčinu alergie. A úspěšnost je velmi vysoká, až 95 % případů se do roka zlepší a postupně směřuje k úplnému uzdravení. U těžce postižených koní vykazuje alergen-specifická imunoterapie pozitivní odpověď u 90 % pacientů. Je však potřeba si uvědomit, že léčba touto metodou je dlouhodobá, může trvat až 12 měsíců, než se projeví první známky zlepšení stavu pacienta.

Metoda je založena na cíleném podávání malého množství vakcíny obsahující alergen, ke kterému je kůň citlivý. Vakcína se podává podle předem stanoveného schématu, přičemž dávky se postupně zvyšují a prodlužují se časové intervaly mezi jednotlivými aplikacemi. Cílem je, aby si kůň zvykl na kontakt s alergenem a vypěstoval si vůči němu toleranci. Nežádoucí účinky imunoterapie jsou vzácné, obvykle dochází jen k zvýšenému svědění v místě aplikace vakcíny.

Léčbu pomocí imunoterapie rovněž nabízí laboratoř Genomia

Léčba je prováděna pomocí přípravku Vetgoid (od společnosti Alergovet) a skládá se ze zahajovací a udržovací fáze. Při zahajovací fázi se postupně v kratších intervalech podávají zvyšující se dávky alergenu. Udržovací fáze pak probíhá po dobu minimálně jednoho roku a podává se v ní konstantní množství alergenu ve třicetidenních intervalech. Cena jedné 3 ml ampule zahajovací imunoterapie pro koně zaměřené konkrétně na culicoides je 3 400 Kč, cena dvou ampulí je 6 100 Kč. Jedna ampule vystačí na 5 měsíců a jeden týden. Cena udržovací imunoterapie je shodná, jedna 3 ml ampule však vydrží 6 měsíců. Dodací doba vakcíny je 4–6 týdnů.

Laboratoř Genomia dále nabízí tzv. imunoterapii šitou na míru, pomocí přípravku Allervet Retard. Tato imunoterapie se připravuje zakázkově a může cílit na vícero druhů hmyzu. Cena zahajovací i udržovací terapie je shodně 4 140 Kč. Zahajovací léčba vystačí na 4 měsíce a týden, udržovací léčba je na 10 měsíců.

Alergologický test je možno provádět i preventivně, poskytne komplexnější pohled na zdravotní stav koně a případnou alergii odhalí včas. Jako první krok v diagnóze se používá S.A.T ELISA screeningový test, který ukáže, zda má kůň protilátky vůči běžným alergenům z prostředí.

  • Cena screeningového testu na kompletní sadu alergenů prostředí, potravy a hmyzu je 2 890 Kč.

Ve druhém kroku, pomocí P.E.T ELISA testu, je již identifikován konkrétní alergen, na který je kůň citlivý, a je určen směr, kterým má případná léčba alergie postupovat. Často k celkovému zlepšení kondice alergického koně pomůže snížení reaktivity k jednomu z alergenů. Je možné přeskočit screenigový test a pomocí P.E.T ELISA testu rovnou diagnostikovat konkrétní alergeny, na které je kůň citlivý. Podle výsledku testu je pak možné určit směr případné léčby alergie.

V Genomii vám rádi poskytneme další informace o diagnostice alergií u koní i možnostech léčby. Neváhejte se na nás obrátit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genomia s.r.o.

Janáčkova 51
32300 Plzeň

 

laborator@genomia.cz
www.genomia.cz
Facebook
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)

Připojené obrázky

Připojené články

09.05. 2012 05:00 Když mají koně alergii na hmyz
08.06. 2017 05:00 Testování alergií u koní
20.06. 2017 07:00 Letní dermatitida koní
23.08. 2017 05:00 Syndrom zvaný headshaking

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: