A zase ty dotace

15. 03. 2017 05:00

Obrázky: 3

Autor: Zuzana Koutná Foto: Archiv autorky a redakce Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 13069 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Dotace na jízdárny, haly, ubytovací zařízení a vše, co k agroturistice patří, v dubnu 2017. Pokud hledáte, jak získat dotace Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2014-2020, který bude vyhlášen v dubnu 2017, čtěte dál.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin

Specifikace výzvy, tak jak ji najdete na internetu:
Program rozvoje venkova 4. příjmu žádostí, Opatření 6. Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky
Soubor si můžete stáhnout přímo zde pod článkem. Obsahuje podmínky výzvy i přílohy.

Výzva a její podmínky

Na co je výzva zaměřena? 

Na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky, vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

bsCo to znamená?

Že můžete žádat o dotaci na sportoviště, tedy jízdárny, haly, nebo opravit stáje, rekonstruovat ubytovací zařízení, zaplatit úpravy povrchů a další............  Huráááá :-)

Kdo může žádat

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele a je minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Nejčastější dotaz: "Mám koně a chci halu, nebo jízdárnu... mohu žádat o dotaci?" Pokud splníte podmínku prvovýroby...tedy máte koně a vlastní, nebo pronajaté pozemky, tak máte možnost (viz prvovýroba níže). 

Kolik můžu získat?

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně). Z celkového rozpočtu získáte zpět 45 %, pokud jste malý podnik (máte méně než 49 zaměstnanců).
To znamená, že musíte mít rozpočet minimálně na 200 tis. Kč, abyste splnili podmínku min. částky na dotaci a získali 90 tis. Kč zpět. Zvláštní podmínky také platí do 1 milionu a od 1 milionu Kč.

Jak se žádá?

Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře. Prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře žadatel podává zejména Žádost o dotaci a Žádost o platbu. Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí (Potvrzení o přijetí, Oznámení o zahájení kontroly, atd.). Přihlášení je totožné jako do registrů SZIF a aplikací MZE.

Odkaz na Portál farmáře: https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default

Další podmínky, které musíte splnit
 1. Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava;
 2. Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti;
 3. nbdŽadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz);
 4. Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha; (Příjmy ze zemědělské prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 118 800 Kč). Vysvětlení, co je zahrnuto v prvovýrobě, naleznete níže, nebo ve výzvě příloha č. 6.
 5. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.);
 6. Spousty dalších podmínek, které musíte splnit, jsou uvedeny ve výzvě v bodu 7) Ve výzvě také najdete seznam povinných příloh žádosti o dotaci, přílohy, které budete vyplňovat, jsou součástí dokumentu.

V případě, že jste prošli všechny podmínky a jste schopni je splnit, a chcete požádat o dotaci, nezapomeňte si projít přílohu 1, která je také součástí dokumentu, a spočítat, jakého preferenčního hodnocení dosáhnete. Zjistíte tak, jestli dosáhnete na minimální bodové hodnocení pro získání dotace. 

Nevíte si rady?

Přihlaste se na semináře přímo na eAgri (Ministerstvo zemědělství): eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seminare-pred-4-kolem-prijmu-zadosti-v.html

Semináře proběhnou v následujících termínech:

Regionální odbor SZIF Praha:
21. 3. Praha (Slezská)

Regionální odbor SZIF Olomouc:
16. 3. Zašová

Regionální odbor SZIF České Budějovice:
Zemědělské a potravinářské operace:

16. 3. Klatovy
21. 3. Pištín
22. 3. Tábor  

Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.eagri.cz/venkov.
Zájemci se mohou rovněž přihlašovat na semináře pořádané Ministerstvem zemědělství, které se uskuteční v první polovině března. Informace naleznete na www.eagri.cz/prv v sekci "Aktuality".

bsCo je to prvovýroba?

Vztahuje se k podmínce č. 4 v dalších pravidlech pro žadatele. Viz Výzva, příloha č. 6
Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby zahrnuje:

 • rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin
 • živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy
 • prodej a úprava produktu k prvnímu prodeji vlastní produkce ze zemědělské výroby
 • výrobu školkařských výpěstků
 • produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu
 • výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin
 • provozní dotace (kromě dotací poskytovaných PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně při nákupu nafty a bionafty - tzv. zelená nafta)

Další užitečné odkazy


O autorce: Frísi na Větrné Hůrce a Zuzana Koutná

 Jsme malé rodinné chovatelské centrum na Větrné Hůrce v Lipňanech u Olomouce. Zabýváme se chovem fríských koní, jejich tréninkem, ošetřováním a také prodejem. O koně se staráme sami a získali jsme mnoho praktických zkušeností s postupem při připouštění a odchovu hříbat, účastí na svodech s hříbaty, uchovňování klisen, tréninkem koní a přípravě na svody. Používáme také specifický způsob výchovy a výcviku koní Supernatural Horse Freestyle, ze kterého vznikla metoda HorseLikeMirror - kůň jako zrcadlo.

Profesionálně se zabýváme přípravou žádostí o dotace především pro podnikatele. Používáme specifickou metodu vedení klienta - Dotační koučink.
Více na našem webu nebo na Facebooku.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Připojené články

27.07. 2016 11:00 Stáj jako sociální podnik

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: