9 letních tipů, které nám mohou pomoci dojít do cíle

1. 07. 2019 05:00

Obrázky: 9

Autor: Gabriela Rotová Foto: Gabriela Rotová Rubrika: Teorie ježdění Počet přečtení: 2541 Počet komentářů: 3 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V době prázdnin a dovolených si většinou najdeme o kapku více času nejen na sebe, ale i na své čtyřnohé přátele. Dnes tedy pár tipů, které by vám mohly pomoci dosáhnout lepších výsledků, dojít o kousek dál a výš. Pokud některé z nich vyzkoušíte, určitě nic moc nezkazíte a dost možná bude vaše prázdninová práce o něco snazší, zábavnější a třeba i úspěšnější!

Tip 1 - Pracujte na důvěře

Jestliže se vám podaří přesvědčit svého koně, že vám může důvěřovat, bude výcvik a vše, co s ním souvisí, snazší, rychlejší a efektivnější. Pokud vám kůň nedůvěřuje, neví, co od vás může a nemůže očekávat, nebude a ani nemůže být klidný a uvolněný. Bez přítomnosti těchto základních atributů bude efektivita vaší práce jen velmi malá.

Musíme si uvědomit, že schopnost koně uvolnit se začínáme budovat již v úvodních lekcích a vše velmi úzce souvisí s hodnotou vztahu, který s koněm navážeme. Pokud tedy budujete důvěrný vztah, budujete i uvolnění. Jestliže nemáme klidného, uvolněného koně, neměli bychom po výcvikové stupnici pokračovat dál. A na to mnoho jezdců zapomíná!

Budování důvěrného vztahu mezi vámi a koněm je běh na dlouhou trať a existuje mnoho cest, které k němu vedou. V zásadě ale platí, že nejlepším receptem na budování důvěry je trpělivost.

A také čas, který svému koni nezištně věnujeme. Není to jen o ježdění, ovládnutí postupů a technik, o jezdeckých výkonech. Je to i o času, který koni poskytnete ještě mimo. Význam má nejen práce v sedle a práce ze země. Jezdec by si měl najít prostor i na obyčejné procházky na ruce a „lelkování“ ve společnosti svého koně.

Skvělým zpestřením je práce ve volnosti, trailové a „bubákovací“ aktivity, protahovací cviky, masáže anebo v letních měsících plavení.

Měli bychom zkrátka být svému koni nejen přísným pánem, ale i důvěrným přítelem. Důvěra je základ, na němž lze postavit snadno a lehce prakticky cokoliv! Jestliže se podaří vybudovat důvěrné pouto mezi cvičitelem a koněm, stane se kůň nejen „nářadím“, ale i věrným partnerem, který odhodlaně udělá vše, co je v jeho silách.

Pokud vám ale kůň nedostatečně důvěřuje a není ve vaší společnosti klidný a uvolněný, bude v řadě první přemýšlet o tom, jak zmizet ze scény, jakmile se výcvik stane obtížnějším anebo méně pohodlným. Tento prostý úmysl se koni sice obvykle nepodaří, protože ho držíme anebo na něm sedíme. To ale na věci nic moc nemění.

Ignorovat signály neochoty bychom neměli. Vytváří totiž další a další vrstvy nespokojenosti a nepohody, které se usazují mezi námi a naším koněm a ve výsledku snižují nejen jeho citlivost, ale i ochotu nám vyhovět.

Vždy se ptejte sami sebe: „Našel jsem si dostatek času na vybudování kvalitního a pevného vztahu se svým koněm, než jsem ho zatížil náročným tréninkem?“

Pokud si odpovíme ano, měli bychom se ptát dál... „Pracuji dostatečně aktivně a intenzivně na udržení tohoto vztahu, anebo ho beru jako samozřejmost?“ Jestliže rovněž odpovíte ano, pak je vše v pořádku. Není-li tomu tak, na svůj pomyslný vrchol nejspíše s úsměvem nedojdete.


Tip 2 - Nepodceňujte hodnotu investovaného času

Pomalu znamená rychle. Ač to zní paradoxně, v jezdectví toto platí bezvýhradně. Pospíchejte tedy pomalu! Pokud trénujete ve spěchu anebo pokud ve výcviku příliš pospícháte, často uděláme více chyb a máme tendenci opomíjet či přehlížet drobnosti.

Drobné detaily ale, pokud je obejdeme, nakonec vyplavou na povrch jako vážný problém. Výcvik koně je komplexní záležitost. Pokud v našich výcvikových puzzlích bude scházet byť jen jeden jediný dílek, dokonalý výsledný obraz nebude.

Pokuste se tedy své lekce naplánovat tak, abyste vždy vše zvládli bez časového tlaku. Když nabídnete koni dostatek času k tomu, aby pochopil vaše požadavky, bude s největší pravděpodobností výcvik efektivnější a rychlejší. Nebudete se totiž muset nikdy vracet zpátky. Pokud pracujeme pomalu, krok za krokem a jednotlivé kroky důkladně fixujeme, jsme na jisté cestě k úspěchu.

Nesrovnávejte. Nedívejte se příliš kolem sebe, není podstatné, kde jsou a kam postoupili vaši stájoví kolegové. Nedávejte si příliš vysoké cíle! 

Ukvapeně nastavené termíny závodů či jejich příliš vysoká úroveň bude váš hrob. Jen vy víte, jaké výcvikové tempo vám a vašemu koni vyhovuje a tomuto tempu podřizujte skutečně vše. Vy a váš kůň jste neopakovatelné individuality! Co je dobré pro jednoho, pro druhého může být málo nebo moc!


Tip 3 - Přemýšlejte o tom, co chcete

Sice to zní jako samozřejmost, ale překvapivě často zjistím, že lidé nevědí, čeho chtějí se svým koněm dosáhnout. Když se jich zeptám, jaký je jejich cíl, odpovídají: „Můj cíl? Popravdě jsem o tom moc nepřemýšlel/a. No, asi dobře jezdit?“

Váš trénink bude mnohem efektivnější, když si nastavíte konkrétní cíl. Měli byste mít jasno v tom, co přesně chcete, abyste vy a váš kůň dokázali. Pro příklad. Máte v plánu jet na jednodenní hobby závody a ani vy a ani váš kůň ještě nemáte zkušenosti na rozdávání. Aby příprava byla úspěšná, měli byste si plán přípravy rozdělit na jednotlivé úkoly :

 • Prvním úkolem bude trénink bezproblémového nastupování do přepravníku. Žádný z úkolů není dobré podceňovat a tedy ani tento. Pokud se budete před odjezdem stresovat, atraktivitě na soutěžním dni rozhodně nepřidáte. Pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si i lehne, zde platí beze zbytku. Jak vy, tak i kůň potřebujete šetřit silami, a to jak fyzickými, tak i psychickými. A klidnou cestou přece vše začíná!
 • Postupně svého koně uvykejte na ruch, který bude panovat na závodišti. Nejde jen o množství neznámých koní, ale i o množství neznámých podnětů. I hlasitá hudba či vlající bannery se mohou negativně podepsat na vašem výkonu! Při svých domácích trénincích evokujte atmosféru, se kterou se kůň setká na závodech. Pouštějte hlasitě hudbu, třepotejte praporky, nechte kolem sebe pobíhat hrající si psy, halasit děti. O nepředvídatelné děsivé faktory není nikdy nouze, čím připravenější budete, tím snažší nakonec vše bude.
 • Věnujte pozornost jak fyzickému, tak i psychickému stavu koně. I to je velký úkol, který se podílí na potenciálním úspěchu. Naší prioritou by neměly být sportovní úspěchy, ale zdraví našeho koně. Velmi zásadní je tedy správné nastavení tréninkového plánu, systematická příprava na zátěž a pravidelná kontrola výstroje - především sedla. Platí ale, že i vhodné nastavení poprsního řemene nebo uzdečky má mimořádný význam. Velmi vhodné je domluvit se na pravidelných návštěvách fyzioterapeuta nebo chiropraktika, obzvláště pokud nejste pokročilý jezdec. Tento postup by měl zajistit, že případné kompenzační blokády a jiné problémy budou zavčasu odhaleny. Prevence zdravotních komplikací je jednou z matek úspěchu! :)

 

 • Ať již míříte na akci jakéhokoliv druhu, nikdy nepodceňujte drezurní přípravu. Zařaďte tedy i základní drezurní lekce do svého tréninkového plánu. Ježdění jízdárenských cviků vás učí správné součinnosti pomůcek a koně podněcuje k lepší prostupnosti a tím i ovladatelnosti. I když chcete přeskákat pár křížků, najděte si čas na drezuru. Je to spojnice, stavební kámen všech jezdeckých disciplín!

Tak tedy - pokud víte, co chcete, umíte definovat svůj cíl, dosáhnete ho! :) Cíle se samozřejmě mohou měnit, není problém věci přehodnotit a svou pyramidu od základů přestavět. Svět je v pohybu a v pohybu tedy může být i váš plán. To ale neznamená, že v jezdectví dobře funguje teorie chaosu! :)

Tip 4 - Kvalitní příprava, polovina úspěchu

Jsme u problému, který se také často opakuje. Většina začínajících jezdců si myslí, že je legrace naučit koně to či ono. Příkladem může být základní cvik obrat okolo předku, kterému jsme se před nedávnem věnovali. Začínajícím jezdcům může připadat výcvik této lekce jako úplná banalita. Co je na tom... zapůsobíme tlakem a kůň ustoupí. Nejde ale o ustoupení koně zádí. Jde o kvalitu provedení cviku! Jen korektně provedený cvik posune koně a jezdce na stupnici vzdělání dál a má i fyziologický přínos. Špatně provedený cvik nejen, že přínos nemá, ale může vést i ke zranění či ztrátě kvality základních chodů.

Pro srozumitelnost ještě jeden příklad. Majitel koně vidí na jezdecké show cvičit koně na podestě. Maličkost! V návalu nadšení hned druhý den „popadne" svého koně a začne ho hlava nehlava tahat na první paletu, kterou v areálu potká. A nadšení rychle opadá, úspěch se totiž většinou nedostaví. Kůň obvykle ihned nepochopí, oč je žádán a jeho člověk obvykle ihned propadne frustraci. A tím to celé končí...

V obou případech má neúspěch kořeny v tom, že neexistovala žádná řádná, kvalitní a kontinuální příprava. Chyběla znalost výcvikové techniky. Než se s koněm pustíme do výcviku čehokoliv, musíme být dokonale seznámeni s teorií, znát obecně platný postup práce.

Sice se říká, že všechny cesty vedou do Říma, ale pokud nevíte, kterým směrem se máte vydat, do cíle jen tak nedojdete. Chcete-li tedy do Říma, podívejte se v řadě prvé na mapu! Popřemýšlejte nad ní nejen o cestě, kterou plánujte uskutečnit, ale i o tom, jakými dopravními prostředky tam pojedete a promyslete, co všechno budete právě na této cestě potřebovat.

Cesta do Říma je minimálně stejně dlouhá jako cesta vedoucí k ukončenému základnímu výcviku! Berte tedy i toto doporučení vážně.


Tip 5 - Nechávejte doma své ego, neberte si ho do stáje

Všichni jsme jen lidé... To znamená, že chybujeme. Sáhněte si do svědomí. Každý z nás asi zažil následující situaci. Trénujeme s koněm na jízdárně. Někdo pro nás důležitý se z povzdálí dívá. A my se chceme blýsknout, chceme svým výkonem zapůsobit. A začneme se předvádět...

Zaručuji vám, že když necháte své ego příliš vyrůst, místo úspěchu se dostaví totální fiasko. Jako by koně těmto situacím instinktivně rozuměli. Jako „na potvoru“ právě v takové chvíli nikdy neudělají ani to, co běžně ovládají. Těžko říci, čím to je. Možná, že cítí, že jste s ním v dané situaci ztratili upřímný kontakt a nahradili ho kontaktem nabubřele falešným.

Naštěstí se můžeme z těchto situací poučit. Zkušenosti nám pomohou rozpoznat situace, kdy naše ego přebírá otěže a dokážou nás vrátit na správnou cestu.


Tip 6 - Bavte se a nechte i svého koně, aby se dobře bavil

Jistě. Zdá se být samozřejmé, že toto je vždy naše priorita. Ale v praxi se na hravost a pozitivní energii často zapomíná. Mnoho lidí dokonce, aniž by si to uvědomovalo, promění své jezdecké lekce v něco, co je ve skutečnosti  ani trochu nebaví. Vše dělají jen proto, že se to od nich očekává, požaduje to od nich okolí.

Před časem jsem trénovala jednu dívku. Chtěla se se svým koněm posunout výkonnostně výš a startovat v drezurních soutěžích. Kůň, kterého jí rodiče vybrali, byl poměrně drahý a měl zajímavý drezurní původ. Jenomže po několika lekcích se ukázalo, že tuto dívku vlastně sportovní výkonnostní drezura vůbec nezajímá. Chápala, že jisté základy drezury jsou potřeba, ale ji bavily vyjížďky do přírody. Nechtěla si tuto skutečnost dlouho přiznat, tajila své pocity před sebou i rodinou. Přesvědčila se, že svůj negativní postoj překoná a dokáže to, co se od ní očekává. Když jsme si spolu promluvily o jejích snech a cílech a o tom, jak se v sedle svého koně cítí, rychle se ukázalo, že tlačit na pilu nemá v dlouhodobém horizontu význam. Dívka nakonec koně prodala, koupila shagya araba, který by výhledově mohl být vhodný pro vytrvalostní ježdění, a je spokojená. Chodí na vyjížďky bez výčitek svědomí a uživá si své znovu získané svobody.

Ujistěte se tedy, že to, co děláte, děláte se zápalem a láskou. Že vás to skutečně baví. Brzy zjistíte, že vaši pozitivní auru registruje nejen vaše okolí, ale i váš kůň a bude, spolu s vámi, s lehkostí surfovat na vlně pozitivních emocí! Jste odpovědní za sebe i za svého koně. Na to nezapomínejte. Být šťastný a láskyplný není vaše slabost, ale povinnost! :)

Tip 7 - Dbejte na svoji kondici

Ti, kdo se neumí uvolnit, narovnat a zadýchají se i při dobíhání tramvaje, nikdy nebudou schopni uspět v konkurenci jezdců, kteří jsou v dobré fyzické kondici. Kůň a jezdec jsou spojené nádoby. Neuvolněný jezdec nemůže mít uvolněného koně. Těžko podat excelentní výkon, když bojujeme o každé nadechnutí a navíc nás píchá v boku. Ba co víc. Ten, kdo má dobrou fyzickou kondici, je schopen si svůj sportovní výkon užívat, je pozitivně naladěný a má lepší reflexy. A ty při práci s koňmi potřebujeme.

Dokonce deset minut běhu třikrát v týdnu a trocha kondičního cvičení je lepší než nic. A mimo to. Když začnete lehce běhat třikrát v týdnu, je dost pravděpodobné, že postupem času budete chtít přirozeně víc. A z deseti minut bude minut dvacet. Je to přirozená reakce našeho organismu na zátěž. Zkuste to a uvidíte, že po pár týdnech práce na kondici se budete cítit lépe nejen v parku mezi běžci, ale i v sedle!


Tip 8 - Naslouchejte svému koni

Nejlepšími trenéry jsou lidé, kteří naslouchají tomu, co jim kůň říká. Koně jsou stádová zvířata, komunikují neustále, aktivně a intenzivně. Nám lidem se může zdát, že tomu tak není, protože jejich signály jsou velmi jemné a pro neznalé obtížně čitelné.

Pokuste se otevřít a vnímat to, co vám kůň říká. Rozšířil oči? Švihá ocasem? Ztuhl? Zrychleně dýchá?... To všechno jsou signály, které musíme číst, vnímat a umět dešifrovat. Možná jste použili příliš mnoho tlaku, možná jdete na věc příliš rychle anebo příliš pomalu, možná... Pozorujte svého koně! Pěstujte svůj cit a empatii. Nejen při tréninku, ale i ve volných chvílích, sledujte koně i ve výběhu, ve stáji. Stůjte a tiše se dívejte. Poklidné a soustředěné sledování je vaší vysokou školou mezidruhové komunikace. Nikdy byste se neměli dostat do režimu „já dávám rozkazy, ty je musíš plnit". Ježdění na koni je baletní vystoupení. Dobrý tanečník tančí svobodně a s radostí. A tak byste měli tančit vy i váš kůň. Svobodně a s láskou!

A pak také... nemůžete na koně nesrozumitelně hulákat a používat rozmáchlá gesta a současně očekávat, že nás kůň poslechne, když zašeptáme... Pamatujte, dobré jezdectví není jen o koních, je i o nás samých. Je o komplexním ovládnutí sebe sama, je o koncentraci, koordinaci, emocích a empatii.

Tip 9 - I malý krok pro člověka může být velkým krokem v jezdectví!

Neočekávejte zázraky! Nemyslete si, že vaše požadavky jsou pro vaše koně snadné. Ve skutečnosti žádáme od koně vždy velmi mnoho! Pracujte v poklidu krok za krokem a děkujte za každý posun vzhůru. I maličkost je úspěch! Pokud budete na sebe a svého koně klást vysoké požadavky, úspěch se nedostaví, vy budete frustrovaní, kůň neochotný.

Kůň nám může dát jen to, čeho je reálně schopen. Nic víc! Ve skutečnosti má všechno, co od koně dostanete, svou hodnotu. Často bychom měli být doslova nadšení jen z toho, že kůň naznačil, že chápe, co od něj žádáme. Že se pokusil vyhovět. Nebojte se být šťastní, hrdí a radujte se z každé maličkosti.

A pak také: když jste spokojení, sdělte svoji spokojenost svému koni. Není nutné držet emoce pod pokličkou. Jste-li šťastní, měli by to vědět všichni. Vy, váš kůň i celé širé okolí! :)

„Udělal jsi svou práci dobře! Jsi báječný!“... jsou slova, za která by se neměl nikdo stydět! A mrkev nádavkem? Klidně! :)

Přeji vám hodně štěstí při tréninku vašich koní!

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Fifonzo

  22:17 - 02. 07. 2019

  Velmi inspirativní článek

 • 2. Natálie Nováková

  Zajímavý článek

  22:46 - 05. 07. 2019

  Určitě vyzkouším, díky!

 • 3. Petr Srb

  :)

  22:59 - 05. 07. 2019

  Super tipy na léto!

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 3 čtenářů. Celkový počet bodů: 15.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: