10 tipů na jaro v karanténě

6. 04. 2020 06:00

Obrázky: 9

Autor: Iveta Jebáčková-Lažanská Foto: archív autorky za přispění přátel Rubrika: Ustájení a péče o koně Počet přečtení: 1966 Počet komentářů: 4 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Letošní jaro bude jiné. Méně svobodné, méně radostné. Možná i méně ve znamení koní… Přesto rozkvetlé a voňavé jako jindy. Jak s tím vším dohromady coby koňáci naložíme?

I když máme všichni omezený pohyb a mnohé jezdecké areály jsou zcela uzavřené nejen pro veřejnost, ale i pro samotné majitele koní, stále zůstává varianta přinést si jaro domů i do stáje v podobě prvních kvetoucích cibulovin v květináčích. Postavte si je všude tam, kde je budete mít co nejvíce na očích – náladu prokazatelně zvedá každý kousek přírody v domě. (A zkuste v současném náročném stavu preferovat nákupy přes internet, namísto osobních návštěv květinářství…)

1. Pusťme jaro do stájí – a také majitele za jejich koňmi?

Ale i přes květy na všech stolcích a okenních parapetech zůstane stále smutným faktem, že je mezi námi dost majitelů, kteří nesmí za svým koněm z důvodu naprostého uzavření stáje (k této formě eliminace šíření viru přistoupilo opravdu značné množství areálů – a z počátku, jako zahajovací krok před nastolením promyšlených opatření, se skutečně nebylo čemu divit).

Ať už vám dnes, ve světle aktuálního stavu nákazy, opatření připadá stále na místě, nebo jste zásadně proti tak razantnímu zásahu do majitelských práv, snažte se prosím komunikovat s ustajovateli věcně a bez emocí.

Najít takové varianty omezení pohybu nadbytečných osob v areálu, aby se dalo s koňmi fungovat a přesto se bezezbytku dodržela konkrétní opatření provozovatelů stájí – to není samozřejmě vůbec jednoduché. Ale mnohé stáje již na určitou rutinu najely a zvládají zajistit ukázněný provoz. Ta jezdecká zařízení, která jdou cestou eliminace počtu osob, ale nikoli cestou uzavření se před majiteli, volí z velké většiny časový harmonogram, do kterého se na každý den zapisují do jednotlivých časů majitelé/pečovatelé tak, aby si navzájem vyšli vstříc, ale ve stáji se nepotkávali. Platí vždy pravidlo jeden člověk (příp. jedna rodina) na jednoho koně. Bez doprovodu dalších příbuzných a kamarádů. Každý musí používat ochranné pomůcky a určitě není od věci nosit po kapsách osobní dezinfekci v podobě gelů (ovšem kde vzít a nezchudnout?) a poctivě si několikrát během návštěvy dezinfikovat ruce (klidně i rukavice!). Bude-li opatrný a maximálně zodpovědný každý, rizika přenosu infekce rapidně klesnou.

Dodržujte rozestupy alespoň 2 metry, rouška je i na jízdárně, kde se setkávají dva jezdci, samozřejmostí.

Malé stáje, jak se ukazuje, mají minimum problémů a dokážou si návštěvní hodiny podělit napříč dnem bez větších komplikací, u velkých stájí se v praxi rýsuje jako nereálné vykrýt každého majitele tak, aby se nepotkal s dalším. Proto může být schůdnou cestou omezit docházku v hodně početných centrech jen na nutné minimum.

Prosím, nezapomínejte, že zatím nejsme přímo ohroženi na životě, že se nenacházíme v absolutní karanténě, ale pracujeme „pouze“ s vládou nařízeným omezením pohybu a určitými, dle situace se měnícími, pravidly pro pohyb venku. Nikoli s naprostým zákazem vycházení. Trvat tedy na nulovém kontaktu majitel-kůň může mít, krom nespokojenosti koňoobce, výrazné dopady na majitele areálů. Ekonomická budoucnost ustajovatelů za zcela neprodyšně zamčenými vraty se může ukázat být vratká. Nezapomínejme totiž, že zodpovědnost za svého koně v kombinaci s častou nespokojeností v klientských řadách z minulých let, kdy se místy lišila garantovaná péče o zvíře od té faktické, velela mnohdy měnit (raději dříve než později) stáj. Současná nutnost platit v plné výši ustájení, v kteréžto částce je zahrnut i pobyt a využívání areálu, a přitom tuto konkrétní položku nemít k dispozici, jakožto ani osobní kontrolu koně, může lidi naladit velmi nepředvídatelně. A i když je z pohledu epidemiologické situace nežádoucí přesouvat v této době zvířata, zhoršení zdravotního a psychického stavu neježděného koně může být natolik závažným narušením welfare, že bude přesun snadno vyhodnocen jako nutný a obhajitelný. Navíc na nastáté koně musí majitelé jednoho dne nakonec zase sednout – a ne každé zvíře zvládá návrat do pracovního života po dlouhé jezdecké pauze bez ohrožení svého jezdce. Myslete na to, prosím…

Pokud začnou klienti houfně žádat slevy z důvodu nevyužívání areálu, pokud si začnou stěhovat koně do stájí, kde restrikce nejsou totální, ekonomická stránka věci provozovatele „zapečetěných“ objektů dost možná citelně postihne. Myslím, že Česká republika nepotřebuje další katastrofy na trhu práce, české zdravotnictví nepotřebuje navýšené procento jezdeckých úrazů (nastátí koně a následný tlak na jejich psychiku pod sedlem není jen výmluva pro možnost vyjížďky) a jelikož situace s koronavirovou epidemií zcela jistě nebude vyřešena do týdne dvou, ale potáhne se mnohem déle, jaký reálný význam tedy má úplná izolace koní před jejich majiteli…?

Je nanejvýš nutné hledat schůdná řešení – například uzavření vnitřních prostor, a tudíž eliminace kontaktů majitelé-ošetřovatelé, vyzvedávání si koní na výbězích, tedy ve venkovním prostředí, bez návštěv kluboven a boxů, odpuštění si kafíček a sedánků + s tím související rozložení počtu osob v tu kterou hodinu se vyskytujících v areálu. Nám koňákům snad nemusí nikdo vysvětlovat, že majitelství koně není „vožení si zadku“, ale především morální zodpovědnost (navrch i finanční) za své zvíře, které má obrovskou potřebu pohybu, obzvláště, je-li na začátku sezóny již v plném tréninku. V tomto směru jsou ve velkém náskoku venkovní a pastevní ustájení, kde soustavný pohyb koní přispívá k většímu klidu majitelů.

Ale musím zmínit i druhý pohled na věc – někteří ustajovatelé si stěžují naopak na absenci docházky majitelů ke koním, přestože je objekt za zvýšených bezpečnostních opatření přístupný. Bez péče osob koni blízkých tak má ustajovatel mnoho práce navíc, musí-li zajistit alespoň základní opohybování a veškerou ošetřovatelskou péči, která normálně v náplni práce ošetřovatelů není. Přetížení stájníků potom plodí pochybení, ta vedou k úrazům a zdravotním následkům, ty přímou čarou k nespokojenosti klientů (majitelů koní).

Přesto si radost z odchodu zimy nenechejme protéct mezi prsty, přátelé, nepanikařme a hledejme bezpečné kompromisy. Vir tu s námi dost možná pobude když ne již navždy, tedy jistě hodně hodně dlouho. Návrat k opatrnému, ale nikoli restriktivnímu životu je chtěj nechtěj nutností. A vězme, že starosti jsou a budou celý rok, první květy jara jen chvíli.

2. Naučte se šít nejen roušky

Když už tolik z nás vytáhlo šicí stroje a pustilo se do díla, což takto zkusit pomoci i na jiném poli? Po zimě jsou výběhové deky roztrhané, masky před sezónou potřebují opravit, deky proti hmyzu mají možná také sem tam díru – což takto pustit se do oprav nejen pro své koně, ale vypomoci i koníkům těch majitelů, kteří výkonný šicí stroj nebo šikovné ručičky nevlastní? Když už dokážeme držet při sobě a spojit síly, nevypomůžeme si s koňmi nejen přímo na stáji, ale i z domu? Ustajovatelům by možná velmi pomohlo, kdyby ti, co nechtějí/nemohou ven z bytů, přiložili ruku k chodu areálu alespoň na dálku. Není to nápad alespoň k zamyšlení, co říkáte?

3. Podpořte línání

Línání je v plném proudu, a pokud si do zavřených stájí nemohou přijet své miláčky vyčistit vlastníci, musí se v této situaci areály, které vyhlásily zákaz vstupu majitelům, na čtyřnohé svěřence vrhat s kartáči a hřbílky sami. Jenže čištění velkého počtu koní v době pouštění statisíců chlupů není žádná legrace! Obzvláště koní starých a nemocných se srst drží jako klíště, způsobuje jim nepříjemné svědění a v teplých dnech i zapaření. Dolů jde bohužel jen s obtížemi a bez pomoci hřbílek a furminátorů drží a drží zcela urputně klidně až do léta…

Velikou pomocí mohou být drbadla na výbězích – je s nimi již dost let zkušeností na to, abychom věděli, že je koně rádi a hojně využívají. Čím větší plochu dokáže drbací zóna pojmout, na čím více oblastí těla dosáhne, tím rychleji koně přelínávají – ani stromy v pastvinách nepřináší tolik blažených drbacích chvilek, jako dobře nainstalované vícezónové drbadlo!

4. Dejte si do pořádku jezdecké vybavení

Málokdy je dost času na revize skříní a úklid komory nebo sklepa, což teprve, vlastníte-li sedlovnu, sýpku, stodolu, klubovnu, sklad krmiv, kovárnu – nebo úplně vše vyjmenované! Teď je ale díky absenci neomezeného pohybu a cestování přesně ta správná doba pustit se do úklidu a probírky vybavení. A zároveň do revize postrojů, kdy nám nutnost sedět ve volném čase na zadku dovolí opravit nejen deky, ale i koženou a provazovou výstroj, případně zaexperimentovat a zkusit si uplést provazovou ohlávku nebo ušít jednoduchou uzdečku. Případně alespoň uplést náušníky či vlastnoručně vytvořit vodítka různých délek z nakoupené metráže provazoviny. Nezapomeňte, že nákupy přes internet fungují a k potřebným surovinám se snadno dostanete.

5. Využijte karantény pro zvelebení svých výběhů!

Majitelé koní doma u baráčku jistě využijí volných chvil ke zvelebování koňoprostor. Zaměřte se nejen na samotné pastviny a výběhy, ale i na jejich okolí. Vysázejte z venkovní strany kolem hrazení medonosné rostliny – motýlům, včelám a hmyzu katastrofálně schází, ptákům a ježkům sázejte keře i stromy, postavte čmelníky a hmyzí domečky, skalky pro ještěrky, benjesh-ploty jak koním na okus, tak broučkům k bydlení – prostě všemožně podpořte pestrost drobného života ve vašem domácím ustájení! Je to počin záslužný a mnohými dosud nepochopený, přesto přináší ovoce nejen vaší rodině, ale i celému širému okolí. Když by každičká stáj přijala závazek udržovat svůj životní prostor krásný a funkční pro široké spektrum tvorů fungujících ve vzájemné symbióze, ve výsledku bychom my koňáci významně přispěli k regeneraci celé planety – pojďme se na to vrhnout hned teď! Kdo seje a sází, ten pomáhá!

Hmyzí stěna a zároveň oddělení domácích prostor od prostor pro koně

6. V zajetí karantény přehodnoťte názvosloví

Možná jste naznali, že je dobré alespoň mírně omezit vyjížďky do okolí a raději se s koněm více pohybujete na domácích plochách – ať už v sedle na jízdárně nebo na pastvinách při lekcích práce ze země. Zkuste se zamyslet nad jednou maličkostí – nad hrátkami. Často se říká „hraji si s koněm“. Mnoho trenérů nazývá lekce komunikace „hraníčka“ nebo „dovádění“. Rádi se na výcvik mimo sedlo díváme jako na prostou a jednoduchou hru, jako na příjemné osvěžení stereotypu. Ale opravdu to takto vnímá i kůň? Není pro zvíře práce ze země opravdu mnohem více výcvikovou lekcí než relaxem? Možná, pokud si tyto chvíle přejmenujete na plnohodnotnou práci, nikoli bezstarostné hraní, že vám záměna obyčejného slovíčka za jiné pomůže lépe pochopit a uchopit celý výcvik, včetně přístupu ke svému koni.

7. Zkuste s koněm klikat nebo doma procvičovat extreme-trailové disciplíny!

Kdo má náhle nadbytek volných hodin na práci kolem koní a s koňmi, možná se díky dostatku času začne velmi brzy poohlížet po něčem, co ještě s koňským kamarádem nezkusil. Někoho možná nadchne extreme-trail a začne doma na jízdárně budovat prvky této disciplíny, aby byl po otevření kolbišť a zahájení veřejných tréninků a závodů připraven ozkoušet si tuto dovednost i v jiném prostředí. Jiný si najde čas ochutnat třeba základy pozitivní komunikace nebo koňské agility.

Ať už zkusíte cokoli nového, vždy nejprve nastudujte základy a pravidla – ať už v literatuře, na internetu v zaměřených skupinách, kde zkušení poradí, nebo přímo s trenéry těchto (a jiných) disciplín. Mnozí nyní fungují on-line. /Nezapomínejte, že v současné situaci jsou tréninky a výcvikové lekce s trenéry zakázány – viz Příloha výkladového stanoviska./

8. Udělejte si pořádek ve fotkách

Mnoho z nás ne a ne najít klidné okénko k uspořádání a úpravě fotek, pročištění paměťových karet, projití nepotřebných souborů v počítači a uvolnění místa na disku. Nyní máme všichni šanci! Namísto mnoha nákupů za týden udělejme jeden velký – a ve zbytku času seďme (doslova) na prdeli – ať už u mobilů nebo u PC. A přebírejme, vyhazujme, aktualizujme, upravujme, formátujme. Pokochejme se našimi koňmi na displejích a obrazovkách, pořiďme si k fotkám popisky, rozškatulkujme si je podle data, tematických okruhů, důležitosti. Vybírejme k archivaci vždy jen ty nejlepší. Ostatní bez pardónů vymazat!

9. Poučte se do budoucna

Některá ze současných bezpečnostních opatření můžeme my koňáci vnímat jako velice přínosná i do dalších let – takové čištění koní v roušce a tedy absence chlupů v nose a v ústech je více než příjemná. Vivat rouškám na každé jaro a podzim! :-)

10. Studujte!

„Koňské“ literatury je nepřeberné množství, rozhlížejte se v časech nutného zdržování se doma po on-line knihách a nezapomeňte ani na klasický papír! Knihovny jsou sice stále zavřené, ale odbornou literaturu snadno objednáte ze specializovaných knihkupectví, z antikvariátů a často se dá „mnoho za málo“ ulovit i v inzercích a v četbě nakloněných skupinách, kterých je na sociálních sítích dost – a mívají i bazarovou sekci. Kdo ujíždí na krásných fotopublikacích, může v klidu zvážit, zda zainvestuje právě nyní, kdy by mu kvalitní fotokniha zaručeně zvedla náladu.

Před nákupem nových knih využívejme náhledy do obsahu, které již většina dobrých prodejců na internetu poskytuje. Hledejme publikace s názornými ilustracemi a fotografiemi, které v odborných příručkách pomáhají lépe pochopit probíranou problematiku. Hodnotné informace odborníků na chov, veterinu, jezdectví nebo třeba na stavby jízdáren a celých stájí vám navždy rozšíří obzory. A jako bonus ukrátí dlouhé chvíle mezi čtyřmi stěnami. Vylepšete hlubšími znalostmi život vašich koní – studujte jako diví! A nezapomeňte ani na EQUICHANNEL! :-)

Tak ať jsme všichni zdraví a ekonomicky vydržíme pevně na nohách.♥

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. HelaS

  Dotaz - co je to?

  01:51 - 07. 04. 2020

  Prosím, co je to, ty benjesh-ploty? Nedaří se mi to najít...

 • 2. ŠárkaD

  Benjesh

  07:27 - 07. 04. 2020
 • 3. Ivetashena

  Šárce

  18:01 - 08. 04. 2020

  Musím, i když bych neměla mimo téma plevelit: Šárko, klobouk dolů - ty máš přehled a pamatováka! :-)

 • 4. ŠárkaD

  Ivetě..

  16:18 - 09. 04. 2020

  Reaguje na 3.

  ... děkuji ;-)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: